Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 5, 1998
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
03-06-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1998 > 05-10-1998 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 5, 1998

  1   Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru perioada 5-9 octombrie 1998.
  2   Intervenția domnului Adrian Năstase în numele grupului parlamentar al PDSR, privind numirea președintelui Consiliului de Administrație al Societății Române de Televiziune.
  3   Informare cu privire la proiectele de legi și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/1998 privind instituirea, cu caracter temporar, a unei suprataxe vamale la importuri de bunuri (procedură de urgență);
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate (procedură de urgență);
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/1998 pentru modificarea Ordonanței de urgență nr. 7 din 1998 privind prețurile și tarifele produselor și serviciilor care se execută sau se prestează în țară, în cadrul activităților cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special, sau a regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței (procedură de urgență);
  Proiectul de Lege privind protecția noilor soiuri de plante;
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1998 privind constituirea și funcționarea fondurilor cu capital de risc;
  Proiectul de Lege pentru aprobarea afilierii instituției "Avocatul Poporului" la Institutul Internațional al OMBUSMAN-ului și la Institutul European al OMBUSMAN-ului;
  Proiectul de Lege pentru organizarea și funcționarea jocurilor de noroc;
  Proiectul de Lege privind constituirea și funcționarea Consiliului Național pentru Mediu și Dezvoltare Durabilă.
  4   Aprobarea unor modificări în componența nominală a unor comisii permanente ale Camerei Deputaților.
  5   Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/1997 privind transporturile.
  6   Adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de Cooperare Economică, Științifică și Tehnică între Guvernul României și Guvernul Republicii Arabe Siriene, semnat la București la 20 ianuarie 1998.
  7   Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/1998 pentru ratificarea Memorandumului de Finanțare a Programului Operațional de Țară PHARE 1997, semnat la București la 19 decembrie 1997.
  8   Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/1998 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.VI alin.I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.32/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale.
  9   Dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/1996 privind acordarea licențelor de instalare și operare a rețelelor G.S.M. și stabilirea taxei de licență (Amânarea votului final.)
  10   Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la:
  11   Dezbaterea proiectului de Lege privind autorizarea regularizării diferențelor de dobândă aferente unor credite externe contractate de Ministerul Sănătății, cu garanția statului, pe relația Germania (Amânarea votului final.)
  12   Prezentarea de interpelări adresate membrilor Guvernului.
  13   Răspunsuri la interpelări adresate de către deputați Guvernului.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 5 june 2020, 6:30
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro