Urmarirea procesului legislativ

Camera Deputatilor

PL-x nr. 152/2021

Proiect de Lege pentru completarea articolului 82 din Legea nr.196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor

Nr. înregistrare:
- B.P.I.:11/01-02-2021
172/13-04-2021
- Camera Deputatilor:152/14.04.2021
- Senat:L63/22.03.2021
Procedura legislativa:cf. Constitutiei revizuita în 2003
Camera decizionala:Camera Deputatilor
Tip initiativa:Proiect de Lege
pentru modificarea L. nr. 196/2018
Procedura de urgenta:nu
Stadiu: trimis pentru raport la comisiile permanente ale Camerei Deputatilor
Initiator:1 deputat
- PNL:Roman Florin-Claudiu
Consultati:
Format PDF - 548 kb Expunerea de motive
Format PDF - 642 kb Avizul Consiliului Economic și Social
Format PDF - 1024 kb Avizul Consiliului Legislativ

Derularea procedurii legislative

Data       Actiunea
CD
08.02.2021     prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor
Format PDF - 472 kbAdresa inițiatorului
SE
09.02.2021     Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b18 (adresa nr.bpi11/2021/08/02/2021)
adresa de înaintare a inițiativei legislative pentru dezbatere adresa de înaintare a inițiativei legislative pentru dezbatere
expunerea de motive la inițiativa legislativă expunerea de motive la inițiativa legislativă
forma inițiatorului forma inițiatorului
      - procedură de urgen?ă solicitată de ini?iator
16.02.2021     trimis pentru aviz la Consiliul Legislativ (termen: 18.03.2021)
      trimis pentru punct de vedere la Guvern
      trimis pentru aviz la Consiliul Economic și Social
12.03.2021     primire aviz de la Consiliul Legislativ - cu nr. 105/12.03.2021 (favorabil)
avizul Consiliului Legislativ avizul Consiliului Legislativ
22.03.2021     cu nr.L63 prezentare în Biroul permanent; Senatul e prima Cameră sesizată
      trimis pentru raport la Comisia pentru administrație publică (TERMEN: 07/04/2021)
      trimis pentru aviz la Comisia pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte și minorități (TERMEN: 30/03/2021)
      Termen depunere amendamente: 30/03/2021
      trimis pentru aviz la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări (TERMEN: 30/03/2021)
24.03.2021     primire aviz de la Consiliul Economic și Social - cu nr. 2253/24.03.2021 (favorabil)
avizul Consiliului Economic și Social avizul Consiliului Economic și Social
31.03.2021     Comisia pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte și minorități transmite avizul cu nr. 203-FAVORABIL cu amendamente
aviz - Comisia pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte și minorități aviz - Comisia pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte și minorități
08.04.2021     Comisia pentru administrație publică depune raportul cu nr. 42-FAVORABIL cu amendamente
raportul comisiei sesizate în fond raportul comisiei sesizate în fond
12.04.2021     înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
      adoptat de Senat (nr. voturi: DA= 133 NU=1 AB=0) cu titlul: "Propunere legislativă pentru completarea articolului 82 din Legea nr.196/2018 privind înfiin?area, organizarea ?i func?ionarea asocia?iilor de proprietari ?i administrarea condominiilor"
forma adoptată de Senat forma adoptată de Senat
adresa prin care inițiativa legislativă este transmisă la cealaltă Cameră spre dezbatere adresa prin care inițiativa legislativă este transmisă la cealaltă Cameră spre dezbatere
CD
14.04.2021     înregistrat la Camera Deputatilor pentru dezbatere
      prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor
nu s-a aprobat procedura de urgență solicitată
Format PDF - 562 kbAdresa Senatului
Format PDF - 540 kbAdresa inițiatorului
      trimis pentru raport la:
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului
Comisia juridică, de disciplină și imunități
termen depunere amendamente: 27.04.2021
termen depunere raport: 11.05.2021
      trimis pentru aviz la:
Comisia pentru industrii și servicii
Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale
Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați
20.04.2021     primire aviz de la:
PDF formatComisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați
SE
26.04.2021     primire punct de vedere de la Guvern - cu nr. 745/26.04.2021 (favorabil)
punctul de vedere al Guvernului punctul de vedere al Guvernului
CD
27.04.2021     primire aviz de la:
PDF format DOC formatComisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale
      primire punct de vedere de la Guvern - cu nr.745/13.04.2021 (favorabil)
Guvernul susține adoptarea acestei inițiative legislative cu observații și propuneri
Format PDF - 2048 kbPunctul de vedere al Guvernului
14.12.2021     primire aviz de la:
PDF format DOC formatComisia pentru industrii și servicii