Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > 18.06.2008 Versiunea pentru printare
Miercuri, 18 iunie 2008

Ora Id
vot
Descriere Prezenți Nr. voturi
Pentru Împotrivă Abțineri Nu au
votat*
  PL 806/2007 pentru completarea art.77 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
10:22 4322 Retrimitere comis 1 29 23 3 2 1
  PL 143/2008 pentru modificarea Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială
10:41 4323 Retrimitere comis 2 39 31 7 1 -
  PL 97/2008 pentru modificarea și completarea art.6² din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
10:59 4324 Retrimitere comis 3 60 48 9 3 -
  PL 812/2007 pentru modificarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare
11:06 4325 Retrimitere comis 4 61 40 15 5 1
  PL 859/2007 privind respingerea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 97/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii
11:30 4326 Retrimitere comis 5 64 61 0 2 1
12:42 4327 Prezență 195 - - - -
  PL 842/2007 privind acordarea unor drepturi salariale specifice personalului nedidactic din învățământ
12:43 4328 Vot final respingere - lege ordinară 199 107 86 4 2
  PL 831/2007 pentru modificarea și completarea Decretului - lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
12:43 4329 Vot final respingere - lege ordinară 204 196 3 3 2
  PL 876/2007 pentru modificarea și completarea alin.(1) din articolul unic din Legea nr. 449/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2006 pentru modificarea art. 80 alin. (1) și (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
12:44 4330 Vot final respingere - lege organică 203 201 0 2 -
  PL 72/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
12:44 4331 Vot final respingere - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 207 111 85 7 4
  PL 561/2007 pentru modificarea Legii nr.142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
12:45 4332 Vot final respingere - lege ordinară 206 126 76 4 -
  PL 851/2007 privind reglementarea profesiei de psihoterapeut
12:45 4333 Vot final respingere - lege ordinară 206 130 71 5 -
  PL 70/2008 privind protecția copiilor care sunt lipsiți de îngrijirea părinților pe perioada în care aceștia se află la muncă în străinătate
12:45 4334 Vot final respingere - lege ordinară 205 112 86 7 -
  PL 745/2007 pentru completarea Titlului XI - Renta viageră agricolă din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniul proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
12:46 4335 Vot final respingere - lege organică 206 194 9 3 -
  PL 914/2007 privind modificarea și completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
12:48 4336 Vot final respingere - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 204 125 73 5 1
  PL 873/2007 pentru modificarea art.26 din Legea nr.400 din 17 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2001 privind modificarea și completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 18/1991, republicată
12:49 4337 Vot final respingere - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 203 118 75 7 3
  PL 603/2007 privind înființarea societăților comerciale având ca obiect de activitate abatorizarea animalelor și comercializarea cărnii și a produselor din carne
12:49 4338 Vot final respingere - lege ordinară 205 197 4 4 -
  PL 94/2008 privind etichetarea produselor care conțin organisme modificate genetic
12:49 4339 Vot final respingere - lege ordinară 206 188 14 2 2
  PL 16/2008 privind acordarea de despăgubiri în cazul calamităților produse de seceta excesivă în agricultură în anul 2007
12:50 4340 Vot final respingere - lege organică 211 197 3 10 1
  PL 103/2008 de modificare și completare a Legii nr.105/2006 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul de Mediu
12:50 4341 Vot final respingere - lege ordinară 210 194 5 6 5
  PL 50/2008 privind reînființarea Liceului Militar de Marină "Alexandru Ioan Cuza"
12:51 4342 Vot final respingere - lege ordinară 211 159 43 8 1
  PL 913/2007 privind modificarea și completarea Legii nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulația a acestor date
12:51 4343 Vot final respingere - lege ordinară 209 203 2 1 3
  PL 31/2008 pentru modificarea art.116, alin.(5) din Ordonanța Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală
12:51 4344 Vot final respingere - lege ordinară 212 163 44 2 3
  PL 848/2007 pentru modificarea și completarea art. 2 din Legea 403 /2004 pentru modificarea și completarea Legii nr.32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor
12:52 4345 Vot final respingere - lege organică 209 205 2 1 1
  PL 63/2008 privind instituirea Programului de acordare a unor ajutoare bănești populației cu venituri reduse pentru instalarea de aparate de aer condiționat, în vederea creșterii siguranței și calității vieții
12:53 4346 Vot final respingere - lege ordinară 204 188 8 3 5
  PL 827/2007 pentru completarea art.15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinație de locuințe
12:53 4347 Vot final respingere - lege ordinară 207 111 86 7 3
  PL 839/2007 pentru modificarea alin.(3) al articolului 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale
12:54 4348 Vot final respingere - lege organică 205 201 1 2 1
  PL 32/2008 privind constituirea Rezervației arheologice și naturale Grădiștea Muncelului -Cioclovina-Căpâlna
12:54 4349 Vot final respingere - lege ordinară 204 183 10 8 3
  PL 128/2008 privind achiziționarea unor motopompe în localitățile care au avut de suferit în urma inundațiilor și cele care sunt expuse la inundații
12:54 4350 Vot final respingere - lege ordinară 205 113 87 2 3
  PL 122/2008 pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, prevăzut în Anexa la Ordonanța Guvernului nr.35/2002, aprobată cu completări și modificări prin Legea nr.673/2002
12:55 4351 Vot final respingere - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 210 131 72 6 1
  PL 772/2007 de modificare și completare a Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
12:56 4352 Vot final respingere - lege organică 203 179 17 5 2
  PL 77/2008 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
12:56 4353 Vot final respingere - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 206 125 77 2 2
  PL 62/2008 privind acordarea de bonuri valorice pentru sănătate
12:56 4354 Vot final respingere - lege organică 207 184 22 1 -
  PL 43/2008 pentru modificarea Legii nr.60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice
12:57 4355 Vot final respingere - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 207 114 85 8 -
  PL 68/2008 pentru modificarea și completarea Legii 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
12:58 4356 Vot final respingere - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 206 127 72 5 2
  PL 67/2008 pentru modificarea Legii nr.26/1990 privind registrul comerțului
12:58 4357 Vot final respingere - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 207 123 72 10 2
  PL 75/2008 pentru modificarea și completarea Legii notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995
12:59 4358 Vot final respingere - lege organică 207 190 16 1 -
  PL 890/2007 privind declararea lui Ilie Ilașcu, a lui Andrei Ivanțoc și a lui Tudor Petrov-Popa ca eroi martiri
12:59 4359 Vot final respingere - lege ordinară 204 169 22 12 1
  PL 667/2007 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
13:00 4360 Vot final respingere - lege organică 206 187 14 3 2
  PL 807/2007 pentru completarea art. 126 din Legea 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
13:01 4361 Vot final adoptare - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 202 103 92 6 1
  PL 808/2007 privind pensiile de stat și alte drepturi de asigurări sociale ale lucrătorilor din industria minieră
13:01 4362 Vot final adoptare - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 206 111 91 4 -
  PL 836/2007 pentru accesul funcționarilor publici la funcția de consilier local sau consilier județean
13:02 4363 Vot final adoptare - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 203 90 107 5 1
  PL 369/2007 pentru partajarea patrimoniului comun al cultelor ortodox și greco-catolic
13:03 4364 Vot final adoptare - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 203 79 97 26 1
  PL 19/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor
13:03 4365 Vot final adoptare - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 204 84 106 12 2
  PL 30/2008 pentru modificarea alin.(2) al art.116 din Legea nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, cu modificările și completările ulterioare
13:04 4366 Vot final adoptare - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 202 78 117 7 -
  PL 346/2008 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
13:04 4367 Vot final - lege ordinară 206 153 49 3 1
  PL 83/2008 pentru modificarea Legii nr.7/2006 privind Statutul funcționarului public parlamentar
13:05 4368 Vot final 195 144 44 5 2
 
13:06 4369 Vot final - Proiect de hotarare efectuare ancheta 204 149 3 50 2
  PL 38/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
13:06 4370 Vot final - lege ordinară 203 180 11 11 1
  PL 158/2008 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.151/2007 pentru completarea destinației unor părți din imobile situate în municipiul București
13:08 4371 Vot final - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 197 147 43 5 2
  PL 267/2008 privind modificarea și completarea art.4 din Legea nr. 752/2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române
13:09 4372 Vot final - lege organică 201 197 0 3 1
  PL 78/2008 pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
13:10 4373 Vot final - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 199 115 76 6 2
  PL 175/2008 pentru completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
13:10 4374 Vot final respingere - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 198 115 78 4 1
  PL 176/2008 pentru completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale
13:11 4375 Vot final respingere - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 201 121 73 4 3
  PL 200/2008 privind modificarea alineatului (7) al articolului 57 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale
13:11 4376 Vot final respingere - lege organică (nu a fost întrunită majoritatea calificată) 198 146 49 2 1
  PL 154/2008 privind modificarea Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități
13:12 4377 Vot final respingere - lege organică 200 194 4 2 -
  PL 690/2007 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.35/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
13:12 4378 Vot final - lege ordinară 199 192 2 5 -
  PL 280/2007 privind atribuirea unei locuințe generalului în retragere, Marin Lungu
13:13 4379 Vot final respingere - lege ordinară 198 100 97 1 -

* - prezenți care nu și-au exercitat votul

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București joi, 9 iulie 2020, 8:05
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro