Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Camera Deputatilor > Rapoarte depuse Versiunea pentru printare

Fisiere raport depuse de comisii

  P.L. Titlu Document raport Depunere raport
Data Comisia Fisier Data Comisia
1. 332/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 05.02.2019 Muncă PDF format 05.02.2019 Muncă
2. 362/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 05.02.2019 Muncă PDF format 05.02.2019 Muncă
3. 519/2017 Propunere legislativă pentru completarea anexei nr.2 și modificarea anexei nr.3 la Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 05.02.2019 Muncă PDF format 05.02.2019 Muncă
4. 526/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.218 din 23 iulie 2015 privind protejarea și sprijinirea persoanelor afectate de emisiile de substanțe nocive provenite din extracțiile de țiței din zona Suplacu de Barcău 05.02.2019 Muncă PDF format 05.02.2019 Muncă
5. 535/2017 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea alin.(5) al art.65 din Legea nr.263 din 2010 privind sistemul unitar de pensii publice 05.02.2019 Muncă PDF format 05.02.2019 Muncă
6. 204/2018 Propunere legislativă pentru modificarea lit.e) alin.(1), art.114 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 05.02.2019 Muncă PDF format 05.02.2019 Muncă
7. 209/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice 05.02.2019 Muncă PDF format 05.02.2019 Muncă
8. 466/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.159 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 05.02.2019 Muncă PDF format 05.02.2019 Muncă
9. 619/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.53 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 05.02.2019 Muncă PDF format 05.02.2019 Muncă
10. 621/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 05.02.2019 Muncă PDF format 05.02.2019 Muncă
11. 627/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 05.02.2019 Muncă PDF format 05.02.2019 Muncă
12. 628/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 05.02.2019 Muncă PDF format 05.02.2019 Muncă
13. 631/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 05.02.2019 Muncă PDF format 05.02.2019 Muncă
14. 636/2018 Propunere legislativă pentru completarea art.55 alin.(1) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 05.02.2019 Muncă PDF format 05.02.2019 Muncă
15. 739/2018 Proiect de Lege privind activitatea consulară 05.02.2019 Politică externă PDF format 05.02.2019 Politică externă
16. 714/2010 Propunere legislativă privind producerea energiei electrice și termice în cogenerare 06.02.2019 Industrii PDF format 06.02.2019 Industrii
17. 14/2018 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2017 pentru modificarea art.8 alin.(1) din Legea nr.360/2013 privind constituirea și menținerea unui nivel minim de rezerve de țiței și de produse petroliere 06.02.2019 Industrii PDF format 06.02.2019 Industrii
18. 15/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2017 pentru modificarea art.8 alin.(1) din Legea nr.360/2013 privind constituirea și menținerea unui nivel minim de rezerve de țiței și de produse petroliere 06.02.2019 Industrii PDF format 06.02.2019 Industrii
19. 597/2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.4 alin.(7) din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006 06.02.2019 Industrii PDF format 06.02.2019 Industrii
20. 746/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată 06.02.2019 Administrație PDF format 06.02.2019 Administrație
21. 467/2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor comerciale 12.02.2019 Agricultură PDF format 12.02.2019 Agricultură
22. 322/2018 Proiect de Lege pentru abrogarea art.9 din Legea nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecție 12.02.2019 Agricultură
Juridică
Mediu
PDF format 12.02.2019 Agricultură
Juridică
Mediu
23. 26/2019 Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2019 13.02.2019 Buget PDF format 13.02.2019 Buget
24. 27/2019 Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 13.02.2019 Buget PDF format 13.02.2019 Buget
25. 45/2019 Proiect de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019 13.02.2019 Buget PDF format 13.02.2019 Buget
26. 45/2019 Proiect de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019 13.02.2019 Buget PDF format 13.02.2019 Buget
27. 574/2018 Proiect de Lege privind gestionarea siturilor potențial contaminate și a celor contaminate 14.02.2019 Administrație
Mediu
PDF format 14.02.2019 Administrație
Mediu
28. 547/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.65/2018 pentru modificarea anexei la Legea nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecție 15.02.2019 Agricultură
Juridică
Mediu
PDF format 15.02.2019 Agricultură
Juridică
Mediu
29. 45/2019 Proiect de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019 15.02.2019 Buget PDF format 15.02.2019 Buget
30. 45/2019 Proiect de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019 15.02.2019 Buget PDF format 15.02.2019 Buget
31. 4/2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.8 alin.(1) din Legea nr.190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) 20.02.2019 Juridică PDF format 20.02.2019 Juridică
32. 8/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.100/2018 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare și investiții 20.02.2019 Economică PDF format 20.02.2019 Economică
33. 719/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.218 din 2002, privind organizarea și funcționarea Poliției Române 21.02.2019 Apărare PDF format 21.02.2019 Apărare
34. 741/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 21.02.2019 Buget PDF format 21.02.2019 Buget
35. 753/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.98/2018 privind modificarea art.2 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.115/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată prin Ministerul Finanțelor și Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă privind Proiectul de dezvoltare rurală a Munților Apuseni, în valoare de 12,4 milioane DST, semnat la Roma la 10 mai 1999 21.02.2019 Buget PDF format 21.02.2019 Buget
36. 707/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001 25.02.2019 Administrație
Juridică
PDF format 25.02.2019 Administrație
Juridică
37. 812/2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2015 privind utilizarea unor date din registrele cu numele pasagerilor în cadrul cooperării transfrontaliere pentru prevenirea și combaterea actelor de terorism, a infracțiunilor conexe acestora și a infracțiunilor contra securității naționale, precum și pentru prevenirea și înlăturarea amanințărilor la adresa securității naționale 26.02.2019 Juridică
Apărare
Transport
PDF format 26.02.2019 Juridică
Apărare
Transport
38. 544/2017 Proiect de Lege pentru susținerea reîntregirii familiei de români cu ocazia Centenarului Marii Uniri 26.02.2019 Transport PDF format 26.02.2019 Transport
39. 493/2018 Proiect de Lege privind completarea art.III din Legea nr.72/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare 26.02.2019 Agricultură
Învățământ
Juridică
PDF format 26.02.2019 Agricultură
Învățământ
Juridică
40. 691/2018 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile 26.02.2019 Buget
Mediu
PDF format 26.02.2019 Buget
Mediu
41. 46/2019 Proiect de Lege pentru completarea art.2 din Ordonanței de urgență a Guvernului nr.179/2002 privind demilitarizarea unităților aparatului central al Minsterului Afacerilor Interne și a structurilor subordonate acestuia 26.02.2019 Apărare PDF format 26.02.2019 Apărare
42. 50/2019 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului de aderare a Republicii Macedonia de Nord la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles, la 6 februarie 2019 26.02.2019 Politică externă PDF format 26.02.2019 Politică externă
43. 70/2019 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru studierea istoriei comunităților evreiești din România 26.02.2019 Apărare PDF format 26.02.2019 Apărare
44. 430/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.139/2002 privind desființarea Societății naționale "Cai de Rasă" - S.A. și preluarea parimoniului acesteia de către Regia Națională a Pădurilor 27.02.2019 Agricultură PDF format 27.02.2019 Agricultură
45. 471/2018 Proiect de Lege pentru abrogarea alin.(21) al art.94 din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției 27.02.2019 Juridică PDF format 27.02.2019 Juridică
46. 496/2018 Proiect de Lege privind instituirea zilei de 11 martie ca Ziua națională a Meseriilor 27.02.2019 Muncă
Învățământ
PDF format 27.02.2019 Muncă
Învățământ
47. 710/2018 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative 27.02.2019 Buget PDF format 27.02.2019 Buget
48. 6/2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Educației Naționale nr.1/2011 27.02.2019 Învățământ PDF format 27.02.2019 Învățământ
49. 15/2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei 27.02.2019 Industrii PDF format 27.02.2019 Industrii
50. 47/2019 Proiect de Lege pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind intensificarea cooperării în prevenirea și combaterea infracțiunilor grave, semnat la 5 octombrie 2015 la Washington D.C. 27.02.2019 Juridică
Apărare
PDF format 27.02.2019 Juridică
Apărare
51. 238/2018 Propunere legislativă pentru anularea unor obligații fiscale în domeniul agricol 28.02.2019 Buget PDF format 28.02.2019 Buget
52. 16/2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere, a căilor ferate forestiere și a lucrărilor de corectare a torenților din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități adminstrativ teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora 28.02.2019 Agricultură PDF format 28.02.2019 Agricultură
53. 35/2019 Proiect de Lege pentru completarea art.561 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice 28.02.2019 Mediu PDF format 28.02.2019 Mediu
54. 40/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare 28.02.2019 Agricultură PDF format 28.02.2019 Agricultură
55. 595/2018 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.282/2005 privind organizarea activității de transfuzie sanguină, donarea de sânge și componente de origine umană, precum și asigurarea calității și securității sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice 04.03.2019 Sănătate PDF format 04.03.2019 Sănătate
56. 754/2018 Proiect de Lege pentru declararea zilei de 30 octombrie ca "Ziua pacientului cu arsuri" 04.03.2019 Sănătate PDF format 04.03.2019 Sănătate
57. 69/2019 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.254/2017 privind externarea persoanelor decedate de religie mozaică din unitățile sanitare 05.03.2019 Sănătate PDF format 05.03.2019 Sănătate
58. 684/2013 Propunere legislativă privind falimentul persoanelor fizice 06.03.2019 Juridică PDF format 06.03.2019 Juridică
59. 228/2016 Propunere legislativă privind unele măsuri referitoare la plățile beneficiarilor Sit Natura 2000 06.03.2019 Buget
Agricultură
Juridică
PDF format 06.03.2019 Buget
Agricultură
Juridică
60. 289/2017 Proiect de Lege privind transpunerea Directivei (UE) 2016/1164 a Consiliului din 12 iulie 2016 de stabilire a normelor împotriva practicilor de evitare a obligațiilor fiscale care au incidență directă asupra funcționării pieței interne, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L 193/1 din data de 19 iulie 2016 06.03.2019 Buget PDF format 06.03.2019 Buget
61. 569/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali 06.03.2019 Administrație
Juridică
PDF format 06.03.2019 Administrație
Juridică
62. 572/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal 06.03.2019 Buget PDF format 06.03.2019 Buget
63. 86/2018 Proiectul Legii manualului școlar 06.03.2019 Învățământ
Juridică
PDF format 06.03.2019 Învățământ
Juridică
64. 242/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției 06.03.2019 Juridică PDF format 06.03.2019 Juridică
65. 590/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice 06.03.2019 Administrație PDF format 06.03.2019 Administrație
66. 592/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul inspecției economico-financiare efectuate de Ministerul Finanțelor Publice și pentru completarea unor acte normative 06.03.2019 Buget PDF format 06.03.2019 Buget
67. 622/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.3 alin.(1) și alin.(2) din Legea apelor nr.107/1996 06.03.2019 Mediu PDF format 06.03.2019 Mediu
68. 1/2019 Proiect de Lege pentru acceptarea Deciziei Consiliului (UE, Euratom) 2018/994, adoptată la Bruxelles, la 13 iulie 2018, de modificare a Actului privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct, anexat la Decizia 76/787/CECO, CEE, Euratom a Consiliului din 20 septembrie 1976 06.03.2019 Administrație
Juridică
PDF format 06.03.2019 Administrație
Juridică
69. 49/2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.104/2018 privind implementarea programului guvernamental "gROwth - Contul individual de economii Junior Centenar" 06.03.2019 Buget PDF format 06.03.2019 Buget
70. 63/2019 Proiect de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Transportului și concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." -S.A., în domeniul public al orașului Huedin, comunei Sâncraiu și comunei Călățele 06.03.2019 Administrație
Juridică
Transport
PDF format 06.03.2019 Administrație
Juridică
Transport
71. 196/2016 Propunere legislativă pentru modificarea art.17 alin.(1) din Legea nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European 07.03.2019 Juridică PDF format 07.03.2019 Juridică
72. 499/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României 07.03.2019 Juridică PDF format 07.03.2019 Juridică
73. 615/2018 Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE, EURATOM) nr.1141/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene 07.03.2019 Juridică PDF format 07.03.2019 Juridică
74. 237/2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, și a Legii nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali 11.03.2019 Administrație
Juridică
PDF format 11.03.2019 Administrație
Juridică
75. 329/2016 Proiect de Lege privind modificarea și completarea art.7 din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali 11.03.2019 Administrație
Juridică
PDF format 11.03.2019 Administrație
Juridică
76. 454/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.33/2018 privind modificarea Ordonanței Guvernului nr.46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de România prin aderarea la Convenția internațională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigației aeriene și la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum și a unor obligații care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigație aeriană 12.03.2019 Transport PDF format 12.03.2019 Transport
77. 20/2019 Propunere legislativă modificarea art.31 din Legea nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare 12.03.2019 Industrii
Agricultură
PDF format 12.03.2019 Industrii
Agricultură
78. 25/2019 Propunere legislativă privind facilitarea încheierii contractelor de donație între operatorii economici și instituțiile sociale 13.03.2019 Juridică PDF format 13.03.2019 Juridică
79. 26/2019 Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2019 13.03.2019 Buget PDF format 13.03.2019 Buget
80. 71/2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.9 alin.(1) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică și pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Instituției Prefectului - Județul Bacău, în domeniul public al județului Bacău 13.03.2019 Juridică PDF format 13.03.2019 Juridică
81. 122/2015 Proiect de Lege privind unele măsuri vizând republicarea actelor normative 14.03.2019 Juridică PDF format 14.03.2019 Juridică
82. 26/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2016 privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România-S.A. și înființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere S.A., precum și modificarea și completarea unor acte normative 14.03.2019 Juridică
Transport
PDF format 14.03.2019 Juridică
Transport
83. 518/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.60/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul forței de muncă 14.03.2019 Muncă PDF format 14.03.2019 Muncă
84. 747/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 64 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 14.03.2019 Buget PDF format 14.03.2019 Buget
85. 602/2017 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă 19.03.2019 Muncă PDF format 19.03.2019 Muncă
86. 111/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului 19.03.2019 Juridică
Apărare
PDF format 19.03.2019 Juridică
Apărare
87. 148/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii 19.03.2019 Muncă PDF format 19.03.2019 Muncă
88. 255/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.14 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 19.03.2019 Muncă PDF format 19.03.2019 Muncă
89. 732/2018 Propunere legislativă pentru implementarea subpunctului 1 al punctului III din Rezoluțiunea Adunării Naționale de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918 19.03.2019 Administrație
Juridică
PDF format 19.03.2019 Administrație
Juridică
90. 55/2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.107/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene 19.03.2019 Buget
Muncă
PDF format 19.03.2019 Buget
Muncă
91. 422/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2018 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 20.03.2019 Muncă PDF format 20.03.2019 Muncă
92. 642/2018 Propunere legislativă privind unele măsuri în domeniul expertizării în securitate și sănătate ocupațională 20.03.2019 Muncă
Sănătate
PDF format 20.03.2019 Muncă
Sănătate
93. 752/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2018 pentru completarea art.159 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 20.03.2019 Sănătate PDF format 20.03.2019 Sănătate
94. 23/2019 Propunere legislativă privind instituirea zilei de 21 aprilie - Ziua națională a luptei împotriva traficului ilicit de mărfuri 20.03.2019 Administrație PDF format 20.03.2019 Administrație
95. 28/2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale 20.03.2019 Învățământ PDF format 20.03.2019 Învățământ
96. 118/2019 Proiect de Lege privind instituirea Zilei Sveti Sava, sărbătoare a minorității sârbe din România 20.03.2019 Drepturile omului PDF format 20.03.2019 Drepturile omului
97. 24/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2016 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terțelor persoane prin accidente de vehicule și de tramvaie 21.03.2019 Buget
Industrii
Juridică
Transport
PDF format 21.03.2019 Buget
Industrii
Juridică
Transport
98. 442/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi 21.03.2019 Buget
Juridică
PDF format 21.03.2019 Buget
Juridică
99. 591/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.51/1999 privind investigația tehnică a accidentelor și incidentelor din aviația civilă 21.03.2019 Transport PDF format 21.03.2019 Transport
100. 7/2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.97/2018 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitare de stat 21.03.2019 Administrație
Învățământ
PDF format 21.03.2019 Administrație
Învățământ
101. 76/2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2019 privind modificarea și completarea unor acte normative 21.03.2019 Administrație
Juridică
PDF format 21.03.2019 Administrație
Juridică
102. 690/2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.75 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 25.03.2019 Sănătate PDF format 25.03.2019 Sănătate
103. 492/2017 Propunere legislativă privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului în domeniul privat al statului și în proprietatea asociațiilor angajaților din centrele de perfecționare profesională agricolă 26.03.2019 Agricultură
Juridică
PDF format 26.03.2019 Agricultură
Juridică
104. 503/2018 Proiect de Lege privind societățile mutuale de asigurare și pentru modificarea și completarea unor acte normative 26.03.2019 Economică
Buget
PDF format 26.03.2019 Economică
Buget
105. 751/2018 Propunere legislativă privind aprobarea Programului-pilot de preluare a personalului angajat cu pregătire paramedicală din cadrul echipajelor SMURD specializate în acordarea primului-ajutor calificat, aflate în finanțarea autorităților administrației publice locale 26.03.2019 Administrație
Sănătate
Apărare
PDF format 26.03.2019 Administrație
Sănătate
Apărare
106. 29/2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.96/2018 privind prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative 26.03.2019 Muncă PDF format 26.03.2019 Muncă
107. 87/2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.57 alin.(2) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012 26.03.2019 Industrii PDF format 26.03.2019 Industrii
108. 128/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență 26.03.2019 Apărare PDF format 26.03.2019 Apărare
109. 140/2019 Propunere legislativă pentru completarea art.27 din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale 26.03.2019 Juridică PDF format 26.03.2019 Juridică
110. 140/2019 Propunere legislativă pentru completarea art.27 din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale 26.03.2019 Juridică PDF format 26.03.2019 Juridică
111. 542/2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali 27.03.2019 Administrație
Juridică
PDF format 27.03.2019 Administrație
Juridică
112. 297/2016 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii 115/2015 pentru alegerea autorităților aministrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali 27.03.2019 Administrație
Juridică
PDF format 27.03.2019 Administrație
Juridică
113. 55/2017 Proiect de Lege pentru completarea art.24 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor 27.03.2019 Muncă PDF format 27.03.2019 Muncă
114. 69/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor 27.03.2019 Mediu PDF format 27.03.2019 Mediu
115. 297/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.31/1990 Legea societăților 27.03.2019 Economică
Juridică
PDF format 27.03.2019 Economică
Juridică
116. 555/2018 Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(5) și (6) al art. 66 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor 27.03.2019 Agricultură PDF format 27.03.2019 Agricultură
117. 61/2019 Proiect de Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar 27.03.2019 Administrație PDF format 27.03.2019 Administrație
118. 62/2019 Proiect de Lege privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile 27.03.2019 Buget
Mediu
PDF format 27.03.2019 Buget
Mediu
119. 67/2019 Proiect de Lege pentru instituirea "Zilei Dramaturgiei Românești" 27.03.2019 Administrație
Cultură
PDF format 27.03.2019 Administrație
Cultură
120. 82/2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.112/2018 privind accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public 27.03.2019 Tehnologia informației PDF format 27.03.2019 Tehnologia informației
121. 82/2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.112/2018 privind accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public 27.03.2019 Tehnologia informației PDF format 27.03.2019 Tehnologia informației
122. 89/2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2019 privind modificarea și completarea Legii nr.362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice 27.03.2019 Tehnologia informației PDF format 27.03.2019 Tehnologia informației
123. 132/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor 27.03.2019 Muncă PDF format 27.03.2019 Muncă
124. 140/2019 Propunere legislativă pentru completarea art.27 din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale 27.03.2019 Juridică PDF format 27.03.2019 Juridică
125. 140/2019 Propunere legislativă pentru completarea art.27 din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale 27.03.2019 Juridică PDF format 27.03.2019 Juridică
126. 626/2018 Proiect de Lege pentru completarea Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă 28.03.2019 Muncă
Juridică
PDF format 28.03.2019 Muncă
Juridică
127. 30/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.99/2018 pentru modificarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local 28.03.2019 Administrație
Juridică
PDF format 28.03.2019 Administrație
Juridică
128. 30/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.99/2018 pentru modificarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local 28.03.2019 Administrație
Juridică
PDF format 28.03.2019 Administrație
Juridică
129. 75/2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală 28.03.2019 Buget PDF format 28.03.2019 Buget
130. 172/2018 Proiect de Lege privind modificarea și completerea Legii nr.526/2003 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a turismului "Schi în România " 01.04.2019 Industrii
Agricultură
PDF format 01.04.2019 Industrii
Agricultură
131. 369/2018 Proiect de Lege privind Codul administrativ al României 01.04.2019 PDF format 01.04.2019
132. 21/2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, precum și pentru modificarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate 01.04.2019 Administrație
Apărare
Politică externă
PDF format 01.04.2019 Administrație
Apărare
Politică externă
133. 65/2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr.241/2006 01.04.2019 Industrii
Administrație
PDF format 01.04.2019 Industrii
Administrație
134. 72/2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii concurenței nr.21/1996 01.04.2019 Industrii
Juridică
PDF format 01.04.2019 Industrii
Juridică
135. 83/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2018 pentru modificarea și completarea art.38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene 01.04.2019 Buget
Administrație
PDF format 01.04.2019 Buget
Administrație
136. 438/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii petrolului nr.238/2004 02.04.2019 Industrii
Mediu
PDF format 02.04.2019 Industrii
Mediu
137. 30/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.99/2018 pentru modificarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local 02.04.2019 Administrație
Juridică
PDF format 02.04.2019 Administrație
Juridică
138. 30/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.99/2018 pentru modificarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local 02.04.2019 Administrație
Juridică
PDF format 02.04.2019 Administrație
Juridică
139. 74/2019 Propunere legislativă "Legea concediului pentru divorț" 02.04.2019 Muncă PDF format 02.04.2019 Muncă
140. 142/2019 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind dobândirea, pe baza de reciprocitate, a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru buna funcționare a misiunilor diplomatice și oficiilor consulare, semnat la Abu Dhabi, la 17 octombrie 2018 02.04.2019 Juridică PDF format 02.04.2019 Juridică
141. 141/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.5/2018 pentru completarea art.4 din Legea serviciilor de transport public local nr.92/2007 03.04.2019 Industrii
Transport
PDF format 03.04.2019 Industrii
Transport
142. 551/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale 03.04.2019 Muncă PDF format 03.04.2019 Muncă
143. 638/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.76/2018 privind aprobarea Programului de investiții în domeniul culturii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative 03.04.2019 Buget
Cultură
PDF format 03.04.2019 Buget
Cultură
144. 672/2018 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare 03.04.2019 Industrii
Transport
PDF format 03.04.2019 Industrii
Transport
145. 678/2018 Propunere legislativă pentru completarea articolului 14 al Legii nr.213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților 03.04.2019 Buget PDF format 03.04.2019 Buget
146. 743/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit protecție internațională sau un drept de ședere în România, precum și a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European 03.04.2019 Muncă PDF format 03.04.2019 Muncă
147. 430/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.139/2002 privind desființarea Societății naționale "Cai de Rasă" - S.A. și preluarea parimoniului acesteia de către Regia Națională a Pădurilor 04.04.2019 Agricultură PDF format 04.04.2019 Agricultură
148. 689/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art V din Ordonanței Guvernului nr.17 /2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative 04.04.2019 Buget PDF format 04.04.2019 Buget
149. 363/2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.320 alin. (1) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 08.04.2019 Sănătate PDF format 08.04.2019 Sănătate
150. 467/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice 08.04.2019 Apărare PDF format 08.04.2019 Apărare
151. 86/2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe lonescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare 08.04.2019 Agricultură
Învățământ
PDF format 08.04.2019 Agricultură
Învățământ
152. 103/2019 Proiect de Lege privind reorganizarea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, precum și modificarea unor acte normative 08.04.2019 Sănătate PDF format 08.04.2019 Sănătate
153. 340/2018 Proiect de Lege pentru modificarea art. 12 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție 09.04.2019 Juridică PDF format 09.04.2019 Juridică
154. 340/2018 Proiect de Lege pentru modificarea art. 12 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție 09.04.2019 Juridică PDF format 09.04.2019 Juridică
155. 705/2018 Propunere legislativă pentru protecția minorilor și a tinerilor aflați în dificultate, din centrele de ocrotire aflate în administrația Statului 09.04.2019 Drepturile omului
Muncă
PDF format 09.04.2019 Drepturile omului
Muncă
156. 172/2019 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români 09.04.2019 Administrație PDF format 09.04.2019 Administrație
157. 185/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români 09.04.2019 Administrație PDF format 09.04.2019 Administrație
158. 195/2019 Proiect de Lege privind combaterea birocrației în activitatea de relații cu publicul a autorităților și instituțiilor publice centrale și locale 09.04.2019 Administrație PDF format 09.04.2019 Administrație
159. 196/2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români 09.04.2019 Administrație PDF format 09.04.2019 Administrație
160. 436/2017 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă 10.04.2019 Juridică PDF format 10.04.2019 Juridică
161. 556/2017 Proiect de Lege privind completarea art.903 din Legea nr.134/ 2010 privind Codul de procedură civilă 10.04.2019 Juridică PDF format 10.04.2019 Juridică
162. 172/2018 Proiect de Lege privind modificarea și completerea Legii nr.526/2003 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a turismului "Schi în România " 10.04.2019 Industrii
Agricultură
PDF format 10.04.2019 Industrii
Agricultură
163. 745/2018 Proiect de Lege pentru completarea alin.(1) al art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală 10.04.2019 Industrii
Administrație
PDF format 10.04.2019 Industrii
Administrație
164. 44/2019 Propunere legislativă pentru completarea art.7 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală 10.04.2019 Industrii
Administrație
PDF format 10.04.2019 Industrii
Administrație
165. 56/2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.108/2018 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii 10.04.2019 Industrii PDF format 10.04.2019 Industrii
166. 92/2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.3 din Legea nr.363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea I - Rețele de transport 10.04.2019 Administrație
Transport
PDF format 10.04.2019 Administrație
Transport
167. 109/2019 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.90 din 26 martie 2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor 10.04.2019 Juridică PDF format 10.04.2019 Juridică
168. 117/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2019 pentru modificarea și completarea art.8 din Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice 10.04.2019 Agricultură PDF format 10.04.2019 Agricultură
169. 127/2019 Propunere legislativă pentru completarea art.100 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici 10.04.2019 Administrație
Muncă
PDF format 10.04.2019 Administrație
Muncă
170. 141/2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.29 alin.(2) din Legea educației naționale nr.1/2011 10.04.2019 Învățământ PDF format 10.04.2019 Învățământ
171. 161/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții 10.04.2019 Industrii PDF format 10.04.2019 Industrii
172. 197/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile inidividuale și întreprinderile familiale 10.04.2019 Industrii PDF format 10.04.2019 Industrii
173. 211/2019 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Ungaria privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București, la 3 octombrie 2018 10.04.2019 Apărare PDF format 10.04.2019 Apărare
174. 483/2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator 15.04.2019 Juridică PDF format 15.04.2019 Juridică
175. 541/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea și efectelor consumului produselor din tutun 15.04.2019 Sănătate PDF format 15.04.2019 Sănătate
176. 224/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea articolului 223 din Legea educației naționale nr.1/2011 15.04.2019 Învățământ PDF format 15.04.2019 Învățământ
177. 348/2017 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.4/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 16.04.2019 Buget PDF format 16.04.2019 Buget
178. 453/2017 Proiect de Lege privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, construcții edificate pe acestea și anumitor activități economice autorizate 16.04.2019 Buget
Administrație
Juridică
PDF format 16.04.2019 Buget
Administrație
Juridică
179. 512/2018 Proiect de Lege pentru modificarea alin. (1) al art. 35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România 16.04.2019 Juridică PDF format 16.04.2019 Juridică
180. 552/2018 Proiect de Lege privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare 16.04.2019 Juridică
Apărare
PDF format 16.04.2019 Juridică
Apărare
181. 680/2018 Propunere legislativă privind abrogarea art.19 din Ordonanța de urgență nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare 16.04.2019 Buget
Muncă
PDF format 16.04.2019 Buget
Muncă
182. 722/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.93/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene 16.04.2019 Buget
Muncă
PDF format 16.04.2019 Buget
Muncă
183. 728/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal și a Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 16.04.2019 Buget
Sănătate
PDF format 16.04.2019 Buget
Sănătate
184. 173/2019 Propunere legislativă pentru completarea art.60 din LEGEA nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal 16.04.2019 Buget PDF format 16.04.2019 Buget
185. 182/2019 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative 16.04.2019 Industrii
Administrație
Juridică
PDF format 16.04.2019 Industrii
Administrație
Juridică
186. 192/2019 Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 16.04.2019 Muncă
Sănătate
PDF format 16.04.2019 Muncă
Sănătate
187. 209/2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții 16.04.2019 Industrii
Administrație
Juridică
PDF format 16.04.2019 Industrii
Administrație
Juridică
188. 217/2019 Proiect de Lege privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale și supravegherii pieței echipamentelor 16.04.2019 Juridică
Tehnologia informației
PDF format 16.04.2019 Juridică
Tehnologia informației
189. 217/2019 Proiect de Lege privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale și supravegherii pieței echipamentelor 16.04.2019 Juridică
Tehnologia informației
PDF format 16.04.2019 Juridică
Tehnologia informației
190. 112/2016 Propunere legislativă privind procedura interpretării actelor normative 17.04.2019 Juridică PDF format 17.04.2019 Juridică
191. 220/2017 Proiect de Lege privind abrogarea alin.(1) al art.7, alin.(1) al art.11 și alin.(5) al art.20 din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România 17.04.2019 Juridică PDF format 17.04.2019 Juridică
192. 421/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 17.04.2019 Industrii
Juridică
Transport
PDF format 17.04.2019 Industrii
Juridică
Transport
193. 421/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 17.04.2019 Industrii
Juridică
Transport
PDF format 17.04.2019 Industrii
Juridică
Transport
194. 713/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului 17.04.2019 Muncă
Juridică
PDF format 17.04.2019 Muncă
Juridică
195. 19/2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.9 alin.(21) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 17.04.2019 Agricultură
Mediu
PDF format 17.04.2019 Agricultură
Mediu
196. 80/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.1/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.195/2018 privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție 17.04.2019 Buget
Agricultură
PDF format 17.04.2019 Buget
Agricultură
197. 110/2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.3/2019 privind eșalonarea plății drepturilor salariale restante pentru unele categorii de personal din sistemul justiției 17.04.2019 Muncă
Juridică
PDF format 17.04.2019 Muncă
Juridică
198. 120/2019 Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor și Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private 17.04.2019 Economică
Buget
PDF format 17.04.2019 Economică
Buget
199. 147/2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.3 din Legea nr.60 din 23 septembrie 1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice 17.04.2019 Apărare PDF format 17.04.2019 Apărare
200. 164/2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.1 din Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului 17.04.2019 Sănătate PDF format 17.04.2019 Sănătate
201. 174/2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.67 din Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor 17.04.2019 Apărare PDF format 17.04.2019 Apărare
202. 200/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor și a Legii nr.78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România 18.04.2019 Administrație
Apărare
PDF format 18.04.2019 Administrație
Apărare
203. 212/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.30 din Legea nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României 18.04.2019 Buget PDF format 18.04.2019 Buget
204. 215/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.14/2019 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019 18.04.2019 Buget PDF format 18.04.2019 Buget
205. 362/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2017 privind asistența medicală comunitară 23.04.2019 Administrație
Sănătate
PDF format 23.04.2019 Administrație
Sănătate
206. 734/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor 23.04.2019 Juridică
Apărare
PDF format 23.04.2019 Juridică
Apărare
207. 54/2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.106/2018 privind prorogarea unor termene 23.04.2019 Buget
Cultură
PDF format 23.04.2019 Buget
Cultură
208. 68/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe 23.04.2019 Cultură
Juridică
PDF format 23.04.2019 Cultură
Juridică
209. 113/2019 Proiect de Lege pentru instituirea zilei de 1 noiembrie ca Ziua Națională a Radioului 23.04.2019 Cultură PDF format 23.04.2019 Cultură
210. 601/2014 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 24.04.2019 Industrii
Juridică
Transport
PDF format 24.04.2019 Industrii
Juridică
Transport
211. 582/2015 Propunere legislativă privind înființarea Muzeului Ororilor Comunismului în România 24.04.2019 Cultură PDF format 24.04.2019 Cultură
212. 37/2017 Proiect de Lege privind statutul personalului feroviar 24.04.2019 Muncă
Transport
PDF format 24.04.2019 Muncă
Transport
213. 133/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de susținere a activității de reproducție în sectorul de creștere a bubalinelor 24.04.2019 Buget
Agricultură
PDF format 24.04.2019 Buget
Agricultură
214. 273/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.10 alin.(14) din Legea nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării" 24.04.2019 Mediu PDF format 24.04.2019 Mediu
215. 438/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii petrolului nr.238/2004 24.04.2019 Industrii
Mediu
PDF format 24.04.2019 Industrii
Mediu
216. 506/2018 Proiect de Lege privind unele măsuri necesare pentru realizarea lucrărilor și implementarea proiectelor de importanță națională privind rețeaua electrică de transport 24.04.2019 Industrii
Agricultură
Juridică
Mediu
PDF format 24.04.2019 Industrii
Agricultură
Juridică
Mediu
217. 654/2018 Proiect de Lege privind fondul de compensare a investitorilor 24.04.2019 Economică
Buget
PDF format 24.04.2019 Economică
Buget
218. 729/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 24.04.2019 Industrii
Juridică
Apărare
Transport
PDF format 24.04.2019 Industrii
Juridică
Apărare
Transport
219. 744/2018 Proiect de Lege pentru abrogarea alin.(1), (2) și (4) ale art.40 din Ordonanța Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale 24.04.2019 Industrii
Transport
PDF format 24.04.2019 Industrii
Transport
220. 81/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.2/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2018 privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol 24.04.2019 Buget
Agricultură
PDF format 24.04.2019 Buget
Agricultură
221. 111/2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2019 privind reorganizarea sistemului național de clasificare a carcaselor de bovine, porcine și ovine, precum și monitorizarea, controlul și raportarea prețurilor de piață a carcaselor și ale animalelor vii 24.04.2019 Agricultură PDF format 24.04.2019 Agricultură
222. 121/2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2019 privind transmiterea obiectivului de investiții “Canal magistral Siret-Bărăgan” din administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor, prin Administrația Națională “Apele Române”, în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare 24.04.2019 Agricultură PDF format 24.04.2019 Agricultură
223. 126/2019 Proiect de Lege pentru modificarea lit.k) a art. 64 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura 24.04.2019 Agricultură
Mediu
PDF format 24.04.2019 Agricultură
Mediu
224. 143/2019 Proiect de Lege privind cerințele de creștere a mobilității salariaților între statele membre prin îmbunătățirea dobândirii și păstrării drepturilor la pensie suplimentară 24.04.2019 Muncă PDF format 24.04.2019 Muncă
225. 160/2019 Proiect de Lege pentru abrogarea art.II din Legea nr.231/2018 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 24.04.2019 Agricultură
Juridică
PDF format 24.04.2019 Agricultură
Juridică
226. 179/2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.10/2019 privind stabilirea unor măsuri privind finanțarea investițiilor în turism și modificarea unor acte normative 24.04.2019 Buget
Industrii
Administrație
PDF format 24.04.2019 Buget
Industrii
Administrație
227. 199/2019 Proiect de Lege pentru Programul Național Prima Lumină 24.04.2019 Industrii PDF format 24.04.2019 Industrii
228. 216/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.15/2019 pentru prorogarea unor termene 24.04.2019 Buget PDF format 24.04.2019 Buget
229. 223/2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.18/2019 privind modificarea și completarea art.II din Legea nr.145/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative 24.04.2019 Buget PDF format 24.04.2019 Buget
230. 144/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști 02.05.2019 Apărare PDF format 02.05.2019 Apărare
231. 640/2018 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(4) al art.9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 06.05.2019 Industrii
Juridică
Apărare
Transport
PDF format 06.05.2019 Industrii
Juridică
Apărare
Transport
232. 641/2018 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.98 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195 din 12/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată 06.05.2019 Industrii
Juridică
Apărare
Transport
PDF format 06.05.2019 Industrii
Juridică
Apărare
Transport
233. 410/2017 Propunere legislativă pentru înființarea Muzeului Național al Victimelor Comunismului 07.05.2019 Cultură PDF format 07.05.2019 Cultură
234. 77/2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 07.05.2019 Învățământ PDF format 07.05.2019 Învățământ
235. 78/2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației 07.05.2019 Învățământ PDF format 07.05.2019 Învățământ
236. 79/2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educaței naționale nr.1/2011 07.05.2019 Învățământ PDF format 07.05.2019 Învățământ
237. 95/2019 Proiect de Lege privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant 07.05.2019 Mediu PDF format 07.05.2019 Mediu
238. 95/2019 Proiect de Lege privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant 07.05.2019 Mediu PDF format 07.05.2019 Mediu
239. 210/2019 Propunere legislativă privind modificarea art.277 din Legea nr.1/2011 a educației naționale 07.05.2019 Învățământ PDF format 07.05.2019 Învățământ
240. 214/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.13/2019 pentru completarea Legii nr.176/2018 privind internshipul 07.05.2019 Muncă PDF format 07.05.2019 Muncă
241. 229/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2019 pentru completarea Legii educației naționale nr.1/2011, instituirea unor derogări și prorogarea unor termene 07.05.2019 Învățământ PDF format 07.05.2019 Învățământ
242. 163/2019 Propunere legislativă privind modificarea OUG nr.194/2002 privind regimul strainilor în România și OG nr.25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România 08.05.2019 Muncă
Apărare
PDF format 08.05.2019 Muncă
Apărare
243. 162/2019 Propunere legislativă pentru completarea art.8 din Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice 09.05.2019 Agricultură PDF format 09.05.2019 Agricultură
244. 95/2019 Proiect de Lege privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant 13.05.2019 Mediu PDF format 13.05.2019 Mediu
245. 95/2019 Proiect de Lege privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant 13.05.2019 Mediu PDF format 13.05.2019 Mediu
246. 209/2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții 13.05.2019 Industrii
Administrație
Juridică
PDF format 13.05.2019 Industrii
Administrație
Juridică
247. 231/2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ 13.05.2019 Juridică PDF format 13.05.2019 Juridică
248. 4/2015 Propunere legislativă pentru completarea art. 70 din Legea educației naționale nr.1/2011 14.05.2019 Învățământ PDF format 14.05.2019 Învățământ
249. 454/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 14.05.2019 Industrii
Juridică
Transport
PDF format 14.05.2019 Industrii
Juridică
Transport
250. 45/2019 Proiect de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019 14.05.2019 Buget
Juridică
PDF format 14.05.2019 Buget
Juridică
251. 550/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.69/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 20.05.2019 Muncă
Sănătate
PDF format 20.05.2019 Muncă
Sănătate
252. 128/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative 29.05.2019 Buget
Transport
PDF format 29.05.2019 Buget
Transport
253. 101/2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2019 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare 29.05.2019 Cultură PDF format 29.05.2019 Cultură
254. 103/2019 Proiect de Lege privind reorganizarea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, precum și modificarea unor acte normative 30.05.2019 Sănătate PDF format 30.05.2019 Sănătate
255. 148/2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor și pentru modificarea unor acte normative 03.06.2019 Agricultură PDF format 03.06.2019 Agricultură
256. 157/2019 Propunere legislativă modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991 03.06.2019 Agricultură
Juridică
PDF format 03.06.2019 Agricultură
Juridică
257. 37/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.52/1997 privind regimul juridic al francizei, precum și pentru modificarea art.7 pct.15 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 04.06.2019 Industrii
Juridică
PDF format 04.06.2019 Industrii
Juridică
258. 102/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice 04.06.2019 Administrație
Mediu
PDF format 04.06.2019 Administrație
Mediu
259. 694/2015 Proiect de Lege privind reglementarea creanțelor cesionate 05.06.2019 Buget
Juridică
PDF format 05.06.2019 Buget
Juridică
260. 366/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.58/2017 pentru modificarea și completarea Legii farmaciei nr.266/2008 05.06.2019 Sănătate PDF format 05.06.2019 Sănătate
261. 322/2018 Proiect de Lege pentru abrogarea art.9 din Legea nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecție 05.06.2019 Agricultură
Juridică
Mediu
PDF format 05.06.2019 Agricultură
Juridică
Mediu
262. 547/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.65/2018 pentru modificarea anexei la Legea nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecție 05.06.2019 Agricultură
Juridică
Mediu
PDF format 05.06.2019 Agricultură
Juridică
Mediu
263. 34/2019 Proiect de Lege pentru înființarea Agenției pentru Calitatea și Marketingul Produselor Agroalimentare 05.06.2019 Agricultură PDF format 05.06.2019 Agricultură
264. 53/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.105/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fondurilor europene nerambursabile 05.06.2019 Buget PDF format 05.06.2019 Buget
265. 150/2019 Proiect de Lege pentru înființarea postului de specialist în domeniul consultanței agricole în cadrul fiecărei unități a administrației publice locale, în scopul asigurării serviciilor de consiliere agricolă pentru fermieri 05.06.2019 Agricultură PDF format 05.06.2019 Agricultură
266. 184/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice 05.06.2019 Agricultură
Învățământ
PDF format 05.06.2019 Agricultură
Învățământ
267. 205/2019 Propunere legislativă pentru completarea art.320 din Legea 95/14.04.2006 privind reforma în domeniul sănătății 05.06.2019 Sănătate PDF format 05.06.2019 Sănătate
268. 232/2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a Educației Naționale 05.06.2019 Învățământ PDF format 05.06.2019 Învățământ
269. 234/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi 05.06.2019 Buget PDF format 05.06.2019 Buget
270. 242/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.27/2019 pentru completarea art.230 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 05.06.2019 Sănătate PDF format 05.06.2019 Sănătate
271. 243/2018 Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri 11.06.2019 Agricultură
Muncă
PDF format 11.06.2019 Agricultură
Muncă
272. 399/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.260 alin.(1) lit.i) din Legea nr.53/2003 - Codul muncii 11.06.2019 Muncă PDF format 11.06.2019 Muncă
273. 487/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 11.06.2019 Muncă PDF format 11.06.2019 Muncă
274. 704/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare 11.06.2019 Drepturile omului
Juridică
PDF format 11.06.2019 Drepturile omului
Juridică
275. 98/2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.56 alin.(1) lit.a) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 11.06.2019 Muncă PDF format 11.06.2019 Muncă
276. 98/2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.56 alin.(1) lit.a) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 11.06.2019 Muncă PDF format 11.06.2019 Muncă
277. 361/2015 Propunere legislativă privind acordarea de vouchere culturale 12.06.2019 Buget
Cultură
PDF format 12.06.2019 Buget
Cultură
278. 730/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală 12.06.2019 Buget
Juridică
PDF format 12.06.2019 Buget
Juridică
279. 48/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.103/2018 pentru modificarea art.1 din Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război 12.06.2019 Muncă
Apărare
PDF format 12.06.2019 Muncă
Apărare
280. 97/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării" 12.06.2019 Juridică
Mediu
PDF format 12.06.2019 Juridică
Mediu
281. 98/2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.56 alin.(1) lit.a) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 12.06.2019 Muncă PDF format 12.06.2019 Muncă
282. 98/2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.56 alin.(1) lit.a) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 12.06.2019 Muncă PDF format 12.06.2019 Muncă
283. 151/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor explozive 12.06.2019 Apărare PDF format 12.06.2019 Apărare
284. 151/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor explozive 12.06.2019 Apărare PDF format 12.06.2019 Apărare
285. 154/2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.16 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare 12.06.2019 Cultură PDF format 12.06.2019 Cultură
286. 225/2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.4 din Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri 12.06.2019 Muncă PDF format 12.06.2019 Muncă
287. 233/2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.207 și 213 din Legea educației naționale nr.1/2011 12.06.2019 Învățământ PDF format 12.06.2019 Învățământ
288. 259/2019 Propunere legislativă pentru modificarea alineatelor (2) și (3) ale art.17 din Legea nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.307 din 25 aprilie 2014, cu modificările ulterioare 12.06.2019 Apărare PDF format 12.06.2019 Apărare
289. 263/2019 Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe 12.06.2019 Juridică PDF format 12.06.2019 Juridică
290. 395/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.25 alin.(4) lit.i) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal 13.06.2019 Buget PDF format 13.06.2019 Buget
291. 395/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.25 alin.(4) lit.i) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal 13.06.2019 Buget PDF format 13.06.2019 Buget
292. 84/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul 13.06.2019 Administrație PDF format 13.06.2019 Administrație
293. 236/2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011, versiune actualizată la 02.10.2015, privind educația națională 13.06.2019 Învățământ PDF format 13.06.2019 Învățământ
294. 221/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii apiculturii nr.383/2013 19.06.2019 Agricultură PDF format 19.06.2019 Agricultură
295. 221/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii apiculturii nr.383/2013 19.06.2019 Agricultură PDF format 19.06.2019 Agricultură
296. 511/2017 Proiect de Lege privind câinii salvamontiști 19.06.2019 Agricultură
Apărare
PDF format 19.06.2019 Agricultură
Apărare
297. 372/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării " 19.06.2019 Juridică
Mediu
PDF format 19.06.2019 Juridică
Mediu
298. 249/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.24/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor, precum și a altor acte normative 19.06.2019 Juridică PDF format 19.06.2019 Juridică
299. 265/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de stat 19.06.2019 Muncă
Apărare
19.06.2019 Muncă
Apărare
300. 265/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de stat 19.06.2019 Muncă
Apărare
PDF format 19.06.2019 Muncă
Apărare
301. 431/2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.32 și art.33 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale 20.06.2019 Buget
Administrație
PDF format 20.06.2019 Buget
Administrație
302. 270/2019 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 20.06.2019 Buget PDF format 20.06.2019 Buget
303. 97/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării" 21.06.2019 Juridică
Mediu
PDF format 21.06.2019 Juridică
Mediu
304. 162/2018 Proiect de Lege privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Instituția Prefectului - județul Giurgiu în domeniul public al județului Giurgiu 24.06.2019 Administrație
Juridică
PDF format 24.06.2019 Administrație
Juridică
305. 709/2018 Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.9/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației 24.06.2019 Învățământ PDF format 24.06.2019 Învățământ
306. 97/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării" 24.06.2019 Juridică
Mediu
PDF format 24.06.2019 Juridică
Mediu
307. 240/2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.20/2019 privind transmiterea unor terenuri proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură în administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor - Administrația Națională "Apele Române" 24.06.2019 Agricultură
Mediu
PDF format 24.06.2019 Agricultură
Mediu
308. 23/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice 25.06.2019 Agricultură
Juridică
PDF format 25.06.2019 Agricultură
Juridică
309. 483/2018 Proiect de Lege pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative 25.06.2019 Buget
Juridică
PDF format 25.06.2019 Buget
Juridică
310. 723/2018 Proiect de Lege privind statutul polițiștilor de penitenciare 25.06.2019 Administrație
Juridică
PDF format 25.06.2019 Administrație
Juridică
311. 726/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor 25.06.2019 Transport PDF format 25.06.2019 Transport
312. 33/2019 Proiect de Lege pentru modificarea anexei 3 la Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România 25.06.2019 Industrii
Transport
PDF format 25.06.2019 Industrii
Transport
313. 243/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii responsabilității fiscal-bugetare nr.69/2010 25.06.2019 Buget PDF format 25.06.2019 Buget
314. 244/2019 Proiect de Lege pentru completarea articolului 5 din Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică 25.06.2019 Juridică PDF format 25.06.2019 Juridică
315. 254/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice 25.06.2019 Juridică
Apărare
PDF format 25.06.2019 Juridică
Apărare
316. 254/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice 25.06.2019 Juridică
Apărare
PDF format 25.06.2019 Juridică
Apărare
317. 274/2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații 25.06.2019 Administrație
Juridică
PDF format 25.06.2019 Administrație
Juridică
318. 289/2019 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local 25.06.2019 Administrație
Juridică
PDF format 25.06.2019 Administrație
Juridică
319. 290/2019 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat 25.06.2019 Juridică PDF format 25.06.2019 Juridică
320. 659/2018 Propunere legislativă privind activitățile prestabilite de tip ridesharing 26.06.2019 Industrii
Administrație
Tehnologia informației
Transport
PDF format 26.06.2019 Industrii
Administrație
Tehnologia informației
Transport
321. 666/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare 26.06.2019 Buget PDF format 26.06.2019 Buget
322. 10/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite 26.06.2019 Juridică PDF format 26.06.2019 Juridică
323. 10/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite 26.06.2019 Juridică PDF format 26.06.2019 Juridică
324. 11/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente 26.06.2019 Administrație
Juridică
PDF format 26.06.2019 Administrație
Juridică
325. 104/2019 Proiect de Lege privind transmiterea unor imobile aferente infrastructurii portuare din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu în domeniul public al comunei Cetate 26.06.2019 Administrație
Juridică
Transport
PDF format 26.06.2019 Administrație
Juridică
Transport
326. 114/2019 Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(5) al art.5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative 26.06.2019 Agricultură
Administrație
Învățământ
PDF format 26.06.2019 Agricultură
Administrație
Învățământ
327. 125/2019 Proiect de Lege pentru completarea art.139 din Legea nr.53/2003-Codul Muncii 26.06.2019 Muncă PDF format 26.06.2019 Muncă
328. 145/2019 Proiect de Lege privind activitățile de transport alternativ cu un vehicul cu conducător auto “VTS” 26.06.2019 Industrii
Administrație
Juridică
Tehnologia informației
Transport
PDF format 26.06.2019 Industrii
Administrație
Juridică
Tehnologia informației
Transport
329. 247/2019 Proiect de Lege pentru acceptarea Protocolului, deschis spre semnare la Luxemburg la 8 iunie 2017, de modificare a Tratatului referitor la Sistemul european de informații privind vehiculele și permisele de conducere (EUCARIS), semnat la Luxemburg la 29 iunie 2000, precum și pentru modificarea art.115 alin.(1) lit.k) din Ordonanța Guvernului nr.83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor 26.06.2019 Administrație
Apărare
PDF format 26.06.2019 Administrație
Apărare
330. 248/2019 Propunere legislativă pentru completarea art.65 din Legea educației naționale nr.1/2011 26.06.2019 Învățământ PDF format 26.06.2019 Învățământ
331. 250/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.21/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere 26.06.2019 Industrii
Administrație
Transport
PDF format 26.06.2019 Industrii
Administrație
Transport
332. 261/2019 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat și cooperare dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte, semnat la Bruxelle, la 19 octombrie 2018 26.06.2019 Industrii PDF format 26.06.2019 Industrii
333. 271/2019 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Japonia, pe de altă parte, semnat la 17 iulie 2018, la Tokyo 26.06.2019 Industrii PDF format 26.06.2019 Industrii
334. 383/2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 - Codul fiscal 27.06.2019 Buget
Administrație
PDF format 27.06.2019 Buget
Administrație
335. 221/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii apiculturii nr.383/2013 27.06.2019 Agricultură PDF format 27.06.2019 Agricultură
336. 447/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.182/2002 privind protecția informațiilor clasificate 02.07.2019 Juridică
Apărare
PDF format 02.07.2019 Juridică
Apărare
337. 447/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.182/2002 privind protecția informațiilor clasificate 02.07.2019 Juridică
Apărare
PDF format 02.07.2019 Juridică
Apărare
338. 254/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice 02.07.2019 Juridică
Apărare
PDF format 02.07.2019 Juridică
Apărare
339. 254/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice 02.07.2019 Juridică
Apărare
PDF format 02.07.2019 Juridică
Apărare
340. 277/2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare 02.07.2019 Apărare PDF format 02.07.2019 Apărare
341. 315/2019 Proiect de Lege privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul protecției mediului 02.07.2019 Mediu PDF format 02.07.2019 Mediu
342. 316/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea articolului 16 din Ordonanța de urgențã a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului 02.07.2019 Administrație
Mediu
PDF format 02.07.2019 Administrație
Mediu
343. 187/2019 Proiect de Lege privind finanțarea și implementarea Programului "Tineri în Parlament" 03.07.2019 Juridică PDF format 03.07.2019 Juridică
344. 246/2019 Proiect de Lege privind vânzarea imobilelor sau a spațiilor, aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, închiriate asociațiilor sau fundațiilor 03.07.2019 Administrație
Juridică
PDF format 03.07.2019 Administrație
Juridică
345. 329/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală 03.07.2019 Juridică PDF format 03.07.2019 Juridică
346. 546/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.64/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman 15.07.2019 Agricultură PDF format 15.07.2019 Agricultură
347. 219/2017 Proiect de Lege pentru grațierea unor pedepse și a unor măsuri educative privative de libertate 27.08.2019 Juridică PDF format 27.08.2019 Juridică
348. 219/2017 Proiect de Lege pentru grațierea unor pedepse și a unor măsuri educative privative de libertate 27.08.2019 Juridică PDF format 27.08.2019 Juridică
349. 540/2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal 28.08.2019 Buget PDF format 28.08.2019 Buget
350. 218/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.24 /2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman 02.09.2019 Agricultură PDF format 02.09.2019 Agricultură
351. 394/2017 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman 03.09.2019 Agricultură PDF format 03.09.2019 Agricultură
352. 243/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 04.09.2019 Buget PDF format 04.09.2019 Buget
353. 220/2019 Propunere legislativă pentru completerea art.36 din Legea nr.46/2008 - Codul Silvic 04.09.2019 Agricultură
Juridică
Mediu
PDF format 04.09.2019 Agricultură
Juridică
Mediu
354. 238/2019 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale 04.09.2019 Învățământ PDF format 04.09.2019 Învățământ
355. 262/2019 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 71 din Legea educației naționale nr.1/2011 04.09.2019 Învățământ PDF format 04.09.2019 Învățământ
356. 660/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru completarea Legii privind drepturile pacientului nr.46/2003 11.09.2019 Sănătate PDF format 11.09.2019 Sănătate
357. 242/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.27/2019 pentru completarea art.230 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 11.09.2019 Sănătate PDF format 11.09.2019 Sănătate
358. 356/2019 Proiect de Lege privind înființarea Muzeului Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului din România 11.09.2019 Drepturile omului PDF format 11.09.2019 Drepturile omului
359. 106/2019 Propunere legislativă pentru îmbunătățirea cadrului organizatoric și funcțional în vederea depistării precoce a cancerului profesional și a pneumoconiozelor 12.09.2019 Muncă
Sănătate
PDF format 12.09.2019 Muncă
Sănătate
360. 299/2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.34/2019 privind unele măsuri cu caracter fiscal-bugetar 12.09.2019 Buget PDF format 12.09.2019 Buget
361. 304/2019 Proiect de Lege privind serviciile de plată și pentru modificarea unor acte normative 12.09.2019 Buget PDF format 12.09.2019 Buget
362. 305/2019 Proiect de Lege privind activitatea de emitere de monedă electronică 12.09.2019 Buget PDF format 12.09.2019 Buget
363. 324/2019 Proiect de Lege pentru completarea art.12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români 12.09.2019 Administrație PDF format 12.09.2019 Administrație
364. 527/2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii 17.09.2019 Muncă PDF format 17.09.2019 Muncă
365. 56/2018 Proiect de Lege pentru abrogarea art.29 1 din Legea îmbunătățirilor funciare nr.138/2004 17.09.2019 Industrii
Agricultură
Juridică
PDF format 17.09.2019 Industrii
Agricultură
Juridică
366. 398/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat 17.09.2019 Muncă PDF format 17.09.2019 Muncă
367. 665/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și pentru modificarea art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice 17.09.2019 Buget
Muncă
PDF format 17.09.2019 Buget
Muncă
368. 22/2019 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1), lit.a) și b) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii 17.09.2019 Muncă PDF format 17.09.2019 Muncă
369. 24/2019 Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii 17.09.2019 Muncă PDF format 17.09.2019 Muncă
370. 170/2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții 17.09.2019 Administrație
Juridică
PDF format 17.09.2019 Administrație
Juridică
371. 60/2017 Proiect de Lege privind reglementarea serviciilor integrate de prevenire și protecție a persoanelor cu sindrom Down 18.09.2019 Muncă
Sănătate
PDF format 18.09.2019 Muncă
Sănătate
372. 318/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor 18.09.2019 Juridică PDF format 18.09.2019 Juridică
373. 326/2019 Proiect de Lege pentru introducerea disciplinei "Educație și cultură media" în învățământul preuniversitar 18.09.2019 Învățământ PDF format 18.09.2019 Învățământ
374. 328/2019 Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate 18.09.2019 Apărare
Politică externă
PDF format 18.09.2019 Apărare
Politică externă
375. 339/2019 Proiectul Legii modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local 18.09.2019 Administrație PDF format 18.09.2019 Administrație
376. 589/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2018 pentru completarea art.15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene 19.09.2019 Buget PDF format 19.09.2019 Buget
377. 592/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul inspecției economico-financiare efectuate de Ministerul Finanțelor Publice și pentru completarea unor acte normative 19.09.2019 Buget PDF format 19.09.2019 Buget
378. 269/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.69/2010 a responsabilității fiscal-bugetare 19.09.2019 Buget PDF format 19.09.2019 Buget
379. 273/2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.55 alin.(6) lit.d) din Legea responsabilității fiscal-bugetare 69/2010 19.09.2019 Buget PDF format 19.09.2019 Buget
380. 300/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.35/2019 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului și pentru modificarea și completarea unor acte normative 19.09.2019 Buget PDF format 19.09.2019 Buget
381. 338/2019 Proiect de Lege pentru aprobarea plății cotizației anuale în vederea participării Poliției Române la Rețeaua Polițiilor Rutiere din Europa - TISPOL, precum și pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte 19.09.2019 Buget PDF format 19.09.2019 Buget
382. 495/2018 Proiect de Lege privind întreținerea animalelor de serviciu sau destinate serviciului scoase din funcțiune sau declasate care aparțin instituțiilor și structurilor publice din România 23.09.2019 Agricultură
Apărare
PDF format 23.09.2019 Agricultură
Apărare
383. 178/2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.106 din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii 24.09.2019 Muncă PDF format 24.09.2019 Muncă
384. 262/2017 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților 24.09.2019 Muncă PDF format 24.09.2019 Muncă
385. 319/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor 24.09.2019 Muncă PDF format 24.09.2019 Muncă
386. 526/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.38 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 24.09.2019 Muncă PDF format 24.09.2019 Muncă
387. 556/2018 Propunere legislativă privind stimularea prezentării gravidelor la consultații prenatale 24.09.2019 Muncă PDF format 24.09.2019 Muncă
388. 12/2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.49 din 29 iulie 1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 162 din 1 august 1991 24.09.2019 Muncă PDF format 24.09.2019 Muncă
389. 14/2019 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(11) și alin.(12) ale art.29 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 24.09.2019 Muncă PDF format 24.09.2019 Muncă
390. 36/2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul drepturilor veteranilor de război, invalizilor și văduvelor de război 24.09.2019 Muncă PDF format 24.09.2019 Muncă
391. 228/2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.1 al Legii nr.49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război 24.09.2019 Muncă
Apărare
PDF format 24.09.2019 Muncă
Apărare
392. 278/2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.257 din Legea educației naționale nr.1/2011 24.09.2019 Învățământ PDF format 24.09.2019 Învățământ
393. 279/2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale 24.09.2019 Apărare PDF format 24.09.2019 Apărare
394. 296/2019 Propunere legislativă pentru completarea art.76 din Legea educației naționale nr.1/2011 24.09.2019 Învățământ PDF format 24.09.2019 Învățământ
395. 327/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 24.09.2019 Muncă PDF format 24.09.2019 Muncă
396. 397/2019 Proiect de Lege privind instituirea zilei de 12 octombrie ca Ziua limbii, alfabetului și culturii armene 24.09.2019 Drepturile omului PDF format 24.09.2019 Drepturile omului
397. 221/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii apiculturii nr.383/2013 25.09.2019 Agricultură PDF format 25.09.2019 Agricultură
398. 488/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative privind funcționarii publici 25.09.2019 Administrație
Muncă
PDF format 25.09.2019 Administrație
Muncă
399. 671/2018 Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Băncii de Resurse Genetice pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice și Medicinale Buzău 25.09.2019 Agricultură PDF format 25.09.2019 Agricultură
400. 17/2019 Propunere legislativă privind înființarea abatoarelor mobile având ca obiect activitatea de abatorizare a animalelor și comercializarea cărnii 25.09.2019 Agricultură PDF format 25.09.2019 Agricultură
401. 801/2015 Proiect de Lege privind dezvoltarea finanțărilor participative (crowdfunding) 26.09.2019 Economică
Buget
PDF format 26.09.2019 Economică
Buget
402. 304/2019 Proiect de Lege privind serviciile de plată și pentru modificarea unor acte normative 26.09.2019 Buget PDF format 26.09.2019 Buget
403. 305/2019 Proiect de Lege privind activitatea de emitere de monedă electronică 26.09.2019 Buget PDF format 26.09.2019 Buget
404. 360/2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.146 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 26.09.2019 Buget PDF format 26.09.2019 Buget
405. 366/2019 Proiect de Lege pentru ratificarea Scrisorii de întelegere privind avansul pentru pregătirea Proiectului de dezvoltare propus, "Cartierul pentru justitie ", dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnată la Bruxelles la 30 mai 2019 si la Bucuresti la 6 iunie 2019 26.09.2019 Buget PDF format 26.09.2019 Buget
406. 401/2018 Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(1) al art.3 din Hotărârea Guvernului nr.250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare 02.10.2019 Muncă PDF format 02.10.2019 Muncă
407. 581/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2018 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2011 pentru aprobarea organizării unor acțiuni de informare și promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, în plan intern și internațional 02.10.2019 Agricultură PDF format 02.10.2019 Agricultură
408. 9/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 02.10.2019 Agricultură
Juridică
PDF format 02.10.2019 Agricultură
Juridică
409. 58/2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.110/2018 privind modificarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.92/2011 pentru aprobarea organizării unor acțiuni de informare și promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, în plan intern și internațional 02.10.2019 Agricultură PDF format 02.10.2019 Agricultură
410. 276/2019 Propunere legislativă privind protecția operatorilor economici împotriva abuzurilor instituțiilor statului 02.10.2019 Juridică PDF format 02.10.2019 Juridică
411. 383/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea alineatelor (3) și (4) ale articolului 16, precum și a Anexei din Legea nr.215 /2016 privind ceremoniile oficiale 02.10.2019 Administrație PDF format 02.10.2019 Administrație
412. 176/2019 Propunere legislativă pentru completarea articolului 38 alineatul (3) din Legea-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 03.10.2019 Muncă PDF format 03.10.2019 Muncă
413. 294/2019 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova în domeniul prevenirii și combaterii corupției, semnat la 19 decembrie 2018, la Chișinău 03.10.2019 Juridică
Apărare
PDF format 03.10.2019 Juridică
Apărare
414. 334/2019 Propunere legislativă pentru modificarea si completarea art.214 din Legea educației naționale nr.1/2011 03.10.2019 Învățământ PDF format 03.10.2019 Învățământ
415. 336/2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii educaței naționale nr.1/2011 03.10.2019 Învățământ PDF format 03.10.2019 Învățământ
416. 375/2019 Proiect de Lege privind unele măsuri referitoare la inspectorii antifraudă din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală - Direcția de Combatere a Fraudelor 03.10.2019 Buget PDF format 03.10.2019 Buget
417. 293/2019 Propunere legislativă privind modificarea alin.(1) al art.30 din Legea 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice 04.10.2019 Juridică
Egalitatea de șanse
PDF format 04.10.2019 Juridică
Egalitatea de șanse
418. 263/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.217/2000 privind aprobarea coșului minim de consum lunar 07.10.2019 Muncă PDF format 07.10.2019 Muncă
419. 151/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor explozive 07.10.2019 Apărare PDF format 07.10.2019 Apărare
420. 218/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 07.10.2019 Muncă PDF format 07.10.2019 Muncă
421. 170/2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții 08.10.2019 Administrație
Juridică
PDF format 08.10.2019 Administrație
Juridică
422. 319/2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.7 și 10 din Legea nr.102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare 08.10.2019 Administrație
Juridică
PDF format 08.10.2019 Administrație
Juridică
423. 384/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii statutului asistentului social în România nr.466/2004 08.10.2019 Muncă PDF format 08.10.2019 Muncă
424. 188/2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.98 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 09.10.2019 Industrii
Juridică
Apărare
Transport
PDF format 09.10.2019 Industrii
Juridică
Apărare
Transport
425. 365/2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Educației Naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare 09.10.2019 Învățământ PDF format 09.10.2019 Învățământ
426. 395/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului Prima casă, precum și pentru aprobarea unor măsuri de aplicare a acestuia 09.10.2019 Buget PDF format 09.10.2019 Buget
427. 553/2018 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor 10.10.2019 Transport PDF format 10.10.2019 Transport
428. 303/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.32/2019 pentru autorizarea Serviciului de Protecție și Pază să înregistreze în evidențele proprii autovehiculele în care se deplasează Sanctitatea Sa Papa Francisc cu ocazia vizitei desfășurate pe teritoriul României 10.10.2019 Industrii
Juridică
Apărare
Transport
PDF format 10.10.2019 Industrii
Juridică
Apărare
Transport
429. 307/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.81/2000 privind inspecția tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România 10.10.2019 Transport PDF format 10.10.2019 Transport
430. 357/2019 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.59/2000 privind Statutul personalului silvic 10.10.2019 Agricultură PDF format 10.10.2019 Agricultură
431. 376/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier 10.10.2019 Transport PDF format 10.10.2019 Transport
432. 532/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat 14.10.2019 Muncă PDF format 14.10.2019 Muncă
433. 371/2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susținerea desfășurării Programului cultural național "Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021" 14.10.2019 Buget
Cultură
PDF format 14.10.2019 Buget
Cultură
434. 144/2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.12 alin.(3) din Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice 15.10.2019 Muncă PDF format 15.10.2019 Muncă
435. 467/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice 16.10.2019 Apărare PDF format 16.10.2019 Apărare
436. 524/2018 Propunere legislativă de modificare și completarea punctelor 20), 23) și 27) ale articolului 2 din Legea nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice 16.10.2019 Apărare PDF format 16.10.2019 Apărare
437. 122/2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.5/2019 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unei cantități de păcură necesară asigurării, pe perioada de iarnă, a agentului termic pentru încălzirea populației din municipiul Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți 16.10.2019 Industrii PDF format 16.10.2019 Industrii
438. 402/2019 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Singapore cu privire la serviciile aeriene, semnat la Sinagapore, la 31 mai 2018 16.10.2019 Transport PDF format 16.10.2019 Transport
439. 382/2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.3 alin.(2) din Legea nr.374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art.III alin.(1) din Legea nr.169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 17.10.2019 Agricultură PDF format 17.10.2019 Agricultură
440. 359/2017 Proiect de Lege pentru stabilirea conținutului de acizi grași trans în produsele alimentare destinate consumului uman 21.10.2019 Agricultură PDF format 21.10.2019 Agricultură
441. 193/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public 21.10.2019 Cultură PDF format 21.10.2019 Cultură
442. 368/2019 Propunere legislativă pentru modificarea literei b) a alineatului (3) al articolului 361 din Legea educației naționale nr.1/2011 21.10.2019 Învățământ PDF format 21.10.2019 Învățământ
443. 391/2019 Propunere legislativă privind completarea art.95 din Legea educației naționale nr.1/2011 21.10.2019 Învățământ PDF format 21.10.2019 Învățământ
444. 69/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.35 din Legea nr.379/2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război 22.10.2019 Apărare PDF format 22.10.2019 Apărare
445. 288/2019 Propunere legislativă pentru desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție 22.10.2019 Juridică PDF format 22.10.2019 Juridică
446. 354/2019 Proiect de Lege pentru completarea art.34 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii 22.10.2019 Muncă PDF format 22.10.2019 Muncă
447. 357/2019 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.59/2000 privind Statutul personalului silvic 22.10.2019 Agricultură PDF format 22.10.2019 Agricultură
448. 406/2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2019 privind activitățile de transport alternativ cu autoturism și conducător auto 22.10.2019 Tehnologia informației
Transport
PDF format 22.10.2019 Tehnologia informației
Transport
449. 434/2019 Proiect de Lege pentru declararea zilei de 18 iunie "Ziua Victimelor Deportării în Timpul Regimului Comunist" 23.10.2019 Drepturile omului PDF format 23.10.2019 Drepturile omului
450. 298/2019 Propunere legislativă pentru completarea articolului 75 din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare 24.10.2019 Apărare PDF format 24.10.2019 Apărare
451. 430/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.61/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice 24.10.2019 Administrație
Apărare
PDF format 24.10.2019 Administrație
Apărare
452. 256/2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea LEGII nr.136/2015 pentru finanțarea revistelor de cultură reprezentative din România 28.10.2019 Buget
Cultură
PDF format 28.10.2019 Buget
Cultură
453. 335/2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale 28.10.2019 Juridică PDF format 28.10.2019 Juridică
454. 367/2019 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României si Organizația Internațională a Francofoniei referitor la stabilirea la București a Biroului Regional pentru Europa Centrală si de Est si privilegiile si imunitățile sale pe teritoriul român, semnat la Erevan, la 12 octombrie 2018 28.10.2019 Juridică PDF format 28.10.2019 Juridică
455. 410/2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.60/2019 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligații fiscale și bugetare, precum și unele măsuri referitoare la obligațiile de plată aferente împrumuturilor din venituri din privatizare și a împrumuturilor contractate de statul român de la instituții de credit și subîmprumutate operatorilor economici 28.10.2019 Buget
Industrii
PDF format 28.10.2019 Buget
Industrii
456. 400/2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 29.10.2019 Buget PDF format 29.10.2019 Buget
457. 400/2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 29.10.2019 Buget PDF format 29.10.2019 Buget
458. 401/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2019 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 29.10.2019 Buget PDF format 29.10.2019 Buget
459. 609/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului 29.10.2019 Sănătate PDF format 29.10.2019 Sănătate
460. 409/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.56/2019 pentru completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfăsurate de zilieri 31.10.2019 Muncă PDF format 31.10.2019 Muncă
461. 119/2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului 04.11.2019 Muncă
Juridică
PDF format 04.11.2019 Muncă
Juridică
462. 282/2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.7 din 13 martie 1996 cadastrului și publicității imobiliare 04.11.2019 Administrație
Juridică
PDF format 04.11.2019 Administrație
Juridică
463. 286/2019 Propunere legislativă pentru completarea art.14 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului 04.11.2019 Administrație
Juridică
PDF format 04.11.2019 Administrație
Juridică
464. 321/2019 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(30 ) și (345) ale art.9 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr.7/1996 04.11.2019 Administrație
Juridică
PDF format 04.11.2019 Administrație
Juridică
465. 429/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.59/2019 pentru modificarea art.35 din Legea nr.269/2003 privind Statutul Corpului dipomatic și consular al României 04.11.2019 Politică externă PDF format 04.11.2019 Politică externă
466. 464/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Romăne 12.11.2019 Apărare PDF format 12.11.2019 Apărare
467. 347/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.37/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale 13.11.2019 Juridică
Politică externă
PDF format 13.11.2019 Juridică
Politică externă
468. 436/2019 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.17/2019 pentru modificarea pct.1 din anexa la Legea nr.196/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.74/2001 privind abilitarea Ministerului Afacerilor Interne de a angaja și presta servicii 13.11.2019 Apărare PDF format 13.11.2019 Apărare
469. 456/2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.65/2019 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2012 pentru stabilirea cadrului instituțional de acțiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României 13.11.2019 Agricultură PDF format 13.11.2019 Agricultură
470. 84/2018 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar 14.11.2019 Buget
Juridică
PDF format 14.11.2019 Buget
Juridică
471. 435/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de Guvern nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, pentru modificarea art.43 alin.(1) din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, precum și pentru modificareaart.45 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale 14.11.2019 Buget
Administrație
PDF format 14.11.2019 Buget
Administrație
472. 710/2018 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative 14.11.2019 Buget
Juridică
PDF format 14.11.2019 Buget
Juridică
473. 374/2019 Proiect de Lege privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative 14.11.2019 Buget PDF format 14.11.2019 Buget

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 20 noiembrie 2019, 3:10
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro