Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Camera Deputatilor > Rapoarte depuse Versiunea pentru printare

Rapoarte depuse de comisii

  P.L. Titlu Depunere raport Document raport
Data Comisia Data Comisia Fisier
1. 522/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul apărării naționale 27.01.2021 Apărare 27.01.2021 Apărare PDF format
2. 94/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.10/2020 pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 01.02.2021 Muncă 01.02.2021 Muncă PDF format
3. 404/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate - POAD 01.02.2021 Administrație
Muncă
01.02.2021 Administrație
Muncă
PDF format
" " " 01.02.2021 Administrație
Muncă
PDF format
4. 635/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.149/2020 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19 01.02.2021 Agricultură 01.02.2021 Agricultură PDF format
5. 636/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.150/2020 privind instituirea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul suin în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19 01.02.2021 Agricultură 01.02.2021 Agricultură PDF format
6. 637/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.151/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul avicol în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19 01.02.2021 Agricultură 01.02.2021 Agricultură PDF format
7. 638/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.154/2020 privind instituirea unor măsuri pentru sprijinul tinerilor fermieri 01.02.2021 Agricultură 01.02.2021 Agricultură PDF format
8. 368/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare 02.02.2021 Apărare 02.02.2021 Apărare PDF format
9. 352/2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare 04.02.2021 Muncă 04.02.2021 Muncă PDF format
10. 282/2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2015 pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 nr.341/2004 10.02.2021 Juridică 10.02.2021 Juridică PDF format
11. 564/2017 Proiect de Lege pentru completarea art.287 alin.(1) din Legea nr.286/2009 privind Codul penal 10.02.2021 Juridică 10.02.2021 Juridică PDF format
12. 358/2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare 10.02.2021 Sănătate 10.02.2021 Sănătate PDF format
13. 508/2019 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru asigurarea exercitării dreptului de vot în afara teritoriului României 10.02.2021 Administrație
Juridică
10.02.2021 Administrație
Juridică
PDF format
" " " 10.02.2021 Administrație
Juridică
14. 554/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii locuinței nr.114/1996 10.02.2021 Administrație
Juridică
10.02.2021 Administrație
Juridică
15. 226/2020 Proiect de Lege privind completarea Legii nr.370/2004 privind alegerea Președintelui României 10.02.2021 Juridică 10.02.2021 Juridică PDF format
16. 282/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.49/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate precum și pentru reglementarea unor măsuri de protecție socială 10.02.2021 Muncă
Sănătate
10.02.2021 Muncă
Sănătate
PDF format
17. 451/2020 Propunere legislativă privind unele măsuri privind buna organizare și desfășurare a alegerilor locale din anul 2020 10.02.2021 Juridică 10.02.2021 Juridică PDF format
18. 473/2020 Proiect de Lege pentru completarea art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru 10.02.2021 Juridică 10.02.2021 Juridică PDF format
19. 496/2020 Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.125/2020 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării și producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice și antidoturi, în vederea asigurării protecției intereselor esențiale ale siguranței stării de sănătate a populației 10.02.2021 Sănătate
Învățământ
Apărare
10.02.2021 Sănătate
Învățământ
Apărare
PDF format
20. 565/2020 Propunere legislativă pentru completarea anexei nr.2 la Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative 10.02.2021 Juridică 10.02.2021 Juridică PDF format
21. 574/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile precum și unele măsuri de distribuire a acestora 10.02.2021 Administrație
Muncă
Învățământ
10.02.2021 Administrație
Muncă
Învățământ
PDF format
22. 632/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală 10.02.2021 Juridică 10.02.2021 Juridică PDF format
23. 654/2020 Propunere legislativă privind amânarea datei alegerilor locale pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020 10.02.2021 Juridică 10.02.2021 Juridică PDF format
24. 658/2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.1 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții 10.02.2021 Administrație
Juridică
10.02.2021 Administrație
Juridică
PDF format
25. 670/2020 Propunere legislativă pentru modificarea art.1 din Legea nr.176/2010, privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative 10.02.2021 Juridică 10.02.2021 Juridică PDF format
26. 96/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.214/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală și pentru instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa I 10.02.2021      
27. 775/2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii monumentelor de for public nr.120/2006 11.02.2021 Cultură 11.02.2021 Cultură PDF format
28. 94/2017 Proiect de Lege privind tichetele de bicicletă 11.02.2021 Muncă 11.02.2021 Muncă PDF format
29. 136/2019 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece 11.02.2021 Muncă 11.02.2021 Muncă PDF format
30. 183/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare și modificarea anexei nr.2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale 11.02.2021 Administrație
Juridică
Apărare
11.02.2021 Administrație
Juridică
Apărare
PDF format
31. 257/2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.14 alin.(1) lit.g) din Legea nr.295/2004 privind regimul armelor și munițiilor 11.02.2021 Juridică
Apărare
11.02.2021 Juridică
Apărare
PDF format
32. 562/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii monumentelor de for public nr.120/2006 11.02.2021 Cultură 11.02.2021 Cultură PDF format
33. 1/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative 11.02.2021 Administrație 11.02.2021 Administrație PDF format
34. 23/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.183/2020 privind desfășurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor instituții din sistemul justiției, precum și din cadrul Curții de Conturi 12.02.2021 Muncă 12.02.2021 Muncă PDF format
35. 206/2017 Propunere legislativă pentru abrogarea Ordonanței de urgență nr.13/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal și a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală 16.02.2021 Juridică 16.02.2021 Juridică PDF format
36. 606/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.226 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal 16.02.2021 Juridică
Egalitatea de șanse
16.02.2021 Juridică
Egalitatea de șanse
PDF format
37. 302/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.23/2018 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și administrarea Societății Române de Televiziune în domeniul public al municipiului București 17.02.2021 Juridică 17.02.2021 Juridică PDF format
38. 318/2020 Proiect de Lege privind transmiterea unor bunuri imobile aflate în proprietatea privată a statului, din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, în administrarea Federației Române de Rugby 17.02.2021 Juridică 17.02.2021 Juridică PDF format
39. 560/2020 Proiect de Lege privind majorarea capitalului autorizat deținut de România Ia Corporația Financiară Internațională, în conformitate cu Rezoluția nr.271/2020 privind „Majorarea selectivă de capital 2018” și Rezoluția nr.272/2020 privind „Majorarea generală de capital 2018”, adoptate de Consiliul Guvernatorilor Corporației Financiare Internaționale 17.02.2021 Buget 17.02.2021 Buget PDF format
40. 566/2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, precum și a unor măsuri pentru buna organizare și desfășurare a acestora 17.02.2021 Juridică 17.02.2021 Juridică PDF format
41. 579/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.142/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociațiilor și fundațiilor 17.02.2021 Juridică 17.02.2021 Juridică PDF format
42. 633/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.162/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr.1/2011, precum și a altor acte normative 17.02.2021 Buget
Sănătate
17.02.2021 Buget
Sănătate
PDF format
43. 56/2021 Proiect de Lege privind aprobarea plății cotizației anuale a României la bugetul Centrului European de Excelență dedicat gestionării civile a crizelor - European Center of Excellence for Civilian Crisis Management, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte 17.02.2021 Buget 17.02.2021 Buget PDF format
44. 74/2021 Proiect de Lege privind instituirea zilei de 10 Ianuarie – Ziua matematicii, informaticii și științelor naturii 17.02.2021 Stiinta 17.02.2021 PDF format
45. 78/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2021 pentru modificarea și completarea unor acte normative 17.02.2021 17.02.2021 Învățământ PDF format
46. 89/2021 Proiect de Lege privind înființarea Institutului Teologic Creștin după Evanghelie ''Timotheus'' din București 17.02.2021 Învățământ 17.02.2021 Învățământ PDF format
47. 90/2021 Proiect de Lege privind aprobarea cotizației anuale a României la Comitetul de asistență pentru dezvoltare (DAC) al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte 17.02.2021 Buget 17.02.2021 Buget PDF format
48. 100/2021 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor 17.02.2021 Statut 17.02.2021 Statut PDF format
49. 101/2021 Propunere legislativă privind abrogarea dispozițiilor capitolului XI din Legea nr.96 din 21 aprilie 2006 privind statutul deputaților și al senatorilor 17.02.2021 Statut 17.02.2021 Statut PDF format
50. 101/2021 Propunere legislativă privind abrogarea dispozițiilor capitolului XI din Legea nr.96 din 21 aprilie 2006 privind statutul deputaților și al senatorilor 17.02.2021 Statut 17.02.2021 Statut PDF format
51. 102/2021 Propunere legislativă pentru abrogarea Cap.XI din Legea nr.96/2006 privind statutul deputațillor și al senatorilor 17.02.2021 Statut 17.02.2021 Statut PDF format
52. 220/2016 Propunere legislativă pentru completarea alin.(2) al art.96 din Legea nr.448/2006 republicată privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 18.02.2021 Muncă
Sănătate
18.02.2021 Muncă
Sănătate
PDF format
53. 441/2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 republicată privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 18.02.2021 Muncă
Sănătate
18.02.2021 Muncă
Sănătate
PDF format
54. 329/2018 Propunere legislativă pentru completarea art.5 alin.(1) din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public 18.02.2021 Cultură 18.02.2021 Cultură PDF format
55. 529/2020 Proiect de Lege pentru transparentizarea informațiilor de interes public și ușurarea accesului cetățenilor prin modificarea și completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informații de interes public 18.02.2021 Cultură 18.02.2021 Cultură PDF format
56. 4/2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.270/2015 privind Statutul rezerviștilor voluntari 18.02.2021 Apărare 18.02.2021 Apărare PDF format
57. 22/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.182/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și a art.6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă 18.02.2021 Muncă 18.02.2021 Muncă PDF format
58. 88/2021 Proiect de Lege pentru realizarea ”Capabilității de luptă împotriva navelor de suprafață”, aferentă programului de înzestrare ”Sistem de instalații mobile de lansare rachetă antinavă” (SIML) 18.02.2021 Apărare 18.02.2021 Apărare PDF format
59. 150/2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de Procedură Penală 22.02.2021 Juridică 22.02.2021 Juridică PDF format
60. 85/2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.269 din 2009 privind Codul penal 22.02.2021 Juridică 22.02.2021 Juridică PDF format
61. 461/2018 Proiect de Lege privind combaterea și prevenirea actelor cu caracter pedofil și a infracțiunilor contra libertății și integrității sexuale ale persoanelor 22.02.2021 Juridică 22.02.2021 Juridică PDF format
62. 626/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal 22.02.2021 Juridică 22.02.2021 Juridică PDF format
63. 216/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.218 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal 22.02.2021 Juridică 22.02.2021 Juridică PDF format
64. 226/2020 Proiect de Lege privind completarea Legii nr.370/2004 privind alegerea Președintelui României 22.02.2021 Juridică 22.02.2021 Juridică PDF format
65. 514/2020 Proiect de Lege privind completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol 22.02.2021 Industrii
Agricultură
22.02.2021 Industrii
Agricultură
PDF format
66. 530/2020 Proiect de Lege pentru modificarea art.18 din Legea nr.202/1998 privind organizarea Monitorului oficial al României 22.02.2021 Juridică 22.02.2021 Juridică PDF format
67. 588/2020 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art.III alin.(1) din Legea nr.169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 22.02.2021 Agricultură 22.02.2021 Agricultură PDF format
68. 3/2021 Proiect de Lege privind unele măsuri în domeniul justiției în contextul pandemiei de COVID-19 22.02.2021 Juridică 22.02.2021 Juridică PDF format
69. 111/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2021 23.02.2021 Buget 23.02.2021 Buget PDF format
70. 389/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 24.02.2021 Muncă
Sănătate
25.02.2021 Muncă
Sănătate
PDF format
71. 171/2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 24.02.2021 Sănătate 24.02.2021 Sănătate PDF format
72. 363/2019 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței nr.124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale 24.02.2021 Sănătate 24.02.2021 Sănătate PDF format
73. 2/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.215/2020 privind adoptarea unor măsuri în materia alcătuirii completurilor de judecată în apel 24.02.2021 Juridică 24.02.2021 Juridică PDF format
74. 9/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.165/2020 privind mandatul acordat ministerelor pentru identificarea, selectarea și rezervarea imobilelor destinate ca sedii ale unor agenții sau centre europene nou înființate 24.02.2021 Tehnologia informației 24.02.2021 Tehnologia informației PDF format
75. 28/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.189/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea și evidența proprie a Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Justiției - Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate acesteia în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflați sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului 24.02.2021 Apărare 24.02.2021 Apărare PDF format
76. 84/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.205/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității producătorilor din sectorul vitivinicol în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 24.02.2021 Agricultură 24.02.2021 Agricultură PDF format
77. 20/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.82/2019 privind prorogarea termenului prevăzut la art.III din Legea nr.352/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier 25.02.2021 Transport 25.02.2021 Transport PDF format
78. 195/2014 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.27 din Legea nr.92/2007 privind transportul public local 26.02.2021 Industrii
Transport
26.02.2021 Industrii
Transport
PDF format
79. 520/2017 Propunere legislativă privind înființarea și funcționarea pe langă casele de copii și centrele de plasament a unor Ateliere sau Centre de Ucenicie 26.02.2021 Muncă
Învățământ
26.02.2021 Muncă
Învățământ
PDF format
80. 209/2020 Proiect de Lege privind meșteșugarii tradiționali din România 26.02.2021 Cultură
Constitutionalitate
     
81. 7/2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.11/2003 privind gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat 26.02.2021 Industrii 26.02.2021 Industrii PDF format
82. 373/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară 01.03.2021 Juridică
Constitutionalitate
     
83. 406/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție 01.03.2021 Juridică
Constitutionalitate
     
84. 65/2021 Proiect de Lege pentru instituirea anului 2021 - ”Anul Tudor Vladimirescu” și declararea lui Tudor Vladimirescu și a Ecaterinei Teodoroiu, drept eroi ai națiunii române 01.03.2021 Administrație
Cultură
01.03.2021 Administrație
Cultură
PDF format
85. 96/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.214/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală și pentru instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa I 01.03.2021 Administrație 01.03.2021 Administrație PDF format
86. 98/2021 Proiect de Lege pentru ratificarea Deciziei (UE, EURATOM) 2020/2053 a Consiliului din 14 decembrie 2020 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene și de abrogare a Deciziei 2014/335/UE, Euratom, adoptată la Bruxelles 01.03.2021 Buget 01.03.2021 Buget PDF format
87. 109/2021 Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021 01.03.2021 Buget 01.03.2021 Buget PDF format
88. 110/2021 Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 01.03.2021 Buget 01.03.2021 Buget PDF format
89. 682/2018 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 02.03.2021 Industrii
Juridică
Apărare
Transport
02.03.2021 Industrii
Juridică
Apărare
Transport
PDF format
90. 90/2019 Proiect de Lege pentru completarea art.96 din Ordonanța de urgență nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 02.03.2021 Industrii
Juridică
Apărare
Transport
02.03.2021 Industrii
Juridică
Apărare
Transport
PDF format
91. 655/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol 02.03.2021 Agricultură
Administrație
02.03.2021 Agricultură
Administrație
PDF format
92. 433/2009 Propunere legislativă de modificare și completare a art.82¹ din Legea nr.161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției 03.03.2021 Juridică 03.03.2021 Juridică PDF format
93. 288/2010 Propunere legislativă privind insolvența persoanelor fizice 03.03.2021 Juridică 03.03.2021 Juridică PDF format
94. 739/2011 Proiect de Lege privind reglementarea activităților de lobby în România 03.03.2021 Juridică 03.03.2021 Juridică PDF format
95. 516/2014 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.187 din 24 octombrie 2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal, respective a diapozițiilor art.39 din Legea 51/1995 privind profesia de avocat 03.03.2021 Juridică 03.03.2021 Juridică PDF format
96. 527/2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție 03.03.2021 Juridică 03.03.2021 Juridică PDF format
97. 526/2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală 03.03.2021 Juridică 03.03.2021 Juridică PDF format
98. 163/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2020 pentru modificarea și completarea Legii petrolului nr.238/2004 03.03.2021 03.03.2021 Industrii
Mediu
PDF format
" " " 03.03.2021 Industrii
Mediu
99. 327/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.62/2020 pentru adoptarea unor măsuri în domeniul societăților, în vederea desfășurării reuniunilor organelor statutare 03.03.2021 Juridică 03.03.2021 Juridică
" " " 03.03.2021 Juridică PDF format
100. 388/2020 Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe 03.03.2021 Juridică 03.03.2021 Juridică PDF format
101. 660/2020 Propunere legislativă privind instituirea Programului național de prevenire și gestionare a înmulțirii populației de câini fără stăpân 03.03.2021 Agricultură
Administrație
03.03.2021 Agricultură
Administrație
PDF format
102. 32/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.4/2019 privind reorganizarea sistemului național de clasificare a carcaselor de bovine, porcine și ovine, precum și monitorizarea, controlul și raportarea prețurilor de piață ale carcaselor și ale animalelor vii 03.03.2021 Agricultură 03.03.2021 Agricultură PDF format
103. 581/2010 Propunere legislativă privind organizarea activității de lobby 04.03.2021 Juridică 04.03.2021 Juridică PDF format
104. 484/2020 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență nr.23/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice 04.03.2021 Buget
Industrii
Juridică
04.03.2021 Buget
Industrii
Juridică
PDF format
105. 40/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.204/2020 privind stabilirea unor măsuri de aplicare a Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în materie de reglementare a dreptului de intrare și ședere pe teritoriul României 04.03.2021 Juridică
Apărare
04.03.2021 Juridică
Apărare
PDF format
" " " 04.03.2021 Juridică
Apărare
106. 82/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.211/2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecție socială adoptate în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă 04.03.2021 Buget
Muncă
04.03.2021 Buget
Muncă
PDF format
" " " 04.03.2021 Buget
Muncă
107. 85/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.206/2020 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.22 alin.(1) din Legea nr.118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr.76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare și pentru stabilirea unor măsuri organizatorice de punere în aplicare a prevederilor acesteia 04.03.2021 Juridică
Apărare
04.03.2021 Juridică
Apărare
PDF format
108. 305/2018 Proiect de Lege privind transmiterea unui teren din administrarea Ministerului Mediului, prin Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării, în administrarea Consiliului Județean Tulcea 08.03.2021 Administrație
Juridică
Mediu
     
109. 439/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative și prorogarea unor termene 08.03.2021 Buget 08.03.2021 Buget PDF format
110. 472/2020 Proiect de Lege pentru completarea art.5 din Legea nr.35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ 08.03.2021 Administrație
Învățământ
08.03.2021 Administrație
Învățământ
PDF format
111. 528/2020 Proiect de Lege pentru modificarea art.2 alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr.81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice 08.03.2021 Buget
Cultură
08.03.2021 Buget
Cultură
PDF format
112. 679/2020 Proiect de Lege pentru participarea României la majorarea asimetrică de capital a Băncii Europene de Investiții în conformitate cu Decizia (UE) 2019/1255 a Consiliului din 18 iulie 2019 de modificare a Protocolului nr.5 privind Statutul Băncii Europene de Investiții 08.03.2021 Buget 08.03.2021 Buget PDF format
113. 91/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.213/2020 privind participarea României la majorarea asimetrică de capital a Băncii Europene de Investiții în conformitate cu Decizia (UE) 2019/1.255 a Consiliului din 18 iulie 2019 de modificare a Protocolului nr.5 privind Statutul Băncii Europene de Investiții 08.03.2021 Buget 08.03.2021 Buget PDF format
114. 686/2009 Proiect de Lege privind declararea de utilitate publică a terenurilor situate în București, zona "Parcul Tineretului" 10.03.2021 Juridică 10.03.2021 Juridică PDF format
115. 487/2014 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.96 din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției 10.03.2021 Juridică 10.03.2021 Juridică PDF format
116. 142/2015 Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.82 din 13 iunie 2012 privind reținerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de rețele publice de comunicații electronice destinate publicului, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.506/3004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, publicată în Monitorul Oficial nr.406/18 iunie 2012, republicată, cu modificările și completările ulterioare 10.03.2021 Juridică
Tehnologia informației
10.03.2021 Juridică
Tehnologia informației
" " " 10.03.2021 Juridică
Tehnologia informației
PDF format
117. 26/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2016 privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România-S.A. și înființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere S.A., precum și modificarea și completarea unor acte normative 10.03.2021 Transport
Constitutionalitate
     
118. 430/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991 10.03.2021 Juridică 10.03.2021 Juridică PDF format
119. 439/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991 10.03.2021 Juridică 10.03.2021 Juridică PDF format
120. 666/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.163/2020 pentru completarea art.159 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum și pentru adoptarea unor măsuri în domeniul asigurării unor persoane în sistemul public de pensii 10.03.2021 Muncă 10.03.2021 Muncă PDF format
121. 22/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.182/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și a art.6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă 10.03.2021 Muncă 10.03.2021 Muncă PDF format
122. 25/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.186/2020 privind instituirea unor măsuri urgente pentru asigurarea necesarului de medici pe durata riscului epidemiologic generat de pandemia de COVID-19 și pentru modificarea art.11 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 10.03.2021 Sănătate
Apărare
10.03.2021 Sănătate
Apărare
PDF format
123. 33/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.194/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei 10.03.2021 Sănătate
Apărare
10.03.2021 Sănătate
Apărare
PDF format
124. 64/2021 Proiect de Lege pentru modificarea alin.11 al art.671 din Legea nr.69/2000 a educației fizice și sportului 15.03.2021 Sport 16.03.2021 PDF format
125. 544/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2019 pentru modificarea art.137 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2011 privind comunicațiile electronice 16.03.2021 Juridică
Tehnologia informației
16.03.2021 Juridică
Tehnologia informației
PDF format
126. 601/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România, a Ordonanței Guvernului nr.80/2000 privind omologarea și certificarea produselor și materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum și condițiile de introducere pe piață și de comercializare a acestora, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice 16.03.2021 Industrii
Transport
16.03.2021 Industrii
Transport
PDF format
127. 39/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.203/2020 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan 16.03.2021 Agricultură
Juridică
16.03.2021 Agricultură
Juridică
PDF format
128. 53/2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic 16.03.2021 Cultură 16.03.2021 Cultură PDF format
129. 463/2017 Propunere legislativă pentru completarea Legii educației naționale nr.1/2011 17.03.2021 Învățământ      
130. 104/2019 Proiect de Lege privind transmiterea unor imobile aferente infrastructurii portuare din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu în domeniul public al comunei Cetate 17.03.2021 Administrație
Transport
Constitutionalitate
     
131. 70/2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.9/1991 privind înființarea Institutului Român pentru Drepturile Omului 17.03.2021 Drepturile omului
Constitutionalitate
     
132. 366/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2020 privind acordarea de către Ministerul Sănătății, prin direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, autorităților publice locale a necesarului de măști de protecție pentru familiile și persoanele defavorizate de pe raza unităților administrativ teritoriale, precum și pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății, din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020 17.03.2021 Administrație
Sănătate
17.03.2021 Administrație
Sănătate
PDF format
133. 609/2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 17.03.2021 Muncă 17.03.2021 Muncă PDF format
134. 638/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.154/2020 privind instituirea unor măsuri pentru sprijinul tinerilor fermieri 17.03.2021 Agricultură 17.03.2021 Agricultură PDF format
135. 19/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.179/2020 privind instituirea unor măsuri pentru asigurarea resurselor umane necesare instituțiilor din cadrul sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională, Ministerului Sănătății și unităților subordonate, unităților sanitare și serviciilor de asistență socială în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 17.03.2021 Muncă 17.03.2021 Muncă PDF format
136. 94/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.219/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei 17.03.2021 Sănătate
Apărare
17.03.2021 Sănătate
Apărare
PDF format
137. 97/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.225/2020 privind modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii 17.03.2021 Agricultură 17.03.2021 Agricultură PDF format
138. 103/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.217/2020 pentru modificarea art.9 din Ordonanța Guvernului nr.88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență 17.03.2021 Administrație
Apărare
17.03.2021 Administrație
Apărare
PDF format
139. 104/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.222/2020 privind prorogarea termenului prevăzut de art.III din Legea nr.352/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier 17.03.2021 Transport 17.03.2021 Transport PDF format
140. 106/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.1/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și adoptarea unor măsuri necesare pentru înființarea Punctului Național de Acces, conform regulamentelor delegate de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport 17.03.2021 Transport 17.03.2021 Transport PDF format
141. 107/2021 Proiect de Lege privind aderarea Secretariatului General al Guvernului la Rețeaua Europeană a Consiliilor Europene de Mediu și Dezvoltare Durabilă (EEAC) și aprobarea plății cotizației anuale de participare a Secretariatului General al Guvernului, precum și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte 17.03.2021 Administrație 17.03.2021 Administrație PDF format
142. 377/2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.107 alin.(1) din Legea nr.46/2008 - Codul silvic 18.03.2021 Agricultură
Juridică
Mediu
18.03.2021 Agricultură
Juridică
Mediu
PDF format
143. 491/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală 18.03.2021 Buget 18.03.2021 Buget PDF format
144. 594/2019 Proiect de Lege privind intabularea dreptului de proprietate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară în baza posesiei înregistrate în Registru Agricol sau a procesului verbal de punere în posesie în urma reconstituirii dreptului de proprietate 18.03.2021 Agricultură
Juridică
18.03.2021 Agricultură
Juridică
PDF format
145. 574/2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală și a Legii nr.286/2009 privind Codul penal 22.03.2021 Juridică 22.03.2021 Juridică PDF format
146. 190/2017 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal 22.03.2021 Juridică 22.03.2021 Juridică PDF format
147. 529/2020 Proiect de Lege pentru transparentizarea informațiilor de interes public și ușurarea accesului cetățenilor prin modificarea și completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informații de interes public 22.03.2021 Cultură 22.03.2021 Cultură PDF format
148. 108/2021 Proiect de Lege privind desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție 22.03.2021 Juridică 22.03.2021 Juridică
" " " 22.03.2021 Juridică PDF format
" " " 22.03.2021 Juridică
149. 33/2016 Propunere legislativă pentru modificarea articolelor 218-222 din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal 23.03.2021 Juridică 23.03.2021 Juridică PDF format
150. 137/2018 Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.233/2016 privind parteneriatul public-privat 23.03.2021 Industrii
Juridică
23.03.2021 Industrii
Juridică
PDF format
151. 278/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 24.03.2021 Sănătate 24.03.2021 Sănătate PDF format
152. 299/2020 Proiect de Lege pentru abrogarea lit.f) a art.21 alin.(1) din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000 24.03.2021 Sport 24.03.2021 PDF format
153. 515/2020 Proiect de Lege pentru completarea art.66 din Legea îmbunătățirilor funciare nr.138/2004 24.03.2021 Agricultură 24.03.2021 Agricultură PDF format
154. 20/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.180/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale 24.03.2021 Muncă
Sănătate
24.03.2021 Muncă
Sănătate
PDF format
" " " 24.03.2021 Muncă
Sănătate
PDF format
155. 81/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.209/2020 privind modificarea art.IV alin.(6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.180/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale și pentru reglementarea unor măsuri în domeniul sănătății cauzate de evoluția răspândirii infecțiilor determinate de virusul SARS-CoV-2 24.03.2021 Muncă
Sănătate
24.03.2021 Muncă
Sănătate
PDF format
" " " 24.03.2021 Muncă
Sănătate
PDF format
156. 107/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală 25.03.2021 Buget 25.03.2021 Buget PDF format
157. 14/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.174/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează activitatea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, în contextul crizei provocate de COVID-19 25.03.2021 Buget 25.03.2021 Buget PDF format
158. 442/2019 Proiect de Lege privind înființarea Fondului Special pentru Încurajarea Librăriilor de Provincie 30.03.2021 Buget 30.03.2021 Buget PDF format
159. 160/2020 Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul apărării naționale 30.03.2021 Apărare 30.03.2021 Apărare PDF format
160. 461/2020 Proiect de Lege privind completarea art.49 din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative 30.03.2021 Buget
Juridică
30.03.2021 Buget
Juridică
PDF format
161. 466/2020 Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2020 privind modificarea și completarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru completarea art.218 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și pentru completarea art.12 alin.(5) din Legea nr.237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare 30.03.2021 Buget
Juridică
30.03.2021 Buget
Juridică
PDF format
162. 44/2021 Proiect de Lege privind impozitarea zero a industriei HoReCa 30.03.2021 Buget 30.03.2021 Buget PDF format
163. / Propunere legislativă privind completarea Regulamentului Camerei Deputaților 30.03.2021 Regulament      
164. / Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților 30.03.2021 Regulament      
165. 105/2010 Proiect de Lege privind insolvența persoanelor fizice 31.03.2021 Juridică 01.04.2021 Juridică PDF format
166. 178/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Programului carne de porc din fermele românești 31.03.2021 Buget
Agricultură
31.03.2021 Buget
Agricultură
PDF format
167. 241/2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.16 din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat 31.03.2021 Juridică 31.03.2021 Juridică PDF format
168. 717/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 31.03.2021 Muncă
Juridică
     
169. 176/2019 Propunere legislativă pentru completarea articolului 38 alineatul (3) din Legea-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 31.03.2021 Muncă      
170. 392/2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.45/2019 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul îmbunătățirilor funciare 31.03.2021 Agricultură 31.03.2021 Agricultură PDF format
171. 460/2019 Proiect de Lege privind sancționarea dublului standard de calitate a produselor și serviciilor pentru consumatori 31.03.2021 Industrii
Agricultură
31.03.2021 Industrii
Agricultură
PDF format
172. 470/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2019 pentru completarea art.61 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ 31.03.2021 Buget
Administrație
Muncă
Juridică
31.03.2021 Buget
Administrație
Muncă
Juridică
PDF format
173. 597/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 31.03.2021 Buget 31.03.2021 Buget PDF format
174. 36/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.197/2020 privind unele măsuri în domeniul asistenței medicale pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 31.03.2021 Sănătate 31.03.2021 Sănătate PDF format
175. 53/2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic 31.03.2021 Cultură 31.03.2021 Cultură PDF format
176. 59/2021 Proiect de Lege privind identificarea distinctă și promovarea produselor agricole și alimentare de natură a indica originea geografică, locală, națională sau regională, istorică sau tradițională, pe teritoriul României 31.03.2021 Industrii
Agricultură
31.03.2021 Industrii
Agricultură
PDF format
177. 92/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.216/2020 privind prorogarea unui termen 31.03.2021 Buget
Muncă
31.03.2021 Buget
Muncă
PDF format
" " " 31.03.2021 Buget
Muncă
PDF format
178. 105/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.223/2020 privind aprobarea preluării de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a drepturilor și obligațiilor, inclusiv a obligațiilor de plată a cotizației anuale de membru al Organizației de Colaborare a Căilor Ferate (OCCF) 31.03.2021 Buget
Transport
31.03.2021 Buget
Transport
PDF format
179. 425/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2019 pentru modificarea și completarea art.29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române 01.04.2021 Agricultură
Transport
01.04.2021 Agricultură
Transport
PDF format
180. 127/2021 Proiect de Lege privind acceptarea Convenției globale pentru recunoașterea calificărilor din învățământul superior, adoptată la Paris la 25 noiembrie 2019 01.04.2021 Muncă
Învățământ
01.04.2021 Muncă
Învățământ
PDF format
181. 351/2016 Propunere legislativă privind înființarea Institutului Național de Pregătire pentru Situații de Urgență din România - INSPUR 07.04.2021 Administrație
Sănătate
Învățământ
07.04.2021 Administrație
Sănătate
Învățământ
PDF format
182. 413/2017 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.32 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale 07.04.2021 Buget
Administrație
07.04.2021 Buget
Administrație
PDF format
183. 138/2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.372 din Legea nr.286/2009 - "Codul Penal" 07.04.2021 Juridică 07.04.2021 Juridică PDF format
184. 323/2019 Proiect de Lege pentru completarea art.22 din Legea 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare 07.04.2021 Industrii
Administrație
07.04.2021 Industrii
Administrație
PDF format
185. 243/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 08.04.2021 Buget 08.04.2021 Buget PDF format
" " " 08.04.2021 Buget PDF format
186. 41/2019 Proiect de Lege privind obligativitatea instructajului post-natal 08.04.2021 Sănătate 08.04.2021 Sănătate PDF format
187. 339/2020 Propunere legislativă pentru completarea art.206 al Legii nr.95 din 2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată 08.04.2021 Sănătate 08.04.2021 Sănătate PDF format
188. 10/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.169/2020 privind completarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.63/2020 pentru organizarea și desfășurarea unor campanii de informare publică în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19 08.04.2021 Buget 08.04.2021 Buget PDF format
" " " 08.04.2021 Buget PDF format
189. 112/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.2/2021 pentru completarea art.38 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 08.04.2021 Învățământ
Juridică
Apărare
08.04.2021 Învățământ
Juridică
Apărare
" " " 08.04.2021 Învățământ
Juridică
Apărare
PDF format
190. 130/2020 Proiect de Lege pentru acordarea unor facilități pentru contribuabilii operatori economici pe teritoriul României 09.04.2021 Buget
Constitutionalitate
     
191. 132/2020 Proiect de Lege pentru suspendarea rambursării creditelor 09.04.2021 Buget
Constitutionalitate
     
192. 512/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia, precum și pentru modificarea Legii nr.328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia 09.04.2021 Cultură 09.04.2021 Cultură PDF format
193. 513/2014 Proiectul Legii de completare a Legii nr.341/2004 a recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 13.04.2021 Juridică 13.04.2021 Juridică PDF format
194. 358/2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.221/2009 privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 13.04.2021 Juridică 13.04.2021 Juridică PDF format
195. 463/2018 Proiect de Lege pentru modificarea articolelor 218 și 219 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal 13.04.2021 Juridică 13.04.2021 Juridică PDF format
196. 702/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de Procedură Civilă 13.04.2021 Juridică 12.04.2021 Juridică PDF format
197. 556/2019 Proiect de Lege privind regimul articolelor pirotehnice 13.04.2021 Apărare 13.04.2021 Apărare PDF format
198. 45/2020 Proiect de Lege pentru instituirea Zilei Românității Balcanice 13.04.2021 Drepturile omului 13.04.2021 Drepturile omului PDF format
199. 263/2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal 13.04.2021 Juridică 12.04.2021 Juridică PDF format
200. 12/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.172/2020 pentru modificarea unor acte normative, aprobarea unor măsuri privind proiectele de mediu cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru reglementarea serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane 13.04.2021 Industrii
Administrație
13.04.2021 Industrii
Administrație
PDF format
201. 16/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.176/2020 pentru modificarea art.6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub formă de voucher pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în practicarea sportului de performanță 13.04.2021 Buget
Sport
13.04.2021 Buget PDF format
202. 121/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2021 pentru completarea art.252 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr.1/2011, precum și a altor acte normative 13.04.2021 Buget
Sănătate
13.04.2021 Buget
Sănătate
PDF format
203. 143/2021 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul tehnico-militar, semnat la București, la 5 septembrie 2020 13.04.2021 Apărare 13.04.2021 Apărare PDF format
204. 145/2019 Proiect de Lege privind activitățile de transport alternativ cu un vehicul cu conducător auto “VTS” 14.04.2021 Industrii
Administrație
Tehnologia informației
Transport
14.04.2021 Industrii
Administrație
Juridică
Tehnologia informației
Transport
PDF format
" " " 14.04.2021 Industrii
Administrație
Juridică
Tehnologia informației
Transport
205. 432/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 14.04.2021 Sport 14.04.2021 PDF format
206. 440/2019 Proiectul Legii Magnițki privind instituirea unor sancțiuni în privința cetățenilor străini responsabili pentru încălcarea gravă a drepturilor omului 14.04.2021 Drepturile omului
Politică externă
14.04.2021 Drepturile omului
Politică externă
PDF format
207. 579/2019 Proiect de Lege pentru înființarea Băncilor de Lapte Matern 14.04.2021 Sănătate 14.04.2021 Sănătate PDF format
208. 582/2019 Proiect de Lege pentru clasificarea maternităților ca Spitale Prieten al Copilului, în vederea promovării și susținerii alăptării și reducerii gradului de mortalitate și morbiditate infantilă 14.04.2021 Sănătate 14.04.2021 Sănătate PDF format
209. 210/2020 Proiect de Lege privind organizarea și exercitarea profesiei de etolog 14.04.2021 Muncă
Învățământ
14.04.2021 Muncă
Învățământ
PDF format
210. 359/2020 Proiect de Lege pentru completarea art.861 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 14.04.2021 Muncă
Sănătate
14.04.2021 Muncă
Sănătate
PDF format
211. 79/2021 Propunere legislativă pentru completarea art.12 din Legea nr.1/2011 a educației naționale 14.04.2021 Învățământ 14.04.2021 Învățământ PDF format
212. / Proiect de Hotărâre privind completarea Regulamentului Camerei Deputaților 14.04.2021 Regulament      
213. 153/2018 Propunere legislativă privind preluarea la datoria publică a sumei de 17.261.739,95 euro, parte din împrumutul extern contractat, cu garanția statului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de către Consiliul Județean Suceava, în asociere cu un număr de 60 unități administrativ-teritoriale din județul Suceava, de la Deutsche Bank AG Londra, pentru finanțarea Programului "Utilități și mediu la standarde europene în județul Suceava" 15.04.2021 Industrii
Juridică
15.04.2021 Buget PDF format
214. 212/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.30 din Legea nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României 15.04.2021 Buget 15.04.2021 Buget PDF format
215. 499/2019 Proiect de Lege privind preluarea de către bugetul de stat a datoriilor aferente implementării "Programului Utilități și Mediu la standarde europene" în județul Suceava 15.04.2021 Buget 15.04.2021 Buget PDF format
216. 14/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.174/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează activitatea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, în contextul crizei provocate de COVID-19 15.04.2021 Buget 15.04.2021 Buget PDF format
217. 284/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.53/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind măsuri de protecție socială determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 16.04.2021 Muncă 16.04.2021 Muncă PDF format
218. 73/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației 19.04.2021 Învățământ
Constitutionalitate
     
219. 129/2020 Proiect de Lege privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare și execuțional penale 19.04.2021 Juridică
Apărare
19.04.2021 Juridică
Apărare
PDF format
220. 53/2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic 19.04.2021 Cultură 19.04.2021 Cultură PDF format
221. 119/2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.65, alin.(62) și articolul 68 alin e) din Legea educației naționale nr.1/2011 19.04.2021 Învățământ 19.04.2021 Învățământ PDF format
222. 621/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub formă de voucher pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în practicarea sportului de performanță 20.04.2021 Buget
Învățământ
20.04.2021 Buget
Învățământ
PDF format
223. 113/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.221/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora 20.04.2021 Muncă
Transport
20.04.2021 Muncă
Transport
PDF format
224. 850/2015 Propunere legislativă privind decontarea serviciilor medicale pentru fertilizarea in vitro și embriotransfer 21.04.2021 Sănătate 21.04.2021 Sănătate PDF format
225. 714/2018 Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de moașă, precum și înființarea și funcționarea Colegiului Național al Moașelor din România 21.04.2021 Sănătate 21.04.2021 Sănătate PDF format
226. 93/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.218/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr.1/2011, precum și a altor acte normative 21.04.2021 Sănătate 21.04.2021 Sănătate PDF format
227. 128/2021 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în legătură cu proiectele nuclearo-energetice de la Cernavodă și în sectorul energiei nucleare civile din România, semnat la București, la 9 decembrie 2020 și la Upper Marlboro, la 4 decembrie 2020 21.04.2021 Industrii 21.04.2021 Industrii PDF format
228. 380/2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii partidelor politice nr.14/2003 22.04.2021 Juridică 22.04.2021 Juridică PDF format
229. 400/2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.14/2003, Legea partidelor politice, republicată 22.04.2021 Juridică 22.04.2021 Juridică PDF format
230. 6/2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.54 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară 22.04.2021 Juridică 22.04.2021 Juridică PDF format
231. 97/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.225/2020 privind modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii 22.04.2021 Agricultură 22.04.2021 Agricultură PDF format

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București vineri, 23 aprilie 2021, 3:19
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro