Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > Printable version
Vote history: Șovăială Constantin

4619 votes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 only final votes
No. Date and time Vote
ID
Subject Vote
301. 18.09.2019 12:12 22708 Vot final
Adoptare PL 366/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.58/2017 pentru modificarea și completarea Legii farmaciei nr.266/2008
YES
302. 18.09.2019 12:11 22707 Vot final
Adoptare PL 665/2018 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și pentru modificarea art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
YES
303. 18.09.2019 12:10 22717 Vot final
PHCD 42/2019 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European și Consiliu - Uniunea Europeană, America Latină și zona Caraibilor: unirea forțelor pentru un viitor comun JOIN(2019) 6
YES
304. 18.09.2019 12:10 22716 Vot final
PHCD 41/2019 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Cum construim încrederea cetățenilor într-o inteligență artificială centrată pe factorul uman COM(2019) 168
YES
305. 18.09.2019 12:09 22715 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 40/2019).
PHCD 40/2019 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
YES
306. 18.09.2019 12:08 22712 Prezență - Vot test 2 Didn't vote
307. 18.09.2019 12:07 22714 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
308. 18.09.2019 11:31 22700 Prelungirea programului de lucru YES
309. 18.09.2019 10:48 22699 Pl-x 170/2019 - Retrimitere la comisie NO
310. 18.09.2019 10:31 22698 Pl-x 324/2018 - Retrimitere la comisie Abstention
311. 18.09.2019 10:30 22706 Pl-x 447/2018 - Retrimitere la comisie Abstention
312. 18.09.2019 10:30 22702 Modificare ordine de zi YES
313. 18.09.2019 10:29 22705 Introducerea pe ordinea de zi - Pl-x 170/2019 YES
314. 18.09.2019 10:21 22701 Modificare ordine de zi YES
315. 11.09.2019 12:46 22668 Vot final
Adoptare PL 754/2018 pentru declararea zilei de 30 octombrie ca "Ziua pacientului cu arsuri"
YES
316. 11.09.2019 12:46 22667 Vot final
Adoptare PL 37/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.52/1997 privind regimul juridic al francizei, precum și pentru modificarea art.7 pct.15 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
YES
317. 11.09.2019 12:45 22666 Vot final
Adoptare PL 743/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit protecție internațională sau un drept de ședere în România, precum și a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European
YES
318. 11.09.2019 12:45 22665 Vot final
Adoptare PL 551/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale
YES
319. 11.09.2019 12:44 22664 Vot final
Adoptare PL 15/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2017 pentru modificarea art.8 alin.(1) din Legea nr.360/2013 privind constituirea și menținerea unui nivel minim de rezerve de țiței și de produse petroliere
YES
320. 11.09.2019 12:25 22663 Vot final
Adoptare PL 356/2019 privind înființarea Muzeului Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului din România
YES
321. 11.09.2019 12:24 22662 Vot final
Adoptare PL 576/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
YES
322. 11.09.2019 12:24 22661 Vot final
Adoptare PL 582/2018 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2018 privind aderarea Secretariatului General al Guvernului la Consiliul Internațional pentru Tehnologia Informației în Administrația Guvernamentală (ICA) și aprobarea unor măsuri de natură financiară ce decurg din calitatea de membru, precum și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
YES
323. 11.09.2019 12:23 22660 Vot final
Adoptare PL 646/2018 pentru aprobarea plății cotizației anuale în vederea participării la Centrul Internațional pentru Cercetări Arhivistice, precum și pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
YES
324. 11.09.2019 12:22 22658 Vot final
Adoptare PL 639/2018 privind exonerarea de la plată a unor obligații
YES
325. 11.09.2019 12:21 22657 Vot final
Adoptare PL 11/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente
YES
326. 11.09.2019 12:20 22656 Vot final
Adoptare PL 689/2018 pentru modificarea și completarea art V din Ordonanței Guvernului nr.17 /2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative
Abstention
327. 11.09.2019 12:19 22655 Vot final
Adoptare PL 271/2019 pentru ratificarea Acordului de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Japonia, pe de altă parte, semnat la 17 iulie 2018, la Tokyo
YES
328. 11.09.2019 12:19 22654 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.121/2016 pentru aprobarea componentei nominale a Comisiei de validare a mandatelor de deputat (PH CD 38/2019).
PHCD 38/2019 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.121/2016 pentru aprobarea componenței nominale a Comisiei de validare a mandatelor de deputat
YES
329. 11.09.2019 12:18 22653 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 37/2019).
PHCD 37/2019 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
YES
330. 11.09.2019 12:17 22669 Retrimitere la comisie Pl 30/2018/2019 YES
331. 11.09.2019 12:03 22652 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
332. 10.09.2019 17:02 22644 Prelungire program de lucru YES
333. 10.09.2019 16:13 22643 Modificare ordine de zi YES
334. 04.09.2019 12:26 22641 Vot final
Adoptare PL 128/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență
YES
335. 04.09.2019 12:11 22640 Vot final
Adoptare PL 580/2018 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2018 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa a II-a
YES
336. 04.09.2019 12:10 22638 Vot final
Adoptare PL 276/2018 pentru completarea art.234 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
YES
337. 04.09.2019 12:10 22639 Vot final
Adoptare PL 569/2018 privind modificarea și completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol
YES
338. 04.09.2019 12:07 22637 Vot final
Adoptare PL 48/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.103/2018 pentru modificarea art.1 din Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război
YES
339. 04.09.2019 12:06 22636 Vot final
PHCD 26/2019 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu Raport privind evaluarea cadrului UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor până în 2020 COM (2018) 785
YES
340. 04.09.2019 12:06 22635 Vot final
PHCD 25/2019 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European Standarde armonizate: Sporirea transparenței și a securității juridice pentru o piață unică pe deplin funcțională COM (2019) 764
YES
341. 04.09.2019 12:05 22634 Vot final
PHCD 15/2019 privind adoptarea opiniei referitoare la Documentul de reflecție Către o Europă durabilă până în 2030
YES
342. 04.09.2019 12:05 22633 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 36/2019).
PHCD 36/2019 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
Abstention
343. 04.09.2019 12:04 22631 Pl-x 30/2018/2019 - Retragerea de pe ordinea de zi a votului final YES
344. 04.09.2019 12:03 22642 Prezență - Vot test 2 Didn't vote
345. 04.09.2019 12:02 22632 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
346. 04.09.2019 10:25 22625 Modificare ordine de zi YES
347. 04.09.2019 10:24 22624 Modificare ordine de zi YES
348. 04.09.2019 10:23 22623 Modificare ordine de zi YES
349. 04.09.2019 10:22 22622 PL-x 150/2019 - Retrimitere la comisie Abstention
350. 04.09.2019 10:21 22621 PL-x 242/2019 - Retrimitere la comisie YES
351. 04.09.2019 10:21 22629 Retrimitere la comisie - PL-x 126/2018/2019 - Retrimitere la comisie
PL 126/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.105/2017 pentru modificarea art.23 alin.(1) lit.c) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
YES
352. 04.09.2019 10:20 22627 Retrimitere la comisie
PL 26/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2016 privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România-S.A. și înființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere S.A., precum și modificarea și completarea unor acte normative
NO
353. 02.09.2019 16:33 22609 YES
354. 02.09.2019 16:21 22608 YES
355. 28.08.2019 12:05 22605 Vot final
Respingere PL 219/2017 pentru grațierea unor pedepse și a unor măsuri educative privative de libertate
YES
356. 28.08.2019 12:03 22604 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
357. 28.08.2019 11:16 22603 YES
358. 28.08.2019 11:15 22602 YES
359. 28.08.2019 11:05 22601 Vot test Didn't vote
360. 26.08.2019 14:06 22599 Aprobare program de lucru YES
361. 26.08.2019 14:05 22598 Aprobare ordine de zi YES
362. 03.07.2019 14:21 22595 Propunere de procedura dezbatere si vot YES
363. 03.07.2019 14:20 22594 Aprobare program de lucru YES
364. 03.07.2019 14:19 22593 Aprobare ordine de zi YES
365. 03.07.2019 12:53 22590 Vot final
Adoptare PL 329/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală
YES
366. 03.07.2019 12:42 22589 Vot final
Adoptare PL 254/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice
NO
367. 03.07.2019 12:41 22588 Vot final
Adoptare PL 277/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare
YES
368. 03.07.2019 12:41 22587 Vot final
Adoptare PL 316/2019 pentru modificarea și completarea articolului 16 din Ordonanța de urgențã a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului
Abstention
369. 03.07.2019 12:40 22586 Vot final
Adoptare PL 315/2019 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul protecției mediului
NO
370. 03.07.2019 12:39 22585 Vot final
Adoptare PL 244/2019 pentru completarea articolului 5 din Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică
YES
371. 03.07.2019 12:38 22592 Prezență - Vot test 1 Didn't vote
372. 03.07.2019 12:23 22583 Pl 329/2019 - ama.52 NO
373. 03.07.2019 12:22 22582 Pl 329/2019 - forma comisie YES
374. 03.07.2019 12:21 22581 Pl 329/2019 - amr.6 YES
375. 03.07.2019 12:20 22580 Pl 329/2019 - forma comisie YES
376. 03.07.2019 12:19 22579 Pl 329/2019 - amr. 4 NO
377. 03.07.2019 12:06 22578 Timp dezbatere - Pl 329/2019 NO
378. 03.07.2019 11:57 22577 Prelungire program de lucru YES
379. 03.07.2019 11:46 22576 Timp dezbatere - PL 316/2019 YES
380. 03.07.2019 11:28 22575 Timp dezbatere - PL 315/2019 NO
381. 03.07.2019 11:25 22574 PL 254/2019 - forma comisiei NO
382. 03.07.2019 11:24 22573 PL 254/2019 - amr.4 YES
383. 03.07.2019 11:21 22572 PL 254/2019 - amr 1 YES
384. 03.07.2019 11:18 22571 PL 254/2019 - ama 61 NO
385. 03.07.2019 11:01 22570 Retrimitere la comisie - 254/2019 YES
386. 03.07.2019 10:30 22567 Modificare ordine de zi YES
387. 03.07.2019 10:29 22566 Modificare ordine de zi YES
388. 03.07.2019 10:27 22565 Modificare ordine de zi NO
389. 01.07.2019 16:07 22563 Sistare discuții YES
390. 01.07.2019 16:05 22562 Aprobare program de lucru sesiune extraordinară YES
391. 01.07.2019 16:05 22561 Aprobare ordine de zi sesiune extraordinară YES
392. 26.06.2019 15:15 22558 Procedura de vot concomitent pentru punctele 6 si 7 din ordinea de zi YES
393. 26.06.2019 15:14 22557 Proiectul de Hotarare privind revocarea doamnei Theodora Bertzi din functia de membru al Colegiului director al Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii YES
394. 26.06.2019 15:08 22556 Proiectul de Hotarare privind infiintarea Comisiei parlamentare de ancheta pentru investigarea eventualelor nereguli si fraude semnalate in spatiul public cu ocazia derularii procesului electoral la alegerile din 26 mai 2019 YES
395. 26.06.2019 14:45 22555 Proiectul Declaratiei Parlamentului Romaniei privind sustinerea noului Guvern de la Chisinau si angajamentul ferm pentru parcursul european al Republicii Moldova YES
396. 26.06.2019 14:21 22554 Proiectul de Hotarare pentru modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie YES
397. 26.06.2019 14:20 22553 Proiectul de Hotarare pentru constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie YES
398. 26.06.2019 14:19 22559 YES
399. 26.06.2019 14:18 22560 YES
400. 26.06.2019 13:35 22542 Vot final
Respingere PL 265/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de stat
YES

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 2 june 2020, 3:06
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro