Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > 12.12.2018 Versiunea pentru printare
Miercuri, 12 decembrie 2018

Ora Id
vot
Descriere Prezenți Nr. voturi
Pentru Împotrivă Abțineri Nu au
votat*
10:08 21077 Suplimentarea ordinii de zi cu PL-x 686/2018 - nr. crt. 17 indice 1 108 107 0 0 1
10:08 21074 Suplimentarea ordinii de zi cu Pl-x 415/2018 - nr.crt. 17 indice 2 123 117 0 4 2
10:09 21075 Suplimentarea ordinii de zi cu PL-x 405/2018 - nr. crt. 17 indice 3 125 124 0 0 1
10:09 21076 PL-x 397/2018 - nr. crt. 33 devine nr. crt. 3 si retrimitere la comisie 128 127 0 1 -
12:08 21079 Prezență 181 - - - -
12:24 21121 Sistarea discutiilor 178 166 9 3 -
  PHC 84/2018 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
12:32 21080 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 84/2018). 199 193 3 0 3
  PHC 85/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - O bioeconomie durabilă pentru Europa: consolidarea legăturilor dintre economie, societate și mediu COM(2018)673
12:33 21081 Vot final - Proiectul de Hotarare privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor - O bioeconomie durabila pentru Europa: consolidarea legaturilor dintre economie, societate si mediu COM(2018)673 (PH CD 85/2018). 206 206 0 0 -
  PHC 86/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru finanțarea măsurilor bugetare imediate în scopul de a aborda provocările actuale în materie de migrație, fluxuri de refugiați și amenințări la adresa securității COM(2018)708
12:33 21082 Vot final - Proiectul de Hotarare privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Decizie a Parlamentului European si a Consiliului privind mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru finantarea masurilor bugetare imediate in scopul de a aborda provocarile actuale in materie de migratie, fluxuri de refugiati si amenintari la adresa securitatii COM(2018)708 (PH CD 86/2018). 205 179 6 20 -
  PHC 87/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Consiliului de stabilire, pentru 2019, a posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește și grupuri de stocuri de pește din Marea Neagră COM(2018)710
12:33 21083 Vot final - Proiectul de Hotarare privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Consiliului de stabilire, pentru 2019, a posibilitatilor de pescuit pentru anumite stocuri de peste si grupuri de stocuri de peste din Marea Neagra COM(2018)710 (PH CD 87/2018). 203 203 0 0 -
  PHC 88/2018 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
12:34 21084 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 88/2018). 206 198 1 7 -
  PHC 89/2018 privind bugetul Camerei Deputaților pe anul 2019
12:34 21085 Vot final - Proiectul de Hotarare privind bugetul Camerei Deputatilor pe anul 2019 204 193 10 0 1
  PL 661/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice
12:37 21086 Vot final adoptare 206 206 0 0 -
  PL 160/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.107/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice
12:38 21087 Vot final adoptare 206 196 0 10 -
  PL 537/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.72/2018 pentru stabilirea unor măsuri privind finalizarea lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din cadrul Programului național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe aprobat în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe
12:40 21088 Vot final adoptare 204 201 0 3 -
  PL 245/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2009 pentru completarea art.103 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
12:41 21089 Vot final adoptare 200 194 0 6 -
  PL 473/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.47/2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbției fondurilor europene
12:41 21090 Vot final adoptare 204 203 0 1 -
  PL 558/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.71/2018 privind prorogarea termenului de administrare, de către organele fiscale de la nivel județean și al municipiului București, a obligațiilor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii, de la data de 1 august 2018 la data de 1 noiembrie 2018
12:42 21091 Vot final adoptare 200 177 3 20 -
  PL 613/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.85/2018 pentru abrogarea unor dispoziții legale în domeniul investițiilor finanțate din fonduri publice
12:42 21092 Vot final adoptare 202 193 3 6 -
  PL 504/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.52/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului
12:43 21093 Vot final adoptare 204 204 0 0 -
  PL 584/2018 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune
12:48 21094 Vot final adoptare - lege ordinară 202 202 0 0 -
  PL 589/2018 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2018 pentru completarea art.15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
12:49 21095 Vot final adoptare - lege ordinară 200 198 0 2 -
  PL 456/2018 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta Dunării"
12:49 21096 Vot final adoptare - lege ordinară 205 182 2 21 -
  PL 539/2018 pentru modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr.566/2004
12:49 21097 Vot final adoptare - lege ordinară 194 192 0 2 -
  PL 280/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice
12:50 21098 Vot final adoptare - lege ordinară 200 198 0 2 -
  PL 565/2018 pentru stabilirea cadrului legal, instituțional și procedural necesar aplicării Deciziei nr.406/2009/CE privind partajarea efortului statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, astfel încât să respecte angajamentele Comunității prin limitarea creșterii emisiilor de gaze cu efect de seră până în anul 2020
12:50 21099 Vot final adoptare - lege ordinară 201 200 0 1 -
  PL 567/2018 privind înființarea Consiliului național pentru dezvoltarea resurselor umane din administrația publică
12:51 21100 Vot final adoptare - lege ordinară 199 173 1 25 -
  PL 708/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
12:51 21101 Vot final adoptare - lege ordinară 201 199 2 0 -
  PL 686/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
12:52 21102 Vot final adoptare - lege ordinară 199 193 1 5 -
  PL 415/2018 privind organizarea și funcționarea Institutului Român pentru Drepturile Omului
12:52 21103 Vot final adoptare - lege ordinară 197 191 1 5 -
  PL 539/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.75/2017 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.38/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți
12:53 21104 Vot final adoptare - lege ordinară 198 198 0 0 -
  PL 655/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2018 pentru completarea unor acte normative din domeniul construcțiilor
12:53 21105 Vot final adoptare - lege ordinară 202 202 0 0 -
  PL 91/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.88/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
12:54 21106 Vot final adoptare - lege ordinară 196 196 0 0 -
  PL 145/2018 privind aprobarea Programului de susținere a producătorilor din sectorul pescuitului și acvaculturii
12:54 21107 Vot final adoptare 200 200 0 0 -
  PL 599/2018 pentru instituirea Zilei limbii romani
12:55 21108 Vot final adoptare 194 190 1 2 1
  PL 780/2015 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R" S.A., în domeniul public al Orașului Teiuș și în administrarea Consiliului Local al Orașului Teiuș, județul Alba
13:00 21109 Vot final respingere 191 190 0 0 1
  PL 656/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru evaluarea funcționarilor publici în anul 2018
13:01 21110 Vot final adoptare 190 167 0 22 1
  PL 447/2017 pentru modificarea Legii educației naționale nr. 1/2011
13:02 21111 Vot final adoptare 193 193 0 0 -
  PL 612/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.83/2018 privind acordarea unei măsuri de protecție socială persoanelor concediate din cadrul societăților din sectorul crescătorilor de suine a căror activitate a fost afectată de virusul pestei porcine africane
13:04 21112 Vot final adoptare 190 189 0 1 -
  PL 520/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
13:05 21113 Vot final adoptare - lege organică 188 187 0 1 -
  PL 73/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației
13:05 21114 Vot final adoptare - lege organică 193 191 0 1 1
  PL 405/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice
13:06 21115 Vot final adoptare - lege organică 192 190 0 1 1
  PL 614/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.86/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, precum și pentru unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a referendumului național pentru revizuirea Constituției
13:06 21116 Vot final adoptare - lege organică 195 190 1 2 2
  PL 624/2018 pentru completarea art.114 alin.(1) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și a art.55 din Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat
13:08 21117 Vot final adoptare 189 186 1 2 -
  PL 625/2018 privind transmiterea unei părți din imobilul Grindul Lupilor, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Administrației Rezervației Biosferei ''Delta Dunării'', aflată în subordinea Ministerului Mediului, în administrarea Ministerului Apărării Naționale
13:08 21118 Vot final adoptare 190 189 0 1 -
  PL 492/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
13:09 21119 Vot final respingere 191 191 0 0 -
  PL 414/2018 pentru modificarea și completarea articolului 33 din Legea Educației Naționale 1/2011
13:09 21120 Vot final respingere 191 188 3 0 -

* - prezenți care nu și-au exercitat votul

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București duminică, 5 iulie 2020, 21:05
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro