Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Camera Deputatilor > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Camerei Deputatilor
Stadiu: care au fost adoptate în mod tacit de către Senat în calitate de primă Cameră sesizată, în anul 2020, ca urmare a depasirii termenului constitutional, potrivit art.75 alin.2 teza a III-a din Constitutia României republicata

Numar înregistrari gasite: 281
  Numar Titlu Data
adoptarii
tacite
Stadiu
1. PL-x 22/17.02.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.73/2019 privind siguranța feroviară 10.02.2020 Lege 71/2020
02.06.2020
2. PL-x 23/17.02.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.74/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, precum și pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 10.02.2020 raport
depus
26.05.2020
3. PL-x 24/17.02.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive în perioada 2019-2024 10.02.2020 raport
depus
29.04.2020
4. PL-x 25/17.02.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.70/2019 privind unele măsuri aplicabile în cazul retragerii Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană fără un acord 10.02.2020 la comisii
17.02.2020
5. PL-x 26/17.02.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.75/2019 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru 10.02.2020 la comisii
17.02.2020
6. PL-x 27/17.02.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2019 pentru prorogarea unor termene prevăzute la art.24 alin.(51)și (61) din Legea nr.362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice, precum și a termenului prevăzut la art.II din Ordonanța Guvernului nr.2/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor si sistemelor informatice 10.02.2020 raport
depus
22.04.2020
7. PL-x 28/17.02.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2019 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităților la transport pentru anumite categorii de persoane 10.02.2020 la comisii
17.02.2020
8. PL-x 29/17.02.2020 Proiect de Lege privind abrogarea art.6 și 9 din Legea nr.190/2018 privind unele măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/EC (Regulamentul general privind protecția datelor) 10.02.2020 -
14.12.2020
9. PL-x 31/17.02.2020 Proiect de Lege pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 10.02.2020 Lege 163/2020
03.08.2020
10. PL-x 32/17.02.2020 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 10.02.2020 la comisii
17.02.2020
11. PL-x 33/17.02.2020 Proiect de Lege privind modificarea și completarea articolului 205 din Legea educației naționale nr.1/2011 10.02.2020 la comisii
17.02.2020
12. PL-x 34/17.02.2020 Proiect de Lege pentru completarea art.18 din Ordonanța Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol 10.02.2020 raport
depus
04.06.2020
13. PL-x 35/17.02.2020 Proiect de Lege privind completarea art.7 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală 10.02.2020 la comisii
17.02.2020
14. PL-x 36/17.02.2020 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență 10.02.2020 raport
depus
03.06.2020
15. PL-x 37/17.02.2020 Proiect de Lege pentru completarea alin.(1) al art.22 din Legea nr.176/2018 privind internshipul 10.02.2020 la comisii
17.02.2020
16. PL-x 38/17.02.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2018 privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol 10.02.2020 Lege 95/2020
26.06.2020
17. PL-x 39/17.02.2020 Proiect de Lege pentru modificarea Legii muntelui nr.197/2018 10.02.2020 la comisii
17.02.2020
18. PL-x 40/17.02.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura 10.02.2020 la comisii
17.02.2020
19. PL-x 41/17.02.2020 Proiect de Lege privind gestionarea deșeurilor nepericuloase compostabile 10.02.2020 Lege 181/2020
19.08.2020
20. PL-x 42/17.02.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 10.02.2020 la comisii
17.02.2020
21. PL-x 43/17.02.2020 Proiect de Lege privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciului de bonă 10.02.2020 Lege 35/2020
31.03.2020
22. PL-x 44/17.02.2020 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.650, din 12 septembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare si pentru modificarea Legii nr.288/2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.866, din 19 noiembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare 10.02.2020 la comisii
08.02.2021
23. PL-x 45/17.02.2020 Proiect de Lege pentru instituirea Zilei Românității Balcanice 10.02.2020 raport
depus
22.04.2020
24. PL-x 46/17.02.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.31/2007 privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România 10.02.2020 în reexaminare
la Senat
27.11.2020
25. PL-x 47/17.02.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor 10.02.2020 -
01.07.2020
26. PL-x 48/17.02.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor 10.02.2020 -
14.12.2020
27. PL-x 49/17.02.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia 10.02.2020 raport
depus
03.12.2020
28. PL-x 50/17.02.2020 Proiect de Lege privind completarea Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 10.02.2020 Lege 193/2020
21.08.2020
29. PL-x 51/17.02.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Programului de sprijin financiar acordat cetățenilor români foști rezidenți pe teritoriul României, care se întorc în țară 10.02.2020 la comisii
17.02.2020
30. PL-x 52/17.02.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea alineatului (2) al articolului 24 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă 10.02.2020 Lege 47/2020
03.04.2020
31. PL-x 53/17.02.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor 10.02.2020 -
28.07.2020
32. PL-x 54/17.02.2020 Proiect de Lege pentru completarea art.192 din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal 10.02.2020 la comisii
17.02.2020
33. PL-x 55/17.02.2020 Proiect de Lege privind modificarea și completarea articolului 57 din Legea nr.487 din 2002 a sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice 10.02.2020 la comisii
17.02.2020
34. PL-x 56/17.02.2020 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.230 din 7 iunie 2006 a serviciului de iluminat public 10.02.2020 Lege 191/2020
21.08.2020
35. PL-x 57/17.02.2020 Proiect de Lege pentru modificarea art.116 alin.(1) lit.c din Legea nr.8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe 10.02.2020 la comisii
17.02.2020
36. PL-x 58/17.02.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 10.02.2020 la comisii
17.02.2020
37. PL-x 59/17.02.2020 Proiect de Lege privind protecția persoanelor cu boli și afecțiuni alergice în România 10.02.2020 Lege 4/2021
08.01.2021
38. PL-x 60/17.02.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice 10.02.2020 raport
depus
21.12.2020
39. PL-x 61/17.02.2020 Proiect de Lege privind completarea Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă 10.02.2020 la comisii
17.02.2020
40. PL-x 62/17.02.2020 Proiect de Lege pentru modifcarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice 10.02.2020 Lege 106/2020
03.07.2020
41. PL-x 63/17.02.2020 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative 10.02.2020 Lege 105/2020
03.07.2020
42. PL-x 64/17.02.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor 10.02.2020 la comisii
17.02.2020
43. PL-x 65/17.02.2020 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente 10.02.2020 la comisii
08.02.2021
44. PL-x 66/17.02.2020 Proiect de Lege privind completarea Ordonanței de urgență nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 10.02.2020 la comisii
17.02.2020
45. PL-x 67/17.02.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.127/2019 privind sistemul public de pensii 10.02.2020 la comisii
17.02.2020
46. PL-x 68/17.02.2020 Proiect de Lege privind instituirea Zilei Satului Românesc 10.02.2020 Lege 44/2020
03.04.2020
47. PL-x 76/02.03.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.81/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum și pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele și sub-sectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în prețul energiei electrice 26.02.2020 la comisii
02.03.2020
48. PL-x 77/02.03.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.84/2019 pentru completarea art.201 din Legea educației naționale nr.1/2011 26.02.2020 raport
depus
02.04.2020
49. PL-x 78/02.03.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.85/2019 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății 26.02.2020 Lege 53/2020
14.05.2020
50. PL-x 79/02.03.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.86/2019 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.1 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.117/2017 privind stabilirea măsurilor în vederea asigurării mecanismelor și a resurselor financiare necesare returnării donațiilor colectate pentru achiziționarea unui bun aparținând patrimoniului cultural național mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural național mobil 26.02.2020 raport
depus
29.04.2020
51. PL-x 80/02.03.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.87/2019 privind prorogarea termenului prevăzut la art.6 din Ordonanța Guvernului nr.40/2006 pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor 26.02.2020 raport
depus
16.06.2020
52. PL-x 81/02.03.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.88/2019 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere 26.02.2020 Lege 63/2020
20.05.2020
53. PL-x 82/02.03.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.89/2019 pentru modificarea art.51 1 alin.(1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2011 privind comunicațiile electronice și modificarea unor acte normative 26.02.2020 la comisii
02.03.2020
54. PL-x 83/02.03.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.90/2019 privind stabilirea unor măsuri Ia nivelul administrației publice centrale 26.02.2020 retrimis
la comisii
17.02.2021
55. PL-x 89/02.03.2020 Proiect de Lege pentru modificarea art.930 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil și pentru completarea art.41 din Legea nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare 26.02.2020 la comisii
02.03.2020
56. PL-x 103/24.03.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic 09.03.2020 Lege 88/2020
25.06.2020
57. PL-x 104/24.03.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996 și pentru modificarea și completarea art.15 din Legea concurenței nr.21/1996 09.03.2020 Lege 254/2020
17.11.2020
58. PL-x 105/24.02.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.8/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare 09.03.2020 la comisii
24.03.2020
59. PL-x 106/24.03.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.9/2020 pentru aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat 09.03.2020 la promulgare
24.02.2021
60. PL-x 159/27.04.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 23.04.2020 la comisii
27.04.2020
61. PL-x 160/27.04.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul apărării naționale 23.04.2020 retrimis
la comisii
15.02.2021
62. PL-x 161/27.04.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.364/2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare 23.04.2020 la comisii
27.04.2020
63. PL-x 162/27.04.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2020 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative 23.04.2020 la comisii
27.04.2020
64. PL-x 163/27.04.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2020 pentru modificarea și completarea Legii petrolului nr.238/2004 23.04.2020 retrimis
la comisii
14.07.2020
65. PL-x 164/27.04.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal 23.04.2020 la comisii
27.04.2020
66. PL-x 165/27.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie 23.04.2020 la comisii
27.04.2020
67. PL-x 166/27.04.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2020 privind modificarea termenului prevăzut la art.X alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităților cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la București la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr.205/2006, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative 23.04.2020 la comisii
27.04.2020
68. PL-x 168/29.04.2020 Proiect de Lege pentru înființarea Centrului Muzeal al Locomotivelor în municipiul Iași 23.04.2020 raport
depus
10.06.2020
69. PL-x 169/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații 23.04.2020 raport
depus
02.06.2020
70. PL-x 170/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 23.04.2020 Lege 206/2020
18.09.2020
71. PL-x 171/29.04.2020 Proiect de Lege privind aplicarea în perioada 2019-2020 a unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare 23.04.2020 la comisii
29.04.2020
72. PL-x 172/29.04.2020 Proiect de Lege pentru completarea articolului 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.160/2012, cu modificările și completările ulterioare 23.04.2020 la comisii
29.04.2020
73. PL-x 173/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea anexei nr.3 din Legea nr.43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice 23.04.2020 raport
depus
13.07.2020
74. PL-x 174/29.04.2020 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și pentru completarea art.471 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul 23.04.2020 la comisii
29.04.2020
75. PL-x 175/29.04.2020 Proiect de Lege pentru completarea Legii asistenței sociale nr.292/2011 23.04.2020 Lege 231/2020
05.11.2020
76. PL-x 176/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea contravențiilor silvice 23.04.2020 la comisii
29.04.2020
77. PL-x 177/29.04.2020 Proiect de Lege privind aprobarea obiectivului de investiții Spitalul Militar Regional “Mihail Kogălniceanu” 23.04.2020 în reexaminare
la Senat
12.11.2020
78. PL-x 178/29.04.2020 Proiect de Lege privind comasarea terenurilor agricole deținute de asociațiile agricole constituite de unitățile de cult 28.04.2020 la comisii
24.02.2021
79. PL-x 179/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și testarea și înregistrarea soiurilor de plante 23.04.2020 raport
depus
28.10.2020
80. PL-x 180/29.04.2020 Proiect de Lege privind numirea managerilor și specialiștilor în consiliile de administrație ale regiilor autonome, companiilor sau societăților naționale, instituțiilor publice ori ale societăților comerciale, inclusiv ale băncilor sau altor instituții de credit, societăților de asigurare și celor financiare 23.04.2020 la comisii
29.04.2020
81. PL-x 181/29.04.2020 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 23.04.2020 la comisii
29.04.2020
82. PL-x 182/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal 23.04.2020 la comisii
29.04.2020
83. PL-x 183/29.04.2020 Proiect de Lege privind camerele pentru agricultură, piscicultură, silvicultură și dezvoltare rurală 23.04.2020 la comisii
24.02.2021
84. PL-x 184/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale 23.04.2020 Lege 97/2020
26.06.2020
85. PL-x 185/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative 23.04.2020 la comisii
29.04.2020
86. PL-x 186/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea prevederilor Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente 23.04.2020 la comisii
29.04.2020
87. PL-x 187/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.286/2009 prind Codul penal 23.04.2020 la comisii
29.04.2020
88. PL-x 188/29.04.2020 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru deblocarea procesului de restituire a terenurilor către foștii proprietari 23.04.2020 în reexaminare
la Senat
08.12.2020
89. PL-x 189/29.04.2020 Proiect de Lege pentru completarea art.29 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 23.04.2020 respins
definitiv
13.10.2020
90. PL-x 190/29.04.2020 Proiect de Lege privind Codul administrativ 23.04.2020 respins
definitiv
06.05.2020
91. PL-x 191/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea art.60 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 23.04.2020 la comisii
29.04.2020
92. PL-x 192/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii 23.04.2020 Lege 218/2020
29.10.2020
93. PL-x 193/29.04.2020 Proiect de Lege privind regimul ariilor naturale protejate urbane și conservarea biodiversității urbane 23.04.2020 la comisii
29.04.2020
94. PL-x 194/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.296/2004 privind Codul consumului 23.04.2020 raport
depus
24.11.2020
95. PL-x 195/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea și serviciile de piață 23.04.2020 la comisii
29.04.2020
96. PL-x 196/29.04.2020 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.215/2016 privind ceremoniile oficiale 27.04.2020 Lege 86/2020
19.06.2020
97. PL-x 197/29.04.2020 Proiect de Lege pentru instituirea "Anului Promovării Lecturii" în România – 2020 23.04.2020 raport
depus
01.07.2020
98. PL-x 198/29.04.2020 Proiect de Lege privind organizarea și exercitarea profesiei de bioinginer medical/bioinginer 23.04.2020 -
02.09.2020
99. PL-x 199/29.04.2020 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de stat și instituirea unor măsuri în domeniul pensiilor militare de stat. 23.04.2020 la comisii
29.04.2020
100. PL-x 200/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice 23.04.2020 raport
depus
19.05.2020
101. PL-x 201/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificrea art.36 1 lit.c) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritorului și urbanismul 23.04.2020 în reexaminare
la Senat
16.11.2020
102. PL-x 202/29.04.2020 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.448 din 6 decembrie 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată 23.04.2020 la comisii
29.04.2020
103. PL-x 203/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copiilor 23.04.2020 respins
definitiv
03.06.2020
104. PL-x 204/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecție socială 23.04.2020 raport
depus
26.05.2020
105. PL-x 205/29.04.2020 Proiect de Lege pentru declararea municipiului Iași ”Oraș - martir al Revoluției din Decembrie 1989” 23.04.2020 raport
depus
16.06.2020
106. PL-x 206/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.379/2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război 23.04.2020 raport
depus
02.06.2020
107. PL-x 207/29.04.2020 Proiect de Lege privind declararea orașului Dragomirești din județul Maramureș, "ORAȘ MARTIR" în lupta anticomunistă 23.04.2020 Lege 251/2020
13.11.2020
108. PL-x 208/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal 23.04.2020 la comisii
29.04.2020
109. PL-x 209/29.04.2020 Proiect de Lege privind meșteșugarii tradiționali din România 23.04.2020 raport
depus
26.02.2021
110. PL-x 210/29.04.2020 Proiect de Lege privind organizarea și exercitarea profesiei de etolog 23.04.2020 la comisii
29.04.2020
111. PL-x 211/29.04.2020 Proiect de Lege pentru instituirea zilei de 17 noiembrie ca ”Ziua națională a copilului prematur din România 23.04.2020 Lege 189/2020
21.08.2020
112. PL-x 212/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 23.04.2020 la comisii
29.04.2020
113. PL-x 213/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97 din 14 iulie 2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români 23.04.2020 raport
depus
30.06.2020
114. PL-x 214/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată 23.04.2020 -
14.12.2020
115. PL-x 215/29.04.2020 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 23.04.2020 la comisii
29.04.2020
116. PL-x 216/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.218 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal 23.04.2020 raport
depus
22.02.2021
117. PL-x 217/29.04.2020 Proiect de Lege privind măsurile de siguranță cu caracter medical și statutul spitalelor de psihiatrie și pentru măsuri de siguranță 23.04.2020 la comisii
08.02.2021
118. PL-x 218/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal 23.04.2020 Lege 262/2020
20.11.2020
119. PL-x 219/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice 23.04.2020 retrimis
la comisii
29.06.2020
120. PL-x 220/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.186 din 9 mai 2003 privind susținerea și promovarea culturii scrise 23.04.2020 raport
depus
27.05.2020
121. PL-x 221/29.04.2020 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de stat cu modificările și completările ulterioare 23.04.2020 la comisii
29.04.2020
122. PL-x 222/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului 23.04.2020 la comisii
29.04.2020
123. PL-x 223/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea art.1 alin.(1) din Legea nr.239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosința unităților de cult 23.04.2020 Lege 194/2020
28.08.2020
124. PL-x 224/29.04.2020 Proiect de Lege privind instituirea perioadei 6-31 decembrie ca perioadă oficială a sărbătoririi colindului românesc 23.04.2020 raport
depus
26.05.2020
125. PL-x 225/29.04.2020 Proiect de Lege privind Decretul-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri 27.04.2020 Lege 117/2020
09.07.2020
126. PL-x 226/29.04.2020 Proiect de Lege privind completarea Legii nr.370/2004 privind alegerea Președintelui României 23.04.2020 raport
depus
22.02.2021
127. PL-x 227/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.165 din 10 iulie 2018 privind acordarea biletelor de valoare 27.04.2020 la comisii
29.04.2020
128. PL-x 228/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor 23.04.2020 la comisii
29.04.2020
129. PL-x 229/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.91 din 1 iulie 2014 privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătății copilului 23.04.2020 la comisii
29.04.2020
130. PL-x 230/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 23.04.2020 la comisii
29.04.2020
131. PL-x 231/29.04.2020 Proiect de Lege pentru adoptarea statutului personalului din Transportul Public Regulat Urban și Metropolitan 23.04.2020 la comisii
29.04.2020
132. PL-x 232/29.04.2020 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții 23.04.2020 Lege 149/2020
23.07.2020
133. PL-x 233/29.04.2020 Proiect de Lege pentru completarea Legii Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 23.04.2020 Lege 156/2020
24.07.2020
134. PL-x 234/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente 23.04.2020 la comisii
29.04.2020
135. PL-x 235/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România 23.04.2020 raport
depus
19.05.2020
136. PL-x 236/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor 23.04.2020 la comisii
29.04.2020
137. PL-x 237/29.04.2020 Proiect de Lege privind Programul "Un autoturism pentru fiecare familie " 23.04.2020 la comisii
29.04.2020
138. PL-x 238/29.04.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România 23.04.2020 raport
depus
19.05.2020
139. PL-x 276/20.05.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.31/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății 12.05.2020 sesizare de
neconstitutionalitate
09.07.2020
140. PL-x 277/20.05.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.34/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență 12.05.2020 raport
depus
03.06.2020
141. PL-x 292/20.05.2020 Proiect de Lege privind exonerarea clienților băncilor de economisire-creditare în domeniul locativ de la rambursarea unor sume reprezentând primă de stat și accesorii 12.05.2020 în reexaminare
la Senat
07.12.2020
142. PL-x 293/20.05.2020 Proiect de Lege pentru deschiderea de către Guvernul României a tratativelor diplomatice pentru încheierea unui acord cu Republica Ungaria privind deschiderea punctului internațional de trecere a frontierei Beba Veche (România) - Kubekhaza (Ungaria) 12.05.2020 în reexaminare
la Senat
20.10.2020
143. PL-x 446/27.07.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar 16.07.2020 în reexaminare
la Senat
19.01.2021
144. PL-x 452/27.07.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii camerelor de comerț din România nr.335/2007 16.07.2020 sesizare de
neconstitutionalitate
08.09.2020
145. PL-x 490/01.09.2020 Proiect de Lege privind planul special de gestiune a resurselor umane 21.08.2020 -
23.11.2020
146. PL-x 495/08.09.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență Guvernului nr.124/2020 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.23/1998 privind finanțarea și din alte surse decât bugetul de stat a unor activități specifice de administrare a rezervelor de stat 02.09.2020 la comisii
08.09.2020
147. PL-x 496/08.09.2020 Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.125/2020 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării și producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice și antidoturi, în vederea asigurării protecției intereselor esențiale ale siguranței stării de sănătate a populației 02.09.2020 raport
depus
10.02.2021
148. PL-x 501/08.09.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2020 pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 02.09.2020 Lege 289/2020
15.12.2020
149. PL-x 502/08.09.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2020 privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unei părți dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, în vederea realizării de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiții ”Drum expres Craiova-Pitești și legăturile la drumurile existente”, tronsonul 1 02.09.2020 la comisii
08.09.2020
150. PL-x 503/08.09.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.112/2020 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății a sumelor necesare acoperirii plății TVA aferente bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul Programului ROU-T-MOH "Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei în România" 02.09.2020 la promulgare
26.02.2021
151. PL-x 504/08.09.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.115/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri externe nerambursabile precum și unele măsuri de distribuire a acestora 02.09.2020 raport
depus
20.10.2020
152. PL-x 505/08.09.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.117/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor și pentru abrogarea art.IV alin.(2) și V din Legea nr.236/2019 pentru modificarea și completarea art.15 din Ordonanța Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea unor acte normative 02.09.2020 Lege 291/2020
15.12.2020
153. PL-x 506/08.09.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice 02.09.2020 la promulgare
26.02.2021
154. PL-x 507/08.09.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.122/2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România 02.09.2020 la comisii
08.09.2020
155. PL-x 508/08.09.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.120/2020 privind instituirea unor măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 02.09.2020 la promulgare
24.02.2021
156. PL-x 509/08.09.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.121/2020 pentru completarea art.2 din Ordonanța Guvernului nr.13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene și pentru adoptarea unor măsuri privind redistribuirea stocurilor de produse înregistrate ca urmare s suspendării cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar 02.09.2020 pe ordinea de zi
22.02.2021
157. PL-x 512/08.09.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia, precum și pentru modificarea Legii nr.328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia 02.09.2020 la comisii
08.09.2020
158. PL-x 513/08.09.2020 Proiect de Lege privind acordarea unei alocații de sprijin în vederea achitării chiriei în cazul persoanelor și familiilor cu risc de vulnerabilitate socială ridicat 02.09.2020 la comisii
08.09.2020
159. PL-x 514/08.09.2020 Proiect de Lege privind completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol 02.09.2020 raport
depus
22.02.2021
160. PL-x 515/08.09.2020 Proiect de Lege pentru completarea art.66 din Legea îmbunătățirilor funciare nr.138/2004 02.09.2020 la comisii
08.09.2020
161. PL-x 516/08.09.2020 Proiect de Lege privind instituirea unor măsuri de limitare a efectelor negative generate de situațiile de pandemie 02.09.2020 la comisii
08.09.2020
162. PL-x 517/08.09.2020 Proiect de Lege privind măsuri economice și fiscal-bugetare 02.09.2020 la comisii
08.09.2020
163. PL-x 518/08.09.2020 Proiect de Lege pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale 02.09.2020 la comisii
08.09.2020
164. PL-x 519/08.09.2020 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei, publicată în Monitorul Oficial nr. 102 din 4 februarie 2020 02.09.2020 la comisii
08.09.2020
165. PL-x 520/08.09.2020 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui sprijin financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare 02.09.2020 la comisii
08.09.2020
166. PL-x 521/08.09.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.364/2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare 02.09.2020 la comisii
08.09.2020
167. PL-x 522/08.09.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul apărării naționale 03.09.2020 la promulgare
24.02.2021
168. PL-x 523/08.09.2020 Proiect de Lege privind instituirea unor măsuri pentru stimularea activității și reducerea efectelor crizei sanitare în sectorul de turism 02.09.2020 -
09.10.2020
169. PL-x 524/08.09.2020 Proiect de Lege privind efectuarea de teste gratuite împotriva COVID-19 02.09.2020 -
14.12.2020
170. PL-x 525/08.09.2020 Proiect de Lege privind prevenirea, combaterea și distrugerea buruienii ambrozia 02.09.2020 la comisii
08.09.2020
171. PL-x 533/08.09.2020 Proiect de Lege pentru acordarea stimulentului de risc persoanelor care lucrează în servicii de îngrijire pentru vârstnici 02.09.2020 la comisii
08.09.2020
172. PL-x 534/08.09.2020 Proiect de Lege privind înființarea Programului „Inovare și Producție pentru Criza Coronavirus” 02.09.2020 la comisii
08.09.2020
173. PL-x 535/08.09.2020 Proiect de Lege privind alinierea la standardele europene a procesului de prevenire și combatere a poleiului și înzăpezirii pe drumurile și căile publice din România 02.09.2020 la comisii
08.09.2020
174. PL-x 536/08.09.2020 Proiect de Lege privind obligația autorităților și a instituțiilor publice de a furniza informațiile pe care le dețin în legătură cu persoana fizică care le solicită 02.09.2020 la comisii
08.09.2020
175. PL-x 537/08.09.2020 Proiect de Lege privind prevenirea, diagnosticarea și tratamentul infecțiilor asociate asistenței medicale din unitățile medicale și din centrele rezidențiale din România 02.09.2020 Lege 3/2021
08.01.2021
176. PL-x 538/08.09.2020 Proiect de Lege privind achiziționarea produselor alimentare din producție autohtonă 02.09.2020 la comisii
08.09.2020
177. PL-x 539/08.09.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea articolului 1 din Legea nr.102/2015 privind instituirea Zilei Naționale a Costumului Tradițional din România 02.09.2020 la comisii
08.09.2020
178. PL-x 540/08.09.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal și a Legii nr.491/2003 privind plantele medicinale și aromatice, precum și produsele stupului 02.09.2020 Lege 258/2020
19.11.2020
179. PL-x 541/08.09.2020 Proiect de Lege privind dizolvarea fundațiilor pentru tineret și abrogarea Decretului-Lege nr.150/1990, Legii nr.146/2002 și art.13 și 14 din Legea nr.350/2006 02.09.2020 la comisii
08.09.2020
180. PL-x 542/08.09.2020 Proiect de Lege privind procedura de autorizare, modalitatea de recoltare și valorificare a trufelor 02.09.2020 la comisii
08.09.2020
181. PL-x 543/08.09.2020 Proiect de Lege pentru modificarea art.94 alin.(2) lit.a) din Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, precum și pentru completarea art.51 din Legea nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European 02.09.2020 la comisii
08.09.2020
182. PL-x 544/08.09.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.190/2000 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase în România 02.09.2020 la comisii
08.09.2020
183. PL-x 545/08.09.2020 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru reglementarea publicității în perioada de epidemie declarată și pentru modificarea unor acte normative 02.09.2020 la comisii
08.09.2020
184. PL-x 546/08.09.2020 Proiect de Lege pentru completarea art.30 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și pentru completarea art.28 din Legea nr.127/2019 privind sistemul public de pensii 02.09.2020 la comisii
08.09.2020
185. PL-x 572/30.09.2020 Proiect de Lege privind efectuarea unui test de proporționalitate anterior adoptării unor noi reglementări referitoare la profesii 21.09.2020 Lege 245/2020
09.11.2020
186. PL-x 573/30.09.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.126/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate și instituirea unor măsuri privind indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate 21.09.2020 la comisii
30.09.2020
187. PL-x 574/30.09.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile precum și unele măsuri de distribuire a acestora 21.09.2020 raport
depus
10.02.2021
188. PL-x 575/30.09.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.137/2020 privind acumularea în vederea constituirii ca stoc rezervă de stat a unei cantități de grâu pentru panificație 21.09.2020 la promulgare
26.02.2021
189. PL-x 576/30.09.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.138/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2020 privind aprobarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE" 21.09.2020 la comisii
30.09.2020
190. PL-x 577/30.09.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.139/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat Societății "Compania națională de transporturi aeriene române - TAROM" S.A. și Societății Blue Air Aviation S.A. pentru compensarea pierderilor economice suferite în contextul pandemiei COVID-19 21.09.2020 la comisii
30.09.2020
191. PL-x 578/30.09.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.140/2020 pentru stabilirea unor măsuri privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică în domeniile construcții, arhitectură și urbanism 21.09.2020 Lege 255/2020
17.11.2020
192. PL-x 585/30.09.2020 Proiect de Lege pentru modificarea articolului 10 alin.(12) din Legea nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei ”Delta Dunării” 21.09.2020 la comisii
30.09.2020
193. PL-x 586/30.09.2020 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii 21.09.2020 la comisii
30.09.2020
194. PL-x 587/30.09.2020 Proiect de Lege privind acordarea indemnizației de scurtă durată 21.09.2020 retrimis
la comisii
15.12.2020
195. PL-x 588/30.09.2020 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art.III alin.(1) din Legea nr.169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 21.09.2020 raport
depus
22.02.2021
196. PL-x 589/30.09.2020 Proiect de Lege privind protecția și promovarea drepturilor familiilor numeroase 21.09.2020 la comisii
30.09.2020
197. PL-x 595/30.09.2020 Proiect de Lege privind transportul ecologic 21.09.2020 la comisii
30.09.2020
198. PL-x 596/30.09.2020 Proiect de Lege pentru completarea Legii 37/2018 privind promovarea transportului ecologic 21.09.2020 la comisii
30.09.2020
199. PL-x 634/20.10.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2020 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat acordat producătorilor agricoli care au înființat culturi în toamna anului 2019, afectate de seceta pedologică 14.10.2020 Lege 247/2020
10.11.2020
200. PL-x 635/20.10.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.149/2020 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19 14.10.2020 la promulgare
24.02.2021
201. PL-x 636/20.10.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.150/2020 privind instituirea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul suin în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19 14.10.2020 la promulgare
24.02.2021
202. PL-x 637/20.10.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.151/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul avicol în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19 14.10.2020 la promulgare
24.02.2021
203. PL-x 638/20.10.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.154/2020 privind instituirea unor măsuri pentru sprijinul tinerilor fermieri 14.10.2020 retrimis
la comisii
15.02.2021
204. PL-x 639/20.10.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de relansare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență 14.10.2020 la comisii
20.10.2020
205. PL-x 640/20.10.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.156/2020 privind unele măsuri pentru susținerea dezvoltării teritoriale a localităților urbane și rurale din România cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 14.10.2020 la comisii
20.10.2020
206. PL-x 648/20.10.2020 Proiect de Lege privind măsurile necesare pentru realizarea de operațiuni pentru exploatarea energiei eoliene offshore 14.10.2020 la comisii
20.10.2020
207. PL-x 649/20.10.2020 Proiect de Lege privind abrogarea unor măsuri discriminatorii pentru locuitorii Dobrogei 14.10.2020 la comisii
20.10.2020
208. PL-x 650/20.10.2020 Proiect de Lege privind trecerea unor imobile din proprietatea privată sau publică, după caz, a statului în proprietatea publică a județului Bihor și în administrarea Consiliului județean Bihor 14.10.2020 la comisii
20.10.2020
209. PL-x 655/20.10.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol 14.10.2020 la comisii
20.10.2020
210. PL-x 656/20.10.2020 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii dialogului social nr.62/2011 14.10.2020 la comisii
20.10.2020
211. PL-x 657/20.10.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea obiectivului de investiții Autostrada Sudului A6 14.10.2020 la comisii
20.10.2020
212. PL-x 7/01.02.2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.11/2003 privind gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat 28.12.2020 raport
depus
26.02.2021
213. PL-x 8/01.02.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.164/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ 28.12.2020 la comisii
01.02.2021
214. PL-x 9/01.02.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.165/2020 privind mandatul acordat ministerelor pentru identificarea, selectarea și rezervarea imobilelor destinate ca sedii ale unor agenții sau centre europene nou înființate 28.12.2020 raport
depus
24.02.2021
215. PL-x 10/01.02.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.169/2020 privind completarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.63/2020 pentru organizarea și desfășurarea unor campanii de informare publică în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19 28.12.2020 la comisii
01.02.2021
216. PL-x 11/01.02.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.170/2020 privind acțiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispozițiilor legislației în materie de concurență, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996 28.12.2020 la comisii
01.02.2021
217. PL-x 12/01.02.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.172/2020 pentru modificarea unor acte normative, aprobarea unor măsuri privind proiectele de mediu cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru reglementarea serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane 28.12.2020 la comisii
01.02.2021
218. PL-x 13/01.02.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.173/2020 privind reglementarea condițiilor pentru atribuirea și închirierea unor imobile, proprietate publică și privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" 28.10.2020 la comisii
01.02.2021
219. PL-x 14/01.02.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.174/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează activitatea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, în contextul crizei provocate de COVID-19 28.12.2020 la comisii
01.02.2021
220. PL-x 15/01.02.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.175/2020 pentru completarea unor acte normative cu incidență în protecția animalelor, precum și pentru stabilirea unor măsuri organizatorice 28.12.2020 la comisii
01.02.2021
221. PL-x 16/01.02.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.176/2020 pentru modificarea art.6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub formă de voucher pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în practicarea sportului de performanță 28.12.2020 la comisii
01.02.2021
222. PL-x 17/01.02.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.184/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.121/2014 privind eficiența energetică 28.12.2020 la comisii
01.02.2021
223. PL-x 18/01.02.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.178/2020 pentru modificarea Legii nr.84/1992 privind regimul zonelor libere 28.12.2020 la comisii
01.02.2021
224. PL-x 19/01.02.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.179/2020 privind instituirea unor măsuri pentru asigurarea resurselor umane necesare instituțiilor din cadrul sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională, Ministerului Sănătății și unităților subordonate, unităților sanitare și serviciilor de asistență socială în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 28.12.2020 la comisii
01.02.2021
225. PL-x 20/01.02.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.180/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale 28.12.2020 la comisii
01.02.2021
226. PL-x 21/01.02.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative precum și pentru prorogarea unor termene 28.12.2020 la comisii
01.02.2021
227. PL-x 22/01.02.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.182/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și a art.6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă 28.12.2020 pe ordinea de zi
24.02.2021
228. PL-x 23/01.02.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.183/2020 privind desfășurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor instituții din sistemul justiției, precum și din cadrul Curții de Conturi 28.12.2020 la promulgare
26.02.2021
229. PL-x 24/01.02.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.185/2020 pentru modificarea și completarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.5/2019 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unei cantități de păcură necesare asigurării, pe perioada de iarnă, a agentului termic pentru încălzirea populației din municipiul Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți 28.12.2020 la comisii
01.02.2021
230. PL-x 25/01.02.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.186/2020 privind instituirea unor măsuri urgente pentru asigurarea necesarului de medici pe durata riscului epidemiologic generat de pandemia de COVID-19 și pentru modificarea art.11 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 28.12.2020 la comisii
01.02.2021
231. PL-x 26/01.02.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.187/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării în condițiile de prevenție a activităților didactice aferente anului școlar/universitar 2020/2021 în contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV-2 28.12.2020 la comisii
01.02.2021
232. PL-x 27/01.02.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.188/2020 privind unele măsuri temporare necesare pentru exercitarea funcției de conducător al compartimentului financiar contabil din administrația publică centrală 28.12.2020 la comisii
01.02.2021
233. PL-x 28/01.02.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.189/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea și evidența proprie a Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Justiției - Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate acesteia în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflați sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului 28.12.2020 raport
depus
24.02.2021
234. PL-x 29/01.02.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.190/2020 privind unele măsuri de asigurare a condițiilor de constituire și de depunere a jurământului de către autoritățile administrației publice locale 28.12.2020 la comisii
01.02.2021
235. PL-x 30/01.02.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.191/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociațiilor și fundațiilor, precum și a persoanelor juridice înregistrate în registrul comerțului 28.12.2020 la comisii
01.02.2021
236. PL-x 31/01.02.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.192/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum și pentru modificarea lit.a) a art.7 din Legea nr.81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă 28.12.2020 la comisii
01.02.2021
237. PL-x 32/01.02.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.193/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.4/2019 privind reorganizarea sistemului național de clasificare a carcaselor de bovine, porcine și ovine, precum și monitorizarea, controlul și raportarea prețurilor de piață ale carcaselor și ale animalelor vii 28.02.2020 la comisii
01.02.2021
238. PL-x 33/01.02.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.194/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei 28.12.2020 la comisii
01.02.2021
239. PL-x 34/01.02.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.195/2020 privind măsuri în domeniul registrului comerțului 28.12.2020 la comisii
01.02.2021
240. PL-x 35/01.02.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.196/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 28.12.2020 la comisii
01.02.2021
241. PL-x 36/01.02.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.197/2020 privind unele măsuri în domeniul asistenței medicale pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 28.12.2020 la comisii
01.02.2021
242. PL-x 37/01.02.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.198/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 28.12.2020 la comisii
01.02.2021
243. PL-x 38/01.02.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.199/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene 28.12.2020 la comisii
01.02.2021
244. PL-x 39/01.02.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.203/2020 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan 28.12.2020 la comisii
01.02.2021
245. PL-x 40/01.02.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.204/2020 privind stabilirea unor măsuri de aplicare a Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în materie de reglementare a dreptului de intrare și ședere pe teritoriul României 28.12.2020 la comisii
01.02.2021
246. PL-x 41/01.02.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.200/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2019 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligații fiscale și bugetare, precum și unele măsuri referitoare la obligațiile de plată aferente împrumuturilor din venituri din privatizare și împrumuturilor contractate de statul român de la instituții de credit și subîmprumutate operatorilor economici 28.12.2020 la comisii
01.02.2021
247. PL-x 42/01.02.2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă 28.12.2020 la comisii
01.02.2021
248. PL-x 43/01.02.2021 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului 28.12.2020 la comisii
08.02.2021
249. PL-x 44/01.02.2021 Proiect de Lege privind impozitarea zero a industriei HoReCa 28.12.2020 la comisii
01.02.2021
250. PL-x 45/01.02.2021 Proiect de Lege privind transmiterea unei părți din imobilul ”Palatul Parlamentului”, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în administrarea Senatului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative 28.12.2020 la comisii
01.02.2021
251. PL-x 46/01.02.2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole nr.164/2015 28.12.2020 la comisii
01.02.2021
252. PL-x 47/01.02.2021 Proiect de Lege pentru completarea art.8 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 28.12.2020 la comisii
01.02.2021
253. PL-x 48/01.02.2021 Proiect de Lege pentru modificarea art.7 alin.(2) din Legea nr.227/2018 privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol 28.12.2020 la comisii
01.02.2021
254. PL-x 49/01.02.2021 Proiect de Lege pentru modificarea art.8 alin.(2) din Legea nr.195/2018 privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție 28.12.2020 la comisii
01.02.2021
255. PL-x 50/01.02.2021 Proiect de Lege pentru completarea art.3 din Legea nr.95/2008 privind Statutul personalului aeronautic tehnic nenavigant din aviația civilă din România 28.12.2020 la comisii
01.02.2021
256. PL-x 51/01.02.2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.208 din 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente 28.12.2020 la comisii
01.02.2021
257. PL-x 52/01.02.2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local 28.12.2020 la comisii
01.02.2021
258. PL-x 53/01.02.2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic 28.12.2020 la comisii
01.02.2021
259. PL-x 54/01.02.2021 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc 28.12.2020 la comisii
01.02.2021
260. PL-x 55/01.02.2021 Proiect de Lege pentru stabilirea datei alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților, ca urmare a încetării mandatului Parlamentului ales în anul 2016, precum și a unor măsuri pentru buna organizare a acestora 28.12.2020 la comisii
01.02.2021
261. PL-x 56/01.02.2021 Proiect de Lege privind aprobarea plății cotizației anuale a României la bugetul Centrului European de Excelență dedicat gestionării civile a crizelor - European Center of Excellence for Civilian Crisis Management, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte 28.12.2020 la Secretarul
general
24.02.2021
262. PL-x 57/01.02.2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea LEGII nr.60 din 23 septembrie 1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice 28.12.2020 la comisii
01.02.2021
263. PL-x 58/01.02.2021 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de președinte al României 28.12.2020 la comisii
01.02.2021
264. PL-x 59/01.02.2021 Proiect de Lege privind identificarea distinctă și promovarea produselor agricole și alimentare de natură a indica originea geografică, locală, națională sau regională, istorică sau tradițională, pe teritoriul României 28.12.2020 la comisii
01.02.2021
265. PL-x 60/01.02.2021 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.46/2008 privind Codul silvic 28.12.2020 la comisii
01.02.2021
266. PL-x 61/01.02.2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.107/1996 - Legea apelor 28.12.2020 la comisii
01.02.2021
267. PL-x 63/01.02.2021 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz 28.12.2020 la comisii
01.02.2021
268. PL-x 64/01.02.2021 Proiect de Lege pentru modificarea alin.11 al art.671 din Legea nr.69/2000 a educației fizice și sportului 28.12.2020 la comisii
01.02.2021
269. PL-x 65/01.02.2021 Proiect de Lege pentru instituirea anului 2021 - ”Anul Tudor Vladimirescu” și declararea lui Tudor Vladimirescu și a Ecaterinei Teodoroiu, drept eroi ai națiunii române 28.12.2020 la comisii
01.02.2021
270. PL-x 66/01.02.2021 Proiect de Lege pentru îngrijirea și educarea timpurie a copiilor din familiile active 28.12.2020 la comisii
01.02.2021
271. PL-x 67/01.02.2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente 28.12.2020 la comisii
01.02.2021
272. PL-x 68/01.02.2021 Proiect de Lege privind modificarea și completarea DECRETULUI-LEGE nr.118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri 28.12.2020 la comisii
01.02.2021
273. PL-x 69/01.02.2021 Proiect de Lege pentru declararea zilei de 10 august drept Ziua națională a demnității cetățenilor români, a luptei împotriva corupției, abuzurilor și injustiției 28.12.2020 la comisii
01.02.2021
274. PL-x 70/01.02.2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.114/1996 (republicată) privind locuințele 28.12.2020 la comisii
01.02.2021
275. PL-x 71/01.02.2021 Proiect de Lege privind unele măsuri de sprijin pentru structurile sportive de interes general și național puternic afectate în contextul crizei COVID-19, acordate de la administrația publică centrală sau locală, fonduri nerambursabile și din bugetul de stat 28.12.2020 la comisii
01.02.2021
276. PL-x 72/01.02.2021 Proiect de Lege privind participarea salariaților la profit, precum și pentru modificarea Legii nr.127/2015 privind Codul fiscal 28.12.2020 la comisii
01.02.2021
277. PL-x 73/01.02.2021 Proiect de Lege privind unele măsuri de îmbunătățire a implicării angajaților în procesele decizionale la nivelul angajatorilor 28.12.2020 la comisii
01.02.2021
278. PL-x 74/01.02.2021 Proiect de Lege privind instituirea zilei de 10 Ianuarie – Ziua matematicii, informaticii și științelor naturii 28.12.2020 pe ordinea de zi
24.02.2021
279. PL-x 75/01.02.2021 Proiect de Lege pentru completarea alin.(1) al art.30 și pentru modificarea art.56 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 28.12.2020 la comisii
01.02.2021
280. PL-x 76/01.02.2021 Proiect de Lege pentru modificarea art.34 din Legea îmbunătățirilor funciare nr.138/2004 28.12.2020 la comisii
01.02.2021
281. PL-x 77/01.02.2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.154,182, 210, 211 și 213 din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal 28.12.2020 la comisii
01.02.2021

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București sâmbătă, 27 februarie 2021, 4:11
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro