Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 9, 2002
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.77/18-05-2002

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2002 > 09-05-2002 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 9, 2002

  1   Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite.
  2   Aprobarea unei modificări în componența unei comisii permanente.
  3   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind comerțul electronic.
  4   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind impozitul pe profit.
  5   Supunerea la votul final:
   5.1  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.141/2001 pentru sancționarea unor acte de terorism și a unor fapte de încălcare a ordinii publice; (adoptat);
   5.2  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.159/2001 pentru prevenirea și combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanțării de acte de terorism; (adoptat);
   5.3  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.136/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr.101/1998 privind Statutul Băncii Naționale a României; (adoptat);
   5.4  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal; (adoptat);
   5.5  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.88/1999 privind stabilirea unor reguli pentru transportul combinat de mărfuri; (adoptat);
   5.6  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.95/1999 privind calitatea lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipament și instalații tehnologice industriale; (adoptat);
   5.7  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.92/1996 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Telecomunicații Speciale; (adoptat);
   5.8  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.182/2001 pentru modificarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militar; (adoptat);
   5.9  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.37/2002 pentru protecția animalelor folosite în scopuri științifice sau în alte scopuri experimentale; (adoptat);
   5.10  Propunerea legislativă privind protecția animalelor utilizate la experimente (adoptată propunerea de respingere);
   5.11  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale; (adoptat);
   5.12  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2001 privind modificarea și completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997, precum și modificarea și completarea Legii nr.18/1991, republicată; (adoptat);
   5.13  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale; (Adoptat)
   5.14  Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.70/1991 privind alegerile locale (adoptată propunerea de respingere);
   5.15  Propunerea legislativă privind Amendament la Legea nr.70/1991 cu privire la alegerile locale, modificată și completată prin O.U.G. nr.28/12.04.2000 (adoptată propunerea de respingere);
   5.16  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2002 privind funcționarea sistemului național unic pentru apeluri de urgență; (adoptat);
   5.17  Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.30/2002 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.3 alin.(2) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.149/2001 privind instituirea Tarifului intern de călători în transportul feroviar; (adoptat);
   5.18  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2002 pentru modificarea art.3 alin.(2) lit.b din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.149/2001 privind instituirea Tarifului intern de călători în transportul feroviar de călători; (adoptat);
   5.19  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2002 privind valorificarea creanței deținute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra Societății Comerciale Artrom S.A. Slatina; (adoptat);
   5.20  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2001 privind regimul accizelor; (adoptat);
   5.21  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman; (adoptat);
   5.22  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.100/2000 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman; (adoptat);
   5.23  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici; (adoptat);
   5.24  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind înființarea comunei Șieu, județul Maramureș; (adoptat);
   5.25  Propunerea legislativă privind garantarea plăților produselor și serviciilor pentru companiile naționale și societățile comerciale cu capital majoritar de stat (adoptată propunerea de respingere);
   5.26  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.168/2001 privind punerea în valoare a construcțiilor zootehnice dezafectate, destinate creșterii, îngrășării și exploatării animalelor, precum și a fabricilor de nutrețuri combinate dezafectate; (adoptat);
   5.27  Proiectul de Lege privind înființarea Universității Danubius din Galați; (adoptat);
   5.28  Proiectul de Lege privind înființarea Universității Petre Andrei din Iași; (adoptat);
   5.29  Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru asigurarea condițiilor de finanțare a organizării, funcționării și a activității legate de privatizare derulate prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie; (adoptat);
   5.30  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2002 privind modificarea Cap.I din Anexa nr.2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.8/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învățământ, și pentru abrogarea unor dispoziții din Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică (adoptat);

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 19 august 2022, 19:19
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro