Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Camera Deputatilor > Rapoarte depuse Versiunea pentru printare

Fisiere raport depuse de comisii

  P.L. Titlu Document raport Depunere raport
Data Comisia Fisier Data Comisia
1. 332/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 05.02.2019 Muncă PDF format 05.02.2019 Muncă
2. 362/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 05.02.2019 Muncă PDF format 05.02.2019 Muncă
3. 519/2017 Propunere legislativă pentru completarea anexei nr.2 și modificarea anexei nr.3 la Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 05.02.2019 Muncă PDF format 05.02.2019 Muncă
4. 526/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.218 din 23 iulie 2015 privind protejarea și sprijinirea persoanelor afectate de emisiile de substanțe nocive provenite din extracțiile de țiței din zona Suplacu de Barcău 05.02.2019 Muncă PDF format 05.02.2019 Muncă
5. 535/2017 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea alin.(5) al art.65 din Legea nr.263 din 2010 privind sistemul unitar de pensii publice 05.02.2019 Muncă PDF format 05.02.2019 Muncă
6. 204/2018 Propunere legislativă pentru modificarea lit.e) alin.(1), art.114 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 05.02.2019 Muncă PDF format 05.02.2019 Muncă
7. 209/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice 05.02.2019 Muncă PDF format 05.02.2019 Muncă
8. 466/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.159 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 05.02.2019 Muncă PDF format 05.02.2019 Muncă
9. 619/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.53 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 05.02.2019 Muncă PDF format 05.02.2019 Muncă
10. 621/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 05.02.2019 Muncă PDF format 05.02.2019 Muncă
11. 627/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 05.02.2019 Muncă PDF format 05.02.2019 Muncă
12. 628/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 05.02.2019 Muncă PDF format 05.02.2019 Muncă
13. 631/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 05.02.2019 Muncă PDF format 05.02.2019 Muncă
14. 636/2018 Propunere legislativă pentru completarea art.55 alin.(1) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 05.02.2019 Muncă PDF format 05.02.2019 Muncă
15. 739/2018 Proiect de Lege privind activitatea consulară 05.02.2019 Politică externă PDF format 05.02.2019 Politică externă
16. 714/2010 Propunere legislativă privind producerea energiei electrice și termice în cogenerare 06.02.2019 Industrii PDF format 06.02.2019 Industrii
17. 14/2018 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2017 pentru modificarea art.8 alin.(1) din Legea nr.360/2013 privind constituirea și menținerea unui nivel minim de rezerve de țiței și de produse petroliere 06.02.2019 Industrii PDF format 06.02.2019 Industrii
18. 15/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2017 pentru modificarea art.8 alin.(1) din Legea nr.360/2013 privind constituirea și menținerea unui nivel minim de rezerve de țiței și de produse petroliere 06.02.2019 Industrii PDF format 06.02.2019 Industrii
19. 597/2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.4 alin.(7) din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006 06.02.2019 Industrii PDF format 06.02.2019 Industrii
20. 746/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată 06.02.2019 Administrație PDF format 06.02.2019 Administrație
21. 467/2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor comerciale 12.02.2019 Agricultură PDF format 12.02.2019 Agricultură
22. 322/2018 Proiect de Lege pentru abrogarea art.9 din Legea nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecție 12.02.2019 Agricultură
Juridică
Mediu
PDF format 12.02.2019 Agricultură
Juridică
Mediu
23. 26/2019 Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2019 13.02.2019 Buget PDF format 13.02.2019 Buget
24. 27/2019 Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 13.02.2019 Buget PDF format 13.02.2019 Buget
25. 45/2019 Proiect de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019 13.02.2019 Buget PDF format 13.02.2019 Buget
26. 45/2019 Proiect de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019 13.02.2019 Buget PDF format 13.02.2019 Buget
27. 574/2018 Proiect de Lege privind gestionarea siturilor potențial contaminate și a celor contaminate 14.02.2019 Administrație
Mediu
PDF format 14.02.2019 Administrație
Mediu
28. 547/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.65/2018 pentru modificarea anexei la Legea nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecție 15.02.2019 Agricultură
Juridică
Mediu
PDF format 15.02.2019 Agricultură
Juridică
Mediu
29. 45/2019 Proiect de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019 15.02.2019 Buget PDF format 15.02.2019 Buget
