Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > 03.06.2015 Versiunea pentru printare
Miercuri, 3 iunie 2015

Ora Id
vot
Descriere Prezenți Nr. voturi
Pentru Împotrivă Abțineri Nu au
votat*
10:13 12992 Introducerea pe ordinea de zi la nr. crt. 8 a PLx 512/2014 și PLx 131/2015 50 50 0 0 -
  PL 396/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă
10:44 12993 Retrimitere la comisie 77 75 0 0 2
  PL 192/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul managementului situațiilor de urgență și al apărării împotriva incendiilor
10:48 12994 Stabilire timpi dezbatere 80 79 0 0 1
  PL 404/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri
10:58 12995 Stabilire timpi dezbatere 90 88 0 1 1
  PL 132/2015 pentru modificarea art.2 din Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții
11:14 12996 PL 132/2015 ama.34 104 101 0 0 3
  PL 94/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe
11:25 12997 PL 94/2015 amr.1 113 23 87 3 -
11:26 12998 PL 94/2015 ama.8 114 97 2 12 3
  PL 283/2015 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
11:36 12999 PL 283/2015 amr.1 121 50 66 4 1
11:39 13000 PL 283/2015 amr.3 126 53 65 6 2
  PL 185/2015 privind declararea satelor Tărcaia și Grădinari, județul Bihor, localități-martir
11:41 13001 Retrimitere la comisie 128 117 9 1 1
  PL 552/2014 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2014 pentru modificarea unor termene prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță
12:04 13002 PL 552/2014 amr.7 113 40 65 8 -
12:07 13003 PL 552/2014 amr.11 118 52 64 2 -
 
12:43 13004 Sistarea dezbaterilor 82 50 26 6 -
14:16 13005 Prezență 271 - - - -
  PHC 52/2015 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
14:19 13006 Vot final adoptare 305 301 0 2 2
  PHC 53/2015 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Un parteneriat mondial pentru eradicarea sărăciei și dezvoltare durabilă în perioada ulterioară anului 2015 COM (2015) 44
14:19 13007 Vot final adoptare 311 310 0 1 -
  PHC 54/2015 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Rezultatele consultării publice privind Strategia Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii COM (2015) 100
14:20 13008 Vot final adoptare 310 309 0 1 -
  PHC 55/2015 privind aprobarea opiniei referitoare la Documentul comun de consultare al Comisiei Europene și Înaltului Reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate: Către o nouă politică europeană de vecinătate JOIN (2015) 6
14:20 13009 Vot final adoptare 309 307 1 0 1
  PL 503/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2007 privind Codul Fiscal
14:21 13010 Vot final respingere 313 309 3 1 -
  PL 25/2014 privind economia socială
14:21 13011 Vot final respingere 314 205 102 7 -
  PL 562/2014 de modificare a Ordonanței de Urgență nr.34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgență
14:22 13012 Vot final respingere 311 201 100 9 1
  PL 598/2014 pentru eliminiarea impozitului și contribuțiilor aferente veniturilor din activitățile agricole, silvice și din piscicultură
14:22 13013 Vot final respingere 315 194 107 13 1
  PL 192/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul managementului situațiilor de urgență și al apărării împotriva incendiilor
14:24 13014 Vot final adoptare 312 310 0 0 2
  PL 132/2015 pentru modificarea art.2 din Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții
14:24 13015 Vot final adoptare 316 314 0 0 2
  PL 284/2015 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2015 pentru modificarea unor termene prevăzute de Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
14:25 13016 Vot final adoptare 317 315 0 2 -
  PL 94/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe
14:25 13017 Vot final adoptare 317 314 0 1 2
  PL 283/2015 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
14:26 13018 Vot final adoptare 317 315 0 1 1
  PL 552/2014 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2014 pentru modificarea unor termene prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță
14:26 13019 Vot final adoptare 315 303 0 12 -
  PL 512/2014 pentru modificarea art.158 alin.(1) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
14:29 13020 Vot final respingere 315 307 2 6 -
  PL 364/2015 privind completarea unor prevederi ale Legii admnistrației publice locale nr.215/2001, precum și a unor prevederi ale Legii nr.340/2004 privind prefectul și instituția prefectului
14:30 13021 Vot final respingere 313 305 2 6 -
  PL 370/2015 pentru completarea art.69 a Legii administrației publice locale nr.215/2001
14:30 13022 Vot final respingere 315 306 5 3 1
  PL 82/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
14:31 13023 Vot final respingere 314 203 100 11 -
  PL 609/2011 privind aplicarea unor drepturi ale personalului diplomatic și consular
14:31 13024 Vot final respingere 313 198 5 109 1
  PL 279/2013 pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii
14:32 13025 Vot final respingere 314 307 2 5 -
  PL 490/2013 pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii
14:32 13026 Vot final respingere 318 307 3 8 -
  PL 131/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
14:32 13027 Vot final adoptare 315 314 1 0 -
  PL 396/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă
14:35 13028 Vot final adoptare 314 313 0 0 1
  PL 404/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri
14:36 13029 Vot final adoptare 313 212 3 98 -
  MS 5/2015 Moțiunea simplă "PSD "curentează" banul public - bonusuri uriașe, contracte cu dedicație și "secrete de stat" la Transelectrica""
14:36 13030 Vot asupra unei moțiuni 315 107 191 16 1

* - prezenți care nu și-au exercitat votul

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București sâmbătă, 14 decembrie 2019, 17:53
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro