Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 1998 > 17-09-1998

Ședința Camerei Deputaților din 17 septembrie 1998

  1   Informare cu privire la proiectele de legi și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:
  proiectul de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție al bugetului de stat, a conturilor anuale de execuție ale bugetelor fondurilor speciale și a contului general anual al datoriei publice aferente anului 1997.
  2   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Lege privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;
  Lege pentru modificarea art.16 alin.2 din Legea nr.18/1996 privind paza obiectivelor, bunurilor și valorilor;
  Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, Banca Europeană de Investiții și Societatea Națională de Telecomunicații "ROMTELECOM S.A.", semnat la Luxemborg și la București la 12 și respectiv la 14 noiembrie 1997, aferent tranșei a doua privind finanțarea proiectului de dezvoltare a telecomunicațiilor;
  Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.33/1998 pentru aderarea României la statutul Organizației Intereuropene a Administrațiilor Fiscale, adoptat la Casa Papiernicka, Slovacia, la 29 septembrie 1997;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.63/1997 privind stabilirea unor facilități pentru dezvoltarea turismului rural;
  Lege privind finanțele publice locale.
  3   Aprobarea unor modificări în componența unor comisii permanente ale Camerei Deputaților.
  4   Aprobarea, în proiect, a ordinii de zi și a programului de lucru pentru perioada 21-25 septembrie 1998.
  5   Raportul Comisiei juridice, de disciplină și imunități asupra cererii ministrului justiției prin care se solicită ridicarea imunității parlamentare a domnului deputat Gabriel Bivolaru (Aprobarea amânării dezbaterii raportului, la cererea ministrului justiției.)
  6   Dezbateri asupra proiectului de Hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților.