Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > Printable version
Vote history: Șovăială Constantin

4619 votes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 only final votes
No. Date and time Vote
ID
Subject Vote
701. 20.03.2019 10:57 22134 Amendament respins
PL 433/2018 privind elaborarea și actualizarea Strategiei naționale pe termen lung "România 2040"
YES
702. 20.03.2019 10:24 22145 Modificare ordine de zi YES
703. 20.03.2019 10:24 22141 Retrimitere la comisie
PL 495/2018 privind întreținerea animalelor de serviciu sau destinate serviciului scoase din funcțiune sau declasate care aparțin instituțiilor și structurilor publice din România
YES
704. 20.03.2019 10:23 22137 Retrimitere la comisie
PL 132/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura
YES
705. 20.03.2019 10:19 22144 Modificare ordine de zi YES
706. 20.03.2019 10:18 22143 Modificare ordine de zi Abstention
707. 20.03.2019 10:16 22142 Modificare ordine de zi NO
708. 20.03.2019 10:15 22125 Reluare vot
PL 319/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor
NO
709. 20.03.2019 10:15 22124 PL-x 319/2018 - Retrimitere la comisie
PL 319/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor
NO
710. 20.03.2019 10:14 22131 Retrimitere la comisie
PL 430/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.139/2002 privind desființarea Societății naționale "Cai de Rasă" - S.A. și preluarea parimoniului acesteia de către Regia Națională a Pădurilor
YES
711. 20.03.2019 10:13 22123 Pl-x 495/2017 - Retrimitere la comisie YES
712. 20.03.2019 10:11 22130 Modificare ordine de zi YES
713. 18.03.2019 16:28 22118 Dezbaterea motiunii simple initiate de 103 deputati (MS 2/2019) - Propunere timpi dezbatere YES
714. 18.03.2019 16:27 22117 Pl-x 440/2017 - Retrimitere la comisie NO
715. 18.03.2019 16:26 22116 PL-x 592/2018 - Retrimitere la comisie YES
716. 18.03.2019 16:24 22121 Prelungirea termenului constitutional de dezbatere si vot final de la 45 la 60 de zile - Pl-x 15/2019 YES
717. 18.03.2019 16:22 22120 Prelungirea termenului constitutional de dezbatere si vot final de la 45 la 60 de zile - Pl-x 732/2018 YES
718. 13.03.2019 14:36 22109 Vot final - Respinge cererea de reexaminare si adoptă Legea bugetului de stat pe anul 2019 în forma propusă
PL 26/2019 bugetului de stat pe anul 2019
NO
719. 13.03.2019 14:18 22108 Timp dezbatere YES
720. 13.03.2019 14:10 22107 Aprobare program de lucru YES
721. 13.03.2019 14:10 22106 Modificare ordine de zi YES
722. 06.03.2019 12:03 22104 Prezență - Vot test 2 Didn't vote
723. 06.03.2019 12:02 22103 Prezență - Vot test 1 YES
724. 06.03.2019 10:19 22101 Modificare ordine de zi YES
725. 06.03.2019 10:17 22100 Modificare ordine de zi YES
726. 06.03.2019 10:16 22099 Modificare ordine de zi YES
727. 06.03.2019 10:15 22102 Retrimitere la comisie
PL 719/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.218 din 2002, privind organizarea și funcționarea Poliției Române
YES
728. 05.03.2019 16:10 22097 Propunere timpi dezbatere moțiune - Dezbaterea motiunii simple initiate de 91 de deputati; MS 1/2019 YES
729. 27.02.2019 14:09 22092 Adoptarea Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie. YES
730. 27.02.2019 14:08 22091 Adoptarea Proiectului de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.35/2017 privind constituirea Grupului PRO –America. YES
731. 27.02.2019 14:08 22090 Adoptarea Proiectului de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.15/2017 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare YES
732. 27.02.2019 14:07 22089 Adoptarea Proiectului de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.18/2017 pentru aprobarea componenței nominale a Comisiei parlamentare a revoluționarilor din decembrie 1989. YES
733. 27.02.2019 14:06 22088 Adoptarea Proiectului de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.8/2017 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO. YES
734. 27.02.2019 14:05 22086 Aprobare ordine de zi YES
735. 27.02.2019 14:05 22087 Aprobare program de lucru YES
736. 27.02.2019 14:04 22085 Prezență - vot test YES
737. 27.02.2019 13:10 22082 Vot final
Adoptare PL 710/2018 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
NO
738. 27.02.2019 13:03 22081 Vot final
Adoptare PL 70/2019 privind unele măsuri pentru studierea istoriei comunităților evreiești din România
YES
739. 27.02.2019 13:00 22080 Vot final
Adoptare PL 50/2019 pentru ratificarea Protocolului de aderare a Republicii Macedonia de Nord la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles, la 6 februarie 2019
YES
740. 27.02.2019 12:54 22079 Vot final
PHCD 4/2019 pentru constituirea unei comisii de anchetă privind activitatea Consiliului Național al Audiovizualului (CNA) în perioada 2018-2019, modul de aplicare și respectare a prevederilor legale, a neutralității politice, proporționalității și individualizării sancțiunilor acordate
YES
741. 27.02.2019 12:53 22078 Vot final
PHCD 5/2019 privind modificarea și completarea Hotărârii Camerei Deputaților nr.42/2018 privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții ale serviciilor Camerei Deputaților și abrogarea Hotărârii Camerei Deputaților nr.31/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor Camerei Deputaților, precum și a statului de funcții pe anul 2009
Abstention
742. 27.02.2019 12:51 22077 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
743. 27.02.2019 12:27 22074 Retrimitere la comisie PL 710/2018 YES
744. 27.02.2019 11:43 22073 Sistare discuții YES
745. 27.02.2019 11:30 22076 Prelungire program de lucru YES
746. 25.02.2019 16:26 22072 Aprobare procedură de urgență Abstention
747. 25.02.2019 16:24 22071 Modificare ordine de zi și program de lucru YES
748. 15.02.2019 13:09 21403 Vot final - PL-x 27/2019 - Vot final
PL 27/2019 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019
NO
749. 15.02.2019 12:50 21402 Vot final - PL-x 26/2019 - Vot final
PL 26/2019 bugetului de stat pe anul 2019
NO
750. 15.02.2019 12:16 21422 PL-x 27/2019 - Anexa nr.7/04 NO
751. 15.02.2019 12:15 21421 PL-x 27/2019 - Anexa nr.6/04/01 NO
752. 15.02.2019 12:15 21420 PL-x 27/2019 - Anexa nr.6/04 NO
753. 15.02.2019 12:15 21419 PL-x 27/2019 - Anexa nr.5/04/01 NO
754. 15.02.2019 12:14 21416 PL-x 27/2019 - Anexa nr.4/04 NO
755. 15.02.2019 12:14 21417 PL-x 27/2019 - Anexa nr.4/04/01 NO
756. 15.02.2019 12:14 21418 PL-x 27/2019 - Anexa nr.5/04 NO
757. 15.02.2019 12:13 21415 PL-x 27/2019 - Anexa nr.3/04 NO
758. 15.02.2019 12:13 21414 PL-x 27/2019 - Anexa nr.2/04 NO
759. 15.02.2019 12:12 21413 PL-x 27/2019 - Anexa nr.1/04 NO
760. 15.02.2019 12:03 21412 PL-x 27/2019 - Anexa nr.3/03 NO
761. 15.02.2019 12:03 21424 PL-x 27/2019 - Anexa nr. 5/03/01 NO
762. 15.02.2019 12:02 21423 PL-x 27/2019 - Anexa nr.4/04 NO
763. 15.02.2019 12:02 21411 PL-x 27/2019 - Anexa nr. 3/03 NO
764. 15.02.2019 12:02 21410 PL-x 27/2019 - Anexa nr. 2/03 NO
765. 15.02.2019 12:01 21409 PL-x 27/2019 - Anexa nr. 1 in formularea comisiei NO
766. 15.02.2019 12:01 21408 PL-x 27/2019 - Amendament respins 9 si 10 YES
767. 15.02.2019 12:00 21407 PL-x 27/2019 - Amendament admis 5 YES
768. 15.02.2019 12:00 21406 PL-x 27/2019 Art. 20 in formularea comisiei NO
769. 15.02.2019 12:00 21405 PL-x 27/2019 - Amendament respins 8 YES
770. 15.02.2019 11:59 21404 PL-x 27/2019 - Art. 19 propunerea comisiei NO
771. 15.02.2019 11:59 21443 PL-x 27/2019 - Amendament respins 6 si 7 YES
772. 15.02.2019 11:58 21442 PL-x 27/2019 - Amendamente respinse 1-5 YES
773. 15.02.2019 11:51 21441 PL-x 27/2019 - Amendament respins 1 YES
774. 15.02.2019 11:49 21440 PL-x 27/2019 - Amendament admis 4 YES
775. 15.02.2019 11:49 21439 PL-x 27/2019 - Amendament admis 3 YES
776. 15.02.2019 11:48 21438 PL-x 27/2019 - Amendament admis 2 YES
777. 15.02.2019 11:48 21437 PL-x 27/2019 - Amendament admis 1 YES
778. 15.02.2019 11:17 21436 Anexa nr. 2 sinteza NO
779. 15.02.2019 11:16 21435 Anexa nr. 1 sinteza NO
780. 15.02.2019 10:59 21434 Anexa 3/20 amendament Abstention
781. 15.02.2019 10:42 21444 Anexa 11 integral NO
782. 15.02.2019 10:42 21426 Anexa 11 amendament admis 52 NO
783. 15.02.2019 10:41 21425 Anexa 11 amendament admis 51 YES
784. 15.02.2019 10:40 21433 Anexa 11 amr. 4 YES
785. 15.02.2019 10:38 21432 Anexa 11 amr. 1 YES
786. 15.02.2019 10:16 21353 Prezență - Vot test 2 Didn't vote
787. 15.02.2019 10:13 21351 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
788. 14.02.2019 23:56 21965 Prelungire program de lucru YES
789. 14.02.2019 23:54 21964 Anexa 9 - integral NO
790. 14.02.2019 23:53 21963 Anexa 8 - integral NO
791. 14.02.2019 23:52 21962 Anexa 3/16 - integral NO
792. 14.02.2019 23:52 21961 Anexa 3/16 - amendament respins Abstention
793. 14.02.2019 23:48 21960 Anexa 7 - integral YES
794. 14.02.2019 23:48 21959 Anexa 7 - amendament admis 50 YES
795. 14.02.2019 23:48 21958 Anexa 7 - amendament admis 49 YES
796. 14.02.2019 23:47 21957 Anexa 7 - amendament admis 48 NO
797. 14.02.2019 23:47 21956 Anexa 7 - amendament admis 47 YES
798. 14.02.2019 23:46 21955 Anexa 7 - amendament respins 18 YES
799. 14.02.2019 23:45 21954 Anexa 7 - amendament respins 5 YES
800. 14.02.2019 23:44 21953 Anexa 7 - amendament respins 19 YES

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie dimanche, 7 juin 2020, 10:10
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro