Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > Versiunea pentru printare
Cum a votat Olteanu Bogdan în legislatura 2004-2008?

2177 voturi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 numai voturile finale
Nr.
Crt.
Data și ora Id
vot
Vot pentru Vot
1701. 13.06.2006 12:48 1607 Vot final
PL 407/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
DA
1702. 13.06.2006 12:47 1605 Vot final
PL 406/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2003 privind unele măsuri în vederea întăririi disciplinei financiare și a creșterii eficienței utilizării fondurilor în sistemul sanitar, precum și modificarea unor acte normative
DA
1703. 13.06.2006 12:43 1604 Vot final
Respingere PL 210/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2005 pentru aprobarea strategiei de privatizare a Companiei Naționale Loteria Română - S.A. și a Companiei Naționale Imprimeria Națională - S.A., precum și pentru modificarea actelor normative care reglementează regimul acestora
NU
1704. 13.06.2006 12:42 1603 Vot final
PL 424/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2006 pentru aprobarea nivelului sprijinului acordat producătorilor agricoli pentru achiziționarea de motorină în vederea efectuării lucrărilor agricole mecanizate de înființare și întreținere a unor culturi agricole ce se înființează în primăvara anului 2006, precum și pentru aprobarea suplimentării cu suma de 200 milioane lei(RON) a Programului "Dezvoltarea durabilă a sectorului vegetal, a sectorului zootehnic și piscico,l precum și alte programe pe care Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale trebuie să le pună în aplicare"
DA
1705. 13.06.2006 12:41 1602 Vot final
PL 426/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2006 privind sprijinul direct al statului acordat producătorilor agricoli din sectorul vegetal în anul 2006
DA
1706. 13.06.2006 12:41 1601 Vot final
PL 533/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice
DA
1707. 13.06.2006 12:38 1625 Vot final
PL 402/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă
DA
1708. 13.06.2006 12:37 1599 Vot final
PL 420/2006 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Național-Secțiunea I-Rețele de transport
NU
1709. 13.06.2006 12:37 1600 Vot final
PL 422/2006 privind înființarea comunei Ocna de Jos, județul Harghita, prin reorganizarea comunei Praid
DA
1710. 13.06.2006 12:17 1598 Retrimitere la comisie
PL 210/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2005 pentru aprobarea strategiei de privatizare a Companiei Naționale Loteria Română - S.A. și a Companiei Naționale Imprimeria Națională - S.A., precum și pentru modificarea actelor normative care reglementează regimul acestora
DA
1711. 13.06.2006 12:00 1597 Pct. 10 din raport
PL 218/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 190/2005 pentru realizarea unor măsuri necesare în procesul de integrare europeană
DA
1712. 13.06.2006 11:28 1596 Retrimitere la comisie
PL 218/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 190/2005 pentru realizarea unor măsuri necesare în procesul de integrare europeană
NU
1713. 13.06.2006 11:16 1595 Pct. 2 din raport - amendamente respinse
PL 424/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2006 pentru aprobarea nivelului sprijinului acordat producătorilor agricoli pentru achiziționarea de motorină în vederea efectuării lucrărilor agricole mecanizate de înființare și întreținere a unor culturi agricole ce se înființează în primăvara anului 2006, precum și pentru aprobarea suplimentării cu suma de 200 milioane lei(RON) a Programului "Dezvoltarea durabilă a sectorului vegetal, a sectorului zootehnic și piscico,l precum și alte programe pe care Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale trebuie să le pună în aplicare"
NU
1714. 13.06.2006 11:15 1594 Pct. 1 din raport - Amendamente respinse
PL 424/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2006 pentru aprobarea nivelului sprijinului acordat producătorilor agricoli pentru achiziționarea de motorină în vederea efectuării lucrărilor agricole mecanizate de înființare și întreținere a unor culturi agricole ce se înființează în primăvara anului 2006, precum și pentru aprobarea suplimentării cu suma de 200 milioane lei(RON) a Programului "Dezvoltarea durabilă a sectorului vegetal, a sectorului zootehnic și piscico,l precum și alte programe pe care Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale trebuie să le pună în aplicare"
NU
1715. 13.06.2006 10:58 1593 Pct. 5 din raport - Amendamente respinse - Art. 2
PL 426/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2006 privind sprijinul direct al statului acordat producătorilor agricoli din sectorul vegetal în anul 2006
NU
1716. 13.06.2006 10:36 1592 Pct. 41 din raport
PL 533/2006 pentru aprobarea preluării de către Societatea Națională "Nuclearelectrica" - S.A. de la rezerva de stat a cantității de 315, 0 tone apă grea, necesară punerii în funcțiune a Unității 2 CNE Cernavodă
DA
1717. 06.06.2006 13:08 1554 Vot final
PL 24/2006 pentru modificarea și completarea Codului penal, precum și pentru modificarea și completarea altor legi
DA
1718. 06.06.2006 13:07 1552 Vot final
PL 132/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 187/2005 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate
DA
1719. 06.06.2006 13:07 1553 Vot final
PL 136/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi
DA
1720. 06.06.2006 13:06 1551 Vot final
PL 249/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2006 pentru completarea art.23 din Ordonanța Guvernului nr.86/2001 privind serviciile regulate de transport public local de călători
DA
1721. 06.06.2006 13:06 1549 Vot final
PL 605/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național
DA
1722. 06.06.2006 13:06 1550 Vot final
PL 425/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2006 pentru completarea articolului 16 din Legea nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
DA
1723. 06.06.2006 13:05 1548 Vot final
PL 237/2006 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 186/2003 privind promovarea culturii scrise
DA
1724. 06.06.2006 13:05 1547 Vot final
PL 448/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
NU
1725. 06.06.2006 13:04 1546 Vot final
PL 303/2006 pentru completarea Legii nr.514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic
DA
1726. 06.06.2006 13:03 1545 Vot final
PL 217/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului
DA
1727. 06.06.2006 13:02 1542 Vot final
PL 492/2006 pentru ratificarea Acordului anual de finanțare 2005 dintre Guvernul României, în numele României, și Comisia Comunităților Europene, în numele Comunității Europene, semnat la București la 29 decembrie 2005 și, respectiv, la Bruxelles la 3 ianuarie 2006
DA
1728. 06.06.2006 13:02 1544 Vot final
PL 451/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2006 privind accelerarea procedurilor de utilizare a creditelor externe de stat și garantate de stat, precum și a fondurilor structurale și a finanțării naționale aferente, pentru lucrările de infrastructură
DA
1729. 06.06.2006 13:02 1543 Vot final
PL 485/2006 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut între România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la București la 27 decembrie 2005 și la Paris la 10 ianuarie 2006
DA
1730. 06.06.2006 13:01 1540 Vot final
PL 497/2006 pentru ratificarea Acordului între România și Spania privind cooperarea în domeniul protecției minorilor români neînsoțiți în Spania, repatrierea lor și lupta împotriva exploatării minorilor, semnat la Madrid la 15 decembrie 2005
DA
1731. 06.06.2006 13:01 1541 Vot final
PL 496/2006 pentru acceptarea amendamentului la Convenția Espoo (Espoo la 25 februarie 1991) adoptat prin Decizia II/14 a celei de a doua Reuniuni a Părților, la Sofia la 27 februarie 2001
DA
1732. 06.06.2006 13:00 1539 Vot final
PL 474/2006 privind ratificarea celui de Al doilea Protocol la Convenția de la Haga din 1954 pentru protecția bunurilor culturale în caz de conflict armat, adoptat la Haga la 26 martie 1999
DA
1733. 06.06.2006 12:59 1538 Vot final
PL 493/2006 pentru aderarea României la Convenția privind limitarea răspunderii pentru creanțe maritime și la Protocolul din 1996 pentru amendarea acesteia, adoptate în cadrul Organizației Maritime Internaționale la Londra la 19 noiembrie 1976, respectiv la 2 mai 1996
DA
1734. 06.06.2006 12:59 1537 Vot final
PL 473/2006 pentru ratificarea Acordului privind aderarea Republicii Macedonia la Acordul Central European de Comerț Liber (C.E.F.T.A.) "Cracovia 21 decembrie 1992", semnat la Skopje la 27 februarie 2006
DA
1735. 06.06.2006 12:59 1536 Vot final
Respingere PL 414/2006 privind modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
DA
1736. 06.06.2006 12:58 1557 Vot final
Respingere PL 351/2006 privind acordarea de ajutoare bănești rambursabile pentru asigurarea încălzirii locuințelor populației municipiului Slatina
DA
1737. 06.06.2006 12:58 1535 Vot final
Respingere PL 371/2006 pentru modificarea Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniul proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
DA
1738. 06.06.2006 12:58 1558 Vot final
Respingere PL 352/2006 pentru completarea Legii nr.571/2004 privind Codul Fiscal
DA
1739. 06.06.2006 12:57 1533 Vot final
Respingere PL 326/2006 privind acordarea de ajutoare financiare familiilor tinere cu venituri reduse din mediul rural pentru racordarea la rețeaua electrică
DA
1740. 06.06.2006 12:57 1534 Vot final
Respingere PL 349/2006 privind modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
DA
1741. 06.06.2006 12:56 1532 Vot final
Respingere PL 325/2006 privind scutirea familiilor tinere, cu venituri reduse, din mediul rural de la plata taxei pentru eliberarea autorizației de construire
DA
1742. 06.06.2006 12:55 1531 Vot final
Respingere PL 284/2006 pentru modificarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare
DA
1743. 06.06.2006 12:55 1530 Vot final
Respingere PL 89/2006 privind acordarea unui sprijin financiar pentru schiturile și chiliile românești din Sfântul Munte Athos
DA
1744. 06.06.2006 12:55 1529 Vot final
Respingere PL 195/2006 pentru completarea art.1 din Legea nr. 8/2003 privind Ordinul Meritul Cultural și Medalia Meritul Cultural
DA
1745. 06.06.2006 12:55 1528 Vot final
Respingere PL 196/2006 pentru completarea art.1 din Legea nr. 9/2003 privind Ordinul Meritul Sportiv și Medalia Meritul Sportiv
DA
1746. 06.06.2006 12:54 1527 Vot final
Respingere PL 267/2006 privind controlul medical general asupra stării de sănătate a persoanelor care ocupă funcții publice
DA
1747. 06.06.2006 12:53 1525 Vot final
Respingere PL 328/2006 pentru modificarea și completarea OUG 92/2005 privind reglementarea drepturilor salariale ale funcționarilor publici pentru anul 2005
DA
1748. 06.06.2006 12:53 1556 Vot final
Respingere PL 280/2006 pentru modificarea OUG nr.109 din 14 iulie 2005 privind transporturile rutiere
DA
1749. 06.06.2006 12:53 1526 Vot final
Respingere PL 321/2006 de modificare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență
DA
1750. 06.06.2006 12:52 1524 Vot final
Respingere PL 262/2006 pentru construirea de locuințe pentru sinistrați
DA
1751. 06.06.2006 12:52 1523 Vot final
Respingere PL 285/2006 privind stimularea construcției de locuințe
DA
1752. 06.06.2006 12:51 1522 Vot final
Respingere PL 324/2006 privind scutirea de impozit a terenurilor afectate de ploi și de inundații, pe durata neproductivității lor
DA
1753. 06.06.2006 12:50 1519 Vot final
Respingere PL 286/2006 pentru eradicarea sărăciei
DA
1754. 06.06.2006 12:50 1521 Vot final
Respingere PL 350/2006 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2003 privind finanțele publice locale
DA
1755. 06.06.2006 12:50 1520 Vot final
Respingere PL 265/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 privind Codul muncii, modificată prin O.U.G. 65/2005
DA
1756. 06.06.2006 12:49 1518 Vot final
Respingere PL 278/2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.105/2003 privind alocația familială complementară și alocația de susținere pentru familia monoparentală
DA
1757. 06.06.2006 12:49 1517 Vot final
Respingere PL 294/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
DA
1758. 06.06.2006 12:48 1516 Vot final
Respingere PL 291/2006 pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
DA
1759. 06.06.2006 12:48 1515 Vot final
Respingere PL 297/2006 pentru modificarea și completarea Legii sindicatelor nr.53/2003
DA
1760. 06.06.2006 12:47 1514 Vot final
Respingere PL 277/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
DA
1761. 06.06.2006 12:46 1513 Vot final
PL 276/2006 pentru modificarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
DA
1762. 06.06.2006 12:46 1512 Vot final
Respingere PL 271/2006 privind unele măsuri pentru asigurarea condițiilor de dezvoltare fizică și morală a elevilor și studenților
DA
1763. 06.06.2006 12:46 1511 Vot final
Respingere PL 295/2006 pentru completarea Legii nr.61/1993 privind alocațiile de stat pentru copii
DA
1764. 06.06.2006 12:45 1510 Vot final
Respingere PL 293/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.108/1999 privind înființarea și organizarea Inspecției muncii
DA
1765. 06.06.2006 12:45 1509 Vot final
Respingere PL 281/2006 privind modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război astfel cum a fost republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.783 din 28/10/2002
DA
1766. 06.06.2006 12:44 1507 Vot final
Respingere PL 263/2006 privind înființarea fondului național de întrajutorare rurală în caz de calamități naturale
DA
1767. 06.06.2006 12:44 1508 Vot final
Respingere PL 273/2006 pentru modificarea Legii 130/1999 - privind unele măsuri de protecție a persoanelor încadrate în muncă, cu modificările și completările ulterioare
DA
1768. 06.06.2006 12:43 1505 Vot final
Respingere PL 257/2006 pentru completarea art.285 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
DA
1769. 06.06.2006 12:43 1506 Vot final
Respingere PL 287/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2003 privind finanțele publice locale
DA
1770. 06.06.2006 12:42 1504 Vot final
Respingere PL 289/2006 pentru completarea articolului 286 din Codul penal
DA
1771. 06.06.2006 12:42 1502 Vot final
Respingere PL 67/2006 "O BIBLIE pentru fiecare familie de români"
DA
1772. 06.06.2006 12:42 1503 Vot final
Respingere PL 241/2006 privind obligativitatea asigurării publicității textelor integrale ale contractelor care privesc bunuri aparținând domeniului public sau privat
DA
1773. 06.06.2006 12:41 1501 Vot final
Respingere PL 66/2006 pentru modificarea Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber- profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România
DA
1774. 06.06.2006 12:41 1500 Vot final
Respingere PL 261/2006 privind construirea de cămine studențești
DA
1775. 06.06.2006 12:40 1499 Vot final
Respingere PL 283/2006 privind modificarea și completarea Legii 82/1998 care aprobă OG nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor
DA
1776. 06.06.2006 12:40 1559 Vot final
Respingere PL 264/2006 privind adoptarea codului de conduită și integritate politică a aleșilor locali
DA
1777. 06.06.2006 12:40 1498 Vot final
Respingere PL 272/2006 privind clasificarea informațiilor care vizează măsurile de protecție a tinerilor
DA
1778. 06.06.2006 12:39 1496 Vot final
Respingere PL 243/2006 pentru completarea art.9 din Legea nr.112/1995
DA
1779. 06.06.2006 12:39 1497 Vot final
Respingere PL 292/2006 privind atribuirea unei locuințe celui mai tânăr erou al Armatei Române, celui mai tânăr veteran de război, decorat cu patru medalii de război și supraviețuitor al unui lagăr nazist
DA
1780. 06.06.2006 12:38 1495 Vot final
Respingere PL 254/2006 pentru completarea Legii 571/2003 de aprobare a Codului Fiscal, cu modificările și completările ulterioare
DA
1781. 06.06.2006 12:36 1494 Pct. 5 din raport
PL 24/2006 pentru modificarea și completarea Codului penal, precum și pentru modificarea și completarea altor legi
NU
1782. 06.06.2006 12:36 1493 Pct. 4 din raport - Repetare vot.
PL 24/2006 pentru modificarea și completarea Codului penal, precum și pentru modificarea și completarea altor legi
NU
1783. 06.06.2006 12:26 1492 Pct. 4 din raport - Amendamente admise
PL 24/2006 pentru modificarea și completarea Codului penal, precum și pentru modificarea și completarea altor legi
DA
1784. 06.06.2006 12:00 1491 Pct. 1 din raport - Amendamente respinse - Art. 118
PL 24/2006 pentru modificarea și completarea Codului penal, precum și pentru modificarea și completarea altor legi
DA
1785. 06.06.2006 11:53 1490 Pct. 19 - Amendamente respinse
PL 136/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi
NU
1786. 06.06.2006 11:42 1489 Amendament
PL 136/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi
DA
1787. 06.06.2006 11:40 1488 Pct.11
PL 136/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi
NU
1788. 06.06.2006 11:31 1487 Pct.11
PL 136/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi
DA
1789. 06.06.2006 11:31 1486 Amendament
PL 136/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi
NU
1790. 06.06.2006 11:09 1484 Pct. 9 - Amendamente respinse - pct. 54
PL 136/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi
DA
1791. 06.06.2006 11:03 1483 Pct. 4
PL 136/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi
DA
1792. 06.06.2006 11:00 1482 Amendament respins - Art. 91 indice 1
PL 136/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi
DA
1793. 05.06.2006 17:52 1480 Amendament
PL 132/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 187/2005 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate
DA
1794. 05.06.2006 17:14 1478 Retrimitere la comisie
PL 402/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă
DA
1795. 05.06.2006 17:13 1477 Retrimitere la comisie
PL 14/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
DA
1796. 05.06.2006 17:00 1476 Retrimitere la comisie
PL 26/2006 pentru modificarea și completarea Legii fondului cinegetic și a protecției vânatului nr.103/1996
PL 27/2006 vânătorii și a protecției fondului cinegetic
DA
1797. 05.06.2006 16:44 1475 Pct.1
PL 217/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului
DA
1798. 05.06.2006 16:43 1474 Art.54 alin.3
PL 217/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului
DA
1799. 05.06.2006 16:35 1473 Retrimitere la comisie
PL 533/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice
DA
1800. 30.05.2006 13:04 1450 Vot final
PL 333/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
DA

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București luni, 16 decembrie 2019, 15:50
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro