Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > 25.02.2015 Versiunea pentru printare
Miercuri, 25 februarie 2015

Ora Id
vot
Descriere Prezenți Nr. voturi
Pentru Împotrivă Abțineri Nu au
votat*
10:32 12367 Comisia pentru învățământ să lucreze în paralel cu plenul, începând cu ora 11,00 pentru PL-x nr. 1/2015 153 152 0 0 1
  PHC 18/2015 privind înființarea Comisiei de anchetă pentru verificarea modului în care s-a utilizat Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului în anii 2013 și 2014, precum și a modului în care s-au finanțat obiectivele de investiții în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2013, în anul 2014 (PH CD 18 /2015).
10:38 12368 Amânare o săptămână 162 97 58 5 2
  PL 204/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc
10:40 12369 Dezbatere set de câte zece amendamente 126 84 18 13 11
  PL 392/2014 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind administrația publică locală
11:08 12370 PL 392/2014 amr.1 193 73 112 6 2
11:22 12371 Eliminarea ama. 3 179 62 102 13 2
11:23 12372 PL 392/2014 ama.3 179 103 61 15 -
  PL 365/2014 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare și reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare
11:43 12373 PL 365/2014 amr.1 135 42 83 7 3
11:43 12374 Art. 9 136 84 42 9 1
  PL 280/2013 privind modificarea și completarea Legii nr.407/2006 - Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic
12:58 12375 Pl 280/2013 amr.3 145 128 5 8 4
 
13:00 12376 Prelungirea programului de lucru până la finalizarea PL-x nr. 280/2013 144 139 5 0 -
  PL 280/2013 privind modificarea și completarea Legii nr.407/2006 - Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic
13:01 12377 Pl 280/2013 amr.6 140 135 2 3 -
13:05 12378 Pl 280/2013 amr.7 145 56 84 5 -
13:05 12379 Amendament respins - nr. crt. 7 din raport 143 52 79 12 -
13:06 12380 Pl 280/2013 amr.11 141 50 85 5 1
13:08 12381 Pl 280/2013 amr.12 147 56 88 3 -
  PL 548/2014 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
14:19 12382 Retrimitere la comisie 143 140 1 1 1
  PL 130/2014 privind modificarea LEGII nr.571 din 22 decembrie 2003, Codul Fiscal
14:21 12383 Retrimitere la comisie 157 157 0 0 -
  PL 549/2013 pentru modificarea alin.(6) al art.47 din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor
14:27 12384 Retrimitere la comisie 115 90 8 1 16
  PL 408/2014 privind declararea Zilei de 16 mai, ca Ziua Națională a Costumului Popular Românesc
14:30 12385 Retrimitere la comisie 163 162 0 1 -
  PL 144/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate
14:58 12386 Retrimitere la comisie 190 185 3 0 2
  PL 1/2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2014 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011, precum și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației
15:21 12387 Abrogarea art. de la nr. crt. 19 din raport 188 73 109 4 2
15:21 12388 Articolul de la nr. crt. 19 propus de comisie 192 112 73 5 2
15:21 12389 Abrogarea art. de la nr. crt. 20 din raport 192 72 114 6 -
15:22 12390 Articolul de la nr. crt. 20 propus de comisie 192 116 71 4 1
15:23 12391 Eliminarea art. 362 alin. (7) poziția nr. 21 din raport 193 73 113 6 1
15:23 12392 Amendamentul 21 - amendamente admise 198 116 70 11 1
15:25 12393 Eliminarea textului de la poz. 22 din raport 199 73 117 7 2
15:25 12394 Nr. crt. 22 din raport, textul comisiei 201 118 74 8 1
15:26 12395 Nr. crt. 23 eliminarea textului 199 73 116 8 2
15:26 12396 Nr. crt. 23 textul comisiei 203 122 75 5 1
15:26 12397 Nr. crt. 24 - eliminarea textului comisiei 201 75 119 6 1
15:27 12398 Nr. crt. 24 - textul comisiei 198 119 74 3 2
16:04 12399 Prezență 275 - - - -
16:07 12400 Prezență 309 - - - -
  PHC 13/2015 privind modificarea Anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
16:09 12401 Vot final adoptare 323 317 2 3 1
  PHC 14/2015 privind vacantarea unui loc de deputat
16:09 12402 Vot final adoptare 324 319 0 1 4
  PHC 17/2015 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
16:09 12403 Vot final adoptare 328 324 1 2 1
  PL 50/2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996
16:10 12404 Vot final adoptare 333 329 1 1 2
  PL 575/2014 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2014 privind înființarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin reorganizarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit
16:11 12405 Vot final adoptare 334 224 94 12 4
  PL 539/2014 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2014 privind trecerea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură din subordinea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
16:12 12406 Vot final adoptare 334 326 1 6 1
  PL 169/2014 pentru modificarea alin.(1) al art.8 din Legea nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române
16:14 12407 PL 169/2014/2014 A - Vot final 338 225 101 11 1
  PL 67/2014 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscale și pentru modificarea unor acte normative
16:14 12408 Vot final adoptare 338 227 99 11 1
  PL 16/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2014 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
16:15 12409 Vot final adoptare 338 333 1 3 1
  PL 365/2014 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare și reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare
16:15 12410 Vot final adoptare 339 316 2 20 1
  PL 534/2014 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2014 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafețe locative cu destinația de locuințe
16:16 12411 Vot final adoptare 340 333 1 4 2
  PL 401/2013 pentru aprobarea activităților pentru care se acordă sprijin financiar federațiilor din sectorul agricol, a cuantumului acestuia, precum și a sumei totale alocate fiecărei activități
16:17 12412 Vot final adoptare 339 336 0 0 3
  PL 538/2014 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2014 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale pentru" Societatea Complexul Energetic Hunedoara" -S.A.
16:17 12413 Vot final adoptare 336 313 0 22 1
  PL 719/2010 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor
16:18 12414 Vot final adoptare 340 334 0 4 2
  PL 166/2012 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2012 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.20/2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor
16:18 12415 Vot final adoptare 339 333 1 3 2
  PL 663/2013 pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
16:19 12416 Vot final adoptare 338 334 0 2 2
  PL 194/2014 pentru declararea lui Avram Iancu „Erou al Națiunii Române”
16:19 12417 Vot final adoptare 337 320 4 10 3
  PL 430/2014 pentru modificarea și completarea art.24 din Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
16:22 12418 Vot final adoptare 335 333 0 1 1
  PL 550/2014 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2014 privind prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr.2/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
16:22 12419 Vot final adoptare 336 229 5 101 1
  PL 20/2014 pentru completarea art.33 din Ordonanța Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață
16:23 12420 Vot final adoptare 336 333 1 1 1
  PL 595/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
16:24 12421 Vot final adoptare 335 331 0 4 -
  PL 141/2014 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2013 privind modificarea titularilor dreptului de administrare a unor immobile aflate în domeniul public și privat al statului și pentru modificarea unor acte normative
16:24 12422 Vot final adoptare 337 316 14 7 -
  PL 204/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc
16:27 12423 Vot final adoptare 333 10 307 9 7
  PL 392/2014 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind administrația publică locală
16:30 12424 PL 392/2014/2015 A - Vot final 333 203 105 22 3
  PL 24/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/2014 pentru aprobarea unor măsuri derogatorii de la dispozițiile Legii nr.500/2002 privind finanțele publice și ale Legii responsabilității fiscal-bugetare nr.69/2010
16:31 12425 Vot final adoptare 336 219 105 10 2
  PL 280/2013 privind modificarea și completarea Legii nr.407/2006 - Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic
16:32 12426 Vot final adoptare 332 303 11 16 2
  PL 1/2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2014 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011, precum și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației
16:33 12427 Vot final adoptare 334 311 2 19 2
  PL 436/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic
16:35 12428 Vot final adoptare 334 208 97 27 2
  MS 1/2015 Moțiunea simplă "PSD guvernează la negru! Totul pentru PSD, nimic pentru cetățean!"
16:44 12429 Vot asupra unei moțiuni 327 111 192 20 4

* - prezenți care nu și-au exercitat votul

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București vineri, 10 aprilie 2020, 7:11
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro