Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Camera Deputatilor > Rapoarte depuse Versiunea pentru printare

Fisiere raport depuse de comisii

  P.L. Titlu Document raport Depunere raport
Data Comisia Fisier Data Comisia
1. 282/2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar 01.02.2018 Muncă PDF format 01.02.2018 Muncă
2. 292/2017 Propunere legislativă pentru completarea art.99 din Legea educației naționale nr.1/2011 01.02.2018 Învățământ PDF format 01.02.2018 Învățământ
3. 294/2017 Propunere legislativă pentru modificarea articolului nr.258 din Legea educației naționale nr.1/2011 01.02.2018 Învățământ PDF format 01.02.2018 Învățământ
4. 420/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Nr.1/2011 a Educației Naționale 07.02.2018 Învățământ PDF format 07.02.2018 Învățământ
5. 551/2017 Proiect de Lege privind declararea Zilei de 26 Octombrie - Ziua Mișcării de Rezistență Armată Anticomunistă din 1944-1962, Ziua Partizanilor Anticomuniști 07.02.2018 Apărare PDF format 07.02.2018 Apărare
6. 603/2017 Proiect de Lege privind constituirea unui monument comemorativ dedicat eroilor evrei care și-au dat viața pentru România în Primul Război Mondial 07.02.2018 Drepturile omului
Apărare
PDF format 07.02.2018 Drepturile omului
Apărare
7. 540/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare 08.02.2018 Industrii PDF format 08.02.2018 Industrii
8. 393/2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat ", pentru schimbarea regimului juridic al unor imobile și pentru modificarea unor acte normative 12.02.2018 Administrație
Juridică
PDF format 12.02.2018 Administrație
Juridică
9. 393/2016 Proiect de Lege pentru modificarea art.147 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat'', pentru reglementarea situației juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situații speciale, precum și pentru modificarea unor acte normative 12.02.2018 Administrație
Juridică
PDF format 12.02.2018 Administrație
Juridică
10. 239/2017 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol 13.02.2018 Industrii
Agricultură
PDF format 13.02.2018 Industrii
Agricultură
11. 440/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii societăților 31/1990 13.02.2018 Economică
Juridică
PDF format 13.02.2018 Economică
Juridică
12. 549/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.874 alin.(1) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil 13.02.2018 Juridică PDF format    
13. 763/2015 Propunere legislativă pentru modificarea Art.12, alin.(1) din Legea Farmaciei nr.266/2008, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.85 din 02 februarie 2015 14.02.2018 Sănătate PDF format 14.02.2018 Sănătate
14. 20/2017 Lege pentru completarea art.258 din Legea educației naționale nr.1/2011 14.02.2018 Învățământ PDF format 14.02.2018 Învățământ
15. 43/2017 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 14.02.2018 Sănătate PDF format 14.02.2018 Sănătate
16. 12/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative 14.02.2018 Administrație PDF format 14.02.2018 Administrație
17. 349/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 15.02.2018 Buget PDF format 15.02.2018 Buget
18. 3/2018 Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Republicii Croația privind asigurarea reciprocă a sprijinului națiunii gazdă, semnat la București, la 12 septembrie 2017 15.02.2018 Apărare PDF format 15.02.2018 Apărare
19. 576/2017 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.252/2013 privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune 19.02.2018 Juridică PDF format 19.02.2018 Juridică
20. 290/2016 Propunere legislativă pentru modificarea articolului nr.5 din Legea nr.35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ 20.02.2018 Administrație
Învățământ
PDF format 20.02.2018 Administrație
Învățământ
21. 353/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2017 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și prorogarea unor termene 20.02.2018 Industrii PDF format 20.02.2018 Industrii
22. 365/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii 20.02.2018 Muncă PDF format 20.02.2018 Muncă
23. 377/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în domeniul sănătății 20.02.2018 Buget
Muncă
PDF format 20.02.2018 Buget
Muncă
24. 400/2017 Proiect de Lege privind reglementarea activității de telemuncă 20.02.2018 Muncă PDF format 20.02.2018 Muncă
25. 480/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente 20.02.2018 Administrație
Juridică
PDF format 20.02.2018 Administrație
Juridică
26. 495/2017 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali 20.02.2018 Administrație
Juridică
PDF format 20.02.2018 Administrație
Juridică
27. 498/2017 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (1) al articolului 145 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii 20.02.2018 Muncă PDF format 20.02.2018 Muncă
28. 538/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.72/2017 privind implementarea Sistemului de avertizare a populației în situații de urgență “RO-ALERT” 20.02.2018 Administrație
Apărare
Tehnologia informației
PDF format 20.02.2018 Administrație
Apărare
Tehnologia informației
29. 541/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.74/2017 privind desemnarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență ca unitate de achiziții centralizată pentru achiziția centralizată de autospeciale/ambulanțe pentru Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, pentru serviciile de ambulanță județene și pentru Serviciul de Ambulanță București-Ilfov 20.02.2018 Administrație
Sănătate
Apărare
PDF format 20.02.2018 Administrație
Sănătate
Apărare
30. 583/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.81/2017 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale 20.02.2018 Agricultură PDF format 20.02.2018 Agricultură
31. 585/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri 20.02.2018 Muncă PDF format 20.02.2018 Muncă
32. 42/2018 Proiect de Lege pentru realizarea "Capabilității de sprijin de foc indirect" aferentă programului de înzestrare " Sistem Lansator Multiplu de Rachete cu bătaie mare" 20.02.2018 Apărare PDF format 20.02.2018 Apărare
33. 487/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.73/2017 pentru completarea Legii nr.202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, precum și pentru modificarea art.24 din Ordonanța Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulților 21.02.2018 Administrație
Muncă
PDF format 21.02.2018 Administrație
Muncă
34. 531/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă 21.02.2018 Muncă PDF format 21.02.2018 Muncă
35. 605/2017 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 49 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 21.02.2018 Muncă PDF format 21.02.2018 Muncă
36. 361/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal 22.02.2018 Buget PDF format 22.02.2018 Buget
37. 415/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 22.02.2018 Buget PDF format 22.02.2018 Buget
38. 529/2017 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2013 pentru finanțarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie și imunologie "Cantacuzino " în vedere realizării Planului national de intervenție pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populației, generate de epidemii și pandemii și încredințarea prestării unor servicii de interes economic general instituțiilor aflate în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sănătății 22.02.2018 Buget
Sănătate
PDF format 22.02.2018 Buget
Sănătate
39. 105/2013 Proiect de Lege privind subvenționarea din fonduri publice a serviciilor sociale acordate de asociații, fundații și cultele recunoscute de lege 26.02.2018 Buget
Muncă
Juridică
PDF format 26.02.2018 Buget
Muncă
Juridică
40. 108/2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.24 alin.(6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 26.02.2018 Industrii
Juridică
Transport
PDF format 26.02.2018 Industrii
Juridică
Transport
41. 111/2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.221/2009 privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 26.02.2018 Juridică PDF format 26.02.2018 Juridică
42. 278/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 26.02.2018 Învățământ PDF format 26.02.2018 Învățământ
43. 409/2017 Proiect de Lege pentru completarea art.6 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000 26.02.2018 Învățământ PDF format 26.02.2018 Învățământ
44. 441/2017 Propunere legislativă pentru completarea art.111 din Legea educației naționale nr.1/2011 26.02.2018 Învățământ PDF format 26.02.2018 Învățământ
45. 486/2017 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 26.02.2018 Învățământ PDF format 26.02.2018 Învățământ
46. 589/2017 Proiect de Lege pentru completarea art.165 din Legea nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal 26.02.2018 Juridică PDF format 26.02.2018 Juridică
47. 489/2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare 27.02.2018 Muncă
Învățământ
PDF format 27.02.2018 Muncă
Învățământ
48. 32/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 27.02.2018 Muncă PDF format 27.02.2018 Muncă
49. 279/2017 Propunere legislativă privind restituitrea diferențelor salariale personalului din sectorul bugetar, determinate de măsurile de reducere salariale dispuse în temeiul art.1 din Legea nr.118/2010 27.02.2018 Buget
Muncă
PDF format 27.02.2018 Buget
Muncă
50. 491/2017 Propunere legislativă privind modificarea Art.2, alin.(1), Art.3 din Legea nr.186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii și a Art.2, alin.(1) și Art.5, alin.(3) din ANEXA: CONTRACT DE ASIGURARE SOCIALĂ 27.02.2018 Muncă PDF format 27.02.2018 Muncă
51. 518/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.49/2011 27.02.2018 Mediu PDF format 27.02.2018 Mediu
52. 558/2017 Proiect de Lege pentru completarea art.8 din Decretul-Lege nr.118 /1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri 27.02.2018 Muncă PDF format 27.02.2018 Muncă
53. 68/2018 Proiect de Lege pentru completarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii 27.02.2018 Muncă PDF format 27.02.2018 Muncă
54. 845/2015 Proiect de Lege pentru completarea art.97 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 28.02.2018 Muncă PDF format 28.02.2018 Muncă
55. 225/2016 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul sistemul unitar de pensii publice 28.02.2018 Muncă PDF format 28.02.2018 Muncă
56. 99/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii dialogului social nr.62/2011 28.02.2018 Muncă PDF format 28.02.2018 Muncă
57. 420/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Nr.1/2011 a Educației Naționale 28.02.2018 Învățământ PDF format 28.02.2018 Învățământ
58. 446/2017 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu completările și modificările ulterioare 28.02.2018 Administrație
Juridică
PDF format 28.02.2018 Administrație
Juridică
59. 447/2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.16 din Legea educației naționale nr.1/2011 28.02.2018 Învățământ PDF format 28.02.2018 Învățământ
60. 497/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii 28.02.2018 Muncă PDF format 28.02.2018 Muncă
61. 2/2018 Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului între România și Republica Federativă a Braziliei privind asistența judiciară reciprocă în materie penală, semnat la Brasilia, la 13 iunie 2017 28.02.2018 Juridică PDF format 28.02.2018 Juridică
62. 364/2017 Proiect de Lege privind constituirea și menținerea unor rezerve minime de țiței și/sau produse petroliere 01.03.2018 Industrii PDF format 01.03.2018 Industrii
63. 434/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2017 pentru modificarea Legii nr.672/2002 privind auditul public intern și pentru prorogarea termenului prevăzut la art.III pct.1 din Legea nr.191/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.672/2002 privind auditul public intern 01.03.2018 Buget PDF format 01.03.2018 Buget
64. 448/2017 Propunere legislativă pentru modificarea unor acte normative 01.03.2018 Administrație
Apărare
PDF format 01.03.2018 Administrație
Apărare
65. 593/2017 Propunere legislativă pentru completarea Anexei nr.1 la Legea nr.250 din 17 decembrie 2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative 01.03.2018 Buget
Muncă
PDF format 01.03.2018 Buget
Muncă
66. 28/2018 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de dialog politic și de cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Cuba, pe de altă parte, semnat la 12 decembrie 2016, la Bruxelles 01.03.2018 Industrii PDF format 01.03.2018 Industrii
67. 404/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice 05.03.2018 Mediu PDF format 05.03.2018 Mediu
68. 433/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2017 pentru modificarea art.8 din Ordonanța Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol și bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat " 05.03.2018 Administrație
Juridică
PDF format 05.03.2018 Administrație
Juridică
69. 530/2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.84 lit.c) din Legea nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice 05.03.2018 Muncă PDF format 05.03.2018 Muncă
70. 10/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.114 din 11 octombrie 1996 privind locuințele, republicată 05.03.2018 Administrație
Juridică
PDF format 05.03.2018 Administrație
Juridică
71. 452/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe 06.03.2018 Cultură
Juridică
PDF format 06.03.2018 Cultură
Juridică
72. 508/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2016 privind siguranța operațiunilor petroliere offshore 06.03.2018 Industrii
Mediu
PDF format 06.03.2018 Industrii
Mediu
73. 545/2017 Proiect de Lege pentru completarea art.30 din Legea viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole nr.164/2015 06.03.2018 Industrii
Agricultură
PDF format 06.03.2018 Industrii
Agricultură
74. 565/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.4 alin.(2) lit.a) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice 06.03.2018 Industrii
Juridică
PDF format 06.03.2018 Industrii
Juridică
75. 600/2017 Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2017 privind înființarea Societății Editura Didactică și Pedagogică - S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome „Editura Didactică și Pedagogică” prin transformare 06.03.2018 Economică
Învățământ
PDF format 06.03.2018 Economică
Învățământ
76. 19/2018 Proiect de Lege pentru completarea Anexei la Legea nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope 06.03.2018 Sănătate PDF format 06.03.2018 Sănătate
77. 330/2017 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România 07.03.2018 Transport PDF format 07.03.2018 Transport
78. 462/2017 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 104 (2) și a articolului 105 (1) din Legea educației naționale nr.1/2011 07.03.2018 Învățământ PDF format 07.03.2018 Învățământ
79. 477/2017 Proiect de Lege privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială 07.03.2018 Muncă PDF format 07.03.2018 Muncă
80. 503/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 07.03.2018 Învățământ PDF format 07.03.2018 Învățământ
81. 547/2017 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor 07.03.2018 Transport PDF format 07.03.2018 Transport
82. 570/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale 07.03.2018 Administrație
Muncă
PDF format 07.03.2018 Administrație
Muncă
83. 27/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Contractului cadru de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții (România UE cofinanțare pentru transport 2014-2020), semnat la Luxemburg la 18 iulie 2017 07.03.2018 Buget PDF format 07.03.2018 Buget
84. 36/2018 Proiect de Lege privind participarea României la majorarea de capital a Băncii Internaționale de Investiții 07.03.2018 Buget PDF format 07.03.2018 Buget
85. 41/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2017 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 07.03.2018 Muncă PDF format 07.03.2018 Muncă
86. 48/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje 07.03.2018 Mediu PDF format 07.03.2018 Mediu
87. 61/2016 Proiect de Lege pentru completarea art.1 din Legea nr.147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern și pentru completarea art.23 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 08.03.2018 Muncă
Transport
PDF format 08.03.2018 Muncă
Transport
88. 132/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura 12.03.2018 Agricultură
Mediu
PDF format 12.03.2018 Agricultură
Mediu
89. 244/2017 Propunere legislativă privind modificarea art.25 alin.(1) din Legea nr.205/2004 privind protecția animalelor 14.03.2018 Agricultură
Juridică
PDF format 14.03.2018 Agricultură
Juridică
90. 322/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.66 alin.(4) din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și simularea ocupării forței de muncă 14.03.2018 Muncă PDF format 14.03.2018 Muncă
91. 429/2017 Propunere legislativă privind completarea art.4 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 14.03.2018 Agricultură
Juridică
PDF format 14.03.2018 Agricultură
Juridică
92. 566/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 14.03.2018 Învățământ PDF format 14.03.2018 Învățământ
93. 578/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 14.03.2018 Învățământ PDF format 14.03.2018 Învățământ
94. 599/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii educației naționale nr.1/2011, în sensul ca procesul de recunoaștere și echivalare a diplomelor obținute în străinătate să nu mai impună vreun cost financiar pentru solicitant 14.03.2018 Învățământ PDF format 14.03.2018 Învățământ
95. 72/2018 Propunere legislativă privind reparațiile morale și materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 01 ianuarie 1962-25 decembrie 1989 14.03.2018 Apărare PDF format 14.03.2018 Apărare
96. 505/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu 15.03.2018 Mediu PDF format 15.03.2018 Mediu
97. 276/2017 Proiect de Lege privind interzicerea temporară a exportului de lemne de foc 15.03.2018 Agricultură
Mediu
PDF format 15.03.2018 Agricultură
Mediu
98. 500/2017 Propunere legislativă privind modificarea Legii fondului funciar nr.18 din 19 februarie 1991 15.03.2018 Agricultură
Juridică
PDF format 15.03.2018 Agricultură
Juridică
99. 527/2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.66 alin.(4) din Legea nr.76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă 15.03.2018 Muncă PDF format 15.03.2018 Muncă
100. 594/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale 15.03.2018 Apărare PDF format 15.03.2018 Apărare
101. 465/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii adiovizualului nr.504/2002 19.03.2018 Cultură PDF format 19.03.2018 Cultură
102. 577/2017 Propunere legislativă pentru completarea art.98 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală 19.03.2018 Administrație
Juridică
PDF format 19.03.2018 Administrație
Juridică
103. 52/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene 19.03.2018 Buget
Muncă
PDF format 19.03.2018 Buget
Muncă
104. 333/2017 Propunere legislativă privind modalitatea de gestionare a pungilor de plastic 20.03.2018 Industrii
Mediu
PDF format 20.03.2018 Industrii
Mediu
105. 417/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară 20.03.2018 PDF format 20.03.2018
106. 417/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară 20.03.2018 Juridică 20.03.2018 Juridică
107. 418/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor 20.03.2018 PDF format 20.03.2018
108. 419/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.317/2004 privind organizarea și funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii 20.03.2018 PDF format 20.03.2018
109. 49/2018 Proiect de Lege privind unele măsuri de protecție a victimelor infracțiunilor 20.03.2018 Juridică PDF format 20.03.2018 Juridică
110. 171/2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice nr.487/2002 21.03.2018 Sănătate PDF format 21.03.2018 Sănătate
111. 463/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul educației și sportului 22.03.2018 Învățământ PDF format 22.03.2018 Învățământ
112. 501/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului 22.03.2018 Agricultură
Juridică
PDF format 22.03.2018 Agricultură
Juridică
113. 515/2017 Propunere legislativă privind trecerea suprafeței de 180,44 ha fond forestier din proprietatea publică a statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în proprietatea publică a Municipiului Buzău 22.03.2018 Agricultură
Juridică
PDF format 22.03.2018 Agricultură
Juridică
114. 571/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2017 privind înființarea Centrului Național pentru Informații Financiare 22.03.2018 Buget PDF format 22.03.2018 Buget
115. 5/2018 Propunere legislativă privind Statutul de autonomie al Ținutului Secuiesc 22.03.2018 Administrație PDF format 22.03.2018 Administrație
116. 34/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/2015 privind cazierul fiscal 22.03.2018 Buget PDF format 22.03.2018 Buget
117. 35/2018 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.70/2015 pentru întărirea disciplinei finaciare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată 22.03.2018 Buget PDF format 22.03.2018 Buget
118. 37/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene 22.03.2018 Buget PDF format 22.03.2018 Buget
119. 38/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 - Codul Fiscal în sensul abilitării Consiliilor Locale să poată hotărî scutirea sau reducerea impozitului /taxei pe clădiri pentru clădirile de tip sala polivalentă - sală de sport aflate în proprietatea unității administrativ-teritoriale 22.03.2018 Buget PDF format 22.03.2018 Buget
120. 77/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.94/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Informațional pentru Piața Produselor Agricole și Alimentare 22.03.2018 Agricultură PDF format 22.03.2018 Agricultură
121. 86/2018 Proiectul Legii manualului școlar 22.03.2018 Învățământ PDF format 22.03.2018 Învățământ
122. 435/2012 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolventei 26.03.2018 Economică
Juridică
PDF format 26.03.2018 Economică
Juridică
123. 38/2017 Proiect de Lege privind Codul aerian al României 26.03.2018 Apărare
Transport
PDF format 26.03.2018 Apărare
Transport
124. 74/2018 Proiect de Lege pentru completarea art.36 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic 26.03.2018 Agricultură
Juridică
Mediu
PDF format 26.03.2018 Agricultură
Juridică
Mediu
125. 466/2016 Propunere legislativă privind "Legea Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918" 27.03.2018 Administrație
Cultură
PDF format 27.03.2018 Administrație
Cultură
126. 397/2017 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic 27.03.2018 Agricultură
Mediu
PDF format 27.03.2018 Agricultură
Mediu
127. 471/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție 27.03.2018 Buget
Agricultură
PDF format 27.03.2018 Buget
Agricultură
128. 471/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție 27.03.2018 Buget
Agricultură
PDF format 27.03.2018 Buget
Agricultură
129. 64/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identificare ale cetățenilor români 27.03.2018 Administrație PDF format 27.03.2018 Administrație
130. 787/2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.223/ 2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România 28.03.2018 Muncă
Transport
PDF format 28.03.2018 Muncă
Transport
131. 26/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2016 privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România-S.A. și înființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere S.A., precum și modificarea și completarea unor acte normative 28.03.2018 Juridică
Transport
PDF format 28.03.2018 Juridică
Transport
132. 92/2017 Proiect de Lege privind acordarea tichetelor de sănătate 28.03.2018 Muncă
Sănătate
PDF format 28.03.2018 Muncă
Sănătate
133. 95/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 28.03.2018 Industrii
Juridică
Transport
PDF format 28.03.2018 Industrii
Juridică
Transport
134. 386/2017 Propunere legislativă pentru completarea art.23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 28.03.2018 Industrii
Juridică
Transport
PDF format 28.03.2018 Industrii
Juridică
Transport
135. 482/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative 28.03.2018 Juridică PDF format 28.03.2018 Juridică
136. 580/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 28.03.2018 Învățământ PDF format 28.03.2018 Învățământ
137. 583/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.81/2017 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale 28.03.2018 Agricultură PDF format 28.03.2018 Agricultură
138. 18/2018 Proiect de Lege privind desființarea Institutului Teologic Romano-Catolic din București 28.03.2018 Învățământ PDF format 28.03.2018 Învățământ
139. 25/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale 28.03.2018 Industrii
Juridică
PDF format 28.03.2018 Industrii
Juridică
140. 39/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii 28.03.2018 Industrii
Juridică
PDF format 28.03.2018 Industrii
Juridică
141. 40/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice 28.03.2018 Industrii
Juridică
PDF format 28.03.2018 Industrii
Juridică
142. 62/2018 Propunere legislativă pentru completarea art.6 din Ordonanța Guvernului nr.70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local 28.03.2018 Administrație
Sănătate
PDF format 28.03.2018 Administrație
Sănătate
143. 65/2018 Proiect de Lege privind desființarea Universității ''Mihai Eminescu'' din municipiul Timișoara, județul Timiș 28.03.2018 Învățământ PDF format 28.03.2018 Învățământ
144. 66/2018 Proiect de Lege privind desființarea Universității ''George Barițiu'' din Brașov 28.03.2018 Învățământ PDF format 28.03.2018 Învățământ
145. 67/2018 Proiect de Lege privind desființarea Universității Financiar-Bancare din municipiul București 28.03.2018 Învățământ PDF format 28.03.2018 Învățământ
146. 90/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.87/2017 pentru completarea art.5 din Ordonanța Guvernului nr.70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local 28.03.2018 Administrație
Sănătate
PDF format 28.03.2018 Administrație
Sănătate
147. 97/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.2/2018 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 29.03.2018 Buget PDF format 29.03.2018 Buget
148. 240/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului 03.04.2018 Juridică PDF format 03.04.2018 Juridică
149. 164/2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.25 al Legii drepturilor pacientului nr.46/2003 04.04.2018 Sănătate PDF format 04.04.2018 Sănătate
150. 601/2017 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.53/2003 privind Codul muncii 04.04.2018 Muncă PDF format 04.04.2018 Muncă
151. 602/2017 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă 04.04.2018 Muncă PDF format 04.04.2018 Muncă
152. 54/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2017 privind prorogarea unui termen 04.04.2018 Învățământ PDF format 04.04.2018 Învățământ
153. 164/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing precum si pentru completarea art.120 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului 04.04.2018 Sănătate    
154. 286/2016 Proiect de Lege pentru modificarea art.138 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 05.04.2018 Buget
Juridică
PDF format 05.04.2018 Buget
Juridică
155. 376/2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor 05.04.2018 Administrație
Juridică
PDF format 05.04.2018 Administrație
Juridică
156. 520/2016 Proiect de Lege pentru completarea art.456 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 05.04.2018 Buget PDF format 05.04.2018 Buget
157. 604/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 227/2015 privind Codul Fiscal 05.04.2018 Buget PDF format 05.04.2018 Buget
158. 53/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2017 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat 05.04.2018 Administrație
Învățământ
PDF format 05.04.2018 Administrație
Învățământ
159. 733/2015 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.17/07/03/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului 10.04.2018 Agricultură
Juridică
PDF format 10.04.2018 Agricultură
Juridică
160. 277/2016 Propunere legislativă pentru completarea art.20 din Legea nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului 10.04.2018 Agricultură
Juridică
PDF format 10.04.2018 Agricultură
Juridică
161. 533/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 100 din Ordonanța de Urgență nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulația pe drumurile publice 10.04.2018 Industrii
Juridică
Transport
PDF format 10.04.2018 Industrii
Juridică
Transport
162. 563/2017 Proiect de Lege pentru completarea art.111 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 10.04.2018 Industrii
Juridică
Transport
PDF format 10.04.2018 Industrii
Juridică
Transport
163. 597/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative 10.04.2018 Juridică PDF format 10.04.2018 Juridică
164. 17/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare 10.04.2018 Industrii
Juridică
Transport
PDF format 10.04.2018 Industrii
Juridică
Transport
165. 21/2018 Propunere legislativă privind exploatarea și comercializarea masei lemnoase 10.04.2018 Agricultură
Mediu
PDF format 10.04.2018 Agricultură
Mediu
166. 79/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare și/sau prelucrare a laptelui în zona montană 10.04.2018 Agricultură PDF format 10.04.2018 Agricultură
167. 130/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.112/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.57/2016 privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele obligații de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă, aflați sub autoritatea Ministerului Economiei 10.04.2018 Industrii PDF format 10.04.2018 Industrii
168. 177/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea alin.(3) al art.20 din Legea nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României 10.04.2018 Juridică PDF format 10.04.2018 Juridică
169. 392/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate 11.04.2018 Politică externă PDF format 11.04.2018 Politică externă
170. 548/2017 Proiect de Lege privind semnalizarea corespunzătoare a drumurilor publice la nivel cu cale ferată 11.04.2018 Transport PDF format 11.04.2018 Transport
171. 13/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001 11.04.2018 Administrație
Juridică
PDF format 11.04.2018 Administrație
Juridică
172. 51/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.89/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării 11.04.2018 Buget
Agricultură
PDF format 11.04.2018 Buget
Agricultură
173. 168/2018 Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Georgiei privind asigurarea reciprocă a sprijinului națiunii gazdă, semnat la Batumi, la 11 octombrie 2017 11.04.2018 Apărare PDF format 11.04.2018 Apărare
174. 536/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură 16.04.2018 Cultură PDF format 16.04.2018 Cultură
175. 73/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației 16.04.2018 Învățământ PDF format 16.04.2018 Învățământ
176. 75/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 17.04.2018 Industrii
Juridică
Transport
PDF format 17.04.2018 Industrii
Juridică
Transport
177. 450/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.70/2017 privind modificarea și completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar 17.04.2018 Agricultură
Sănătate
PDF format 17.04.2018 Agricultură
Sănătate
178. 494/2017 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier național 17.04.2018 Agricultură PDF format 17.04.2018 Agricultură
179. 29/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale 17.04.2018 Învățământ PDF format 17.04.2018 Învățământ
180. 96/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.96/2017 pentru modificarea Legii nr.26/1990 privind registrul comerțului 17.04.2018 Juridică PDF format 17.04.2018 Juridică
181. 105/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare, spălare și prelucrare primară de lână și piei în zona montană 17.04.2018 Agricultură PDF format 17.04.2018 Agricultură
182. 106/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea unităților de capacitate mică pentru sacrificarea animalelor și/sau prelucrare a cărnii în zona montană 17.04.2018 Agricultură PDF format 17.04.2018 Agricultură
183. 107/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea stânelor montane 17.04.2018 Agricultură PDF format 17.04.2018 Agricultură
184. 525/2017 Propunere legislativă privind instituirea zilei de 15 mai - Ziua ardelenilor 18.04.2018 Administrație
Cultură
PDF format 18.04.2018 Administrație
Cultură
185. 569/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali 18.04.2018 Administrație
Juridică
PDF format 18.04.2018 Administrație
Juridică
186. 142/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.7/2018 pentru modificarea Legii nr.54/2016 privind asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, a sumelor necesare acoperirii plății TVA aferente bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei și consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic și tratament și abordarea nevoilor grupurilor de populație cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018, implementat de Fundația Romanian Angel Appeal 18.04.2018 Buget
Sănătate
PDF format 18.04.2018 Buget
Sănătate
187. 143/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.6/2018 privind prorogarea termenului prevăzut la art.II din Legea nr.163/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții 18.04.2018 Industrii PDF format 18.04.2018 Industrii
188. 155/2018 Propunere legislativă pentru completarea art.49 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor 18.04.2018 Statut PDF format 18.04.2018 Statut
189. 156/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.42, alin.(4) din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor 18.04.2018 Statut PDF format 18.04.2018 Statut
190. 275/2017 Proiect de Lege privind unele măsuri în domeniul protecției apelor 19.04.2018 Mediu PDF format 19.04.2018 Mediu
191. 100/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.102/2017 pentru modificarea articolului 20 din Ordonanța de urgențã a Guvernului nr.47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcți finanțați din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi 19.04.2018 Industrii
Transport
PDF format 19.04.2018 Industrii
Transport
192. 599/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii educației naționale nr.1/2011, în sensul ca procesul de recunoaștere și echivalare a diplomelor obținute în străinătate să nu mai impună vreun cost financiar pentru solicitant 23.04.2018 Învățământ PDF format 23.04.2018 Învățământ
193. 31/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.77 din Legea nr.1/2011 a Educației Naționale 23.04.2018 Învățământ PDF format 23.04.2018 Învățământ
194. 43/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legeii educației naționale nr.1/2011 23.04.2018 Învățământ PDF format 23.04.2018 Învățământ
195. 267/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 24.04.2018 Muncă PDF format 24.04.2018 Muncă
196. 456/2017 Proiect de Lege privind măsurile alternative de executare a pedepselor privative de libertate 24.04.2018 Juridică PDF format 24.04.2018 Juridică
197. 488/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative privind personalul navigant 24.04.2018 Muncă
Transport
PDF format 24.04.2018 Muncă
Transport
198. 4/2018 Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației 24.04.2018 Administrație
Învățământ
PDF format 24.04.2018 Administrație
Învățământ
199. 50/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.85/2017 pentru modificarea art.5 din Legea nr.299/ 2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, precum și pentru acordarea unor burse de studii etnicilor români cu domiciliul stabil în Ucraina 24.04.2018 Buget
Diaspora
PDF format 24.04.2018 Buget
Diaspora
200. 93/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.95/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă și pentru modificarea Legii nr.200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale 24.04.2018 Muncă PDF format 24.04.2018 Muncă
201. 109/2018 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale 24.04.2018 Agricultură PDF format 24.04.2018 Agricultură
202. 116/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Anexei nr.II a LEGII - CADRU nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 24.04.2018 Muncă PDF format 24.04.2018 Muncă
203. 140/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.9/2018 privind abrogarea art.1 alin.(4) din Legea nr.222/2017 pentru realizarea "Capabilității de apărare aeriană cu baza la sol" aferentă programului de înzestrare esențial "Sistem de rachete sol - aer cu bătaie mare (HSAM)" 24.04.2018 Apărare PDF format 24.04.2018 Apărare
204. 181/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date 24.04.2018 Juridică PDF format 24.04.2018 Juridică
205. 812/2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2015 privind utilizarea unor date din registrele cu numele pasagerilor în cadrul cooperării transfrontaliere pentru prevenirea și combaterea actelor de terorism, a infracțiunilor conexe acestora și a infracțiunilor contra securității naționale, precum și pentru prevenirea și înlăturarea amanințărilor la adresa securității naționale 25.04.2018 Juridică
Apărare
Transport
PDF format 25.04.2018 Juridică
Apărare
Transport
206. 232/2016 Proiect de Lege privind declararea zilei de 21 iulie - Ziua Banatului 25.04.2018 Administrație
Cultură
PDF format 25.04.2018 Administrație
Cultură
207. 135/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2016 pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996 25.04.2018 Mediu PDF format 25.04.2018 Mediu
208. 328/2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.7 alin.(10) din Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile 25.04.2018 Sănătate PDF format 25.04.2018 Sănătate
209. 346/2017 Propunere legislativă pentru completarea art.271 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 25.04.2018 Sănătate PDF format 25.04.2018 Sănătate
210. 376/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2017 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului 25.04.2018 Muncă
Sănătate
PDF format 25.04.2018 Muncă
Sănătate
211. 432/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 25.04.2018 Agricultură
Mediu
PDF format 25.04.2018 Agricultură
Mediu
212. 442/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi 25.04.2018 Buget PDF format 25.04.2018 Buget
213. 590/2017 Propunere legislativă privind marcarea calității produselor 25.04.2018 Industrii
Agricultură
PDF format 25.04.2018 Industrii
Agricultură
214. 19/2018 Proiect de Lege pentru completarea Anexei la Legea nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope 25.04.2018 Sănătate PDF format 25.04.2018 Sănătate
215. 75/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.11 din Legea educației naționale nr.1/2011 25.04.2018 Învățământ PDF format 25.04.2018 Învățământ
216. 135/2018 Propunere legislativă privind instituirea zilei de 2 aprilie - Ziua Instituției Prefectului din România 25.04.2018 Administrație PDF format 25.04.2018 Administrație
217. 191/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art. 16 din Legea nr. 215 din 11 noiembrie 2016 privind ceremoniile oficiale 25.04.2018 Administrație PDF format 25.04.2018 Administrație
218. 586/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industria alimentară 26.04.2018 Agricultură
Muncă
PDF format 26.04.2018 Agricultură
Muncă
219. 70/2018 Propunere legislativă privind protejarea agriculturii și zootehniei în România 26.04.2018 Buget
Agricultură
PDF format 26.04.2018 Buget
Agricultură
220. 118/2018 Proiect de Lege privind precursorii de droguri 26.04.2018 Sănătate
Apărare
PDF format 26.04.2018 Sănătate
Apărare
221. 261/2017 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere și a lucrărilor de corectare a torenților din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora 02.05.2018 Agricultură PDF format 02.05.2018 Agricultură
222. 190/2014 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru reabilitarea structurilor de primire turistică situate în stațiuni turistice și balneoclimaterice, de interes național 03.05.2018 Industrii PDF format 03.05.2018 Industrii
223. 391/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.48/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu 03.05.2018 Mediu PDF format 03.05.2018 Mediu
224. 95/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.101/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.278/2013 privind emisiile industriale 03.05.2018 Mediu PDF format 03.05.2018 Mediu
225. 428/2017 Propunere legislativă privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din municipiul Timișoara, județul Timiș, în domeniul privat al statului și în administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din municipiul Timișoara, județul Timiș, precum și transmiterea, cu titlu gratuit, a acestora din domeniul privat al statului și din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din municipiul Timișoara, județul Timiș, în proprietatea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din municipiul Timișoara, județul Timiș, și în administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din municipiul Timișoara, județul Timiș 07.05.2018 Agricultură
Învățământ
Juridică
PDF format 07.05.2018 Agricultură
Învățământ
Juridică
226. 582/2017 Propunere legislativă de modificare a Legii concurenței nr.21 din 30 aprilie 1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.153 din 29 februarie 2016, cu modificările și completările ulterioare 07.05.2018 Industrii
Juridică
PDF format 07.05.2018 Industrii
Juridică
227. 483/2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator 09.05.2018 Juridică PDF format 09.05.2018 Juridică
228. 547/2017 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor 09.05.2018 Transport PDF format 09.05.2018 Transport
229. 29/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale 09.05.2018 Învățământ PDF format 09.05.2018 Învățământ
230. 111/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului 09.05.2018 Juridică
Apărare
PDF format 09.05.2018 Juridică
Apărare
231. 167/2018 Propunere legislativă privind măsuri de punere în aplicare a regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/EC (Regulamentul general privind protecția datelor) 09.05.2018 Juridică PDF format 09.05.2018 Juridică
232. 174/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.181 din LEGEA nr.69 din 28 aprilie 2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare 09.05.2018 Învățământ PDF format 09.05.2018 Învățământ
233. 175/2018 Proiect de Lege pentru completarea art.386 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 09.05.2018 Sănătate PDF format 09.05.2018 Sănătate
234. 219/2018 Lege pentru modificarea Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică și pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Instituției Prefectului – Județul Bacău, în domeniul public al județului Bacău 09.05.2018 Juridică PDF format 09.05.2018 Juridică
235. 230/2018 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat privind relațiile și cooperarea între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Noua Zeelandă, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 5 octombrie 2016 09.05.2018 Industrii PDF format 09.05.2018 Industrii
236. 242/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției 09.05.2018 Juridică PDF format 09.05.2018 Juridică
237. 274/2018 Proiect de Lege pentru instituirea zilei de 9 noiembrie - Ziua Limbii Ucrainiene 09.05.2018 Drepturile omului PDF format 09.05.2018 Drepturile omului
238. 493/2017 Proiect de Lege privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare 10.05.2018 Juridică PDF format 10.05.2018 Juridică
239. 7/2018 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea art.18 al Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate 10.05.2018 Apărare
Politică externă
PDF format 10.05.2018 Apărare
Politică externă
240. 87/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României 10.05.2018 Administrație PDF format 10.05.2018 Administrație
241. 87/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României 10.05.2018 Administrație PDF format 10.05.2018 Administrație
242. 119/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art.6 din Ordonanța Guvernului nr.40/2006 pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor 10.05.2018 Buget
Mediu
PDF format 10.05.2018 Buget
Mediu
243. 129/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2017 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006 10.05.2018 Industrii
Administrație
PDF format 10.05.2018 Industrii
Administrație
244. 190/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.18 alin.(2) din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate 10.05.2018 Apărare
Politică externă
PDF format 10.05.2018 Apărare
Politică externă
245. 216/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate 10.05.2018 Apărare
Politică externă
PDF format 10.05.2018 Apărare
Politică externă
246. 229/2018 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Libaneze privind cooperarea în domeniul militar, semnat la București, la 27 noiembrie 2017 10.05.2018 Apărare PDF format 10.05.2018 Apărare
247. 234/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr.138/2004 și pentru abrogarea alin.(2) al art.III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.79/2013 privind modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr.138/2004, pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, precum și pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenarabile de energie 10.05.2018 Industrii
Agricultură
Juridică
PDF format 10.05.2018 Industrii
Agricultură
Juridică
248. 251/2018 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Belgrad, la 4 decembrie 2017 10.05.2018 Apărare PDF format 10.05.2018 Apărare
249. 253/2018 Proiect de Lege privind piețele de instrumente financiare 10.05.2018 Buget PDF format 10.05.2018 Buget
250. 280/2018 Proiect de Lege privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice 10.05.2018 Tehnologia informației PDF format 10.05.2018 Tehnologia informației
251. 146/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din clasele I-IV din învățământul de stat și confesional 14.05.2018 Administrație
Învățământ
PDF format 14.05.2018 Administrație
Învățământ
252. 94/2017 Proiect de Lege privind tichetele de bicicletă 15.05.2018 Muncă PDF format 15.05.2018 Muncă
253. 326/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2017 privind acțiunile de despăgubire în cazurile de încălcare a dispozițiilor legislației în materie de concurență, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996 15.05.2018 Industrii
Juridică
PDF format 15.05.2018 Industrii
Juridică
254. 582/2017 Propunere legislativă de modificare a Legii concurenței nr.21 din 30 aprilie 1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.153 din 29 februarie 2016, cu modificările și completările ulterioare 15.05.2018 Industrii
Juridică
PDF format 15.05.2018 Industrii
Juridică
255. 23/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale 15.05.2018 Muncă PDF format 15.05.2018 Muncă
256. 104/2018 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice 15.05.2018 Mediu PDF format 15.05.2018 Mediu
257. 120/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.106/2017 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităților la transport pentru anumite categorii de persoane 15.05.2018 Muncă PDF format 15.05.2018 Muncă
258. 134/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Programului de încurajare a investițiilor din zona montană 15.05.2018 Agricultură PDF format 15.05.2018 Agricultură
259. 147/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare și prelucrare primară a fructelor de pădure, a ciupercilor și/sau a plantelor medicinale și aromatice, din flora spontană și/sau cultură în zona montană 15.05.2018 Agricultură PDF format 15.05.2018 Agricultură
260. 267/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative 15.05.2018 Buget
Muncă
PDF format 15.05.2018 Buget
Muncă
261. 58/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006 16.05.2018 Industrii
Agricultură
Administrație
PDF format 16.05.2018 Industrii
Agricultură
Administrație
262. 87/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României 16.05.2018 Administrație PDF format 16.05.2018 Administrație
263. 87/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României 16.05.2018 Administrație PDF format 16.05.2018 Administrație
264. 131/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.115/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative 16.05.2018 Administrație PDF format 16.05.2018 Administrație
265. 138/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.114/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru personalul încadrat în unitățile sanitare 16.05.2018 Buget
Muncă
PDF format 16.05.2018 Buget
Muncă
266. 258/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați 16.05.2018 Egalitatea de șanse PDF format 16.05.2018 Egalitatea de șanse
267. 260/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea OUG nr.97 din 2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români republicată 16.05.2018 Administrație PDF format 16.05.2018 Administrație
268. 268/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.19/2018 pentru încredințarea către Compania Națională "Unifarm" - S.A a serviciului de interes economic general în vederea realizării activității de aprovizionare cu medicamente necesare asigurării activității de prevenire a deceselor și agravării bolilor generate de lipsa imunoglobulinei umane și suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018 16.05.2018 Sănătate PDF format 16.05.2018 Sănătate
269. 269/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.21/2018 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.23/2016 privind înființarea Institutului Național de Administrație 16.05.2018 Administrație PDF format 16.05.2018 Administrație
270. 427/2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului 17.05.2018 Buget PDF format 17.05.2018 Buget
271. 358/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.30/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală 17.05.2018 Buget PDF format 17.05.2018 Buget
272. 509/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România 17.05.2018 Industrii PDF format 17.05.2018 Industrii
273. 101/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.113/2017 pentru prorogarea unui termen 17.05.2018 Buget PDF format 17.05.2018 Buget
274. 207/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie 17.05.2018 Juridică
Egalitatea de șanse
PDF format 17.05.2018 Juridică
Egalitatea de șanse
275. 231/2018 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de securitate socială între România și Republica Orientală a Uruguayului, semnat la Montevideo, la 13 septembrie 2017 17.05.2018 Muncă PDF format 17.05.2018 Muncă
276. 147/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale 22.05.2018 Juridică PDF format 22.05.2018 Juridică
277. 148/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii 22.05.2018 Muncă PDF format 22.05.2018 Muncă
278. 200/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.4/2018 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură 22.05.2018 Agricultură PDF format 22.05.2018 Agricultură
279. 233/2018 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie 22.05.2018 Juridică
Egalitatea de șanse
PDF format 22.05.2018 Juridică
Egalitatea de șanse
280. 454/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 23.05.2018 Industrii
Juridică
Transport
PDF format 23.05.2018 Industrii
Juridică
Transport
281. 555/2017 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice 23.05.2018 Industrii
Juridică
Transport
PDF format 23.05.2018 Industrii
Juridică
Transport
282. 592/2017 Propunere legislativă pentru dezvoltarea antreprenoriatului validat de piață și stimularea creării de noi locuri de muncă 23.05.2018 Industrii
Muncă
PDF format 23.05.2018 Industrii
Muncă
283. 117/2018 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 23.05.2018 Industrii
Juridică
Transport
PDF format 23.05.2018 Industrii
Juridică
Transport
284. 149/2018 Proiect de Lege pentru completarea art. 19 din Ordonanța Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere 23.05.2018 Industrii
Transport
PDF format 23.05.2018 Industrii
Transport
285. 157/2018 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.25 din Legea educației naționale nr.1/2011 23.05.2018 Învățământ PDF format 23.05.2018 Învățământ
286. 311/2018 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare privind parteneriatul și dezvoltarea între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Islamică Afganistan, pe de altă parte, semnat la Munchen, la 18 februarie 2017 23.05.2018 Juridică PDF format 23.05.2018 Juridică
287. 209/2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local 24.05.2018 Administrație
Juridică
PDF format 24.05.2018 Administrație
Juridică
288. 30/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități 24.05.2018 Muncă
Sănătate
PDF format 24.05.2018 Muncă
Sănătate
289. 154/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 24.05.2018 Agricultură
Mediu
PDF format 24.05.2018 Agricultură
Mediu
290. 178/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea punctului 10 din Anexa nr.2 la Legea nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții 24.05.2018 Juridică PDF format 24.05.2018 Juridică
291. 201/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.17/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 24.05.2018 Buget PDF format 24.05.2018 Buget
292. 205/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici 24.05.2018 Administrație
Muncă
PDF format 24.05.2018 Administrație
Muncă
293. 206/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.22 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici 24.05.2018 Administrație
Muncă
PDF format 24.05.2018 Administrație
Muncă
294. 227/2018 Propunere legislativă privind modificarea alin.(2) al art.470 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 24.05.2018 Buget PDF format 24.05.2018 Buget
295. 237/2018 Propunere legislativă pentru stimularea conformării fiscale voluntare 24.05.2018 Buget PDF format 24.05.2018 Buget
296. 300/2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.175/2015 privind ratificarea celui de-al treilea Protocol adițional între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova, semnat la Chișinău la 10 decembrie 2013, la Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la București la 27 aprilie 2010 24.05.2018 Buget PDF format 24.05.2018 Buget
297. 308/2018 Lege pentru instituirea Zilei Limbii Macedonene 24.05.2018 Drepturile omului PDF format 24.05.2018 Drepturile omului
298. 469/2017 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, pentru modificarea art.587 din Legea nr.135/2010 privind Codul de procedură penal, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal 29.05.2018 Juridică PDF format 29.05.2018 Juridică
299. 553/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal 29.05.2018 Juridică PDF format 29.05.2018 Juridică
300. 89/2018 Propunere legislativă pentru completarea art. 421 din Legea audiovizualului nr. 504/2002 29.05.2018 Cultură PDF format 29.05.2018 Cultură
301. 187/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 cu modificările și completările ulterioare 29.05.2018 Cultură PDF format 29.05.2018 Cultură
302. 228/2018 Lege pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali 29.05.2018 Administrație
Juridică
PDF format 29.05.2018 Administrație
Juridică
303. 93/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.217/ 2003 privind prevenirea și combaterea violenței în familie 30.05.2018 Juridică
Egalitatea de șanse
PDF format 30.05.2018 Juridică
Egalitatea de șanse
304. 326/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2017 privind acțiunile de despăgubire în cazurile de încălcare a dispozițiilor legislației în materie de concurență, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996 30.05.2018 Industrii
Juridică
PDF format 30.05.2018 Industrii
Juridică
305. 582/2017 Propunere legislativă de modificare a Legii concurenței nr.21 din 30 aprilie 1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.153 din 29 februarie 2016, cu modificările și completările ulterioare 30.05.2018 Industrii
Juridică
PDF format 30.05.2018 Industrii
Juridică
306. 46/2018 Lege pentru completarea unor acte normative 30.05.2018 Apărare PDF format 30.05.2018 Apărare
307. 287/2018 Proiect de Lege privind emiterea cărților de identitate speciale membrilor misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și reprezentanțelor organizațiilor internaționale acreditate în România 30.05.2018 Politică externă PDF format 30.05.2018 Politică externă
308. 294/2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.1 din Legea nr.443/2002 privind înființarea Universității "Spiru Haret" din București 30.05.2018 Învățământ PDF format 30.05.2018 Învățământ
309. 7/2007 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.131/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.508/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism 31.05.2018 Juridică PDF format 31.05.2018 Juridică
310. 271/2010 Propunere legislativă "Legea holdingului" 31.05.2018 Economică
Industrii
PDF format 31.05.2018 Economică
Industrii
311. 305/2010 Proiect de Lege privind holdingurile 31.05.2018 Economică
Industrii
PDF format 31.05.2018 Economică
Industrii
312. 203/2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice 31.05.2018 Industrii
Juridică
Transport
PDF format 31.05.2018 Industrii
Juridică
Transport
313. 265/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea și completarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației 31.05.2018 Buget PDF format 31.05.2018 Buget
314. 574/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea strategiei de dezvoltare teritorială a României 31.05.2018 Administrație PDF format 31.05.2018 Administrație
315. 94/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii 31.05.2018 Industrii
Juridică
PDF format 31.05.2018 Industrii
Juridică
316. 151/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.31 alin.(1) lit.b) din Legea privind achizițiile publice nr.98/2016 31.05.2018 Industrii
Juridică
PDF format 31.05.2018 Industrii
Juridică
317. 186/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate 31.05.2018 Juridică PDF format 31.05.2018 Juridică
318. 198/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente 31.05.2018 Administrație
Juridică
PDF format 31.05.2018 Administrație
Juridică
319. 208/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice și pentru completarea Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale 31.05.2018 Industrii
Juridică
PDF format 31.05.2018 Industrii
Juridică
320. 222/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităților publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali 31.05.2018 Administrație
Juridică
PDF format 31.05.2018 Administrație
Juridică
321. 244/2018 Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006 și abrogarea alin.(2) al art.III din Legea nr.224/2015 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006 31.05.2018 Industrii
Administrație
PDF format 31.05.2018 Industrii
Administrație
322. 256/2018 Propunere legislativă privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură 31.05.2018 Agricultură PDF format 31.05.2018 Agricultură
323. 264/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.15 alin.(1) și (2) din Legea cooperației agricole nr.566 din 2004 31.05.2018 Agricultură PDF format 31.05.2018 Agricultură
324. 270/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.22/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale cu privire la Centenarul României 31.05.2018 Administrație
Cultură
PDF format 31.05.2018 Administrație
Cultură
325. 312/2018 Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului de extrădare între România și Republica Argentina, semnat la New York, la 22 septembrie 2017 31.05.2018 Juridică PDF format 31.05.2018 Juridică
326. 333/2014 Propunere legislativă pentru recunoașterea delfinilor drept persoane non-umane 05.06.2018 Juridică PDF format 05.06.2018 Juridică
327. 370/2014 Proiect de Lege pentru completarea art.20 alin.(1) din Legea nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale 05.06.2018 Buget
Juridică
PDF format 05.06.2018 Buget
Juridică
328. 22/2018 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat 05.06.2018 Muncă PDF format 05.06.2018 Muncă
329. 102/2018 Proiect de Lege privind integrarea în muncă, în cadrul instituțiilor publice de la nivel local, a tinerilor dezavantajați 05.06.2018 Muncă PDF format 05.06.2018 Muncă
330. 158/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității 05.06.2018 Juridică PDF format 05.06.2018 Juridică
331. 196/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European 05.06.2018 Juridică PDF format 05.06.2018 Juridică
332. 197/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României 05.06.2018 Juridică PDF format 05.06.2018 Juridică
333. 215/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2018 pentru modificarea Legii nr.321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora, precum și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate 05.06.2018 Buget PDF format 05.06.2018 Buget
334. 236/2018 Proiect de Lege privind înființarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții - S.A. și pentru modificarea unor acte normative 05.06.2018 Economică PDF format 05.06.2018 Economică
335. 273/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.10 alin.(14) din Legea nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării" 05.06.2018 Mediu PDF format 05.06.2018 Mediu
336. 325/2018 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995 05.06.2018 Juridică PDF format 05.06.2018 Juridică
337. 346/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative 05.06.2018 PDF format 05.06.2018
338. 211/2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996 06.06.2018 Agricultură
Mediu
PDF format 06.06.2018 Agricultură
Mediu
339. 246/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri 06.06.2018 Sănătate
Apărare
PDF format 06.06.2018 Sănătate
Apărare
340. 266/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.16/2018 privind asigurarea măsurilor necesare organizării și desfășurării unor proiecte culturale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative 06.06.2018 Cultură
Politică externă
PDF format 06.06.2018 Cultură
Politică externă
341. 283/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.26/2018 privind adoptarea unor măsuri pentru siguranța alimentării cu energie electrică 06.06.2018 Industrii PDF format 06.06.2018 Industrii
342. 284/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2018 pentru completarea art.II din Legea nr.70/2018 privind modificarea și completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol 06.06.2018 Industrii
Agricultură
PDF format 06.06.2018 Industrii
Agricultură
343. 6/2018 Proiect de Lege privind internshipul 07.06.2018 Muncă PDF format 07.06.2018 Muncă
344. 44/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru modificarea alin.(5) al art.15 din Legea administrației publice locale nr.215/2001 07.06.2018 Buget
Administrație
PDF format 07.06.2018 Buget
Administrație
345. 55/2018 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic 07.06.2018 Agricultură PDF format 07.06.2018 Agricultură
346. 136/2018 Lege privind modificarea alin.(2) al art.III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare 07.06.2018 Buget
Administrație
PDF format 07.06.2018 Buget
Administrație
347. 214/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea art.63 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale 07.06.2018 Buget
Administrație
PDF format 07.06.2018 Buget
Administrație
348. 225/2018 Propunere legislativă pentru modificarea unor dispoziții din Codul Fiscal 07.06.2018 Buget PDF format 07.06.2018 Buget
349. 226/2018 Propunere legislativă pentru completarea dispozițiilor art.97 din Codul Fiscal 07.06.2018 Buget PDF format 07.06.2018 Buget
350. 247/2018 Propunere legislativă privind completarea art.5 al Ordonanței de Guvern nr.70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local 07.06.2018 Administrație
Sănătate
PDF format 07.06.2018 Administrație
Sănătate
351. 265/2018 Propunere legislativă pentru completarea art.5 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale 07.06.2018 Buget
Administrație
PDF format 07.06.2018 Buget
Administrație
352. 271/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.24/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei naționale de fundamentare a Planului național de adoptare a monedei euro 07.06.2018 Economică
Buget
PDF format 07.06.2018 Economică
Buget
353. 310/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu 08.06.2018 Muncă PDF format 08.06.2018 Muncă
354. 124/2018 Proiect de Lege privind Statutul inspectorului de muncă 08.06.2018 Muncă PDF format 08.06.2018 Muncă
355. 159/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.103/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale 08.06.2018 Muncă PDF format 08.06.2018 Muncă
356. 71/2017 Lege pentru completarea Legii asistenței sociale nr. 292/2011 11.06.2018 Muncă PDF format 11.06.2018 Muncă
357. 311/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule 11.06.2018 Buget
Juridică
Transport
PDF format 11.06.2018 Buget
Juridică
Transport
358. 449/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2017 pentru completarea Ordonanței de urgentă a Guvernului nr.52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule 11.06.2018 Buget
Juridică
Transport
PDF format 11.06.2018 Buget
Juridică
Transport
359. 521/2017 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (7) al articolului 15 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat 11.06.2018 Muncă PDF format 11.06.2018 Muncă
360. 532/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat 11.06.2018 Muncă PDF format 11.06.2018 Muncă
361. 114/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat 11.06.2018 Muncă PDF format 11.06.2018 Muncă
362. 192/2018 Proiect de Lege pentru modficarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat 11.06.2018 Muncă PDF format 11.06.2018 Muncă
363. 240/2018 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative 11.06.2018 Juridică PDF format 11.06.2018 Juridică
364. 248/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune 11.06.2018 Muncă PDF format 11.06.2018 Muncă
365. 306/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 62/2011 a dialogului social 11.06.2018 Muncă PDF format 11.06.2018 Muncă
366. 839/2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.41/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică 12.06.2018 Învățământ PDF format 12.06.2018 Învățământ
367. 1/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, 12.06.2018 Juridică PDF format 12.06.2018 Juridică
368. 24/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice 12.06.2018 Economică
Industrii
Juridică
PDF format 12.06.2018 Economică
Industrii
Juridică
369. 128/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA 12.06.2018 Buget
Industrii
PDF format 12.06.2018 Buget
Industrii
370. 281/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2018 pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecției mediului 12.06.2018 Mediu PDF format 12.06.2018 Mediu
371. 331/2018 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat cuprinzător și consolidat dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, și Republica Armenia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 24 noiembrie 2017 12.06.2018 Industrii PDF format 12.06.2018 Industrii
372. 334/2018 Proiect de Lege privind limitarea emisiilor în aer a anumitor poluanți proveniți de la instalații medii de ardere 12.06.2018 Mediu PDF format 12.06.2018 Mediu
373. 361/2018 Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe 12.06.2018 Juridică PDF format 12.06.2018 Juridică
374. 361/2018 Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe 12.06.2018 Juridică PDF format 12.06.2018 Juridică
375. 110/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2016 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012 13.06.2018 Industrii PDF format 13.06.2018 Industrii
376. 388/2017 Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor 13.06.2018 Statut PDF format 13.06.2018 Statut
377. 562/2017 Lege privind acordarea biletelor de valoare 13.06.2018 Muncă PDF format 13.06.2018 Muncă
378. 45/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale - Republicare 13.06.2018 Administrație
Juridică
PDF format 13.06.2018 Administrație
Juridică
379. 169/2018 Lege pentru modificarea Legii educației naționale nr. 1/2011 13.06.2018 Învățământ PDF format 13.06.2018 Învățământ
380. 171/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați 13.06.2018 Muncă
Egalitatea de șanse
PDF format 13.06.2018 Muncă
Egalitatea de șanse
381. 188/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România 13.06.2018 Juridică
Apărare
PDF format 13.06.2018 Juridică
Apărare
382. 252/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.15/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative 13.06.2018 Muncă PDF format 13.06.2018 Muncă
383. 259/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.2 din Legea nr.60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice 13.06.2018 Apărare PDF format 13.06.2018 Apărare
384. 303/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.29/2018 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării 13.06.2018 Buget
Agricultură
PDF format 13.06.2018 Buget
Agricultură
385. 335/2018 Proiect de Lege pentru detașarea personalului prevăzut la art.241 alin.(1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr.84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, de la Ministerul Afacerilor Interne la serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor 13.06.2018 Administrație PDF format 13.06.2018 Administrație
386. 338/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012 13.06.2018 Industrii PDF format 13.06.2018 Industrii
387. 341/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012 13.06.2018 Industrii PDF format 13.06.2018 Industrii
388. 344/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul 13.06.2018 Administrație PDF format 13.06.2018 Administrație
389. 345/2018 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată 13.06.2018 Administrație PDF format 13.06.2018 Administrație
390. 347/2018 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor 13.06.2018 Agricultură PDF format 13.06.2018 Agricultură
391. 355/2018 Proiect de Lege privind instituirea Zilei Limbii Elene 13.06.2018 Drepturile omului PDF format 13.06.2018 Drepturile omului
392. 365/2018 Propunere legislativă privind transmiterea unei părți din imobilul "Palatul Parlamentului", proprietate publică a statului, din administrarea Camerei Deputaților în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 13.06.2018 Juridică PDF format 13.06.2018 Juridică
393. 227/2017 Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată 14.06.2018 Buget PDF format 14.06.2018 Buget
394. 412/2017 Propunere legislativă pentru abrogarea art.165 alin.(2) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură Fiscală 14.06.2018 Buget PDF format 14.06.2018 Buget
395. 38/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 - Codul Fiscal în sensul abilitării Consiliilor Locale să poată hotărî scutirea sau reducerea impozitului /taxei pe clădiri pentru clădirile de tip sala polivalentă - sală de sport aflate în proprietatea unității administrativ-teritoriale 14.06.2018 Buget PDF format 14.06.2018 Buget
396. 288/2018 Proiect de Lege pentru modificarea punctului 1 din anexa nr.1 din Ordonanța Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor 14.06.2018 Agricultură PDF format 14.06.2018 Agricultură
397. 417/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară 18.06.2018 Juridică PDF format 18.06.2018 Juridică
398. 115/2018 Propunere legislativă pentru completarea art.15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 18.06.2018 Industrii
Juridică
Transport
PDF format 18.06.2018 Industrii
Juridică
Transport
399. 165/2018 Proiect de Lege pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 18.06.2018 Agricultură
Mediu
PDF format 18.06.2018 Agricultură
Mediu
400. 165/2018 Proiect de Lege pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 18.06.2018 Agricultură
Mediu
PDF format 18.06.2018 Agricultură
Mediu
401. 293/2018 Proiect de Lege privind finanțarea activității Administrației Naționale a Penitenciarelor și a unităților subordonate 18.06.2018 Buget
Juridică
PDF format 18.06.2018 Buget
Juridică
402. 373/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară 18.06.2018 PDF format 18.06.2018
403. 198/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2017 privind modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie și pentru modificarea unor acte normative 19.06.2018 Industrii
Mediu
PDF format 19.06.2018 Industrii
Mediu
404. 32/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2017 pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996 19.06.2018 Mediu PDF format 19.06.2018 Mediu
405. 258/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați 19.06.2018 Egalitatea de șanse PDF format 19.06.2018 Egalitatea de șanse
406. 340/2018 Lege pentru modificarea art. 12 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție 19.06.2018 Juridică PDF format 19.06.2018 Juridică
407. 361/2018 Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe 19.06.2018 Juridică PDF format 19.06.2018 Juridică
408. 361/2018 Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe 19.06.2018 Juridică PDF format 19.06.2018 Juridică
409. 364/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art. 291 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 19.06.2018 Buget PDF format 19.06.2018 Buget
410. 472/2017 Proiect de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor 20.06.2018 Administrație
Juridică
PDF format 20.06.2018 Administrație
Juridică
411. 76/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ 20.06.2018 Juridică PDF format 20.06.2018 Juridică
412. 254/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.52 din 15 aprilie 2011 republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri 20.06.2018 Muncă PDF format 20.06.2018 Muncă
413. 287/2018 Proiect de Lege privind emiterea cărților de identitate speciale membrilor misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și reprezentanțelor organizațiilor internaționale acreditate în România 20.06.2018 Politică externă PDF format 20.06.2018 Politică externă
414. 318/2018 Proiect de Lege pentru asigurarea strategiei naționale a României privind menținerea ciclului nuclear integrat, prin asigurarea materiei prime pentru fabricarea combustibilului nuclear necesar funcționării unităților de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă 20.06.2018 Industrii PDF format 20.06.2018 Industrii
415. 359/2018 Propunere legislativă pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.20/1997 privind stabilirea orarului de vară și a orei oficiale de vară pe teritoriul României 20.06.2018 Industrii PDF format 20.06.2018 Industrii
416. 375/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.31/2018 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 20.06.2018 Administrație
Juridică
PDF format 20.06.2018 Administrație
Juridică
417. 384/2018 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului 20.06.2018 Juridică PDF format 20.06.2018 Juridică
418. 750/2015 Propunere legislativă privind organizarea și desfășurarea stagiilor profesionale 21.06.2018 Muncă PDF format 21.06.2018 Muncă
419. 80/2018 Proiect de Lege privind Legea muntelui 21.06.2018 Agricultură
Mediu
PDF format 21.06.2018 Agricultură
Mediu
420. 125/2018 Lege privind transmiterea unor suprafețe de fond forestier din grupa I funcțională-vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale 21.06.2018 Agricultură
Administrație
Mediu
21.06.2018 Agricultură
Administrație
Mediu
421. 125/2018 Lege privind transmiterea unor suprafețe de fond forestier din grupa I funcțională-vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale 21.06.2018 Agricultură
Administrație
Mediu
PDF format 21.06.2018 Agricultură
Administrație
Mediu
422. 161/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.116/2017 privind unele măsuri bugetare și pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 21.06.2018 Buget
Muncă
PDF format 21.06.2018 Buget
Muncă
423. 210/2018 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.62/2011 privind dialogul social 21.06.2018 Muncă PDF format 21.06.2018 Muncă
424. 212/2018 Propunere legislativă pentru modificarea prevederilor art.7, alin.(1), din Cap.II al ANEXEI II la LEGEA-CADRU nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 21.06.2018 Muncă PDF format 21.06.2018 Muncă
425. 317/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.28/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză 21.06.2018 Economică PDF format 21.06.2018 Economică
426. 327/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice 21.06.2018 Agricultură PDF format 21.06.2018 Agricultură
427. 369/2018 Proiect de Lege privind Codul administrativ al României 22.06.2018 PDF format 22.06.2018
428. 369/2018 Proiect de Lege privind Codul administrativ al României 22.06.2018 PDF format 22.06.2018
429. 419/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.317/2004 privind organizarea și funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii 25.06.2018 Juridică PDF format 25.06.2018 Juridică
430. 516/2017 Propunere legislativă pentru completarea art.62 și modificarea art.110 din Legea nr.46/2008 privind Codul silvic 26.06.2018 Agricultură
Juridică
Mediu
PDF format 26.06.2018 Agricultură
Juridică
Mediu
431. 79/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare și/sau prelucrare a laptelui în zona montană 26.06.2018 Agricultură PDF format 26.06.2018 Agricultură
432. 189/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul asigurării pentru accidente de muncă 26.06.2018 Muncă
Sănătate
PDF format 26.06.2018 Muncă
Sănătate
433. 396/2018 Proiect de Lege privind unele măsuri referitoare la sumele acordate reprezentând ajutoare de urgență 26.06.2018 Muncă PDF format 26.06.2018 Muncă
434. 554/2015 Proiect de Lege privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale 27.06.2018 Buget
Juridică
PDF format 27.06.2018 Buget
Juridică
435. 213/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora 27.06.2018 Industrii PDF format 27.06.2018 Industrii
436. 509/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România 27.06.2018 Industrii PDF format 27.06.2018 Industrii
437. 573/2017 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare 27.06.2018 Industrii
Agricultură
PDF format 27.06.2018 Industrii
Agricultură
438. 112/2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.109 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 27.06.2018 Industrii
Juridică
Transport
PDF format 27.06.2018 Industrii
Juridică
Transport
439. 136/2018 Lege privind modificarea alin.(2) al art.III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare 27.06.2018 Buget
Administrație
PDF format 27.06.2018 Buget
Administrație
440. 221/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.49 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 27.06.2018 Industrii
Juridică
Transport
PDF format 27.06.2018 Industrii
Juridică
Transport
441. 223/2018 Propunere legislativă pentru completarea articolul 45 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 27.06.2018 Industrii
Juridică
Transport
PDF format 27.06.2018 Industrii
Juridică
Transport
442. 244/2018 Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006 și abrogarea alin.(2) al art.III din Legea nr.224/2015 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006 27.06.2018 Industrii
Administrație
PDF format 27.06.2018 Industrii
Administrație
443. 250/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale - Republicare 27.06.2018 Administrație
Juridică
PDF format 27.06.2018 Administrație
Juridică
444. 262/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente 27.06.2018 Administrație
Juridică
PDF format 27.06.2018 Administrație
Juridică
445. 314/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 27.06.2018 Învățământ PDF format 27.06.2018 Învățământ
446. 342/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.298/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea patrimoniului Muzeului Național Filatelic 27.06.2018 Buget
Juridică
PDF format 27.06.2018 Buget
Juridică
447. 391/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice 27.06.2018 Agricultură
Învățământ
PDF format 27.06.2018 Agricultură
Învățământ
448. 376/2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor 28.06.2018 Administrație
Juridică
PDF format 28.06.2018 Administrație
Juridică
449. 315/2018 Propunere legislativă privind înființarea instituției pentru promovarea valorilor naționale "Regele MIHAI I" 28.06.2018 Juridică PDF format 28.06.2018 Juridică
450. 369/2018 Proiect de Lege privind Codul administrativ al României 28.06.2018 PDF format 28.06.2018
451. 369/2018 Proiect de Lege privind Codul administrativ al României 28.06.2018 PDF format 28.06.2018
452. 245/2017 Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 02.07.2018 Muncă PDF format 02.07.2018 Muncă
453. 343/2018 Propunere legislativă privind înființarea și funcționarea Depozitului Electronic Național al Lucrărilor Științifice 02.07.2018 Învățământ
Cultură
Juridică
PDF format 02.07.2018 Învățământ
Cultură
Juridică
454. 600/2017 Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2017 privind înființarea Societății Editura Didactică și Pedagogică - S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome „Editura Didactică și Pedagogică” prin transformare 03.07.2018 Economică
Învățământ
Juridică
03.07.2018 Economică
Învățământ
Juridică
455. 235/2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.9 alin.(21) din Ordonanța de urgența a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 03.07.2018 Agricultură
Mediu
PDF format 03.07.2018 Agricultură
Mediu
456. 239/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă 03.07.2018 Juridică PDF format 03.07.2018 Juridică
457. 307/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr.102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene 03.07.2018 Juridică
Apărare
PDF format 03.07.2018 Juridică
Apărare
458. 326/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.25 alin.(2) din Legea nt.295/2004 privind regimul armelor și munițiilor 03.07.2018 Juridică
Apărare
PDF format 03.07.2018 Juridică
Apărare
459. 337/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 03.07.2018 Agricultură
Juridică
PDF format 03.07.2018 Agricultură
Juridică
460. 350/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni 04.07.2018 Buget
Diaspora
PDF format 04.07.2018 Buget
Diaspora
461. 282/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.20/2018 pentru completarea art.5 din Ordonanța Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice 04.07.2018 Administrație
Mediu
PDF format 04.07.2018 Administrație
Mediu
462. 291/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.13/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare 04.07.2018 Buget
Administrație
PDF format 04.07.2018 Buget
Administrație
463. 366/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente 04.07.2018 Administrație
Juridică
PDF format 04.07.2018 Administrație
Juridică
464. 394/2018 Proiect de Lege privind distribuția de asigurări 04.07.2018 Buget PDF format 04.07.2018 Buget
465. 406/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție 04.07.2018 PDF format 04.07.2018
466. 418/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor 09.07.2018 Juridică PDF format 09.07.2018 Juridică
467. 33/2018 Proiect de Lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore 09.07.2018 Buget
Industrii
Administrație
PDF format 09.07.2018 Buget
Industrii
Administrație
468. 313/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.550/2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române 09.07.2018 Apărare PDF format 09.07.2018 Apărare
469. 369/2018 Proiect de Lege privind Codul administrativ al României 09.07.2018 PDF format 09.07.2018
470. 388/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2018 pentru completarea art.5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative 09.07.2018 Administrație
Juridică
PDF format 09.07.2018 Administrație
Juridică
471. 390/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice 09.07.2018 Administrație
Apărare
PDF format 09.07.2018 Administrație
Apărare
472. 407/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.267/2008 privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat și pentru efectuarea recepției în fază unică a lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente acestora la obiectivul de investiții Palatul Parlamentului, precum și pentru reglementarea unor măsuri cu privire la administrarea imobilului „Palatul Parlamentului" 09.07.2018 Buget
Industrii
PDF format 09.07.2018 Buget
Industrii
473. 567/2008 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, pentru modificarea alin. (5) al art. 10 din Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică și pentru completarea alin. (3) al art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 10.07.2018 Industrii PDF format 10.07.2018 Industrii
474. 322/2018 Proiect de Lege pentru abrogarea art.9 din Legea nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecție 10.07.2018 Agricultură
Juridică
Mediu
PDF format 10.07.2018 Agricultură
Juridică
Mediu
475. 290/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.16 al Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 04.09.2018 Muncă PDF format 04.09.2018 Muncă
476. 238/2018 Propunere legislativă pentru anularea unor obligații fiscale în domeniul agricol 05.09.2018 Buget PDF format 05.09.2018 Buget
477. 279/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, pentru abrogarea pct.25 al art.I din Legea nr.164/2016 pentru modificarea Legii cooperației agricole nr.566/2004 și pentru modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr.566/2004 05.09.2018 Buget
Agricultură
PDF format 05.09.2018 Buget
Agricultură
478. 292/2018 Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) al art.456 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 05.09.2018 Buget PDF format 05.09.2018 Buget
479. 353/2018 Propunere legislativă pentru completarea art.292 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 05.09.2018 Buget PDF format 05.09.2018 Buget
480. 382/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 05.09.2018 Buget PDF format 05.09.2018 Buget
481. 393/2018 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției între România și Regatul Spaniei pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și prevenirea evaziunii fiscale și a evitării plății impozitelor și a Protocolului la Convenție, semnat la București, la 18 octombrie 2017 05.09.2018 Buget PDF format 05.09.2018 Buget
482. 144/2018 Proiect de Lege pentru modificarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri 10.09.2018 Muncă PDF format 10.09.2018 Muncă
483. 377/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene 12.09.2018 Buget
Mediu
PDF format 12.09.2018 Buget
Mediu
484. 400/2018 Propunere legislativă pentru completarea art.38 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 12.09.2018 Muncă PDF format 12.09.2018 Muncă
485. 408/2018 Proiect de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut pentru politici de dezvoltare privind manangementul riscurilor de dezastre, cu opțiune de amânare a tragerii până la apariția unei catastrofe (CAT-DDO) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 4 iulie 2018 12.09.2018 Buget PDF format 12.09.2018 Buget
486. 409/2018 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de Parteneriat Economic între statele CARIFORUM, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre, pe de altă parte, semnat la Bridgetown, la 15 octombrie 2008 12.09.2018 Industrii PDF format 12.09.2018 Industrii
487. 448/2018 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Organizația Națiunilor Unite privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate schimbate cu Biroul Mediatorului stabilit în baza Rezoluției Consiliului de Securitate nr.1904 (2009), semnat la New York, la 15 iunie 2017 12.09.2018 Apărare PDF format 12.09.2018 Apărare
488. 170/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilitați 13.09.2018 Muncă
Sănătate
PDF format 13.09.2018 Muncă
Sănătate
489. 275/2018 LEGE Anti-birocrație 13.09.2018 Administrație PDF format 13.09.2018 Administrație
490. 321/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.30/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul fondurilor europene și pentru completarea unor acte normative 13.09.2018 Buget PDF format 13.09.2018 Buget
491. 376/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.36/2018 pentru completarea art.4 din Ordonanța Guvernului nr.45/1997 privind înființarea Societății Comerciale "Compania națională de transporturi aeriene române - TAROM" - S.A. 13.09.2018 Transport PDF format 13.09.2018 Transport
492. 386/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2018 privind drepturile elevilor școlarizați în unități de învățământ înființate în procesul de organizare a rețelei școlare și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației 13.09.2018 Învățământ PDF format 13.09.2018 Învățământ
493. 429/2018 Proiect de Lege pentru completarea art.105 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 13.09.2018 Buget PDF format 13.09.2018 Buget
494. 592/2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale 14.09.2018 Buget
Juridică
PDF format 14.09.2018 Buget
Juridică
495. 601/2014 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 18.09.2018 Industrii
Juridică
Transport
PDF format 18.09.2018 Industrii
Juridică
Transport
496. 425/2015 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie, republicată 18.09.2018 Industrii
Mediu
PDF format 18.09.2018 Industrii
Mediu
497. 210/2016 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie, republicată 18.09.2018 Industrii
Mediu
PDF format 18.09.2018 Industrii
Mediu
498. 468/2018 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Polone privind mormintele de război, semnat la Varșovia, la 25 mai 2018 18.09.2018 Apărare PDF format 18.09.2018 Apărare
499. 393/2017 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri 19.09.2018 Muncă PDF format 19.09.2018 Muncă
500. 574/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea strategiei de dezvoltare teritorială a României 19.09.2018 Administrație PDF format 19.09.2018 Administrație
501. 83/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.13 alin.(1) din Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri 19.09.2018 Muncă PDF format 19.09.2018 Muncă
502. 139/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.3/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare 19.09.2018 Buget
Muncă
PDF format 19.09.2018 Buget
Muncă
503. 320/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale 19.09.2018 Învățământ PDF format 19.09.2018 Învățământ
504. 332/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 19.09.2018 Învățământ PDF format 19.09.2018 Învățământ
505. 333/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale 19.09.2018 Învățământ PDF format 19.09.2018 Învățământ
506. 349/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.1/2011 a educației naționale 19.09.2018 Învățământ PDF format 19.09.2018 Învățământ
507. 424/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Legii privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterea infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date 19.09.2018 Juridică PDF format 19.09.2018 Juridică
508. 403/2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice 20.09.2018 Muncă PDF format 20.09.2018 Muncă
509. 426/2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil 25.09.2018 Cultură PDF format 25.09.2018 Cultură
510. 122/2018 Propunere legislativă privind posibilitatea societăților comerciale cu capital integral privat de a acorda al 13-lea și al 14-lea salariu 25.09.2018 Buget
Muncă
PDF format 25.09.2018 Buget
Muncă
511. 348/2018 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea articolelor 9 și 101 din Legea educației naționale nr.1/2011 25.09.2018 Învățământ PDF format 25.09.2018 Învățământ
512. 368/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 25.09.2018 Învățământ PDF format 25.09.2018 Învățământ
513. 440/2018 Propunere legislativă privind completarea și modificarea art.10 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă 25.09.2018 Muncă PDF format 25.09.2018 Muncă
514. 442/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Art. II lit. e) din Legea nr. 274/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare 25.09.2018 Muncă PDF format 25.09.2018 Muncă
515. 444/2018 Propunere legislativă privind completarea Legii-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 25.09.2018 Muncă PDF format 25.09.2018 Muncă
516. 469/2018 Proiect de Lege privind modificarea și completarea art.2 din Legea nr.118/2013 pentru aderarea Înaltei Curți de Casație și Justiție, la Asociația Internațională a Înaltelor Jurisdicții Administrative, pentru aderarea Administrației Naționale a Penitenciarelor la Organizația Europeană a Serviciilor Penitenciare și Corecționale - EuroPris, pentru aderarea Oficiului Național al Registrului Comerțului la Registrul European al Comerțului, pentru aprobarea plății unor contribuții ale Ministerului Justiției, ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, ale Oficiului Național al Registrului Comerțului și ale Administrației Naționale a Penitenciarelor la organismele internaționale, precum și pentru modificarea anexei nr.2.2 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte 25.09.2018 Juridică PDF format 25.09.2018 Juridică
517. 523/2017 Propunere legislativă pentru completarea art.704 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 26.09.2018 Sănătate PDF format 26.09.2018 Sănătate
518. 524/2017 Propunere legislativă privind interzicerea exploatării masei lemnoase din parcurile naționale 26.09.2018 Agricultură
Mediu
PDF format 26.09.2018 Agricultură
Mediu
519. 179/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.178 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 26.09.2018 Muncă
Sănătate
PDF format 26.09.2018 Muncă
Sănătate
520. 397/2018 Proiect de Lege privind instituirea zilei de 11 iunie ca "Ziua Victoriei Revoluției de la 1848 și a Democrației Românești" 26.09.2018 Juridică PDF format 26.09.2018 Juridică
521. 453/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2018 pentru modificarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului și pentru prorogarea unor termene 26.09.2018 Administrație PDF format 26.09.2018 Administrație
522. 199/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare 27.09.2018 Apărare PDF format 27.09.2018 Apărare
523. 417/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2018 pentru adoptarea unei măsuri privind reducerea riscului de dezangajare a fondurilor europene 27.09.2018 Buget PDF format 27.09.2018 Buget
524. 421/2018 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri 27.09.2018 Sănătate
Apărare
PDF format 27.09.2018 Sănătate
Apărare
525. 423/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România 27.09.2018 Muncă
Apărare
PDF format 27.09.2018 Muncă
Apărare
526. 443/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 27.09.2018 Buget PDF format 27.09.2018 Buget
527. 445/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare 27.09.2018 Buget PDF format 27.09.2018 Buget
528. 446/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare 27.09.2018 Buget PDF format 27.09.2018 Buget
529. 359/2016 Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale 01.10.2018 Juridică PDF format    
530. 203/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art.III alin.(1) din Legea nr.169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 02.10.2018 Agricultură PDF format 02.10.2018 Agricultură
531. 451/2018 Proiect de Lege pentru modificarea anexei nr.3 la Ordonanță de urgență a Guvernului nr.71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin 02.10.2018 Mediu PDF format 02.10.2018 Mediu
532. 458/2018 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) și (2) ale articolului 64 din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului 02.10.2018 Muncă PDF format 02.10.2018 Muncă
533. 465/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.103/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale 02.10.2018 Muncă PDF format 02.10.2018 Muncă
534. 402/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 3 alineatul (31) din Legea apelor nr.107 din 25 septembrie 1996 03.10.2018 Juridică
Mediu
PDF format 03.10.2018 Juridică
Mediu
535. 431/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii 265/2004 privind regimul armelor și al munițiilor 03.10.2018 Juridică
Apărare
PDF format 03.10.2018 Juridică
Apărare
536. 852/2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare 04.10.2018 Administrație
Juridică
PDF format 04.10.2018 Administrație
Juridică
537. 522/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali 04.10.2018 Administrație
Juridică
PDF format 04.10.2018 Administrație
Juridică
538. 63/2018 Propunere legislativă privind modificarea și completarea articolului 2 din Legea privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice nr.75/1994 04.10.2018 Administrație
Juridică
PDF format 04.10.2018 Administrație
Juridică
539. 316/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 04.10.2018 Învățământ PDF format 04.10.2018 Învățământ
540. 370/2018 Propunere legislativă pentru completarea art.168 din Legea educației naționale nr.1/2011 04.10.2018 Învățământ PDF format 04.10.2018 Învățământ
541. 426/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.56 din Legea nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari 04.10.2018 Administrație
Juridică
PDF format 04.10.2018 Administrație
Juridică
542. 180/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public 08.10.2018 Cultură PDF format 08.10.2018 Cultură
543. 329/2018 Propunere legislativă pentru completarea art.5 alin.(1) din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public 08.10.2018 Cultură PDF format 08.10.2018 Cultură
544. 326/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.25 alin.(2) din Legea nt.295/2004 privind regimul armelor și munițiilor 09.10.2018 Juridică
Apărare
PDF format 09.10.2018 Juridică
Apărare
545. 371/2018 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului privind transportul durabil, semnat la Mikulov la 26 septembrie 2014, la Convenția cadru privind protecția și dezvoltarea durabilă a Carpaților, adoptată la Kiev la 22 mai 2003 09.10.2018 Transport
Mediu
PDF format 09.10.2018 Transport
Mediu
546. 385/2018 Propunere legislativă privind susținerea eliminării autovehiculelor poluante, cu vechime mai mare de 12 ani și acordarea de voucher valoric, în sumă de 4.500 de lei, pentru achiziția de panouri solare, centrale termice cu coeficient de poluare redus și surse alternativ/ecologice 09.10.2018 Transport
Mediu
PDF format 09.10.2018 Transport
Mediu
547. 103/2015 Propunere legislativă privind plata unor sume personalului din învățământ 10.10.2018 Buget PDF format 10.10.2018 Buget
548. 392/2016 Proiect de Lege pentru modificarea art.11 din Legea nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului 10.10.2018 Agricultură
Juridică
PDF format 10.10.2018 Agricultură
Juridică
549. 348/2017 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.4/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 10.10.2018 Buget PDF format 10.10.2018 Buget
550. 11/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local 10.10.2018 Administrație
Juridică
PDF format 10.10.2018 Administrație
Juridică
551. 194/2018 Propunere legislativă privind preluarea imobilelor reprezentând case de cultură a sindicatelor în proprietatea publică a statului și transmiterea acestora în proprietatea publică a unităților administrativ teritoriale unde sunt situate 10.10.2018 Administrație
Juridică
PDF format 10.10.2018 Administrație
Juridică
552. 211/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 10.10.2018 Muncă
Sănătate
PDF format 10.10.2018 Muncă
Sănătate
553. 272/2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.453 lit.b) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 10.10.2018 Buget PDF format 10.10.2018 Buget
554. 354/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.10 din Legea nr.241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale 10.10.2018 Juridică PDF format 10.10.2018 Juridică
555. 410/2018 Proiect de Lege pentru acceptarea Acordului de înființare a Băncii Asiatice de Investiții în Infrastructură, încheiat la Beijing, la 29 iunie 2015 și a Rezoluției nr.40 privind admiterea României ca membru al Băncii Asiatice pentru Investiții în Infrastructură, adoptată de Consiliul Guvernatorilor Băncii Asiatice de Investiții în Infrastructură, la 12 mai 2017 10.10.2018 Buget PDF format 10.10.2018 Buget
556. 412/2018 Proiect de Lege pentru aderarea României la Protocolul adițional privind scrisoarea electronică de însoțire, adoptat la Geneva la 20 februarie 2008, la Convenția referitoare la contractul de transport rutier internațional de mărfuri pe șosele (CMR), încheiată la Geneva la 19 mai 1956 10.10.2018 Transport PDF format 10.10.2018 Transport
557. 428/2018 Proiect de Lege pentru completarea art. 33 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 10.10.2018 Muncă PDF format 10.10.2018 Muncă
558. 450/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii 215 din 23 aprilie 2001 privind administrația publică locală 10.10.2018 Administrație
Juridică
PDF format 10.10.2018 Administrație
Juridică
559. 457/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 75/16.07.1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice 10.10.2018 Administrație
Juridică
PDF format 10.10.2018 Administrație
Juridică
560. 462/2018 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente 10.10.2018 Administrație
Juridică
PDF format 10.10.2018 Administrație
Juridică
561. 475/2018 Proiect de Lege pentru completarea mențiunii privind transpunerea normelor Uniunii Europene din Legea nr.204/2006 privind pensiile facultative 10.10.2018 Muncă PDF format 10.10.2018 Muncă
562. 477/2018 Proiect de Lege privind instituirea Zilei dăruirii 10.10.2018 Drepturile omului PDF format 10.10.2018 Drepturile omului
563. 480/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.296/2004 privind Codul consumului 10.10.2018 Industrii PDF format 10.10.2018 Industrii
564. 470/2016 Propunere legislativă privind măsurile de control al tuberculozei 16.10.2018 Sănătate PDF format 16.10.2018 Sănătate
565. 169/2018 Lege pentru modificarea Legii educației naționale nr. 1/2011 16.10.2018 Învățământ PDF format 16.10.2018 Învățământ
566. 828/2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul jocurilor de noroc 17.10.2018 Buget PDF format 17.10.2018 Buget
567. 528/2017 Propunere legislativă de modificare a Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției cu modificările și completările ulterioare 17.10.2018 Juridică PDF format 17.10.2018 Juridică
568. 323/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 17.10.2018 Muncă PDF format 17.10.2018 Muncă
569. 455/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2018 privind desființarea Autorității Metropolitane de Transport București din subordinea Ministerului Transporturilor 17.10.2018 Administrație
Transport
PDF format 17.10.2018 Administrație
Transport
570. 476/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2018 privind prorogarea termenului reglementat la alin.(4) al art.II din Ordonanța Guvernului nr.22/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil 17.10.2018 Industrii PDF format 17.10.2018 Industrii
571. 481/2018 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale 17.10.2018 Administrație
Juridică
PDF format 17.10.2018 Administrație
Juridică
572. 486/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii societăților nr.31/1990 17.10.2018 Juridică PDF format 17.10.2018 Juridică
573. 491/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.87/2018 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 17.10.2018 Învățământ PDF format 17.10.2018 Învățământ
574. 374/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.261 din Legea audiovizualului nr.504/2002 22.10.2018 Cultură PDF format 22.10.2018 Cultură
575. 395/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, și pentru completarea art. 2 alin. (2) din Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase 22.10.2018 Industrii
Apărare
PDF format 22.10.2018 Industrii
Apărare
576. 413/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 22.10.2018 Cultură PDF format 22.10.2018 Cultură
577. 483/2018 Proiect de Lege pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative 22.10.2018 Buget
Juridică
PDF format 22.10.2018 Buget
Juridică
578. 483/2018 Proiect de Lege pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative 22.10.2018 Juridică PDF format 22.10.2018 Juridică
579. 33/2018 Proiect de Lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore 24.10.2018 Buget
Industrii
Administrație
PDF format 24.10.2018 Buget
Industrii
Administrație
580. 92/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2017 pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea, funcționarea și atribuțiile oficiilor teritoriale ale Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate 24.10.2018 Sănătate PDF format 24.10.2018 Sănătate
581. 146/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din clasele I-IV din învățământul de stat și confesional 24.10.2018 Administrație
Învățământ
PDF format 24.10.2018 Administrație
Învățământ
582. 367/2018 Propunere legislativă privind autorizația sanitară de funcționare pentru cabinetele mobile de medicină dentară 24.10.2018 Sănătate PDF format 24.10.2018 Sănătate
583. 516/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.57/2018 pentru asigurarea continuității și decontării asistenței medicale primare prin centrele de permanență 24.10.2018 Sănătate PDF format 24.10.2018 Sănătate
584. 529/2018 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu 24.10.2018 Mediu PDF format 24.10.2018 Mediu
585. 411/2018 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului Nagoya privind accesul la resursele genetice și împărțirea corectă și echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora, adoptat la Nagoya la 29 octombrie 2010, semnat de România la 20 septembrie 2011 la New York, la Convenția privind diversitatea biologică, semnată la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro 25.10.2018 Mediu PDF format 25.10.2018 Mediu
586. 432/2018 Proiect de Lege privind unele măsuri sancționatorii în domeniul radiocomunicațiilor 25.10.2018 Juridică
Tehnologia informației
PDF format 25.10.2018 Juridică
Tehnologia informației
587. 434/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 59/1994 privind reglementarea operațiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter și cooperare economică internațională în baza acordurilor comerciale și de plăți guvernamentale 25.10.2018 Economică PDF format 25.10.2018 Economică
588. 77/2017 Proiect de Lege privind achiziționarea imobilului Ansamblul conacului Brătianu – Florica („Vila Florica”), situat în localitatea Ștefănești, județul Argeș, de către Ministerul Culturii și Identității Naționale 29.10.2018 Cultură
Juridică
PDF format 29.10.2018 Cultură
Juridică
589. 326/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2017 privind acțiunile de despăgubire în cazurile de încălcare a dispozițiilor legislației în materie de concurență, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996 29.10.2018 Industrii
Juridică
PDF format 29.10.2018 Industrii
Juridică
590. 581/2014 LEGEA ZOOTEHNIEI 30.10.2018 Agricultură PDF format 30.10.2018 Agricultură
591. 720/2015 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 30.10.2018 Muncă PDF format 30.10.2018 Muncă
592. 557/2017 Proiect de Lege privind aprobarea obiectivului de investiții Autostrada Iași - Târgu Mureș Autostrada Unirii 30.10.2018 Transport PDF format 30.10.2018 Transport
593. 566/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 30.10.2018 Învățământ
Juridică
PDF format 30.10.2018 Învățământ
Juridică
594. 425/2018 Proiect de Lege privind transferul drepturilor de pensie ale funcționarilor și agenților Uniunii Europene 30.10.2018 Muncă PDF format 30.10.2018 Muncă
595. 482/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2018 pentru completarea Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale 30.10.2018 Economică PDF format 30.10.2018 Economică
596. 484/2018 Proiect de Lege privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor din transportul aerian pentru prevenirea, depistarea, investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave, precum și pentru prevenirea și înlăturarea amenințărilor la adresa securității naționale 30.10.2018 Juridică
Apărare
Transport
PDF format 30.10.2018 Juridică
Apărare
Transport
597. 519/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.62/2018 privind unele măsuri de asigurare a personalului necesar pregătirii și exercitării de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene în primul semestru al anului 2019 30.10.2018 Administrație
Muncă
PDF format 30.10.2018 Administrație
Muncă
598. 616/2018 Proiect de Lege privind declasificarea unor documente 30.10.2018 Juridică
Apărare
PDF format 30.10.2018 Juridică
Apărare
599. 486/2016 Proiect de Lege pentru Mamele Eroine privind indemnizația viageră pentru mamele care au născut și crescut 3 copii sau mai mult de 3 copii 31.10.2018 Muncă PDF format 31.10.2018 Muncă
600. 363/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale 31.10.2018 Administrație
Juridică
PDF format 31.10.2018 Administrație
Juridică
601. 380/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 31.10.2018 Industrii
Juridică
Apărare
Transport
PDF format 31.10.2018 Industrii
Juridică
Apărare
Transport
602. 381/2018 Propunere legislativă pentru completarea art.118 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 31.10.2018 Industrii
Juridică
Apărare
Transport
PDF format 31.10.2018 Industrii
Juridică
Apărare
Transport
603. 387/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național Secțiunea a IV-a - Rețeaua de localități și a Legii administrației publice locale nr.215/2001 31.10.2018 Administrație PDF format 31.10.2018 Administrație
604. 414/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 33 din Legea Educației Naționale 1/2011 31.10.2018 Învățământ PDF format 31.10.2018 Învățământ
605. 507/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil și privind modificarea altor acte normative 31.10.2018 Industrii PDF format 31.10.2018 Industrii
606. 524/2018 Propunere legislativă de modificare și completarea punctelor 20), 23) și 27) ale articolului 2 din Legea nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice 31.10.2018 Apărare PDF format 31.10.2018 Apărare
607. 538/2018 Proiect de Lege privind instituirea zilei de 14 septembrie - Ziua națională a constructorului 31.10.2018 Administrație PDF format 31.10.2018 Administrație
608. 549/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.68/2018 privind achiziția centralizată de elicoptere și simulatoare de zbor aparținând Ministerului Afacerilor Interne, pentru gestionarea situațiilor de urgență 31.10.2018 Apărare PDF format 31.10.2018 Apărare
609. 9/2018 Propunere legislativă pentru completarea art.7 și modificarea art.460 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 01.11.2018 Buget PDF format 01.11.2018 Buget
610. 299/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 01.11.2018 Buget PDF format 01.11.2018 Buget
611. 405/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice 01.11.2018 Juridică
Apărare
PDF format 01.11.2018 Juridică
Apărare
612. 543/2018 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind îmbunătățirea managementulu riscului de dezastre) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 1 august 2018 01.11.2018 Buget PDF format 01.11.2018 Buget
613. 548/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.66/2018 pentru modificarea art.1 alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare 01.11.2018 Agricultură PDF format 01.11.2018 Agricultură
614. 345/2014 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori 05.11.2018 Buget
Juridică
PDF format 05.11.2018 Buget
Juridică
615. 59/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 05.11.2018 Buget
Juridică
PDF format 05.11.2018 Buget
Juridică
616. 99/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.100/2017 pentru completarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății 05.11.2018 Buget
Sănătate
PDF format 05.11.2018 Buget
Sănătate
617. 485/2018 Proiect de Lege privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului 05.11.2018 Mediu PDF format 05.11.2018 Mediu
618. 502/2018 Proiect de Lege privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici 05.11.2018 Mediu PDF format 05.11.2018 Mediu
619. 132/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.117/2017 privind stabilirea măsurilor în vederea asigurării mecanismelor și a resurselor financiare necesare returnării donațiilor colectate pentru achiziționarea unui bun aparținând patrimoniului cultural național mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural național mobil 06.11.2018 Buget
Cultură
PDF format 06.11.2018 Buget
Cultură
620. 523/2018 Proiect de Lege pentru instituirea anului 2019 ca Anul Cărții în România 06.11.2018 Învățământ
Cultură
PDF format 06.11.2018 Învățământ
Cultură
621. 563/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.81/2018 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor 06.11.2018 Muncă PDF format 06.11.2018 Muncă
622. 357/2016 Proiect de Lege pentru completarea art.11 din Ordonața Guvernului nr.29/1997 privind Codul aerian civil 07.11.2018 Juridică
Transport
PDF format 07.11.2018 Juridică
Transport
623. 295/2018 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice 07.11.2018 Industrii
Juridică
PDF format 07.11.2018 Industrii
Juridică
624. 513/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României 07.11.2018 Administrație
Juridică
PDF format 07.11.2018 Administrație
Juridică
625. 531/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006 07.11.2018 Industrii
Mediu
PDF format 07.11.2018 Industrii
Mediu
626. 534/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.61/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență 07.11.2018 Sănătate PDF format 07.11.2018 Sănătate
627. 566/2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.5 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiul Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene 07.11.2018 Apărare PDF format 07.11.2018 Apărare
628. 568/2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.11 lit.a) pct.(vii) din Legea nr.229 / 2016 privind organizarea și exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum și pentru înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Fizioterapeuților din România 07.11.2018 Sănătate PDF format 07.11.2018 Sănătate
629. 577/2018 Proiect de Lege pentru completarea art.5 din Ordonanța Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice 07.11.2018 Administrație PDF format 07.11.2018 Administrație
630. 586/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2018 privind prorogarea termenului prevăzut la art.III din Legea nr.352/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transport Rutier 07.11.2018 Transport PDF format 07.11.2018 Transport
631. 590/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice 07.11.2018 Administrație PDF format 07.11.2018 Administrație
632. 454/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.33/2018 privind modificarea Ordonanței Guvernului nr.46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de România prin aderarea la Convenția internațională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigației aeriene și la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum și a unor obligații care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigație aeriană 08.11.2018 Transport PDF format 08.11.2018 Transport
633. 509/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.288/2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, pentru modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, pentru modificarea și completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României 08.11.2018 Administrație
Juridică
PDF format 08.11.2018 Administrație
Juridică
634. 540/2018 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 08.11.2018 Muncă
Sănătate
PDF format 08.11.2018 Muncă
Sănătate
635. 572/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.391 din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor 08.11.2018 Juridică PDF format 08.11.2018 Juridică
636. 599/2018 Proiect de Lege pentru instituirea Zilei limbii romani 08.11.2018 Drepturile omului PDF format 08.11.2018 Drepturile omului
637. 533/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2018 privind unele măsuri pentru operaționalizarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție 12.11.2018 PDF format 12.11.2018
638. 542/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției 12.11.2018 PDF format 12.11.2018
639. 439/2018 Proiect de Lege privind instituirea Zilei naționale a gastronomiei și a vinului românesc 13.11.2018 Agricultură PDF format 13.11.2018 Agricultură
640. 544/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.59/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România 13.11.2018 Muncă
Învățământ
PDF format 13.11.2018 Muncă
Învățământ
641. 562/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.80/2018 pentru stabilirea condițiilor de introducere pe piață a benzinei și motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare și reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și de stabilire a metodelor de calcul și de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră și pentru modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie 13.11.2018 Industrii
Mediu
PDF format 13.11.2018 Industrii
Mediu
642. 570/2018 Proiect de Lege privind modificarea art.8 alin.(1) lit.b) din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie 13.11.2018 Industrii
Mediu
PDF format 13.11.2018 Industrii
Mediu
643. 404/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare 14.11.2018 Apărare PDF format 14.11.2018 Apărare
644. 470/2018 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 16 din Legea educației naționale nr.1/2011 14.11.2018 Învățământ PDF format 14.11.2018 Învățământ
645. 535/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.67/2018 pentru completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării și producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice și antidoturi, în vederea asigurării protecției intereselor esențiale ale siguranței stării de sănătate a populației 14.11.2018 Sănătate
Învățământ
Apărare
PDF format 14.11.2018 Sănătate
Învățământ
Apărare
646. 607/2018 Propunere legislativă privind comercializarea produselor alimentare care conțin o proporție mai mică de 95% de origine animală 14.11.2018 Industrii
Agricultură
PDF format 14.11.2018 Industrii
Agricultură
647. 352/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații 15.11.2018 Juridică PDF format 15.11.2018 Juridică
648. 397/2018 Proiect de Lege privind instituirea zilei de 11 iunie ca "Ziua Victoriei Revoluției de la 1848 și a Democrației Românești" 15.11.2018 Juridică PDF format 15.11.2018 Juridică
649. 416/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.42/2018 privind eficientizarea activității Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" și pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 15.11.2018 Administrație
Juridică
PDF format 15.11.2018 Administrație
Juridică
650. 418/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.44/2018 privind unele măsuri referitoare la aplicarea unor dispoziții și prelungirea unui termen prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică 15.11.2018 Buget
Industrii
PDF format 15.11.2018 Buget
Industrii
651. 452/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.49/2018 pentru stabilirea calculului tarifului lunar al chiriei pe m2 care se aplică pentru închirierea locuințelor și terenului aferent acestora, aflate în domeniul public și privat al statului și în administrarea Regiei Autonome ''Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat'', precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative 15.11.2018 Administrație
Juridică
PDF format 15.11.2018 Administrație
Juridică
652. 557/2018 Propunere legislativă privind trecera orașului Băneasa, județul Constanța, la rangul de comună 16.11.2018 Administrație PDF format 16.11.2018 Administrație
653. 297/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.31/1990 Legea societăților 19.11.2018 Economică
Juridică
PDF format 19.11.2018 Economică
Juridică
654. 539/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr.566/2004 19.11.2018 Agricultură PDF format 19.11.2018 Agricultură
655. 108/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice 20.11.2018 Industrii
Juridică
PDF format 20.11.2018 Industrii
Juridică
656. 126/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.105/2017 pentru modificarea art.23 alin.(1) lit.c) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 20.11.2018 Agricultură
Mediu
PDF format 20.11.2018 Agricultură
Mediu
657. 160/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.107/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice 20.11.2018 Industrii
Juridică
PDF format 20.11.2018 Industrii
Juridică
658. 510/2018 Proiect de Lege pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătății 20.11.2018 Sănătate PDF format 20.11.2018 Sănătate
659. 630/2018 Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii 20.11.2018 Muncă PDF format 20.11.2018 Muncă
660. 661/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice 20.11.2018 Muncă PDF format 20.11.2018 Muncă
661. 245/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2009 pentru completarea art.103 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 21.11.2018 Juridică
Transport
PDF format 21.11.2018 Juridică
Transport
662. 780/2015 Proiect de Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R" S.A., în domeniul public al Orașului Teiuș și în administrarea Consiliului Local al Orașului Teiuș, județul Alba 21.11.2018 Administrație
Juridică
Transport
PDF format 21.11.2018 Administrație
Juridică
Transport
663. 328/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007 21.11.2018 Industrii
Administrație
Transport
PDF format 21.11.2018 Industrii
Administrație
Transport
664. 473/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.47/2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbției fondurilor europene 21.11.2018 Administrație
Transport
PDF format 21.11.2018 Administrație
Transport
665. 479/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței nr.25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România 21.11.2018 Muncă
Apărare
PDF format 21.11.2018 Muncă
Apărare
666. 494/2018 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România 21.11.2018 Muncă
Apărare
PDF format 21.11.2018 Muncă
Apărare
667. 520/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local 21.11.2018 Administrație
Juridică
PDF format 21.11.2018 Administrație
Juridică
668. 537/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.72/2018 pentru stabilirea unor măsuri privind finalizarea lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din cadrul Programului național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe aprobat în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe 21.11.2018 Industrii
Administrație
PDF format 21.11.2018 Industrii
Administrație
669. 555/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.20/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și condițiile de aprobare a posturilor de inspecție la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din țări terțe și pentru controalele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor ale produselor alimentare și hranei pentru animale provenite din țări terțe 21.11.2018 Agricultură PDF format 21.11.2018 Agricultură
670. 581/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2018 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2011 pentru aprobarea organizării unor acțiuni de informare și promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, în plan intern și internațional 21.11.2018 Agricultură PDF format 21.11.2018 Agricultură
671. 612/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.83/2018 privind acordarea unei măsuri de protecție socială persoanelor concediate din cadrul societăților din sectorul crescătorilor de suine a căror activitate a fost afectată de virusul pestei porcine africane 21.11.2018 Agricultură
Muncă
PDF format 21.11.2018 Agricultură
Muncă
672. 617/2018 Proiect de Lege privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Instituția Prefectului, Județul Olt, în domeniul public al județului Olt și pentru declararea unui bun de interes național și înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Instituția Prefectului, Județul Olt 21.11.2018 Administrație
Apărare
PDF format 21.11.2018 Administrație
Apărare
673. 624/2018 Proiect de Lege pentru completarea art.114 alin.(1) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și a art.55 din Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat 21.11.2018 Muncă
Apărare
PDF format 21.11.2018 Muncă
Apărare
674. 558/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.71/2018 privind prorogarea termenului de administrare, de către organele fiscale de la nivel județean și al municipiului București, a obligațiilor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii, de la data de 1 august 2018 la data de 1 noiembrie 2018 22.11.2018 Buget PDF format 22.11.2018 Buget
675. 578/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 22.11.2018 Buget PDF format 22.11.2018 Buget
676. 587/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2018 pentru completarea din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 22.11.2018 Buget PDF format 22.11.2018 Buget
677. 613/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.85/2018 pentru abrogarea unor dispoziții legale în domeniul investițiilor finanțate din fonduri publice 22.11.2018 Buget PDF format 22.11.2018 Buget
678. 648/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 22.11.2018 Buget PDF format 22.11.2018 Buget
679. 651/2018 Propunere legislativă pentru modificarea lit.h), alin.(1), art.456 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 22.11.2018 Buget PDF format 22.11.2018 Buget
680. 210/2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare Nr.7/1996 23.11.2018 Administrație
Juridică
PDF format 23.11.2018 Administrație
Juridică
681. 289/2018 Proiect de Lege pentru completarea art.105 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 23.11.2018 Buget PDF format 23.11.2018 Buget
682. 324/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgențã nr.194/2002 privind regimul străinilor din România republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Ordonanței nr.25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, cu modificările și completările ulterioare 23.11.2018 Muncă
Juridică
Apărare
PDF format 23.11.2018 Muncă
Juridică
Apărare
683. 492/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale 23.11.2018 Juridică PDF format 23.11.2018 Juridică
684. 583/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2018 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare 23.11.2018 Buget PDF format 23.11.2018 Buget
685. 585/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2018 privind gestionarea fondurilor externe nerambursabile acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne 23.11.2018 Buget PDF format 23.11.2018 Buget
686. 588/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică 23.11.2018 Buget PDF format 23.11.2018 Buget
687. 589/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2018 pentru completarea art.15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene 23.11.2018 Buget PDF format 23.11.2018 Buget
688. 592/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul inspecției economico-financiare efectuate de Ministerul Finanțelor Publice și pentru completarea unor acte normative 23.11.2018 Buget PDF format 23.11.2018 Buget
689. 604/2018 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.22 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 23.11.2018 Buget PDF format 23.11.2018 Buget
690. 249/2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 26.11.2018 Sănătate PDF format 26.11.2018 Sănătate
691. 504/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.52/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului 26.11.2018 Sănătate PDF format 26.11.2018 Sănătate
692. 539/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.75/2017 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.38/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți 27.11.2018 Industrii
Juridică
PDF format 27.11.2018 Industrii
Juridică
693. 427/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală 27.11.2018 Juridică PDF format 27.11.2018 Juridică
694. 565/2018 Proiect de Lege pentru stabilirea cadrului legal, instituțional și procedural necesar aplicării Deciziei nr.406/2009/CE privind partajarea efortului statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, astfel încât să respecte angajamentele Comunității prin limitarea creșterii emisiilor de gaze cu efect de seră până în anul 2020 27.11.2018 Industrii
Mediu
PDF format 27.11.2018 Industrii
Mediu
695. 567/2018 Proiect de Lege privind înființarea Consiliului național pentru dezvoltarea resurselor umane din administrația publică 27.11.2018 Administrație
Muncă
PDF format 27.11.2018 Administrație
Muncă
696. 571/2018 Proiect de Lege pentru declararea municipiului Iași „Capitală istorică” a României și a municipiului Alba Iulia „Capitală a Marii Uniri” a României 27.11.2018 Administrație
Cultură
PDF format 27.11.2018 Administrație
Cultură
697. 656/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru evaluarea funcționarilor publici în anul 2018 27.11.2018 Administrație
Muncă
PDF format 27.11.2018 Administrație
Muncă
698. 172/2014 Propunere legislativă privind unele măsuri de stimulare a învățământului profesional, universitar și a cercetării științifice 28.11.2018 Buget
Învățământ
PDF format 28.11.2018 Buget
Învățământ
699. 395/2016 Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.43/ 2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea și susținerea fermelor de familie și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor 28.11.2018 Agricultură PDF format 28.11.2018 Agricultură
700. 91/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.88/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 28.11.2018 Buget
Sănătate
PDF format 28.11.2018 Buget
Sănătate
701. 276/2018 Propunere legislativă pentru completarea art.234 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 28.11.2018 Sănătate PDF format 28.11.2018 Sănătate
702. 383/2018 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.108/2014 privind transportul rutier de produse agricole vegetale pe drumurile publice 28.11.2018 Agricultură
Juridică
PDF format 28.11.2018 Agricultură
Juridică
703. 414/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 33 din Legea Educației Naționale 1/2011 28.11.2018 Învățământ PDF format 28.11.2018 Învățământ
704. 606/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 28.11.2018 Sănătate PDF format 28.11.2018 Sănătate
705. 614/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.86/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, precum și pentru unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a referendumului național pentru revizuirea Constituției 28.11.2018 Administrație
Juridică
PDF format 28.11.2018 Administrație
Juridică
706. 620/2018 Propunere legislativă pentru modificarea anexei nr.1 la Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente 28.11.2018 Administrație
Juridică
PDF format 28.11.2018 Administrație
Juridică
707. 623/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.47 din Legea locuinței nr.114/1996 28.11.2018 Administrație
Juridică
PDF format 28.11.2018 Administrație
Juridică
708. 655/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2018 pentru completarea unor acte normative din domeniul construcțiilor 28.11.2018 Industrii
Administrație
PDF format 28.11.2018 Industrii
Administrație
709. 676/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate 28.11.2018 Administrație PDF format 28.11.2018 Administrație
710. 688/2018 Proiect de Lege privind modificarea art.61 alin.(1) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat 28.11.2018 Juridică PDF format 28.11.2018 Juridică
711. 575/2009 Proiect de Lege privind acordarea de despăgubiri persoanelor afectate de construcția infrastructurii de transport 29.11.2018 Buget
Juridică
PDF format 29.11.2018 Buget
Juridică
712. 224/2018 Propunere legislativă pentru promovarea folosirii de mijloace tehnologice pentru reducerea poluării 29.11.2018 Buget PDF format 29.11.2018 Buget
713. 456/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta Dunării" 29.11.2018 Buget
Administrație
PDF format 29.11.2018 Buget
Administrație
714. 584/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune 29.11.2018 Buget
Agricultură
PDF format 29.11.2018 Buget
Agricultură
715. 584/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune 29.11.2018 Buget
Agricultură
PDF format 29.11.2018 Buget
Agricultură
716. 602/2018 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.250/2015 privind declararea zilei de 28 noiembrie Ziua Bucovinei 29.11.2018 Administrație
Cultură
PDF format 29.11.2018 Administrație
Cultură
717. 625/2018 Proiect de Lege privind transmiterea unei părți din imobilul Grindul Lupilor, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Administrației Rezervației Biosferei ''Delta Dunării'', aflată în subordinea Ministerului Mediului, în administrarea Ministerului Apărării Naționale 29.11.2018 Administrație
Apărare
PDF format 29.11.2018 Administrație
Apărare
718. 644/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2018 pentru instituirea unor măsuri privind însoțirea cu autovehicule ale poliției rutiere din cadrul Poliției Române a șefilor de delegații străine în perioada de exercitare a Președinției României la Consiliul Uniunii Europene 2019 29.11.2018 Juridică
Apărare
PDF format 29.11.2018 Juridică
Apărare
719. 670/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407 din 9 noiembrie 2006 29.11.2018 Agricultură
Mediu
PDF format 29.11.2018 Agricultură
Mediu
720. 686/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe 29.11.2018 Cultură
Juridică
PDF format 29.11.2018 Cultură
Juridică
721. 703/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor 29.11.2018 Apărare PDF format 29.11.2018 Apărare
722. 145/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de susținere a producătorilor din sectorul pescuitului și acvaculturii 03.12.2018 Buget
Agricultură
PDF format 03.12.2018 Buget
Agricultură
723. 569/2018 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol 03.12.2018 Industrii
Agricultură
PDF format 03.12.2018 Industrii
Agricultură
724. 647/2018 Propunere legislativă pentru respingerea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.76/2017 privind înființarea Societății Editura Didactică și Pedagogică - S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome ”Editura Didactică și Pedagogică" prin transformare 03.12.2018 Economică
Învățământ
PDF format 03.12.2018 Economică
Învățământ
725. 454/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.33/2018 privind modificarea Ordonanței Guvernului nr.46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de România prin aderarea la Convenția internațională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigației aeriene și la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum și a unor obligații care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigație aeriană 04.12.2018 Transport PDF format 04.12.2018 Transport
726. 505/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.55/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității 04.12.2018 Industrii
Juridică
Apărare
PDF format 04.12.2018 Industrii
Juridică
Apărare
727. 561/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.75/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției mediului și al regimului străinilor 04.12.2018 Muncă
Mediu
PDF format 04.12.2018 Muncă
Mediu
728. 584/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune 04.12.2018 Buget
Agricultură
PDF format 04.12.2018 Buget
Agricultură
729. 584/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune 04.12.2018 Buget
Agricultură
PDF format 04.12.2018 Buget
Agricultură
730. 37/2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 05.12.2018 Industrii
Juridică
Transport
PDF format 05.12.2018 Industrii
Juridică
Transport
731. 208/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură 05.12.2018 Agricultură PDF format 05.12.2018 Agricultură
732. 421/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2001 privind circulația pe drumurile publice 05.12.2018 Industrii
Juridică
Transport
PDF format 05.12.2018 Industrii
Juridică
Transport
733. 73/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației 05.12.2018 Învățământ
Juridică
PDF format 05.12.2018 Învățământ
Juridică
734. 415/2018 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Institutului Român pentru Drepturile Omului 05.12.2018 Drepturile omului
Juridică
PDF format 05.12.2018 Drepturile omului
Juridică
735. 415/2018 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Institutului Român pentru Drepturile Omului 05.12.2018 Drepturile omului
Juridică
PDF format 05.12.2018 Drepturile omului
Juridică
736. 490/2018 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(4) al art.78 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturior persoanelor cu handicap 05.12.2018 Muncă
Sănătate
PDF format 05.12.2018 Muncă
Sănătate
737. 495/2018 Proiect de Lege privind întreținerea animalelor de serviciu sau destinate serviciului scoase din funcțiune sau declasate care aparțin instituțiilor și structurilor publice din România 05.12.2018 Agricultură
Apărare
PDF format 05.12.2018 Agricultură
Apărare
738. 593/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 05.12.2018 Sănătate
Tehnologia informației
PDF format 05.12.2018 Sănătate
Tehnologia informației
739. 629/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului 05.12.2018 Muncă
Juridică
PDF format 05.12.2018 Muncă
Juridică
740. 581/2014 LEGEA ZOOTEHNIEI 06.12.2018 Agricultură PDF format 06.12.2018 Agricultură
741. 527/2018 Propunere legislativă privind stimularea achiziționării de cărți și cărți în format electronic, necesare pentru elevi, în învățământul preuniversitar 06.12.2018 Buget
Învățământ
PDF format 06.12.2018 Buget
Învățământ
742. 528/2018 Propunere legislativă privind stimularea achiziționării de cărți sau cărți în format electronic, necesare îmbunătățirii calității activității didactice, în învățământul preuniversitar 06.12.2018 Buget
Învățământ
PDF format 06.12.2018 Buget
Învățământ
743. 580/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2018 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa a II-a 06.12.2018 Buget PDF format 06.12.2018 Buget
744. 600/2018 Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.275 din 27 decembrie 2017 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2017 privind plata defalcată a TVA 06.12.2018 Buget PDF format 06.12.2018 Buget
745. 605/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 06.12.2018 Buget PDF format 06.12.2018 Buget
746. 639/2018 Proiect de Lege privind exonerarea de la plată a unor obligații fiscale 06.12.2018 Buget
Agricultură
PDF format 06.12.2018 Buget
Agricultură
747. 643/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 06.12.2018 Buget PDF format 06.12.2018 Buget
748. 645/2018 Proiect de Lege privind aprobarea participării României la sistemul Națiunilor Unite al Echipelor de evaluare și coordonare în caz de dezastre, precum și pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte 06.12.2018 Buget PDF format 06.12.2018 Buget
749. 646/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea plății cotizației anuale în vederea participării la Centrul Internațional pentru Cercetări Arhivistice, precum și pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte 06.12.2018 Buget PDF format 06.12.2018 Buget
750. 663/2018 Propunere legislativă pentru completarea art.60 și art.154 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 06.12.2018 Buget PDF format 06.12.2018 Buget
751. 674/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal 06.12.2018 Buget PDF format 06.12.2018 Buget
752. 683/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 06.12.2018 Buget PDF format 06.12.2018 Buget
753. 825/2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative, în vederea transpunerii unor acte juridice ale Uniunii Europene în domeniul protecției mediului 07.12.2018 Juridică
Mediu
PDF format 07.12.2018 Juridică
Mediu
754. 675/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.273 din 2006 privind finanțele publice locale 10.12.2018 Buget
Administrație
PDF format 10.12.2018 Buget
Administrație
755. 132/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura 11.12.2018 Agricultură
Juridică
Mediu
PDF format 11.12.2018 Agricultură
Juridică
Mediu
756. 235/2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.9 alin.(21) din Ordonanța de urgența a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 11.12.2018 Agricultură
Mediu
PDF format 11.12.2018 Agricultură
Mediu
757. 266/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.16/2018 privind asigurarea măsurilor necesare organizării și desfășurării unor proiecte culturale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative 11.12.2018 Cultură
Politică externă
PDF format 11.12.2018 Cultură
Politică externă
758. 354/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.10 din Legea nr.241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale 11.12.2018 Juridică PDF format 11.12.2018 Juridică
759. 691/2018 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile 11.12.2018 Buget
Mediu
PDF format 11.12.2018 Buget
Mediu
760. 708/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative 11.12.2018 Buget
Muncă
PDF format 11.12.2018 Buget
Muncă
761. 339/2017 Lege pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001 și pentru abrogarea art.21 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică 12.12.2018 Administrație
Juridică
PDF format 12.12.2018 Administrație
Juridică
762. 339/2018 Propunere legislativă privind modificarea Legii 33 din 27 mai 1994 privind exproprierea pentru cauză publică 12.12.2018 Juridică PDF format 12.12.2018 Juridică
763. 405/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice 12.12.2018 Juridică
Apărare
PDF format 12.12.2018 Juridică
Apărare
764. 415/2018 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Institutului Român pentru Drepturile Omului 12.12.2018 Drepturile omului
Juridică
PDF format 12.12.2018 Drepturile omului
Juridică
765. 415/2018 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Institutului Român pentru Drepturile Omului 12.12.2018 Drepturile omului
Juridică
PDF format 12.12.2018 Drepturile omului
Juridică
766. 430/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.139/2002 privind desființarea Societății naționale "Cai de Rasă" - S.A. și preluarea parimoniului acesteia de către Regia Națională a Pădurilor 12.12.2018 Agricultură PDF format 12.12.2018 Agricultură
767. 573/2018 Propunere legislativă privind înființarea Societății Naționale "Cai de Rasă " - S.A. în cadrul A.N.S.V.S.A. și preluarea patrimoniului acesteia de la Direcția de Creștere, Exploatare și Ameliorare a Cabalinelor din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor - ROMSILVA 12.12.2018 Agricultură PDF format 12.12.2018 Agricultură
768. 633/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari 12.12.2018 Administrație
Juridică
PDF format 12.12.2018 Administrație
Juridică
769. 649/2018 Propunere legislativă privind urgentarea realizării lucrărilor necesare înscrierii terenurilor agricole și silvice în sistemul de cadastru și carte funciară precum și pentru modificarea și completarea Legii cadstrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 12.12.2018 Administrație
Juridică
PDF format 12.12.2018 Administrație
Juridică
770. 652/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.189 din 9 decembrie 1999 privind exercitarea inițiativei legislative de către cetățeni 12.12.2018 Juridică PDF format 12.12.2018 Juridică
771. 653/2018 Propunere legislativă privind încurajarea efectuării studiilor superioare în limba română 12.12.2018 Învățământ PDF format 12.12.2018 Învățământ
772. 686/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe 12.12.2018 Cultură
Juridică
PDF format 12.12.2018 Cultură
Juridică
773. 725/2018 Proiect de Lege privind sistemul public de pensii 12.12.2018 Muncă PDF format 12.12.2018 Muncă
774. 285/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare 13.12.2018 Buget PDF format 13.12.2018 Buget
775. 285/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare 13.12.2018 Buget PDF format 13.12.2018 Buget
776. 433/2018 Proiect de Lege privind elaborarea și actualizarea Strategiei naționale pe termen lung "România 2040" 13.12.2018 Economică
Buget
PDF format 13.12.2018 Economică
Buget
777. 517/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.58/2018 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a Programului de susținere a internaționalizării operatorilor economici români, cu finanțare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020 13.12.2018 Buget PDF format 13.12.2018 Buget
778. 545/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.63/2018 privind compensarea unor creanțe reciproce între statul român și persoanele beneficiare ale legilor din domeniul restituirii proprietății, precum și pentru prorogarea unui termen 13.12.2018 Buget
Juridică
PDF format 13.12.2018 Buget
Juridică
779. 582/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2018 privind aderarea Secretariatului General al Guvernului la Consiliul Internațional pentru Tehnologia Informației în Administrația Guvernamentală (ICA) și aprobarea unor măsuri de natură financiară ce decurg din calitatea de membru, precum și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte 13.12.2018 Buget PDF format 13.12.2018 Buget
780. 609/2018 Propunere legislativă privind reglementarea activităților de sănătate premedicale desfășurate de către grupuri organizate în mod juridic pe teritoriul național al României 13.12.2018 Sănătate
Juridică
PDF format 13.12.2018 Sănătate
Juridică
781. 731/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții (România - Cofinanțare UE pentru dezvoltare rurală 2014 - 2020), semnat la București la 17 septembrie 2018 13.12.2018 Buget PDF format 13.12.2018 Buget
782. 560/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu 17.12.2018 Mediu PDF format 17.12.2018 Mediu
783. 560/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu 17.12.2018 Mediu PDF format 17.12.2018 Mediu
784. 634/2018 Propunere legislativă pentru modifcarea și completarea Legii nr.78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat din România 17.12.2018 Muncă PDF format 17.12.2018 Muncă
785. 635/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 49 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 17.12.2018 Muncă PDF format 17.12.2018 Muncă
786. 694/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2018 privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat 17.12.2018 Apărare PDF format 17.12.2018 Apărare
787. 84/2018 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar 18.12.2018 Buget
Juridică
PDF format 18.12.2018 Buget
Juridică
788. 85/2018 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori 18.12.2018 Buget
Juridică
PDF format 18.12.2018 Buget
Juridică
789. 164/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing precum si pentru completarea art.120 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului 18.12.2018 Economică
Buget
Juridică
PDF format 18.12.2018 Economică
Buget
Juridică
790. 319/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor 18.12.2018 Muncă PDF format 18.12.2018 Muncă
791. 521/2018 Proiect de Lege pentru abrogarea lit. a) a art. 24 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții 18.12.2018 Administrație
Juridică
PDF format 18.12.2018 Administrație
Juridică
792. 521/2018 Proiect de Lege pentru abrogarea lit. a) a art. 24 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții 18.12.2018 Administrație
Juridică
PDF format 18.12.2018 Administrație
Juridică
793. 560/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu 18.12.2018 Mediu PDF format 18.12.2018 Mediu
794. 560/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu 18.12.2018 Mediu PDF format 18.12.2018 Mediu
795. 748/2018 Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe 18.12.2018 Juridică PDF format 18.12.2018 Juridică
796. 843/2015 Proiect de Lege privind sediul electronic al operatorilor economici 19.12.2018 Juridică
Tehnologia informației
PDF format 19.12.2018 Juridică
Tehnologia informației
797. 488/2016 Propunere legislativă privind protejarea și sprijinirea familiilor afectate de emisiile de pulberi, gaze și vapori provenite de la fostele fabrici, uzine și întreprinderi din raza municipiului Turda 19.12.2018 Muncă PDF format 19.12.2018 Muncă
798. 83/2017 Proiect de Lege pentru modificarea pct.38 din anexa nr.2 din Legea nr.263 /2010 privind sistemul unitar de pensii publice 19.12.2018 Muncă PDF format 19.12.2018 Muncă
799. 87/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 19.12.2018 Muncă PDF format 19.12.2018 Muncă
800. 26/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea alin.(5) al art.65 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 19.12.2018 Muncă PDF format 19.12.2018 Muncă
801. 71/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 19.12.2018 Muncă PDF format 19.12.2018 Muncă
802. 285/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare 19.12.2018 Buget PDF format 19.12.2018 Buget
803. 285/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare 19.12.2018 Buget PDF format 19.12.2018 Buget
804. 309/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 19.12.2018 Muncă PDF format 19.12.2018 Muncă
805. 521/2018 Proiect de Lege pentru abrogarea lit. a) a art. 24 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții 19.12.2018 Administrație
Juridică
PDF format 19.12.2018 Administrație
Juridică
806. 521/2018 Proiect de Lege pentru abrogarea lit. a) a art. 24 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții 19.12.2018 Administrație
Juridică
PDF format 19.12.2018 Administrație
Juridică
807. 530/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.114/1996 privind locuințele 19.12.2018 Administrație
Juridică
Mediu
PDF format 19.12.2018 Administrație
Juridică
Mediu
808. 554/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.272 din 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului 19.12.2018 Muncă
Juridică
PDF format 19.12.2018 Muncă
Juridică
809. 576/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură 19.12.2018 Agricultură
Juridică
PDF format 19.12.2018 Agricultură
Juridică
810. 601/2018 Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului de Politici Parlamentare, Parlamentarism și Proceduri Legislative 19.12.2018 Administrație
Juridică
PDF format 19.12.2018 Administrație
Juridică
811. 662/2018 Propunere legislativă privind parteneriatul civil 19.12.2018 Juridică PDF format 19.12.2018 Juridică
812. 693/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr.504/2002, cu modificările și completările ulterioare 19.12.2018 Economică PDF format 19.12.2018 Economică
813. 695/2018 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munților Apusen 19.12.2018 Agricultură
Juridică
PDF format 19.12.2018 Agricultură
Juridică
814. 697/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente 19.12.2018 Administrație
Juridică
PDF format 19.12.2018 Administrație
Juridică
815. 699/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente 19.12.2018 Administrație
Juridică
PDF format 19.12.2018 Administrație
Juridică
816. 724/2018 Proiect de Lege pentru completarea Legii concediului paternal nr.210/1999 și pentru abrogarea art.10 alin.(7) din Oronanța de urgență a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene 19.12.2018 Muncă PDF format 19.12.2018 Muncă
817. 735/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2018 pentru completarea art.3 din Ordonanța Guvernului nr.13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene 19.12.2018 Agricultură
Învățământ
PDF format 19.12.2018 Agricultură
Învățământ
818. 740/2018 Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/751 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind comisioanele interbancare pentru tranzacțiile de plată cu cardul 19.12.2018 Buget PDF format 19.12.2018 Buget
819. 741/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 20.12.2018 Buget PDF format 20.12.2018 Buget
820. 474/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.50/2018 privind implementarea Programului guvernamental "INVESTEȘTE ÎN TINE" 28.12.2018 Economică
Buget
PDF format 28.12.2018 Economică
Buget