Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 9, 2002
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.55/19-04-2002

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2002 > 09-04-2002 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 9, 2002

  1   Intervenții ale domnilor deputați:
   1.1  Liana-Elena Naum - comentariu legat de articolul intitulat "Puiu Hașotti cere demisia Florenței Marinescu";
   1.2  Ștefan Baban - declarație referitoare la promovarea sistemului privat de pensii;
   1.3  Florea Voinea - exprimarea protestului față de respingerea solicitării PUR de a constitui grup parlamentar;
   1.4  Paula Maria Ivănescu - prezentarea diverselor "victorii" ale acordului cu FMI;
   1.5  Vlad-Gabriel Hogea - pledoarie pentru modificări politice fundamentale;
   1.6  Valeriu Stoica - luare de poziție față de declarațiile de presă ale Președintelui Iliescu;
   1.7  Ioan Mircea Pașcu - reiterarea subiectului legat de restructurarea industriei de apărare;
   1.8  Damian Brudașca - intervenție intitulată "Cumularzii pesediști";
   1.9  Puiu Hașotti - o ilustrare concretă a procesului de "distrugere a patrimoniului cultural național" - obiectivele arheologice din județul Constanța;
   1.10  Valeriu Ștefan Zgonea - declarație cu titlul "Amnezia nerușinării";
   1.11  Iulian Mincu - declarație politică intitulată "Ce dorește premierul?";
   1.12  Napoleon Pop - intervenție referitoare la "sprijinul PNL pentru opțiunea NATO";
   1.13  Aurel Daraban - intervenție ce vizează "luarea unor măsuri de urgență pentru refacerea sistemului de irigații din Dobrogea";
   1.14  Ioan Sonea - intervenție ce are ca temă liberalizarea vizelor - șansa românilor de a lua drumul străinătății;
   1.15  Costache Mircea - intervenție referitoare la continua degradare a nivelului de trai, infracționalitate și tâlhărie;
   1.16  Constanța Popa - intervenție ce vizează "importanța protecției mediului";
   1.17  Mircea Ifrim - despre "inconsecvența ce se manifestă în mod concret, privind opțiunea statului la trecerea într-o economie de piață reală";
   1.18  Corneliu Ciontu - intervenție referitoare la "încălcarea principiului separației puterilor în stat - transformarea Guvernului într-un veritabil "corp legislativ".
  2   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a Legii privind protecția informațiilor clasificate.
  3   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României.
  4   Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative privind dreptul la rectificare și dreptul la replică față de materialele publicate în presă.
  5   Supunerea la votul final:
   5.1  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2001 pentru modificarea Legii nr.82/1992 privind rezervele de stat, republicată (adoptat);
   5.2  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/1999 privind transmiterea cu titlu gratuit a unui imobil care a aparținut Bisericii Evanghelice C.A. din România, Comunitatea Evanghelică C.A. Sibiu (adoptat);
   5.3  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a României (adoptat);
   5.4  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul Legii viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole (adoptat);
   5.5  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/1999 pentru modificarea Legii bancare nr.58/1998 (adoptat);
   5.6  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru înființarea comunei Șinca Nouă, județul Brașov (adoptat);
   5.7  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.112/2001 privind sancționarea unor fapte săvârșite în afara teritoriului țării de cetățeni români sau de persoane fără cetățenie domiciliate în România (adoptat);
   5.8  Proiectul de Lege privind regimul juridic al precursorilor care pot fi folosiți la fabricarea ilicită a drogurilor (adoptat);
   5.9  Propunerea legislativă privind înființarea comunei Vulcana Pandele, județul Dâmbovița; (Adoptată.)
   5.10  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.254/2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din import (adoptat);
   5.11  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2002 privind amânarea plății în vamă a taxei pe valoarea adăugată aferentă importurilor de bunuri efectuate de firma Bombardier Transportation Sweden AB, precum și amânarea exigibilității taxei pe valoarea adăugată aferentă livrărilor de bunuri și/sau prestărilor de servicii efectuate de persoane juridice române către această firmă pentru asamblarea a 18 trenuri noi de metrou (adoptat);
   5.12  Propunerea legislativă privind completarea Legii nr.505/2001 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.109/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/1992 privind finanțarea ocrotirii sănătății (adoptată);
   5.13  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligații bănești (adoptat);
   5.14  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare (adoptat);
   5.15  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2002 pentru reglementarea unor măsuri fiscale (adoptat);
   5.16  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.59/1997 cu privire la finanțarea, în sistem descentralizat, în domeniul științei, tehnologiei și inovării (adoptat);
   5.17  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2001 privind impozitul pe venit (adoptat);
   5.18  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.41/1998 privind taxele în domeniul protecției proprietății industriale și regimul de utilizare al acestora (adoptat);
   5.19  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2002 privind recapitalizarea Băncii de export-import a României EXIMBANK S.A (adoptat);
   5.20  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2002 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte (adoptat);
   5.21  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2002 privind publicarea, în exclusivitate, de către Ministerul Justiției în ediție oficială a codurilor și a altor legi complexe (adoptat);
   5.22  Proiectul de Lege privind declararea zilei de 22 decembrie "Ziua libertății României" (adoptat);
   5.23  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulților (adoptat);
   5.24  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.169/2001 privind utilizarea unor sume destinate restructurării și reorganizării agenților economici din sectorul producției de apărare (adoptat);
   5.25  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii arhivelor naționale, nr.16/1996 (adoptat);
   5.26  Proiectul de Lege privind acordarea despăgubirilor în caz de dezastre, calamități naturale și alte catastrofe în agricultură (adoptat);
   5.27  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2002 privind achizițiile publice prin licitații electronice (adoptat);
   5.28  Propunerea legislativă privind dreptul consiliilor locale de a vinde tinerilor terenuri din domeniul privat al statului (adoptată propunerea de respingere);
   5.29  Propunerea legislativă privind amenajarea complexă a râului Argeș în aval de București, și reluarea lucrărilor la canalul navigabil Dunăre-București (adoptată propunerea de respingere);
   5.30  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor (adoptat);
   5.31  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență (adoptat).
  6   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.75/2000 privind autorizarea experților criminaliști.
  7   Dezbaterea Proiectului Legii sindicatelor (amânarea votului final).
  8   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2002 pentru modificarea anexei nr.IV/1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr.383/2001 (amânarea votului final).
  9   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2002 pentru modificarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi (amânarea votului final).
  10   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2002 pentru modificarea Legii nr.142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului (amânarea votului final).
  11   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2002 privind contractele de parteneriat public - privat (amânarea votului final).
  12   Dezbaterea Propunerii legislative privind declararea orașului Cugir - Oraș Martir al Revoluției din Decembrie 1989 (amânarea votului final).
  13   Dezbaterea Propunerii legislative privind declararea ca oraș a comunei Bălcești, județul Vâlcea (amânarea votului final).
  14   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/2002 privind trecerea Spitalului Elias și a Complexului Olănești din subordinea și administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Academiei Române (amânarea votului final).
  15   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.54/2000 privind finanțarea din bugetul de stat, bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate și bugetele locale a unor activități și programe în domeniul sănătății publice, desfășurate de organizații neguvernamentale (amânarea votului final).
  16   Aprobarea componenței nominale a comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la:
   16.1  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/2000 privind reabilitarea termică a fondului construit existent și stimularea economisirii energiei termice;
   16.2  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2001 privind procedura somației de plată;
   16.3  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2002 pentru ratificarea Acordului de împrumut între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnată la Washington D.C. la 30 aprilie 2001 pentru finanțarea proiectului "Dezvoltarea piețelor financiare";
   16.4  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman;
   16.5  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.100/2000 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman.
  17   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite și taxe (amânarea votului final).
  18   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii (amânarea votului final).
  19   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/1999 privind constituirea fondurilor de garantare (amânarea votului final).
  20   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.232/2000 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2000 privind stingerea unor obligații ale agenților economici care furnizează produse și prestează servicii, pentru instituțiile publice din sistemul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională (amânarea votului final).
  21   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2001 privind simplificarea unor formalități administrative pentru înregistrarea și autorizarea funcționării comercianților (amânarea votului final).

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 19 august 2022, 21:05
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro