Urmărirea procesului legislativ

Camera Deputaților

Rezultat interogare

Sursa: Baza de date a Camerei Deputatilor

Numar/an de înregistrare BP: */2019

Număr înregistrări găsite: 80
Număr Titlu Stadiu
1. BP4/21.01.2019 Propunere legislativă de abrogare a Legii nr.169/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, de modificare și de completare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal, de modificare a Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal la Senat
04.02.2019
2. BP8/04.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.14 alin.(1) lit.g) din Legea nr.295/2004 privind regimul armelor și munițiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare la Senat
06.02.2019
3. BP20/06.02.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.7 din Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile la Senat
11.02.2019
4. BP21/06.02.2019 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.59/2000 privind Statutul personalului silvic la Senat
11.02.2019
5. BP22/06.02.2019 Propunere legislativă privind eliminarea pensiilor de serviciu la Senat
11.02.2019
6. BP40/07.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completareaOrdonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor la Senat
11.02.2019
7. BP44/13.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.7 și 10 din Legea nr.102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare la Senat
18.02.2019
8. BP45/13.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.220/2018 privind transmiterea unor suprafețe de fond forestier din grupa I funcțională - vegetația forestieră cu funcții specialede protecție din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale la Senat
18.02.2019
9. BP47/13.02.2019 Proiect de Lege privind reglementarea cumulului pensiilor cu câștigul salarial la Senat
18.02.2019
10. BP50/14.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(30 ) și (345) ale art.9 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr.7/1996 la Senat
18.02.2019
11. BP51/14.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 5 al Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii la Senat
18.02.2019
12. BP53/15.02.2019 Propunere legislativă privind transmiterea unor bunuri imobile din domeniul public al statului român și din administrarea Administrației Naționale "Apele Română "- Administrația Bazinală de Apă Jiu, în domeniul public al unității administrativ-teritoriale comuna Bratovoiești, județul Dolj și în administrarea Consiliului local Bratovoești la Senat
18.02.2019
13. BP54/15.02.2019 Propunere legislativă privind eliminarea pensiilor de serviciu pentru deputați și senatori și senatori, judecători și procurori, personalul auxiliar de specialitare al instanțelor judecătorești și al parchetelor, polițiști, funcționari publici cu statul special, funcționari publici parlamentar, membrilor corpului diplomatic și consular al României, membrilor Curții Constituționale și a personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România la Senat
18.02.2019
14. BP57/19.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.24/2007 privind reglementarea și adminstrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților la Senat
20.02.2019
15. BP78/20.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice la Senat
25.02.2019
16. BP87/27.02.2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare la Senat
04.03.2019
17. BP88/27.02.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.34 din Legea nr.53/2003, Codul muncii la Senat
04.03.2019
18. BP89/27.02.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.22 din Legea nr.449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora la Senat
04.03.2019
19. BP105/27.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier la Senat
04.03.2019
20. BP106/27.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice la Senat
04.03.2019
21. BP107/27.02.2019 Propunere legislativă de modificare a Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției cu modificările și completările ulerioare la Senat
04.03.2019
22. BP108/28.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.107 alin.(1) din Legea nr.46/2018 - Codul silvic la Senat
04.03.2019
23. BP109/28.02.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.47 din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor la Senat
04.03.2019
24. BP110/28.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.2 din Legea zootehniei nr.32/2019 la Senat
04.03.2019
25. BP114/04.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii statutului asistentului social în România Nr.466/2004 la Senat
06.03.2019
26. BP115/05.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea unor acte normative în domeniul electoral la Senat
06.03.2019
27. BP131/06.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991 la Senat
11.03.2019
28. BP132/06.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.146 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal la Senat
11.03.2019
29. BP133/06.03.2019 Propunere legislativă privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ la Senat
11.03.2019
30. BP148/11.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.21 din Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat la Senat
13.03.2019
31. BP149/11.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare la Senat
13.03.2019
32. BP150/11.03.2019 Propunere legislativă privind protecția operatorilor economici împotriva abuzurilor instituțiilor statului la Senat
13.03.2019
33. BP151/11.03.2019 Propunere legislativă privind suspendarea permisului auto la Senat
13.03.2019
34. BP152/11.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern la Senat
13.03.2019
35. BP155/11.03.2019 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18 din 1991 și pentru modificarea și completarea art.III din Legea nr.169 din 1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 la Senat
13.03.2019
36. BP156/12.03.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.11 din Legea nr.46/2008 privind Codul silvic și pentru modificarea anexei nr.1 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia la Senat
13.03.2019
37. BP178/13.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.32 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului unic pentru apeluri de urgență la Senat
18.03.2019
38. BP180/18.03.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.36 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000 la Senat
20.03.2019
39. BP183/19.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței nr.124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale la Senat
20.03.2019
40. BP199/20.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.3 alin.(2) din Legea nr.374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art.III alin.(1) din Legea nr.169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 la Senat
25.03.2019
41. BP200/20.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea anexei nr.1 din Legea nr.18/1991 privind fondul funciar la Senat
25.03.2019
42. BP256/27.03.2019 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă la Senat
01.04.2019
43. BP257/27.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2003 privind drepturile pacientului la Senat
01.04.2019
44. BP260/02.04.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 la Senat
03.04.2019
45. BP261/02.04.2019 Propunere legislativă pentru constituirea și utilizarea Fondului special al autostrăzilor la Senat
03.04.2019
46. BP262/03.04.2019 Propunere legislativă privind înființarea Fondului Special pentru Încurajarea Librăriilor de Provincie la Senat
08.04.2019
47. BP273/03.04.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările și completările ulterioare la Senat
08.04.2019
48. BP274/03.04.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor la Senat
08.04.2019
49. BP275/08.04.2019 Propunere legislativă pentru stimularea producătorilor agricoli care comercializează produse primare la Senat
10.04.2019
50. BP276/09.04.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 la Senat
10.04.2019
51. BP277/09.04.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal al României la Senat
10.04.2019
52. BP278/09.04.2019 Propunere legislativă privind decontarea de către statul român a procedurilor de repatriere a cetățenilor români decedați pe teritoriul Uniunii Europene la Senat
10.04.2019
53. BP289/10.04.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții la Senat
15.04.2019
54. BP291/10.04.2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.18 alin.(5) din Legea nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare la Senat
15.04.2019
55. BP294/15.04.2019 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 1 al Legii nr.49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război la Senat
16.04.2019
56. BP295/15.04.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.15 din 24 iulie 2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice pentru Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013 aprobată prin Legea nr.334/10 decembrie 2013 la Senat
16.04.2019
57. BP296/16.04.2019 Propunere legislativă pentru simplificarea procedurilor administrative din cadrul instituțiilor publice la Senat
23.04.2019
58. BP301/16.04.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.6, art.8, art.20 și art.33 din Legea nr.104/14 mai 2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 la Senat
23.04.2019
59. BP302/16.04.2019 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice la Senat
23.04.2019
60. BP303/17.04.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.4 și art.5 din Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri la Senat
23.04.2019
61. BP304/17.04.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.4 din Ordonanța Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață la Senat
23.04.2019
62. BP305/17.04.2019 Propunere legislativă privind cerințele fundamentale aplicabile dezvoltatorilor imobiliari și construcțiilor din cadrul dezvoltărilor imobiliare și pentru modificarea și completarea altor acte normative conexe domeniului imobiliar la Senat
23.04.2019
63. BP309/24.04.2019 Propunere legislativă privind preluarea de către bugetul de stat a datoriilor aferente implementării "Programului Utilități și Mediu la standarde europene" în județul Suceava la Senat
06.05.2019
64. BP310/24.04.2019 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.185/2013 privind "amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate" la Senat
06.05.2019
65. BP311/24.04.2019 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.154/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate la Senat
06.05.2019
66. BP312/24.04.2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal la Senat
06.05.2019
67. BP313/24.04.2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.16 alin.(1) din Legea zootehniei nr.32/2019 la Senat
06.05.2019
68. BP314/24.04.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului la Senat
06.05.2019
69. BP316/24.04.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor la Senat
06.05.2019
70. BP317/24.04.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii locuinței nr.114/1996 la Senat
06.05.2019
71. BP318/24.04.2019 Propunere legislativă privind anularea contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru anumite venituri din investiții a persoanelor fizice și unele măsuri de depunere a declarațiilor la Senat
06.05.2019
72. BP319/25.04.2019 Propunere legislativă privind regimul articolelor pirotehnice la Senat
07.05.2019
73. BP320/07.05.2019 Propunere legislativă privind organizarea și exercitarea profesiei de psihoterapeut în România la Senat
13.05.2019
74. BP321/07.05.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.257 din Legea nr.286/2009 Codul penal la Senat
13.05.2019
75. BP322/07.05.2019 Propunere legislativă privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor - Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, precum și transmiterea, cu titlu gratuit, a acestora din domeniul privat al Statului și administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, în proprietatea privată a Municipiului Slatina și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina la Senat
13.05.2019
76. BP332/08.05.2019 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare la Senat
13.05.2019
77. BP333/09.05.2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.82/1992 privind rezervele de stat la Senat
13.05.2019
78. BP334/13.05.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții la Senat
14.05.2019
79. BP335/14.05.2019 Propunere legislativă privind sancționarea dublului standard de calitate a produselor și serviciilor pentru consumatori la Senat
14.05.2019
80. BP336/14.05.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.16 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor la Senat
14.05.2019