Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 24, 2002
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.111/04-07-2002

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
15-10-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2002 > 24-06-2002 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 24, 2002

  1   Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite.
  2   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2002 pentru modificarea și completarea articolului 4 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2002 privind recapitalizarea băncii de export-import a României "EXIMBANK" - S.A.;
  Legea privind Ordinul "Virtutea Maritimă" și Medalia "Virtutea Maritimă";
  Legea privind Ordinul "Virtutea Militară" și Medalia "Virtutea Militară";
  Legea privind Ordinul "Virtutea Aeronautică" și Medalia "Virtutea Aeronautică";
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2002 pentru modificarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2002 privind întocmirea și finanțarea studiilor pedologice și agrochimice și finanțarea sistemului național de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum și sol-vegetație forestieră pentru silvicultură;
  Legea privind respingerera Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor;
  Legea pentru ratificarea Convenției Europene a Peisajului, adoptată la Florența la 20 octombrie 2000;
  Legea pentru ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr.183/2000 privind revizuirea Convenției (revizuită) asupra protecției maternității din 1952, adoptată la cea de-a 88-a sesiune a Conferinței Generale a Organizației Internaționale a Muncii, la Geneva la 15 iunie 2000;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2001 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2001;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2001 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2001;
  Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.232/2000 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2000 privind stingerea unor obligații ale agenților economici care furnizează produse și prestează servicii pentru instituțiile publice din sistemul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională.
  3   Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la următoarele legi:
   3.1  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.22/1999 privind administrarea porturilor și serviciilor în porturi;
   3.2  proiectul de Legii sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice;
   3.3  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare;
   3.4  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.158/2001 privind regimul accizelor;
   3.5  proiectul de Lege privind Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.48/2002 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2001 privind regimul accizelor;
   3.6  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.21/2002 privind acordarea acordarea unor facilități furnizorilor de îngrășăminte chimice, pesticide, semințe și material săditor certificate;
   3.7  proiectul de Lege privind înființarea comunei Negreni, județul Cluj;
   3.8  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.26/2002 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare;
   3.9  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.27/2002 privind piețele reglementate de mărfuri și instrumente financiare derivate;
   3.10  proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.184/2001.
  4   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind calitatea apei potabile.
  5   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit (amânarea votului final).
  6   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/1998 privind acordarea unor facilități la plata prețului acțiunilor și la plata unor obligații bugetare în scopul privatizării Societății Comerciale Petromidia - S.A. Constanța.
  7   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2002 privind achizițiile publice prin licitații electronice.
  8   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat.
  9   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind înființarea Universității Spiru Haret.
  10   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 22/1992 privind finanțarea ocrotirii sănătății.
  11   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a cantității de 1100 tone hârtie de ziar pentru Societatea Comercială LETEA S.A. Bacău.
  12   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România (amânarea votului final).
  13   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.178/2001 pentru completarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.36/2001 privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței.
  14   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 37/2002 pentru protecția animalelor folosite în scopuri științifice sau în alte scopuri experimentale.
  15   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2002 privind măsuri pentru susținerea și urgentarea acțiunilor de reducere a riscului seismic al clădirilor de locuit multietajate, încadrate în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public.
  16   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.8/2001 pentru modificarea Legii nr.34/1994 privind impozitul pe venitul agricol.
  17   Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2002 privind modificarea și completarea unor dispoziții din Codul Penal referitoare la infracțiuni contra autorității, precum și a unor dispoziții din Codul de procedură penală.
  18   Dezvoltarea interpelărilor și primirea de răspunsuri la interpelările adresate membrilor Guvernului.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 19 october 2019, 3:31
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro