Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > 12.03.2013 Versiunea pentru printare
Marți, 12 martie 2013

Ora Id
vot
Descriere Prezenți Nr. voturi
Pentru Împotrivă Abțineri Nu au
votat*
  PL 389/2012 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare
10:30 10106 Retrimitere la comisie 93 88 2 0 3
  PL 71/2013 privind măsurile pentru combaterea întîrzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante
10:33 10107 Stabilire timpi dezbatere 114 112 1 1 -
  PL 623/2011 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformității
10:48 10094 Retrimitere la comisie 143 138 0 0 5
  PL 542/2011 privind acordarea de stimulente pentru culturile de plante energetice
10:49 10095 Retrimitere la comisie 148 144 1 1 2
  PL 213/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate
10:51 10096 Retrimitere la comisie 160 160 0 0 -
  PL 621/2010 pentru completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
10:53 10097 Retrimitere la comisie 172 155 14 1 2
  PL 101/2012 privind transmiterea unor terenuri din domeniul privat al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în domeniul privat al comunei Fundulea și în administrarea Consiliului Local al Comunei Fundulea, județul Călărași
10:55 10098 Retrimitere la comisie 168 157 9 2 -
  PL 505/2010 privind organizarea și exercitarea profesiei de geodez și înființarea Ordinului Geodezilor din România
10:58 10099 Retrimitere la comisie 159 158 0 0 1
  PL 573/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic
10:59 10091 Retrimitere la comisie 162 157 1 4 -
  PL 108/2011 pentru completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice
11:00 10100 Retrimitere la comisie 154 153 1 0 -
  PL 669/2011 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2011 pentru stabilirea măsurilor privind verificarea și controlul unităților sanitare cu paturi de către Ministerul Sănătății și instituțiile din subordinea acestuia
11:02 10101 Retrimitere la comisie 159 139 19 1 -
  PL 677/2011 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2011 privind preluarea personalului calificat în domeniul evaluării conformității dispozitivelor medicale și a sistemelor de management de la Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale la Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale Certificare
11:07 10102 Retrimitere la comisie 155 140 14 1 -
  PL 148/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.566/2004 Legea cooperației agricole
11:21 10103 PLx 148/2012 ama.3 161 60 87 12 2
 
11:22 10092 Propunere 1 164 111 28 24 1
  PL 117/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.299 din 13 noiembrie 2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni
11:28 10104 Retrimitere la comisie 164 162 0 2 -
  PL 124/2012 privind declararea comunei Sepreuș, județul Arad, localitate-martir a luptei anticomuniste
11:39 10105 Retrimitere la comisie 165 151 12 1 1
12:15 9917 Prezență 217 - - - -
12:15 9918 Prezență 231 - - - -
  PL 315/2012 privind modificarea Legii nr.279/2010 privind aprobarea OUG privind modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale
12:21 9949 Vot final respingere 269 212 55 2 -
  PL 310/2012 privind modificarea și completarea Legii nr.126/1994, cu modificările și completările ulterioare pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
12:21 9950 Vot final respingere 274 240 31 2 1
  PL 309/2012 privind organizarea activității fiscale a marilor contribuabili
12:21 9951 Vot final respingere 273 241 29 3 -
  PL 307/2012 pentru modificarea articolului 29618al LEGII nr.571, din 22 decembrie 2003, privind codul fiscal
12:22 9952 Vot final respingere 272 212 57 3 -
  PL 299/2012 pentru modificarea Ordonanței de Guvern nr.30/2011, care modifică și completează Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
12:22 9953 Vot final respingere 278 209 68 0 1
  PL 298/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal
12:23 9954 Vot final respingere 277 206 70 1 -
  PL 177/2012 pentru completarea art.140 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
12:23 9955 Vot final respingere 278 202 73 1 2
  PL 146/2012 pentru modificarea art.287 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
12:24 9956 Vot final respingere 280 204 74 0 2
  PL 145/2012 pentru completarea art.38 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
12:24 9957 Vot final respingere 280 205 75 0 -
  PL 152/2012 privind acordarea de pachete alimentare pentru elevii din învațământul obligatoriu de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private
12:24 9958 Vot final respingere 282 207 61 14 -
  PL 219/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor
12:25 9959 Vot final respingere 282 230 45 6 1
  PL 273/2012 pentru modificarea OG 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare
12:25 9960 Vot final respingere 282 246 34 2 -
  PL 265/2011 privind modificarea Legii nr.339 din 29 noiembrie 2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope
12:26 9961 Vot final respingere 288 255 31 1 1
  PL 249/2011 privind modificarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope
12:26 9962 Vot final respingere 289 253 33 2 1
  PL 213/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope
12:26 9963 Vot final respingere 289 258 30 1 -
  PL 229/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului
12:27 9964 Vot final respingere 290 230 56 4 -
  PL 80/2012 pentru instituirea Zilei Naționale a Multipleților
12:27 9965 Vot final respingere 296 239 55 2 -
  PL 578/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
12:28 9966 Vot final respingere 294 236 57 1 -
  PL 762/2010 pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
12:28 9967 Vot final respingere 295 235 58 2 -
  PL 169/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
12:29 9968 Vot final respingere 299 224 60 14 1
  PL 170/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
12:29 9969 Vot final respingere 299 237 59 3 -
  PL 280/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
12:29 9970 Vot final respingere 298 221 37 39 1
  PL 471/2011 privind modificarea Ordonanței de Urgență nr.133/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
12:30 9971 Vot final respingere 305 241 60 3 1
  PL 226/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
12:30 9972 Vot final respingere 307 231 59 15 2
  PL 270/2012 privind modificarea și completarea Legii nr.264/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
12:31 9973 Vot final respingere 305 227 73 4 1
  PL 281/2012 privind abrogarea Legii nr.220/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
12:31 9974 Vot final respingere 303 238 60 4 1
  PL 282/2012 privind modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
12:32 9975 Vot final respingere 307 269 33 5 -
  PL 279/2011 privind standardele de cost în domeniul diagnosticului clinic de laborator
12:32 9976 Vot final respingere 303 241 58 3 1
  PL 174/2012 pentru completarea Legii nr.143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri
12:33 9977 Vot final respingere 303 267 28 6 2
  PL 433/2011 pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli
12:33 9978 Vot final respingere 305 236 65 4 -
  PL 113/2012 pentru accesul gratuit în muzee al preșcolarilor și școlarilor din învățământul primar
12:34 9979 Vot final respingere 306 214 70 21 1
  PL 393/2010 pentru completarea art.54 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere
12:34 9980 Vot final respingere 308 273 32 2 1
  PL 625/2010 privind reglementarea accesului autovehiculelor pe aeroporturi în zona de deservire a terminalelor de plecări
12:35 9981 Vot final respingere 305 277 27 0 1
  PL 261/2011 pentru completarea art.28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere
12:35 9982 Vot final respingere 308 273 33 2 -
  PL 648/2011 pentru modificarea art.12, alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România
12:36 9983 Vot final respingere 309 277 29 2 1
  PL 279/2012 privind abrogarea Legii nr.9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule
12:37 9984 Vot final respingere 305 289 14 2 -
  PL 674/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
12:37 9985 Vot final respingere 307 276 19 7 5
  PL 149/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
12:37 9986 Vot final respingere 309 277 25 6 1
  PL 117/2011 pentru modificarea și completarea alin.(1) al art.14 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.195 privind circulația pe drumurile publice
12:38 9987 Vot final respingere 312 284 25 3 -
  PL 49/2008 pentru modificarea alin.3 al art.1 din Legea nr.4/1953-Codul familiei
12:38 9988 Vot final respingere 311 278 29 1 3
  PL 731/2011 pentru modificarea alin.(3) al art.17 din Legea farmaciei nr.266/2008
12:39 9989 Vot final respingere 307 241 35 30 1
  PL 118/2012 privind administrarea fondului de sănătate de către patronate și sindicate
12:39 9990 Vot final respingere 314 279 30 5 -
  PL 689/2011 privind modificarea și completarea OUG nr.86/2006 privind organizarea profesiei de practician în insolvență
12:40 9991 Vot final respingere 311 280 27 3 1
  PL 274/2012 pentru modificarea alineatului (2) al articolului 30 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență
12:40 9992 Vot final respingere 311 283 24 4 -
  PL 347/2011 privind modificarea modului de calcul a impozitului pe autovehicule
12:40 9993 Vot final respingere 316 278 32 4 2
  PL 313/2012 privind modificarea Legii nr.283 din 14 decembrie 2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2010 pentru completarea art.11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
12:41 9994 Vot final respingere 312 280 29 2 1
  PL 91/2012 pentru modificarea Legii nr.460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog și chimist, organizarea și funcționarea Ordinului Biochimiștilor și Chimiștilor în sistemul sanitar din România
12:41 9995 Vot final respingere 311 274 30 3 4
  PL 681/2011 privind statutul profesional al medicului expert al asigurărilor sociale
12:42 9996 Vot final respingere 311 281 28 2 -
  PL 221/2011 pentru modifiarea alin.(1) al art.40 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
12:42 9997 Vot final respingere 313 270 36 5 2
  PL 227/2011 pentru modificarea art.40 alin.(1) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
12:43 9998 Vot final respingere 310 272 31 6 1
  PL 470/2011 privind modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.107 din 6 decembrie 2010 pentru modifcarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
12:43 9999 Vot final respingere 312 281 26 5 -
  PL 879/2010 pentru modificarea Legii nr.46/2008 -Codul silvic
12:44 10000 Vot final respingere 316 292 19 4 1
  PL 157/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu completările și modificările ulterioare
12:44 10001 Vot final respingere 318 277 34 5 2
  PL 878/2010 pentru completarea Legii nr.46/2008-Codul silvic
12:44 10002 Vot final respingere 320 288 29 2 1
  PL 599/2011 privind completarea Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
12:45 10003 Vot final respingere 319 285 32 2 -
  PL 600/2011 pentru completarea art.22 din Legea-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
12:45 10004 Vot final respingere 318 286 29 2 1
  PL 601/2011 privind completarea Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
12:46 10005 Vot final respingere 310 283 23 3 1
  PL 690/2011 pentru modificarea Legii nr.8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, republicată cu modificările și completările ulterioare
12:46 10006 Vot final respingere 319 279 34 5 1
  PL 691/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.284 din 2010 Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
12:47 10007 Vot final respingere 319 283 34 2 -
  PL 718/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii
12:47 10008 Vot final respingere 317 285 30 1 1
  PL 720/2011 pentru modificarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
12:47 10009 Vot final respingere 316 277 36 3 -
  PL 19/2012 privind completarea Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
12:48 10010 Vot final respingere 319 287 30 2 -
  PL 103/2012 pentru completarea Anexei nr.IV din Legea-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
12:48 10011 Vot final respingere 315 281 31 3 -
  PL 110/2012 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
12:49 10012 Vot final respingere 319 282 32 1 4
  PL 207/2012 pentru modificarea Decretului-Lege nr.118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
12:49 10013 Vot final respingere 314 272 36 4 2
  PL 209/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr.193/2006 privind acordarea tichetelor cadou si a tichetelor de cresa
12:49 10014 Vot final respingere 314 273 34 5 2
  PL 344/2012 pentru modificarea Legii nr.226 din 2006 privind încadrarea în condiții speciale a unor locuri de muncă
12:50 10015 Vot final respingere 317 283 32 1 1
  PL 345/2012 pentru modificarea Legii nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă
12:50 10016 Vot final respingere 317 275 38 3 1
  PL 317/2012 pentru înființarea Institutului de Studii Diplomatice "Grigore Gafencu"
12:51 10017 Vot final respingere 321 252 62 5 2
  PL 829/2010 pentru modificarea și completarea Legii 101 din 2006 privind serviciul de salubrizare a localităților
12:51 10018 Vot final respingere 316 276 33 5 2
  PL 660/2009 pentru modificarea și completarea Legii 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților
12:52 10019 Vot final respingere 320 280 32 7 1
  PL 258/2010 pentru modificarea Legii nr.101 din 25 aprilie 2006, a serviciului de salubrizare a localităților
12:52 10020 Vot final respingere 311 273 27 8 3
  PL 485/2011 privind reglementarea condițiilor de punere pe piață a plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice, psihotrope și derivaților acestora
12:53 10021 Vot final respingere 318 284 31 3 -
  PL 713/2010 pentru modificarea alineatului (2) al articolului 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile
12:53 10022 Vot final respingere 317 281 32 2 2
  PL 76/2011 privind instituirea ajutorului financiar lunar pentru persoanele din fostele localități necooperativizate în perioada comunistă, care au livrat la fondul centralizat al statului, prin sistemul de contractări și achiziții, produse animaliere și agroalimentare
12:54 10023 Vot final respingere 322 282 33 6 1
  PL 557/2009 privind sprijinul acordat de statul român pentru intabularea terenurilor agricole și forestiere aflate în extravilanul localităților, restituite vechilor proprietari prin legile de retrocedare a proprietăților
12:54 10024 Vot final respingere 322 274 37 9 2
  PL 123/2012 privind completarea OUG nr.58/2010 - modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale
12:55 10025 Vot final respingere 320 244 72 2 2
  PL 634/2011 privind modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
12:55 10026 Vot final respingere 316 252 62 2 -
  PL 76/2012 privind modificarea Codului Fiscal
12:56 10027 Vot final respingere 322 252 61 5 4
  PL 75/2012 privind modificarea articolului 140 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal
12:56 10028 Vot final respingere 328 244 81 2 1
  PL 308/2012 privind modificarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
12:56 10029 Vot final respingere 324 283 38 2 1
  PL 728/2011 pentru modificarea și completarea art.313 din Legea nr.95/2006, cu privire la recuperarea unor sume bănești de la persoane care aduc daune sănătății altor persoane
12:57 10030 Vot final respingere 323 285 35 2 1
  PL 186/2012 pentru completarea Legii nr.304 din 04/07/2003 pentru serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile de comunicații electronice
12:57 10031 Vot final respingere 316 282 28 5 1
  PL 546/2011 privind darea în administrarea autorităților administrației publice locale a unor bunuri aflate în domeniul public al statului
12:58 10032 Vot final respingere 311 254 49 8 -
  PL 633/2011 pentru modificarea și completarea art.24 din Legea nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contrvențiilor silvice, precum și a Legii poliției locale nr.155/2010
12:59 10033 Vot final respingere 312 257 31 23 1
  PL 181/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea
12:59 10034 Vot final respingere 316 262 48 6 -
  PL 316/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică
12:59 10035 Vot final respingere 311 275 33 3 -
  PL 318/2012 privind trecerea în proprietatea consiliilor locale a locuințelor de serviciu în proprietatea Statului și administrate de Societatea Națională a Sării S.A. Sucursala Exploatarea Minieră Rm.Vâlcea
13:00 10036 Vot final respingere 315 264 34 17 -
  PL 482/2010 privind modificarea LEGII nr.64 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
13:00 10037 Vot final respingere 315 260 48 5 2
  PL 312/2012 privind completarea Legii nr.64/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
13:01 10038 Vot final respingere 311 241 56 14 -
  PL 286/2012 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, precum și pentru prorogarea termenului prevăzut la art.III din Titlul XVI al Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniul proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
13:02 9919 PLx 286/12/13 A - vot final 314 265 42 5 2
 
13:02 10093 retrimitere la lista adoptări 306 246 57 1 2
  PL 613/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
13:03 9920 Plx 613/10/12 A - vot final 312 283 25 3 1
  PL 456/2012 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2012 privind prorogarea termenului prevăzut la art.III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.98/2011 pentru modificarea Legii nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor administrate privat
13:04 9921 Vot final adoptare 311 269 38 4 -
  PL 909/2007 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului
13:04 9922 Vot final adoptare 310 273 33 3 1
  PL 463/2012 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2012 privind modificarea Titlului I al Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Sentului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, precum și unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru Camera Deputaților și Senat din anul 2012
13:05 9923 Vot final adoptare 310 289 5 15 1
  PL 761/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2011 pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
13:05 9924 Vot final adoptare 303 264 36 3 -
  PL 12/2013 pentru ratificarea Acordului privind RACVIAC - Centrul pentru Cooperare în domeniul Securității, adoptat la Budva, la 14 aprilie 2010 și semnat de România la 18 februarie 2011, la Zagreb
13:06 9925 Vot final adoptare 312 278 10 22 2
  PL 21/2013 pentru ratificarea Protocolului de încetare a Convenției Consulare dintre Republica Socialistă România și Republica Austria din 24 septembrie 1970, semnat la București la 13 septembrie 2012
13:06 9926 Vot final adoptare 302 299 1 1 1
  PL 23/2013 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Franceze privind recunoașterea academică a diplomelor și perioadelor de studii din învățământul superior, semnat la București la 18 octombrie 2012
13:07 9927 Vot final adoptare 306 300 5 1 -
  PL 13/2013 pentru ratificarea Protocolului Nagoya-Kuala Lumpur privind răspunderea și repararea prejudiciului, încheiat la Nagoya la 15 octombrie 2010, deschis spre semnare la 7 martie 2011 și semnat de România la 11 mai 2011 la New York, la Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea, adoptat la Montreal la 29 ianuarie 2000, la Convenția privind diversitatea biologică (semnată la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro)
13:08 9928 Vot final adoptare 311 309 1 1 -
  PL 11/2013 pentru aderarea Înaltei Curți de Casație și Justiție la Asociația Internațională a Înaltelor Jurisdicții Administrative, pentru aderarea Administrației Naționale a Penitenciarelor și Corecționale - EuroPris, pentru aderarea Oficiului Național al Registrului Comerțului la Registrul European al Comerțului, pentru aprobarea plății unor contribuții ale Ministerului Justiției, ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, ale Oficiului Național al Registrului Comerțului și ale Administrației Naționale a Penitenciarelor la organismele internaționale, perecum și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
13:09 9929 Vot final adoptare 309 304 4 1 -
  PL 54/2012 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind asigurarea cantităților de apă grea și de octoxid de uraniu pentru unitățile 1-4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă
13:09 9930 Vot final adoptare 309 304 2 2 1
  PL 565/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind finanțarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local
13:10 9931 Vot final adoptare 298 295 1 1 1
  PL 18/2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2012 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a creanțelor asupra Societății Comerciale AVERSA S.A. București, administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală prin organul fiscal competent
13:11 9932 Vot final adoptare 306 271 29 5 1
  PL 27/2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2012 privind prorogarea termenului prevăzut la art.II alin.(1) din Legea nr.122/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală
13:11 9933 Vot final adoptare 310 268 31 10 1
  PL 461/2012 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2012 privind unele măsuri de reorganizare și pentru modificarea Legii nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României
13:12 9934 Vot final adoptare 311 228 79 2 2
  PL 60/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.87/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
13:12 9935 Vot final adoptare 310 273 35 1 1
  PL 61/2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2012 privind finanțarea din bugetul alocat Ministerului Afacerilor Externe a unor compensații financiare pentru pierderile materiale suferite de personalul Ambasadei României la Tripoli, în contextul evacuării precipitate în țară după izbucnirea conflictului intern armat și al jefuirii ulterioare a bunurilor proprii
13:13 9936 Vot final adoptare 308 298 5 3 2
  PL 294/2012 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2012 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuții de asigurări sociale de sănătate
13:14 9937 Vot final adoptare 297 264 28 2 3
  PL 65/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2012 pentru modificarea alineatului (2) al art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2007 privind unele măsuri pentru sprijinirea persoanelor afectate de prăbușirea blocului situat în cartierul Dumbrava din Municipiul Zalău, ca urmare a deflagrației produse în data de 14 septembrie 2007
13:15 9938 Vot final adoptare 304 301 0 2 1
  PL 71/2013 privind măsurile pentru combaterea întîrzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante
13:15 9939 Vot final adoptare 302 273 5 23 1
  PL 386/2012 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală
13:16 9940 Vot final adoptare 305 267 33 2 3
  PL 383/2012 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2012 pentru modificarea art.II alin.(2) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative
13:17 9941 Vot final adoptare 304 273 27 3 1
  PL 388/2012 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2012 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 46/1998 , pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de România prin aderarea la Convenția internațională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigației aeriene și Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană
13:17 9942 Vot final adoptare 301 296 2 2 1
  PL 148/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.566/2004 Legea cooperației agricole
13:18 9943 Vot final adoptare 299 280 2 15 2
  PL 41/2013 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2012 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.9/1996 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a instituțiilor publice de cultură finanțate din venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituții, precum și îmbunătățirea salarizării personalului din instituțiile și activitățile cu profil cultural
13:19 9944 Vot final adoptare 302 301 1 0 -
  PL 673/2011 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor
13:19 9945 Vot final adoptare 307 303 1 3 -
  PL 389/2012 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare
13:20 9946 Vot final adoptare 302 296 6 0 -
  PL 418/2012 pentru modificarea alin.(3) al art.56 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
13:20 9947 Vot final adoptare 292 91 195 3 3
  PL 413/2012 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-VIII din învățământul de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore
13:21 9948 Vot final adoptare 302 295 3 3 1
  PL 687/2011 pentru modificarea alin.3 al art.17 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
13:22 10039 Vot final respingere 293 257 32 3 1
  PL 187/2012 pentru modificarea și completarea art.8 din Ordonanța Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizarea și a tarifului de trecere pe rețeaua drumuri naționale din România
13:22 10040 Vot final respingere 291 285 3 2 1
  PL 261/2012 privind declararea municipiului Iași "Oraș inițiator al Revoluției din decembrie 1989 "
13:23 10041 Vot final respingere 281 222 24 35 -
  PL 265/2012 pentru completarea Anexei nr.2 la Ordonanței Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
13:23 10042 Vot final respingere 280 247 29 3 1
  PL 353/2012 privind modificarea Legii nr.155 din 12 iulie 2010-Legea poliției locale
13:24 10043 Vot final respingere 286 249 33 2 2
  PL 227/2012 pentru completarea art.3 alin.(5) din Legea nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun
13:24 10044 Vot final respingere 280 243 34 2 1
  PL 212/2012 privind modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare
13:25 10045 Vot final respingere 281 247 30 3 1
  PL 112/2012 pentru consacrarea zilei de 25 noiembrie ca Ziua împotriva violenței domestice în România
13:25 10046 Vot final respingere 279 221 55 2 1
  PL 108/2012 pentru completarea Legii nr.46/2003 a drepturilor pacientului
13:25 10047 Vot final respingere 279 221 55 3 -
  PL 777/2011 pentru modificarea alin.(1) al articolului 237 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
13:26 10048 Vot final respingere 278 245 31 2 -
  PL 597/2011 pentru modificarea art.259 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
13:26 10049 Vot final respingere 287 256 30 1 -
  PL 595/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
13:27 10050 Vot final respingere 280 221 55 2 2
  PL 594/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
13:27 10051 Vot final respingere 273 218 51 3 1
  PL 224/2008 pentru modificarea și completarea OUG nr.34/2006, consolidată în 04/10/2007 privind atribuirea contractelor de achiziție publică a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
13:28 10052 Vot final respingere 270 244 6 19 1
  PL 644/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
13:28 10053 Vot final respingere 275 249 4 22 -
  PL 313/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
13:29 10054 Vot final respingere 272 247 1 24 -
  PL 294/2008 pentru completarea art.270 alin.(1) din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial nr.418 din 15 mai 2006
13:29 10055 Vot final respingere 270 243 3 23 1
  PL 768/2007 pentru completarea art.13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
13:30 10056 Vot final respingere 270 245 2 23 -
  PL 712/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
13:30 10057 Vot final respingere 269 244 3 22 -
  PL 741/2007 pentru completarea art.19 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
13:31 10058 Vot final respingere 270 243 4 22 1
  PL 349/2012 privind transferul cu titlu gratuit a exploatărilor miniere Berbești-Alunu din domeniul public al Statului și în administrarea Societății Naționale a Lignitului Oltenia în domeniul public al Statului și în administrarea Consiliului Județean Vâlcea
13:31 10059 Vot final respingere 270 250 14 5 1
  PL 267/2012 pentru modificarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și munițiilor, republicată
13:32 10060 Vot final respingere 270 257 4 6 3
  PL 360/2012 privind completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
13:32 10061 Vot final respingere 269 252 13 2 2
  PL 340/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă
13:33 10062 Vot final respingere 269 243 24 2 -
  PL 400/2012 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.124/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistență socială
13:33 10063 Vot final respingere 271 244 23 2 2
  PL 590/2011 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
13:34 10064 Vot final respingere 267 242 4 20 1
  PL 809/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.337/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
13:35 10065 Vot final respingere 270 242 6 21 1
  PL 471/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.34 din 19/04/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
13:36 10066 Vot final respingere 268 243 1 24 -
  PL 587/2011 pentru modificarea și completarea art.10 din Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile
13:36 10067 Vot final respingere 270 218 46 5 1
  PL 729/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
13:37 10068 Vot final respingere 267 219 46 2 -
  PL 726/2011 privind completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
13:37 10069 Vot final respingere 270 220 47 2 1
  PL 703/2011 pentru modificarea art.197 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
13:38 10070 Vot final respingere 267 218 46 2 1
  PL 727/2011 pentru modificarea și completarea art.197 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
13:38 10071 Vot final respingere 265 216 45 4 -
  PL 64/2012 pentru modificarea art.1 din Legea nr.239/2002 privind înființarea Universității "„Titu Maiorescu"” din București
13:39 10072 Vot final respingere 267 233 5 29 -
  PL 626/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
13:39 10073 Vot final respingere 271 239 9 22 1
  PL 371/2012 pentru completarea art.253 și 267 din Codul Fiscal al României
13:40 10074 Vot final respingere 267 213 48 4 2
  PL 369/2012 privind modificarea art.2964 și art.2965 din Codul Fiscal
13:40 10075 Vot final respingere 269 236 29 3 1
  PL 366/2012 privind modificarea Legii nr.93/2009 privind instituțiile financiare nebancare
13:40 10076 Vot final respingere 269 244 5 20 -
  PL 335/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
13:41 10077 Vot final respingere 270 205 63 2 -
  PL 274/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.49/2006, republicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.670 din 3 august 2006, cu modificările și completările ulterioare
13:41 10078 Vot final respingere 269 238 28 3 -
  PL 621/2011 privind producerea și comercializarea produselor de morărit, a pâinii, a produselor de panificație și a produselor făinoase
13:41 10079 Vot final respingere 268 235 27 5 1
  PL 361/2011 antreprenorului social
13:42 10080 Vot final respingere 274 249 21 3 1
  PL 421/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.571 privind Codul fiscal
13:42 10081 Vot final respingere 273 220 51 2 -
  PL 403/2012 privind modificarea părții introductive a alin.(21) al art.140 din Legea din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
13:43 10082 Vot final respingere 263 210 48 4 1
  PL 402/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.571 din 22 decembrie 2003 privind Codul Fiscal, în vederea introducerii sistemului de TVA la încasare
13:43 10083 Vot final respingere 263 204 55 3 1
  PL 396/2012 privind completarea articolului 2, alineatul (1) din Ordonanța de urgențã a Guvernului nr. 92/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanțate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, precum și pentru reglementarea unor măsuri privind majorarea capitalului social al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. - I.F.N., aprobată prin Legea nr.20/2011, cu modificările și completările ulterioare
13:44 10084 Vot final respingere 274 204 50 17 3
  PL 351/2012 privind instalarea de camere video în secțiile de votare
13:44 10085 Vot final respingere 267 229 31 7 -
  PL 423/2012 privind scutirea de la plata impozitului pe venit aferent arendării terenurilor agricole, precum și a majorărilor de întîrziere aferente
13:45 10086 Vot final respingere 266 201 61 3 1
  PL 182/2012 pentru modificarea Legii nr.114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc "Prodromu", de la Muntele Athos, Grecia
13:45 10087 Vot final respingere 267 207 48 10 2
  PL 348/2012 privind înființarea, funcționarea și organizarea cabinetelor de consiliere pentru criza de sarcină
13:46 10088 Vot final respingere 255 198 48 6 3
  PL 331/2012 privind modificarea și completarea Legii nr.151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală
13:46 10089 Vot final respingere 262 207 50 4 1
  PL 422/2012 pentru completarea articolului 7 din Legea nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni
13:47 10090 Vot final respingere 262 211 47 3 1

* - prezenți care nu și-au exercitat votul

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București vineri, 5 iunie 2020, 1:05
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro