Urmarirea procesului legislativ

Camera Deputatilor

Rezultat interogare

Sursa: Baza de date a Camerei Deputatilor

Numar/an de înregistrare BP: */2021

Numar înregistrari gasite: 20
Numar Titlu Stadiu
1. BP1/04.01.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.341 din 12 iulie 2004 a recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta mincitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 la Senat
01.02.2021
2. BP8/01.02.2021 Propunere legislativă pentru modifiarea și complearea Ordonanței de urgență nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 la Senat
08.02.2021
3. BP9/01.02.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008-Codul Silvic la Senat
08.02.2021
4. BP10/01.02.2021 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară la Senat
08.02.2021
5. BP11/01.02.2021 Propunere legislativă privind modificarea și completarea articolului 75 din Legea privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor nr.196/2018 la Senat
08.02.2021
6. BP19/04.02.2021 Propunere legislativă pentru asiguarea unei alimentații sănătoase în unitățile de înățământ antepreșcolar și preșcolar de stat, particulare și confesionale, autorizate sau acreditate la Senat
08.02.2021
7. BP20/04.02.2021 Propunere legislativă pentru completarea art.53 din Legea nr.274/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului și pentru modificarea și completarea O.U.G. nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice la Senat
08.02.2021
8. BP34/08.02.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice la Senat
10.02.2021
9. BP42/09.02.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completraea unor acte normative care cuprind dispoziții privind evidența persoanelor și actelor de identitate ale cetățenilor români la Senat
10.02.2021
10. BP43/09.02.2021 Propunere legislativă privind reptrierea Sfinților Mărturisitori Ardeleni la Senat
10.02.2021
11. BP45/10.02.2021 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal la Senat
15.02.2021
12. BP46/10.02.2021 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 282/2010 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Stațiunii de Cercetare și Producție pentru Cultura și Industrializarea Sfeclei de Zahăr Roman, județul Neamț și în administrarea Consiliului Județean Neamț, în vederea realizării unor stații de transfer și sortare în cadrul proiectului "Sistem integrat de gestionare a deșeurilor în județul Neamț" la Senat
15.02.2021
13. BP47/12.02.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și a celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri la Senat
15.02.2021
14. BP49/15.02.2021 Propunere legislativă privind declararea municipiului Calafat "Oraș al Independenței" la Senat
17.02.2021
15. BP60/16.02.2021 Propunere legislativă pentru completarea art.23 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții la Senat
17.02.2021
16. BP61/17.02.2021 Propunere legislativă pentru completarea art.3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal și modificarea art.13 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală la Senat
22.02.2021
17. BP62/17.02.2021 Propunere legislativă pentru completarea alin.(5) al art.34 din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România la Senat
22.02.2021
18. BP63/18.02.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii grădinilor zoologice și acvarilor publice nr.191/2002 la Senat
22.02.2021
19. BP64/18.02.2021 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților la Senat
22.02.2021
20. BP65/18.02.2021 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale la Senat
22.02.2021