You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1998 > 02-11-1998

Sittings of the Chamber of Deputies of November 2, 1998

  1   Aprobarea ordinii de zi pentru zilele de 2, 3 și 5 noiembrie 1998.
  2   Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la următoarele proiecte de lege:
  Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.40/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit;
  Lege privind impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/1996 privind actualizarea și completarea regimului general al contabilității;
  Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.104/1998 privind modificarea Legii sanitar-veterinare nr.60/1974.
  3   Informare cu privire la proiectele de legi și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:
  Propunerea legislativă privind flota comercială română, inițiată de un număr de 3 deputați PDSR.
  4   Aprobarea cererii Guvernului de retragere a procedurii de urgență, aprobată de Camera Deputaților la proiectul de Lege privind restituirea în natură sau prin echivalent a unor imobile preluate în mod abuziv de către stat.
  5   Aprobarea de modificări în componența unor comisii permanente ale Camerei Deputaților.
  6   Retragerea, la propunerea Grupului parlamentar al UDMR, a propunerii legislative privind stimularea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii.
  7   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.61/1998 privind finanțarea acțiunilor de consultanță și formare profesională destinate agricultorilor;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.62/1998 privind instituirea taxei pentru eliberarea autorizației de înființare și funcționare a magazinelor "duty-free" și "duty-free diplomatic";
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.107/1998 privind asigurarea unor facilități furnizorilor de îngrășăminte chimice și produse de uz fitosanitar.
  8   Dezbateri asupra raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/1997 privind stimularea investițiilor directe.
  9   Prezentarea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului.
  10   Prezentarea interpelărilor adresate de către deputați membrilor Guvernului.