30. 45/2019 Proiect de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019 15.02.2019 Buget PDF format 15.02.2019 Buget
31. 4/2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.8 alin.(1) din Legea nr.190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) 20.02.2019 Juridică PDF format 20.02.2019 Juridică
32. 8/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.100/2018 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare și investiții 20.02.2019 Economică PDF format 20.02.2019 Economică
33. 719/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.218 din 2002, privind organizarea și funcționarea Poliției Române 21.02.2019 Apărare PDF format 21.02.2019 Apărare
34. 741/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 21.02.2019 Buget PDF format 21.02.2019 Buget
35. 753/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.98/2018 privind modificarea art.2 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.115/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată prin Ministerul Finanțelor și Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă privind Proiectul de dezvoltare rurală a Munților Apuseni, în valoare de 12,4 milioane DST, semnat la Roma la 10 mai 1999 21.02.2019 Buget PDF format 21.02.2019 Buget
36. 707/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001 25.02.2019 Administrație
Juridică
PDF format 25.02.2019 Administrație
Juridică
37. 812/2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2015 privind utilizarea unor date din registrele cu numele pasagerilor în cadrul cooperării transfrontaliere pentru prevenirea și combaterea actelor de terorism, a infracțiunilor conexe acestora și a infracțiunilor contra securității naționale, precum și pentru prevenirea și înlăturarea amanințărilor la adresa securității naționale 26.02.2019 Juridică
Apărare
Transport
PDF format 26.02.2019 Juridică
Apărare
Transport
38. 544/2017 Proiect de Lege pentru susținerea reîntregirii familiei de români cu ocazia Centenarului Marii Uniri 26.02.2019 Transport PDF format 26.02.2019 Transport
39. 493/2018 Proiect de Lege privind completarea art.III din Legea nr.72/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare 26.02.2019 Agricultură
Învățământ
Juridică
PDF format 26.02.2019 Agricultură
Învățământ
Juridică
40. 691/2018 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile 26.02.2019 Buget
Mediu
PDF format 26.02.2019 Buget
Mediu
41. 46/2019 Proiect de Lege pentru completarea art.2 din Ordonanței de urgență a Guvernului nr.179/2002 privind demilitarizarea unităților aparatului central al Minsterului Afacerilor Interne și a structurilor subordonate acestuia 26.02.2019 Apărare PDF format 26.02.2019 Apărare
42. 50/2019 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului de aderare a Republicii Macedonia de Nord la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles, la 6 februarie 2019 26.02.2019 Politică externă PDF format 26.02.2019 Politică externă
43. 70/2019 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru studierea istoriei comunităților evreiești din România 26.02.2019 Apărare PDF format 26.02.2019 Apărare
44. 430/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.139/2002 privind desființarea Societății naționale "Cai de Rasă" - S.A. și preluarea parimoniului acesteia de către Regia Națională a Pădurilor 27.02.2019 Agricultură PDF format 27.02.2019 Agricultură
45. 471/2018 Proiect de Lege pentru abrogarea alin.(21) al art.94 din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției 27.02.2019 Juridică PDF format 27.02.2019 Juridică
46. 496/2018 Proiect de Lege privind instituirea zilei de 11 martie ca Ziua națională a Meseriilor 27.02.2019 Muncă
Învățământ
PDF format 27.02.2019 Muncă
Învățământ
47. 710/2018 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative 27.02.2019 Buget PDF format 27.02.2019 Buget
48. 6/2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Educației Naționale nr.1/2011 27.02.2019 Învățământ PDF format 27.02.2019 Învățământ
49. 15/2019 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei 27.02.2019 Industrii PDF format 27.02.2019 Industrii
50. 47/2019 Proiect de Lege pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind intensificarea cooperării în prevenirea și combaterea infracțiunilor grave, semnat la 5 octombrie 2015 la Washington D.C. 27.02.2019 Juridică
Apărare
PDF format 27.02.2019 Juridică
Apărare
51. 238/2018 Propunere legislativă pentru anularea unor obligații fiscale în domeniul agricol 28.02.2019 Buget PDF format 28.02.2019 Buget
52. 16/2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere, a căilor ferate forestiere și a lucrărilor de corectare a torenților din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități adminstrativ teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora 28.02.2019 Agricultură PDF format 28.02.2019 Agricultură
53. 35/2019 Proiect de Lege pentru completarea art.561 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice 28.02.2019 Mediu PDF format 28.02.2019 Mediu
54. 40/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare 28.02.2019 Agricultură PDF format 28.02.2019 Agricultură
55. 595/2018 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.282/2005 privind organizarea activității de transfuzie sanguină, donarea de sânge și componente de origine umană, precum și asigurarea calității și securității sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice 04.03.2019 Sănătate PDF format 04.03.2019 Sănătate
56. 754/2018 Proiect de Lege pentru declararea zilei de 30 octombrie ca "Ziua pacientului cu arsuri" 04.03.2019 Sănătate PDF format 04.03.2019 Sănătate
57. 69/2019 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.254/2017 privind externarea persoanelor decedate de religie mozaică din unitățile sanitare 05.03.2019 Sănătate PDF format 05.03.2019 Sănătate
58. 684/2013 Propunere legislativă privind falimentul persoanelor fizice 06.03.2019 Juridică PDF format 06.03.2019 Juridică
59. 228/2016 Propunere legislativă privind unele măsuri referitoare la plățile beneficiarilor Sit Natura 2000 06.03.2019 Buget
Agricultură
Juridică
PDF format 06.03.2019 Buget
Agricultură
Juridică
60. 289/2017 Proiect de Lege privind transpunerea Directivei (UE) 2016/1164 a Consiliului din 12 iulie 2016 de stabilire a normelor împotriva practicilor de evitare a obligațiilor fiscale care au incidență directă asupra funcționării pieței interne, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L 193/1 din data de 19 iulie 2016 06.03.2019 Buget PDF format 06.03.2019 Buget
61. 569/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali 06.03.2019 Administrație
Juridică
PDF format 06.03.2019 Administrație
Juridică
62. 572/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal 06.03.2019 Buget PDF format 06.03.2019 Buget
63. 86/2018 Proiectul Legii manualului școlar 06.03.2019 Învățământ
Juridică
PDF format 06.03.2019 Învățământ
Juridică
64. 242/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției 06.03.2019 Juridică PDF format 06.03.2019 Juridică
65. 590/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice 06.03.2019 Administrație PDF format 06.03.2019 Administrație
66. 592/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul inspecției economico-financiare efectuate de Ministerul Finanțelor Publice și pentru completarea unor acte normative 06.03.2019 Buget PDF format 06.03.2019 Buget
67. 622/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.3 alin.(1) și alin.(2) din Legea apelor nr.107/1996 06.03.2019 Mediu PDF format 06.03.2019 Mediu
68. 1/2019 Proiect de Lege pentru acceptarea Deciziei Consiliului (UE, Euratom) 2018/994, adoptată la Bruxelles, la 13 iulie 2018, de modificare a Actului privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct, anexat la Decizia 76/787/CECO, CEE, Euratom a Consiliului din 20 septembrie 1976 06.03.2019 Administrație
Juridică
PDF format 06.03.2019 Administrație
Juridică
69. 49/2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.104/2018 privind implementarea programului guvernamental "gROwth - Contul individual de economii Junior Centenar" 06.03.2019 Buget PDF format 06.03.2019 Buget
70. 63/2019 Proiect de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Transportului și concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." -S.A., în domeniul public al orașului Huedin, comunei Sâncraiu și comunei Călățele 06.03.2019 Administrație
Juridică
Transport
PDF format 06.03.2019 Administrație
Juridică
Transport
71. 196/2016 Propunere legislativă pentru modificarea art.17 alin.(1) din Legea nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European 07.03.2019 Juridică PDF format 07.03.2019 Juridică
72. 499/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României 07.03.2019 Juridică PDF format 07.03.2019 Juridică
73. 615/2018 Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE, EURATOM) nr.1141/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene 07.03.2019 Juridică PDF format 07.03.2019 Juridică
74. 237/2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, și a Legii nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali 11.03.2019 Administrație
Juridică
PDF format 11.03.2019 Administrație
Juridică
75. 329/2016 Proiect de Lege privind modificarea și completarea art.7 din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali 11.03.2019 Administrație
Juridică
PDF format 11.03.2019 Administrație
Juridică
76. 454/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.33/2018 privind modificarea Ordonanței Guvernului nr.46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de România prin aderarea la Convenția internațională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigației aeriene și la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum și a unor obligații care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigație aeriană 12.03.2019 Transport PDF format 12.03.2019 Transport
77. 20/2019 Propunere legislativă modificarea art.31 din Legea nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare 12.03.2019 Industrii
Agricultură
PDF format 12.03.2019 Industrii
Agricultură
78. 25/2019 Propunere legislativă privind facilitarea încheierii contractelor de donație între operatorii economici și instituțiile sociale 13.03.2019 Juridică PDF format 13.03.2019 Juridică
79. 26/2019 Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2019 13.03.2019 Buget PDF format 13.03.2019 Buget
80. 71/2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.9 alin.(1) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică și pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Instituției Prefectului - Județul Bacău, în domeniul public al județului Bacău 13.03.2019 Juridică PDF format 13.03.2019 Juridică
81. 122/2015 Proiect de Lege privind unele măsuri vizând republicarea actelor normative 14.03.2019 Juridică PDF format 14.03.2019 Juridică
82. 26/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2016 privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România-S.A. și înființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere S.A., precum și modificarea și completarea unor acte normative 14.03.2019 Juridică
Transport
PDF format 14.03.2019 Juridică
Transport
83. 518/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.60/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul forței de muncă 14.03.2019 Muncă PDF format 14.03.2019 Muncă
84. 747/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 64 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 14.03.2019 Buget PDF format 14.03.2019 Buget
85. 602/2017 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă 19.03.2019 Muncă PDF format 19.03.2019 Muncă
86. 111/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului 19.03.2019 Juridică
Apărare
PDF format 19.03.2019 Juridică
Apărare
87. 148/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii 19.03.2019 Muncă PDF format 19.03.2019 Muncă
88. 255/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.14 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 19.03.2019 Muncă PDF format 19.03.2019 Muncă
89. 732/2018 Propunere legislativă pentru implementarea subpunctului 1 al punctului III din Rezoluțiunea Adunării Naționale de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918 19.03.2019 Administrație
Juridică
PDF format 19.03.2019 Administrație
Juridică
90. 55/2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.107/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene 19.03.2019 Buget
Muncă
PDF format 19.03.2019 Buget
Muncă
91. 422/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2018 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 20.03.2019 Muncă PDF format 20.03.2019 Muncă
92. 642/2018 Propunere legislativă privind unele măsuri în domeniul expertizării în securitate și sănătate ocupațională 20.03.2019 Muncă
Sănătate
PDF format 20.03.2019 Muncă
Sănătate
93. 752/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2018 pentru completarea art.159 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 20.03.2019 Sănătate PDF format 20.03.2019 Sănătate
94. 23/2019 Propunere legislativă privind instituirea zilei de 21 aprilie - Ziua națională a luptei împotriva traficului ilicit de mărfuri 20.03.2019 Administrație PDF format 20.03.2019 Administrație
95. 28/2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale 20.03.2019 Învățământ PDF format 20.03.2019 Învățământ
96. 118/2019 Proiect de Lege privind instituirea Zilei Sveti Sava, sărbătoare a minorității sârbe din România 20.03.2019 Drepturile omului PDF format 20.03.2019 Drepturile omului
97. 24/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2016 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terțelor persoane prin accidente de vehicule și de tramvaie 21.03.2019 Buget
Industrii
Juridică
Transport
PDF format 21.03.2019 Buget
Industrii
Juridică
Transport
98. 442/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi 21.03.2019 Buget
Juridică
PDF format 21.03.2019 Buget
Juridică
99. 591/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.51/1999 privind investigația tehnică a accidentelor și incidentelor din aviația civilă 21.03.2019 Transport PDF format 21.03.2019 Transport
100. 7/2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.97/2018 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitare de stat 21.03.2019 Administrație
Învățământ
PDF format 21.03.2019 Administrație
Învățământ
101. 76/2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2019 privind modificarea și completarea unor acte normative 21.03.2019 Administrație
Juridică
PDF format 21.03.2019 Administrație
Juridică