Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 8, 2002
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.53/18-04-2002

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2002 > 08-04-2002 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 8, 2002

  1   Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite.
  2   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2002 privind aprobarea plafonului de îndatorire publică externă a României pentru anul 2002;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor și adeverințelor de către autoritățile publice centrale și locale;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.167/2001 privind suspendarea aplicării prevederilor art.35 din Legea cetățeniei române nr.21/1991, republicată;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2002 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind readmisia cetățenilor și a altor persoane, semnat la București la 10 decembrie 2001;
  Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional București-Otopeni;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.182/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române;
  Legea privind înființarea Universității "Constantin Brâncoveanu" din Pitești;
  Legea privind înființarea Universității "Nicolae Titulescu" din București;
  Legea privind înființarea Universității de Vest "Vasile Goldiș" din Arad;
  Legea privind înființarea Universității "George Bacovia" din Bacău;
  Legea privind înființarea Universității Creștine "Dimitrie Cantemir" din București;
  Legea privind înființarea Universității "Titu Maiorescu" din București;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.38/2000 privind implementarea standardelor internaționale pentru siguranța navelor, prevenirea poluării și asigurarea condițiilor de muncă și viața la bordul navelor maritime care utilizează porturile românești sau care navighează în apele naționale;
  Legea pentru modificarea și completarea Legii partidelor politice nr.27/1996;
  Legea pentru modificarea alin.1 al art.103 din Legea administrației publice locale nr.215/2001;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.85/2001 privind organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.152/2001 privind unele măsuri pentru redresarea economico-financiară a Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice Termoelectrica S.A.;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.156/2001 pentru scutirea de la plata obligațiilor bugetare aferente minelor și carierelor închise, aflate în conservare;
  Legea pentru modificarea art.12 din Legea nr.33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munților Apuseni;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.166/2001 pentru modificarea Legii nr.164/2001 privind pensiile militare de stat;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.180/2001 privind unele măsuri de redresare financiară la Societatea Națională "Tutunul Românesc" S.A.;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.176/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr.47/1994 privind serviciile din subordinea Președintelui României;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.190/2001 pentru modificarea art.13 din Ordonanța Guvernului nr.75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân.
  3   Aprobarea unei modificări în componența nominală a Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997, precum și modificarea și completarea Legii nr.18/1991, republicată.
  4   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor prețioase.
  5   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.38/1998 privind acreditarea și infrastructura pentru evaluarea conformității.
  6   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2002 pentru completarea art.6 din Legea nr.168/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului.
  7   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru creșterea atractivității la privatizare a societăților comerciale cu capital integral sau parțial de stat ce dețin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului.
  8   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor, precum și înregistrarea soiurilor de plante.
  9   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor (amânarea votului final)
  10   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență (amânarea votului final).
  11   Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru folosirea limbii române în locuri, relații și instituții publice.
  12   Expunerea orală a întrebărilor și primirea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 19 august 2022, 20:53
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro