Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 7, 2002
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.8/16-02-2002

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2002 > 07-02-2002 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 7, 2002

  1   Informare privind demisia din Grupul parlamentar al PRM și declararea ca independent a domnului deputat Constantin Florentin Moraru.
  2   Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la următoarele proiecte de lege:
   2.1  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2001 pentru modificarea și completarea art.28 din Legea 70/1991 privind alegerile locale;
   2.2  Proiectul de Lege pentru instituirea indemnizației de merit;
   2.3  Proiectul Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.133/2000 privind repartizarea capacităților de infrastructură feroviară;
   2.4  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar;
   2.5  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/1999 privind suspendarea aplicării dispozițiilor art.59 din Legea 109/1996 privind organizarea și funcționarea cooperației de consum și a cooperației de credit.
  3   Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Presă - Rompres.
  4   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.166/2001 pentru modificarea Legii nr.164/2001 privind pensiile militare de stat.
  5   Proiectul de Lege pentru modificarea articolului 21 alineatul (7) din Legea nr.53/1991 privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României, republicată (retrimis comisiei).
  6   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război.
  7   Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală (amânarea votului final).
  8   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.49/2000 privind regimul de obținere, testare, utilizare și comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne, precum și a produselor rezultate din acestea.
  9   Propunerea legislativă privind înființarea comunei Șieu, județul Maramureș (amânarea dezbaterilor).
  10   Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman (amânarea dezbaterilor).
  11   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.73/1999 privind impozitul pe venit (adoptată propunerea de respingere).
  12   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.87/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.73/1999 privind impozitul pe venit (adoptată propunerea de respingere).
  13   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.235/2000 pentru completarea art.32 din Ordonanța Guvernului nr.73/1999 privind impozitul pe venit (adoptată propunerea de respingere).
  14   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2001 pentru modificarea art.59 din Ordonanța Guvernului nr.73/1999 privind impozitul pe venit (adoptată propunerea de respingere).
  15   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2001 pentru completarea articolului 6 din Ordonanța Guvernului nr.73/1999 privind impozitul pe venit (adoptată propunerea de respingere).
  16   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/1999 privind autorizarea Fondului Proprietății de Stat de a contragaranta o scrisoare de garanție ce se va elibera de Banca Agricolă S.A. pentru garantarea împrumutului de 100 mii tone cereale acordat S.C. COMTIM S.A. Timișoara de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat (adoptată propunerea de respingere).
  17   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art 4 din Legea nr.32/2000 privind societățile de asigurare și supraveghere a asigurărilor (adoptată propunerea de respingere).
  18   Dezbaterea Propunerii legislative privind schimbarea denumirii comunei Gilău, județul Cluj (adoptată propunerea de respingere).
  19   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2000 privind îmbunătățirea modului de funcționare a comisiilor de specialitate constituite pe lângă Ministerul Culturii (adoptată propunerea de respingere).
  20   Propunerea legislativă privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive etnice de către regimurile de ocupație din Ardealul de Nord în perioada 30 august - 25 octombrie 1944 și Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.189/2000 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri (amânarea dezbaterilor).
  21   Dezbaterea Propunerii legislative privind procedurile simplificate de înregistrare și funcționare a societăților comerciale (adoptată propunerea de respingere).
  22   Propunerea legislativă privind înființarea comunei Stroești, județul Argeș (amânarea dezbaterilor).
  23   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.222/2000 pentru modificarea art.82 din Ordonanța Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare (adoptată propunerea de respingere).
  24   Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.100/2000 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman; Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 164/2001 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 109 alin.(1) din Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman; Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 220/2000 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.109 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman (amânarea dezbaterilor).
  25   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.75/1999 privind constituirea și utilizarea fondului special de susținere a învățământului de stat (adoptată propunerea de respingere).
  26   Dezbaterea Propunerii legislative privind exceptarea de la aplicarea impozitului global asupra unor sume (adoptată propunerea de respingere).
  27   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.8 din Legea nr.189/1998 privind finanțele publice locale (adoptată propunerea de respingere).
  28   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată (adoptată propunerea de respingere).
  29   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art.12 din alin (1) din Legea nr.453/18.07.2001 privind executarea construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor (adoptată propunerea de respingere).
  30   Dezbaterea Propunerii legislative privind dreptul localităților din România de a avea steag și stemă proprii (adoptată propunerea de respingere).
  31   Dezbaterea Propunerii legislative privind reglementarea dreptului localităților de a avea steag și stemă proprie (adoptată propunerea de respingere).
  32   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.121/1996 privind organizarea și funcționarea Corpului Pompierilor Militari (adoptată propunerea de respingere).
  33   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.38 (1), pct.b) din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (adoptată propunerea de respingere).
  34   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea salariilor de bază pentru unele funcții prevăzute în anexa nr.II la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar (adoptată propunerea de respingere).
  35   Propunerea legislativă pentru completarea prevederilor Legii privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, Legea nr.10/2001 (amânarea dezbaterilor).
  36   Aprobarea componenței Comisiei de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la Proiectul de Lege privind organizațiile cooperatiste de credit.
  37   Informare privind depunerea Moțiunii cu privire la sprijinul statului pentru românii de dincolo de Prut în perspectiva unei conjuncturi internaționale favorabile reîntregirii Neamului Românesc, semnate de 68 deputați aparținând Grupului parlamentar al PRM.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 22 august 2019, 21:04
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro