Urmarirea procesului legislativ

Camera Deputatilor

Rezultat interogare

Sursa: Baza de date a Camerei Deputatilor

Numar/an de înregistrare BP: */2019

Numar înregistrari gasite: 105
Numar Titlu Stadiu
1. BP20/06.02.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.7 din Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile la Senat
11.02.2019
2. BP22/06.02.2019 Propunere legislativă privind eliminarea pensiilor de serviciu la Senat
11.02.2019
3. BP40/07.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completareaOrdonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor la Senat
11.02.2019
4. BP44/13.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.7 și 10 din Legea nr.102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare la Senat
18.02.2019
5. BP45/13.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.220/2018 privind transmiterea unor suprafețe de fond forestier din grupa I funcțională - vegetația forestieră cu funcții specialede protecție din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale la Senat
18.02.2019
6. BP296/16.04.2019 Propunere legislativă pentru simplificarea procedurilor administrative din cadrul instituțiilor publice la Senat
23.04.2019
7. BP301/16.04.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.6, art.8, art.20 și art.33 din Legea nr.104/14 mai 2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 la Senat
23.04.2019
8. BP302/16.04.2019 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice la Senat
23.04.2019
9. BP303/17.04.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.4 și art.5 din Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri la Senat
23.04.2019
10. BP304/17.04.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.4 din Ordonanța Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață la Senat
23.04.2019
11. BP305/17.04.2019 Propunere legislativă privind cerințele fundamentale aplicabile dezvoltatorilor imobiliari și construcțiilor din cadrul dezvoltărilor imobiliare și pentru modificarea și completarea altor acte normative conexe domeniului imobiliar la Senat
23.04.2019
12. BP309/24.04.2019 Propunere legislativă privind preluarea de către bugetul de stat a datoriilor aferente implementării "Programului Utilități și Mediu la standarde europene" în județul Suceava la Senat
06.05.2019
13. BP310/24.04.2019 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.185/2013 privind "amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate" la Senat
06.05.2019
14. BP311/24.04.2019 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.154/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate la Senat
06.05.2019
15. BP312/24.04.2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal la Senat
06.05.2019
16. BP314/24.04.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului la Senat
06.05.2019
17. BP316/24.04.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor la Senat
06.05.2019
18. BP317/24.04.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii locuinței nr.114/1996 la Senat
06.05.2019
19. BP318/24.04.2019 Propunere legislativă privind anularea contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru anumite venituri din investiții a persoanelor fizice și unele măsuri de depunere a declarațiilor la Senat
06.05.2019
20. BP319/25.04.2019 Propunere legislativă privind regimul articolelor pirotehnice la Senat
07.05.2019
21. BP320/07.05.2019 Propunere legislativă privind organizarea și exercitarea profesiei de psihoterapeut în România la Senat
13.05.2019
22. BP321/07.05.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.257 din Legea nr.286/2009 Codul penal la Senat
13.05.2019
23. BP333/09.05.2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.82/1992 privind rezervele de stat la Senat
13.05.2019
24. BP334/13.05.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții la Senat
14.05.2019
25. BP335/14.05.2019 Propunere legislativă privind sancționarea dublului standard de calitate a produselor și serviciilor pentru consumatori la Senat
14.05.2019
26. BP336/14.05.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.16 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor la Senat
14.05.2019
27. BP339/23.05.2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni și pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române 21/1991 la Senat
28.05.2019
28. BP340/23.05.2019 Propunere legislativă privind gestionarea durabilă a pădurilor la Senat
28.05.2019
29. BP353/30.05.2019 Propunere legislativă privind utilizarea voluntară a logotipului "rasă autohtonă 100% " pentru produsele de origine animală din România la Senat
03.06.2019
30. BP355/03.06.2019 Propunere legislativă privind organizarea și desfășurarea votului electronic la Senat
05.06.2019
31. BP358/04.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal -
32. BP367/05.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal la Senat
11.06.2019
33. BP368/05.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.338/2018 prin care a fost aprobată OUG nr.59/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România la Senat
11.06.2019
34. BP373/06.06.2019 Propunere legislativă privind statutul Limbii Semnelor Române la Senat
11.06.2019
35. BP374/06.06.2019 Propunere legislativă privind organizarea și desfășurarea votului electronic la Senat
11.06.2019
36. BP375/06.06.2019 Propunere legislativă pentru completarea unor legi electorale la Senat
11.06.2019
37. BP377/10.06.2019 Propunere legislativă privind programul național "Primul loc de muncă pentru tinerii absolvenți" la Senat
11.06.2019
38. BP378/10.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal la Senat
11.06.2019
39. BP379/11.06.2019 Proiect de Lege privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca pentru Stațiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca, în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca la Senat
12.06.2019
40. BP390/12.06.2019 Propunere legislativă pentru înființarea Muzeului Național "Brătianu " la Senat
18.06.2019
41. BP391/12.06.2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții și pentru completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții la Senat
18.06.2019
42. BP392/12.06.2019 Propunere legislativă pentru abrogarea pct.6 de la litera B din Anexa nr.1, precum și pentru compleatrea Anexei nr.2 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 la Senat
18.06.2019
43. BP395/13.06.2019 Propunere legislativă privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului româm și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Jiu, în domeniul public al unității administrativ-teritoriale comuna Vârvoru de Jos, județul Dolj și în administrarea Consiliului Local Vârvoru de Jos la Senat
18.06.2019
44. BP396/14.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea unor acte normative în domeniul reglementării produselor din tutun la Senat
18.06.2019
45. BP398/18.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.287/2009 privind Codul civil la Senat
24.06.2019
46. BP400/18.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.248 din 28 octombrie 2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate la Senat
24.06.2019
47. BP401/19.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, spre a fi supusă dezbaterii și aprobării Parlamentului României la Senat
24.06.2019
48. BP402/19.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare la Senat
24.06.2019
49. BP409/19.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.53 din 2003-Codul Muncii la Senat
24.06.2019
50. BP410/20.06.2019 Propunere legislativă privind protejarea vieții de familie și reglementarea unor situații juridice în cazul persoanelor aflate în uniune consensuală la Senat
24.06.2019
51. BP412/24.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.223 din 24 iulie 2015 privind pensile militare de stat la Senat
26.06.2019
52. BP414/24.06.2019 Propunere legislativă privind programul de alimentație sănătoasă pentru elevii din învățământul obligatoriu primar și gimnazial, de stat și privat la Senat
26.06.2019
53. BP416/24.06.2019 Propunere legislativă pentru completarea Anexei nr.III la Lege-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice la Senat
26.06.2019
54. BP417/24.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal la Senat
26.06.2019
55. BP418/25.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.145 alin.(3) și completarea art.152 din Codul Muncii la Senat
26.06.2019
56. BP420/25.06.2019 Propunere legislativă pentru stabilirea indicatorilor minimali de ierarhizare privind salarizarea personalului din economia națională la Senat
26.06.2019
57. BP421/25.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România la Senat
26.06.2019
58. BP422/25.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice la Senat
26.06.2019
59. BP423/26.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 14 din Anexa VI a Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice la Senat
01.07.2019
60. BP425/26.06.2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române la Senat
01.07.2019
61. BP426/26.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Anexei a II a a Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice la Senat
01.07.2019
62. BP427/26.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.218 din 23 aprilie 2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române la Senat
01.07.2019
63. BP428/26.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorilor la Senat
01.07.2019
64. BP429/26.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative la Senat
01.07.2019
65. BP430/26.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea șI completarea Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului la Senat
01.07.2019
66. BP461/27.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice la Senat
01.07.2019
67. BP462/27.06.2019 Legea recunoștinței între generații la Senat
01.07.2019
68. BP463/01.07.2019 Propunere legislativă privind activitatea artiștilor interpreți-cascadori profesioniști și liber-profesioniști din România la Senat
01.07.2019
69. BP464/01.07.2019 Propunere legislativă pentru declararea zilei de 16 August drept ziua de comemorare a martirilor Brâncoveni și ziua națională de conștientizare a violențelor intentate asupra creștinilor la Senat
01.07.2019
70. BP469/02.07.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă la Senat
03.07.2019
71. BP471/03.07.2019 Propunere legislativă pentru modificarea si completarea Legii Protectiei Mediului nr.137/1995 la Senat
02.09.2019
72. BP472/03.07.2019 Propunere legislativă pentru asigurarea conditiilor superioare de bunăstare a animalelor vii în timpul transportului de lungă durată în afara spatiului comunitar la Senat
02.09.2019
73. BP491/29.07.2019 Propunere legislativă pentru modificarea si completarea unor acte normative în materie electorală la Senat
02.09.2019
74. BP492/07.08.2019 Propunere legislativă pentru modificarea si completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal la Senat
02.09.2019
75. BP497/23.08.2019 Propunere legislativă pentru modificarea si completarea unor acte normative cu privire la instituirea interdictiei beneficiului la pensie de serviciu pentru persoanele remunerate din fonduri publice condamnate definitiv pentru fapte de coruptie la Senat
02.09.2019
76. BP499/02.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente la Senat
04.09.2019
77. BP501/03.09.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.32 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor la Senat
04.09.2019
78. BP502/04.09.2019 Propunere legislativă privind adoptarea unor măsuri necesare facilitării parcării bicicletelor în spatii publice la Senat
10.09.2019
79. BP503/04.09.2019 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.186/2017 pentru mdificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 la Senat
10.09.2019
80. BP524/10.09.2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal la Senat
11.09.2019
81. BP525/11.09.2019 Propunere legislativă privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciului de bonă la Senat
16.09.2019
82. BP527/11.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.650, din 12 septembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare si pentru modificarea Legii nr.288/2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.866, din 19 noiembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare la Senat
16.09.2019
83. BP528/11.09.2019 Propunere legislativă privind măsuri de punere în aplicare a cerintelor specificate a fi implementate la nivel national de Regulamentului UE nr.910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă si de de abrogare a Directivei 1999/93/CE la Senat
16.09.2019
84. BP529/11.09.2019 Propunere legislativă privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine din rasele Bazna si/sau Mangalita pentru activitatea de reproducție la Senat
16.09.2019
85. BP530/12.09.2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice la Senat
16.09.2019
86. BP532/16.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea si completarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 pentru alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritătii Electorale Permanente la Senat
18.09.2019
87. BP533/17.09.2019 Propunere legislativă pentru instituirea Zilei Românitătii Balcanice la Senat
18.09.2019
88. BP534/17.09.2019 Proiect de Lege pentru instituirea Zilei Mărtisorului ca zi de sărbătoare natională la Senat
18.09.2019
89. BP559/18.09.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.18 din Ordonanța Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol la Senat
23.09.2019
90. BP561/18.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Regulamentului Camerei Deputaților la comisii
23.09.2019
91. BP562/18.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor la Senat
23.09.2019
92. BP570/18.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia la Senat
23.09.2019
93. BP571/18.09.2019 Propunere legislativă privind completarea Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap la Senat
23.09.2019
94. BP572/23.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea alineatului (2) al articolului 24 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă la Senat
24.09.2019
95. BP573/23.09.2019 Propunere legislativă privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților respinsa
24.09.2019
96. BP582/25.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.407/2006 a vânătorii și a protecției fondului cinegetic și completarea Ordonanței de urgență nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice la Senat
01.10.2019
97. BP595/01.10.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 la Senat
02.10.2019
98. BP596/02.10.2019 Propunere legislativă privind protecția persoanelor cu boli și afecțiuni alergice în România la Senat
08.10.2019
99. BP597/03.10.2019 Propunere legislativă privind completarea Regulamentului Camerei Deputaților la comisii
08.10.2019
100. BP633/07.10.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2018 privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol la Senat
08.10.2019
101. BP634/07.10.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii muntelui nr.197/2018 la Senat
08.10.2019
102. BP641/08.10.2019 Propunere legislativă privind completarea Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă la Senat
14.10.2019
103. BP649/11.10.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal la Senat
14.10.2019
104. BP650/14.10.2019 Propunere legislativă pentru modifcarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice la Senat
15.10.2019
105. BP651/14.10.2019 Propunere legislativă privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților la comisii
15.10.2019