Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic >
Cum a votat Șovăială Constantin în legislatura 2016-prezent?

4619 voturi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 numai voturile finale
Nr.
Crt.
Data și ora Id
vot
Vot pentru Vot
701. 20.03.2019 10:57 22134 Amendament respins
PL 433/2018 privind elaborarea și actualizarea Strategiei naționale pe termen lung "România 2040"
DA
702. 20.03.2019 10:24 22145 Modificare ordine de zi DA
703. 20.03.2019 10:24 22141 Retrimitere la comisie
PL 495/2018 privind întreținerea animalelor de serviciu sau destinate serviciului scoase din funcțiune sau declasate care aparțin instituțiilor și structurilor publice din România
DA
704. 20.03.2019 10:23 22137 Retrimitere la comisie
PL 132/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura
DA
705. 20.03.2019 10:19 22144 Modificare ordine de zi DA
706. 20.03.2019 10:18 22143 Modificare ordine de zi Abținere
707. 20.03.2019 10:16 22142 Modificare ordine de zi NU
708. 20.03.2019 10:15 22125 Reluare vot
PL 319/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor
NU
709. 20.03.2019 10:15 22124 PL-x 319/2018 - Retrimitere la comisie
PL 319/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor
NU
710. 20.03.2019 10:14 22131 Retrimitere la comisie
PL 430/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.139/2002 privind desființarea Societății naționale "Cai de Rasă" - S.A. și preluarea parimoniului acesteia de către Regia Națională a Pădurilor
DA
711. 20.03.2019 10:13 22123 Pl-x 495/2017 - Retrimitere la comisie DA
712. 20.03.2019 10:11 22130 Modificare ordine de zi DA
713. 18.03.2019 16:28 22118 Dezbaterea motiunii simple initiate de 103 deputati (MS 2/2019) - Propunere timpi dezbatere DA
714. 18.03.2019 16:27 22117 Pl-x 440/2017 - Retrimitere la comisie NU
715. 18.03.2019 16:26 22116 PL-x 592/2018 - Retrimitere la comisie DA
716. 18.03.2019 16:24 22121 Prelungirea termenului constitutional de dezbatere si vot final de la 45 la 60 de zile - Pl-x 15/2019 DA
717. 18.03.2019 16:22 22120 Prelungirea termenului constitutional de dezbatere si vot final de la 45 la 60 de zile - Pl-x 732/2018 DA
718. 13.03.2019 14:36 22109 Vot final - Respinge cererea de reexaminare si adoptă Legea bugetului de stat pe anul 2019 în forma propusă
PL 26/2019 bugetului de stat pe anul 2019
NU
719. 13.03.2019 14:18 22108 Timp dezbatere DA
720. 13.03.2019 14:10 22107 Aprobare program de lucru DA
721. 13.03.2019 14:10 22106 Modificare ordine de zi DA
722. 06.03.2019 12:03 22104 Prezență - Vot test 2 Nu a votat
723. 06.03.2019 12:02 22103 Prezență - Vot test 1 DA
724. 06.03.2019 10:19 22101 Modificare ordine de zi DA
725. 06.03.2019 10:17 22100 Modificare ordine de zi DA
726. 06.03.2019 10:16 22099 Modificare ordine de zi DA
727. 06.03.2019 10:15 22102 Retrimitere la comisie
PL 719/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.218 din 2002, privind organizarea și funcționarea Poliției Române
DA
728. 05.03.2019 16:10 22097 Propunere timpi dezbatere moțiune - Dezbaterea motiunii simple initiate de 91 de deputati; MS 1/2019 DA
729. 27.02.2019 14:09 22092 Adoptarea Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie. DA
730. 27.02.2019 14:08 22091 Adoptarea Proiectului de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.35/2017 privind constituirea Grupului PRO –America. DA
731. 27.02.2019 14:08 22090 Adoptarea Proiectului de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.15/2017 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare DA
732. 27.02.2019 14:07 22089 Adoptarea Proiectului de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.18/2017 pentru aprobarea componenței nominale a Comisiei parlamentare a revoluționarilor din decembrie 1989. DA
733. 27.02.2019 14:06 22088 Adoptarea Proiectului de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.8/2017 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO. DA
734. 27.02.2019 14:05 22086 Aprobare ordine de zi DA
735. 27.02.2019 14:05 22087 Aprobare program de lucru DA
736. 27.02.2019 14:04 22085 Prezență - vot test DA
737. 27.02.2019 13:10 22082 Vot final
Adoptare PL 710/2018 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
NU
738. 27.02.2019 13:03 22081 Vot final
Adoptare PL 70/2019 privind unele măsuri pentru studierea istoriei comunităților evreiești din România
DA
739. 27.02.2019 13:00 22080 Vot final
Adoptare PL 50/2019 pentru ratificarea Protocolului de aderare a Republicii Macedonia de Nord la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles, la 6 februarie 2019
DA
740. 27.02.2019 12:54 22079 Vot final
PHCD 4/2019 pentru constituirea unei comisii de anchetă privind activitatea Consiliului Național al Audiovizualului (CNA) în perioada 2018-2019, modul de aplicare și respectare a prevederilor legale, a neutralității politice, proporționalității și individualizării sancțiunilor acordate
DA
741. 27.02.2019 12:53 22078 Vot final
PHCD 5/2019 privind modificarea și completarea Hotărârii Camerei Deputaților nr.42/2018 privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții ale serviciilor Camerei Deputaților și abrogarea Hotărârii Camerei Deputaților nr.31/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor Camerei Deputaților, precum și a statului de funcții pe anul 2009
Abținere
742. 27.02.2019 12:51 22077 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
743. 27.02.2019 12:27 22074 Retrimitere la comisie PL 710/2018 DA
744. 27.02.2019 11:43 22073 Sistare discuții DA
745. 27.02.2019 11:30 22076 Prelungire program de lucru DA
746. 25.02.2019 16:26 22072 Aprobare procedură de urgență Abținere
747. 25.02.2019 16:24 22071 Modificare ordine de zi și program de lucru DA
748. 15.02.2019 13:09 21403 Vot final - PL-x 27/2019 - Vot final
PL 27/2019 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019
NU
749. 15.02.2019 12:50 21402 Vot final - PL-x 26/2019 - Vot final
PL 26/2019 bugetului de stat pe anul 2019
NU
750. 15.02.2019 12:16 21422 PL-x 27/2019 - Anexa nr.7/04 NU
751. 15.02.2019 12:15 21421 PL-x 27/2019 - Anexa nr.6/04/01 NU
752. 15.02.2019 12:15 21420 PL-x 27/2019 - Anexa nr.6/04 NU
753. 15.02.2019 12:15 21419 PL-x 27/2019 - Anexa nr.5/04/01 NU
754. 15.02.2019 12:14 21416 PL-x 27/2019 - Anexa nr.4/04 NU
755. 15.02.2019 12:14 21417 PL-x 27/2019 - Anexa nr.4/04/01 NU
756. 15.02.2019 12:14 21418 PL-x 27/2019 - Anexa nr.5/04 NU
757. 15.02.2019 12:13 21415 PL-x 27/2019 - Anexa nr.3/04 NU
758. 15.02.2019 12:13 21414 PL-x 27/2019 - Anexa nr.2/04 NU
759. 15.02.2019 12:12 21413 PL-x 27/2019 - Anexa nr.1/04 NU
760. 15.02.2019 12:03 21412 PL-x 27/2019 - Anexa nr.3/03 NU
761. 15.02.2019 12:03 21424 PL-x 27/2019 - Anexa nr. 5/03/01 NU
762. 15.02.2019 12:02 21423 PL-x 27/2019 - Anexa nr.4/04 NU
763. 15.02.2019 12:02 21411 PL-x 27/2019 - Anexa nr. 3/03 NU
764. 15.02.2019 12:02 21410 PL-x 27/2019 - Anexa nr. 2/03 NU
765. 15.02.2019 12:01 21409 PL-x 27/2019 - Anexa nr. 1 in formularea comisiei NU
766. 15.02.2019 12:01 21408 PL-x 27/2019 - Amendament respins 9 si 10 DA
767. 15.02.2019 12:00 21407 PL-x 27/2019 - Amendament admis 5 DA
768. 15.02.2019 12:00 21406 PL-x 27/2019 Art. 20 in formularea comisiei NU
769. 15.02.2019 12:00 21405 PL-x 27/2019 - Amendament respins 8 DA
770. 15.02.2019 11:59 21404 PL-x 27/2019 - Art. 19 propunerea comisiei NU
771. 15.02.2019 11:59 21443 PL-x 27/2019 - Amendament respins 6 si 7 DA
772. 15.02.2019 11:58 21442 PL-x 27/2019 - Amendamente respinse 1-5 DA
773. 15.02.2019 11:51 21441 PL-x 27/2019 - Amendament respins 1 DA
774. 15.02.2019 11:49 21440 PL-x 27/2019 - Amendament admis 4 DA
775. 15.02.2019 11:49 21439 PL-x 27/2019 - Amendament admis 3 DA
776. 15.02.2019 11:48 21438 PL-x 27/2019 - Amendament admis 2 DA
777. 15.02.2019 11:48 21437 PL-x 27/2019 - Amendament admis 1 DA
778. 15.02.2019 11:17 21436 Anexa nr. 2 sinteza NU
779. 15.02.2019 11:16 21435 Anexa nr. 1 sinteza NU
780. 15.02.2019 10:59 21434 Anexa 3/20 amendament Abținere
781. 15.02.2019 10:42 21444 Anexa 11 integral NU
782. 15.02.2019 10:42 21426 Anexa 11 amendament admis 52 NU
783. 15.02.2019 10:41 21425 Anexa 11 amendament admis 51 DA
784. 15.02.2019 10:40 21433 Anexa 11 amr. 4 DA
785. 15.02.2019 10:38 21432 Anexa 11 amr. 1 DA
786. 15.02.2019 10:16 21353 Prezență - Vot test 2 Nu a votat
787. 15.02.2019 10:13 21351 Prezență - Vot test 1 Nu a votat
788. 14.02.2019 23:56 21965 Prelungire program de lucru DA
789. 14.02.2019 23:54 21964 Anexa 9 - integral NU
790. 14.02.2019 23:53 21963 Anexa 8 - integral NU
791. 14.02.2019 23:52 21962 Anexa 3/16 - integral NU
792. 14.02.2019 23:52 21961 Anexa 3/16 - amendament respins Abținere
793. 14.02.2019 23:48 21960 Anexa 7 - integral DA
794. 14.02.2019 23:48 21959 Anexa 7 - amendament admis 50 DA
795. 14.02.2019 23:48 21958 Anexa 7 - amendament admis 49 DA
796. 14.02.2019 23:47 21957 Anexa 7 - amendament admis 48 NU
797. 14.02.2019 23:47 21956 Anexa 7 - amendament admis 47 DA
798. 14.02.2019 23:46 21955 Anexa 7 - amendament respins 18 DA
799. 14.02.2019 23:45 21954 Anexa 7 - amendament respins 5 DA
800. 14.02.2019 23:44 21953 Anexa 7 - amendament respins 19 DA