Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > 16.04.2013 Versiunea pentru printare
Marți, 16 aprilie 2013

Ora Id
vot
Descriere Prezenți Nr. voturi
Pentru Împotrivă Abțineri Nu au
votat*
10:43 10207 Modificare ordine de zi 94 81 10 2 1
10:43 10208 Modificare ordine de zi 98 82 15 1 -
  PL 87/2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum și pentru modificarea unor acte normative
11:14 10209 Stabilire timpi dezbatere 142 139 2 1 -
11:21 10210 PL 87/2013 amr.1 148 146 1 0 1
11:24 10211 PL 87/2013 ama.4 151 110 34 6 1
11:32 10212 PL 87/2013 amr.2 158 151 4 2 1
11:34 10213 PL 87/2013 amr.3 156 153 1 2 -
11:37 10214 PL 87/2013 amr.4 156 53 97 6 -
  PL 20/2013 pentru completarea alineatului (3) al articolului 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
11:40 10215 Retrimitere la comisie 150 147 2 1 -
  PL 434/2012 pentru declararea de rezervație arheologică și bun de utilitate publică de interes național a unor zone din teritoriul localităților Sarmizegetusa, Mintia-Vețel și a Complexului cetăților dacice din Munții Orăștiei-Costești-Cetățuie; Cetățuia Înaltă; Ciocuța; Costești-Blidaru; Faieragu; Vârful lui Hulpe; Fețele Alba; Grădiștea Muncelului; Piatra Roșie - județul Hunedoara.
11:45 10216 Retrimitere la comisie 153 153 0 0 -
  PL 198/2012 pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.59/2007 privind instituirea Programului național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități
11:46 10217 Retrimitere la comisie 157 154 3 0 -
  PL 72/2011 privind utilizarea, conservarea și protejarea solului
11:48 10218 Retrimitere la comisie 157 151 2 3 1
  PL 433/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență
11:49 10219 Retrimitere la comisie 154 49 101 3 1
  PL 643/2003 "Legea Arhivelor Publice"
12:02 10220 Retrimitere la comisie 153 149 3 1 -
  PL 561/2010 pentru modificarea și completarea Legii 248/2005 privind libera circulație a cetățenilor români în străinătate, cu modificările și completările ulterioare
12:04 10221 Retrimitere la comisie 156 154 0 0 2
 
12:44 10222 Vot test 1 295 282 3 2 8
  PHC 8/2013 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
12:47 10223 Vot final adoptare 316 314 0 0 2
  PL 607/2010 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2010 privind unele măsuri în domeniile tineretului și sportului
12:47 10224 Vot final adoptare 324 276 32 16 -
  PL 193/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
12:48 10225 Vot final respingere 326 324 0 1 1
  PL 840/2007 pentru modificarea art.118 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
12:49 10226 Vot final respingere 328 327 0 1 -
  PL 143/2012 privind modificarea și completarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
12:49 10227 Vot final respingere 331 328 1 2 -
  PL 368/2007 privind regimul juridic al bunurilor imobiliare, aparținând cultelor religioase ortodox și greco-catolic din România
12:50 10228 Vot final respingere 334 325 1 7 1
  PL 337/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
12:50 10229 Vot final respingere 335 333 1 0 1
  PL 153/2010 privind verificarea prin mijloace electronice a dreptului de acces la vot al cetățenilor
12:51 10230 Vot final respingere 336 269 63 4 -
  PL 338/2012 pentru modificarea și completarea art.18 din Legea fondului funciar nr.18/1991
12:51 10231 Vot final respingere 338 336 1 1 -
  PL 576/2008 pentru modificarea și completarea Legii 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice
12:52 10232 Vot final respingere 336 295 37 4 -
  PL 399/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
12:53 10233 Vot final respingere 334 331 2 0 1
  PL 217/2012 privind colectarea și stocarea datelor necesare identificării clienților serviciilor de comunicații electronice furnizate prin intermediul cartelelor preplătite
12:53 10234 Vot final respingere 337 333 2 2 -
  PL 433/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență
12:54 10235 Vot final respingere 341 293 8 39 1
  PL 558/2011 privind organizarea și funcționarea serviciilor sociale
12:54 10236 Vot final respingere 341 297 38 5 1
  PL 608/2011 pentru modificarea alin.(1) al art.94 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
12:55 10237 Vot final respingere 345 343 1 0 1
  PL 48/2013 pentru completarea articolului 11 alineatul (1) litera a) din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și pentru modificarea și completarea Legii nr.64/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
12:56 10238 Vot final respingere 345 344 0 0 1
  PL 47/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale
12:56 10239 Vot final respingere 342 339 1 1 1
  PL 424/2011 privind serviciile de îngrijire și supraveghere a copiilor pe timpul zilei
12:57 10240 Vot final respingere 341 268 70 3 -
  PL 339/2012 privind modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 și a Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
12:58 10241 Vot final respingere 343 309 29 5 -
  PL 49/2013 privind unele măsuri pentru protejarea resurselor piscicole din Delta Dunării, îmbunătățirea a calității vieții în Delta Dunării, întărirea instituțională a Administrației Rezervației Biosfera Delta Dunării și Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură
12:58 10242 Vot final respingere 343 312 29 0 2
  PL 439/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura
12:59 10243 Vot final respingere 344 272 68 2 2
  PL 623/2010 "Legea Arhivelor"
12:59 10244 Vot final respingere 346 303 40 2 1
  PL 397/2012 pentru completarea art.20 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
13:00 10245 Vot final respingere 344 273 50 19 2
  PL 809/2006 privind modificarea și completarea Legii Arhivelor Naționale nr.16/1996
13:01 10246 Vot final respingere 346 285 4 56 1
  PL 653/2004 Arhivelor Naționale
13:01 10247 Vot final respingere 339 267 39 31 2
  PL 382/2003 pentru modificarea Legii nr.16 din 1996 a Arhivelor Naționale
13:02 10248 Vot final respingere 343 309 15 18 1
  PL 342/2010 pentru modificarea alin.(2) al art.135 din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat
13:02 10249 Vot final respingere 345 326 17 2 -
  PL 72/2013 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul impozitelor și taxelor locale
13:03 10250 Vot final adoptare 346 342 1 3 -
  PL 304/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a cladirilor
13:04 10251 Vot final adoptare 344 329 13 1 1
  PL 87/2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum și pentru modificarea unor acte normative
13:04 10252 Vot final adoptare 346 289 49 7 1
  PL 169/2012 privind completarea art.1 al Ordonanței nr.137 din 2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
13:05 10253 Vot final respingere 347 323 19 5 -
  PL 347/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unei contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății
13:08 10254 Vot final respingere 342 315 22 4 1
  PL 563/2010 pentru completarea Legii 49/2006 privind circulația pe drumurile publice cu modificările și completările ulterioare
13:08 10255 Vot final respingere 336 334 0 2 -
  PL 195/2012 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere
13:09 10256 Vot final respingere 338 335 0 3 -
  PL 154/2012 pentru modificarea alineatului (1) al articolului 118 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
13:10 10257 Vot final respingere 335 333 0 1 1
  PL 69/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
13:10 10258 Vot final respingere 336 295 2 39 -
  PL 266/2012 pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987, nr.341/2004
13:11 10259 Vot final respingere 334 294 32 7 1
  PL 74/2012 privind modificarea art.5 alin.(1) literele d), i), j) a Legii nr.341/2004 a recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987
13:12 10260 Vot final respingere 336 298 31 6 1
  PL 70/2012 pentru modificarea Legii nr.341/2004 a recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987
13:12 10261 Vot final respingere 334 295 30 9 -
  PL 762/2011 privind modificarea și completarea Legii nr.341 din 12 iulie 2004 a recunoașterii față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987
13:13 10262 Vot final respingere 338 298 32 8 -
  PL 547/2010 modificarea lit.c) a alin.(1) al art. 5 din Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 nr.341/2004
13:14 10263 Vot final respingere 338 303 30 5 -
  PL 343/2012 pentru modificarea și completarea art.15, alin.(1) din Legea nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii
13:15 10264 Vot final respingere 334 249 66 19 -
  PL 420/2012 privind amnistia fiscală pentru pensionari
13:15 10265 Vot final respingere 331 243 65 22 1
  PL 370/2012 pentru completarea Legii nr.571/2003 actualizată privind Codul fiscal
13:16 10266 Vot final respingere 333 277 52 4 -
  PL 628/2009 pentru completarea articolului 13 din Legea nr.179/2005 privind înființarea , organizarea și funcționarea institutelor de teorie politică și educație democratică
13:16 10267 Vot final respingere 336 329 2 5 -
  PL 54/2010 pentru completarea Legii nr.13/2007 - Legea energiei electrice
13:17 10268 Vot final respingere 331 294 35 2 -
  PL 133/2010 privind sprijinul acordat de statul român pentru intabularea terenurilor agricole și forestiere aflate în extravilanul localităților, restituite vechilor proprietari prin legile de retrocedare a proprietăților
13:18 10269 Vot final respingere 331 243 83 5 -
  PL 100/2012 privind protecția copiilor ai căror părinți sunt plecați temporar în străinătate
13:18 10270 Vot final respingere 337 264 64 7 2
  PL 805/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.334 din 17 iulie 2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale
13:19 10271 Vot final respingere 335 302 29 4 -
  PL 440/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României
13:19 10272 Vot final respingere 330 256 62 10 2
  PL 398/2012 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe
13:20 10273 Vot final respingere 333 283 36 12 2
  PL 50/2013 pentru modificarea alin.(1) la art.8 din Legea nr.152 din 15 iulie 1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
13:21 10274 Vot final respingere 330 284 38 6 2
  PL 712/2011 pentru modificarea lit.f) a alin.(1) al art.9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul de mediu
13:21 10275 Vot final respingere 331 290 36 5 -
  PL 389/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.63 /2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri
13:22 10276 Vot final respingere 335 329 2 3 1
  PL 352/2012 privind transmiterea cazărmilor dezafectate din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea consiliilor locale
13:22 10277 Vot final respingere 335 282 48 5 -
  PL 434/2011 privind transformarea cazărmile dezafectate din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea consiliilor locale, în scopul transformării acestora în obiective de utilitate publică, cu caracter social
13:23 10278 Vot final respingere 334 274 47 12 1
  PL 45/2013 privind modificarea și cmpletarea articolului 31din Ordonanța de Urgență nr.110/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile sănătății și protecției sociale
13:24 10279 Vot final respingere 335 299 31 3 2
  PL 70/2013 privind modificarea și completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor
13:24 10280 Vot final respingere 332 264 61 6 1
  PL 314/2012 privind modificarea Legii nr.42 din 24 mai 1995 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.65 din 19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contribuabililor autorizați
13:25 10281 Vot final respingere 332 324 2 4 2
  PL 646/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.16 din 2 aprilie 1996 - Legea Arhivelor Naționale
13:26 10282 Vot final respingere 325 248 63 14 -
  PL 645/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.69/2000, Legea educației fizice și sportului, consolidată în 2009
13:26 10283 Vot final respingere 322 275 34 10 3
  PL 46/2013 pentru modificarea și completarea Legii 266/2008 republicată, privind înființarea și autorizarea unităților farmaceutice, precum și a Condițiilor de organizare și funcționare a acestora, cu modificările și completările ulterioare
13:27 10284 Vot final respingere 321 285 30 3 3
  PL 682/2010 pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
13:27 10285 Vot final respingere 326 288 32 5 1
  PL 747/2010 pentru modificarea art.18 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
13:28 10286 Vot final respingere 321 315 0 4 2
  PL 585/2010 pentru modificarea Legii nr.407/2006 a vânătorii și a protecției fondului cinegetic
13:29 10287 Vot final respingere 320 281 33 5 1
  PL 233/2012 privind protecția minorilor împotriva presei cu conținut indecent
13:29 10288 Vot final respingere 318 249 61 6 2
  PL 381/2012 pentru modificarea și completarea Legii 69/2000, legea educației fizice și sportului, consolidată în 2009
13:30 10289 Vot final respingere 320 290 24 4 2
  PL 222/2012 pentru completarea și modificarea art.37 din Legea 69/2000 a Educației Fizice și Sportului
13:30 10290 Vot final respingere 321 282 34 3 2
  PL 678/2011 privind medicina școlară
13:31 10291 Vot final respingere 324 258 60 5 1
  PL 43/2013 privind exploatarea resurselor naturale cu conținuturi de metale prețioase ale României
13:31 10292 Vot final respingere 323 258 33 32 -
  PL 259/2011 privind regimul special maritim
13:32 10293 Vot final respingere 322 273 43 5 1
  PL 786/2011 privind transmiterea unei suprafețe de teren portuar aflată în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oltenița, județul Călărași, pentru realizarea obiectivului "Dezvoltarea infrastructurii turistice în zona Oltenița și amenajare port turistic"
13:32 10294 Vot final respingere 320 250 64 3 3
  PL 156/2012 privind introducerea ținutei școlare obligatorii în învățământul general obligatoriu, liceal și profesional de stat și particular
13:33 10295 Vot final respingere 323 283 33 5 2

* - prezenți care nu și-au exercitat votul

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 2 martie 2021, 16:37
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro