Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Camera Deputatilor > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Camerei Deputatilor
Stadiu: care au fost adoptate în mod tacit de către Senat în calitate de primă Cameră sesizată, în anul 2019, ca urmare a depasirii termenului constitutional, potrivit art.75 alin.2 teza a III-a din Constitutia României republicata

Numar înregistrari gasite: 281
  Numar Titlu Data
adoptarii
tacite
Stadiu
1. PL-x 29/11.02.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.96/2018 privind prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative 06.02.2019 Lege 93/2019
06.05.2019
2. PL-x 30/11.02.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.99/2018 pentru modificarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local 06.02.2019 retrimis
la comisii
03.04.2019
3. PL-x 31/11.02.2019 Proiectul Legii arhivelor 06.02.2019 la comisii
11.02.2019
4. PL-x 32/11.02.2019 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1992 privind activitatea de metrologie 06.02.2019 la comisii
11.02.2019
5. PL-x 33/11.02.2019 Proiect de Lege pentru modificarea anexei 3 la Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România 06.02.2019 pe ordinea de zi
02.09.2019
6. PL-x 34/11.02.2019 Proiect de Lege pentru înființarea Agenției pentru Calitatea și Marketingul Produselor Agroalimentare 06.02.2019 Lege 133/2019
11.07.2019
7. PL-x 35/11.02.2019 Proiect de Lege pentru completarea art.561 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice 06.02.2019 pe ordinea de zi
11.03.2019
8. PL-x 37/11.02.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.52/1997 privind regimul juridic al francizei, precum și pentru modificarea art.7 pct.15 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 06.02.2019 Lege 179/2019
10.10.2019
9. PL-x 38/11.02.2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă 06.02.2019 la comisii
11.02.2019
10. PL-x 39/11.02.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.47 din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor 06.02.2019 -
22.06.2020
11. PL-x 40/11.02.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare 06.02.2019 pe ordinea de zi
11.03.2019
12. PL-x 41/11.02.2019 Proiect de Lege privind obligativitatea instructajului post-natal 06.02.2019 la comisii
11.02.2019
13. PL-x 42/11.02.2019 Proiect de Lege pentru abrogarea unor prevederi din domeniul pensiilor de serviciu, pentru modificarea art.1 din Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război, pentru abrogarea alin.(2) și (3) ale art.11 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor, precum și pentru modificarea art 85 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiunile militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat 06.02.2019 la comisii
11.02.2019
14. PL-x 48/18.02.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.103/2018 pentru modificarea art.1 din Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război 11.02.2019 Lege 163/2019
01.10.2019
15. PL-x 49/18.02.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.104/2018 privind implementarea programului guvernamental "gROwth - Contul individual de economii Junior Centenar" 11.02.2019 Lege 155/2019
24.07.2019
16. PL-x 53/25.02.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.105/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fondurilor europene nerambursabile 18.02.2019 Lege 249/2019
23.12.2019
17. PL-x 54/25.02.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.106/2018 privind prorogarea unor termene 18.02.2019 Lege 225/2019
22.11.2019
18. PL-x 55/25.02.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.107/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene 18.02.2019 Lege 91/2019
06.05.2019
19. PL-x 56/25.02.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.108/2018 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii 18.02.2019 Lege 207/2019
08.11.2019
20. PL-x 57/25.02.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.109/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 18.02.2019 la comisii
25.02.2019
21. PL-x 66/25.02.2019 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar 18.02.2019 la comisii
25.02.2019
22. PL-x 93/06.03.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene 04.03.2019 -
09.03.2020
23. PL-x 94/06.03.2019 Proiect de Lege privind Codul aerian 04.03.2019 Lege 21/2020
18.03.2020
24. PL-x 96/06.03.2019 Proiect de Lege privind completarea art.4 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 04.03.2019 la comisii
06.03.2019
25. PL-x 128/13.03.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență 11.03.2019 Lege 164/2019
03.10.2019
26. PL-x 129/13.03.2019 Proiect de Lege privind transparența în domeniul lobby-ului și al reprezentării intereselor 11.03.2019 la comisii
13.03.2019
27. PL-x 130/13.03.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea obiectivului de investiții Autostrada Estului 11.03.2019 la comisii
13.03.2019
28. PL-x 180/27.03.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.8/2019 privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO) 25.03.2019 la comisii
27.03.2019
29. PL-x 185/27.03.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români 25.03.2019 pe ordinea de zi
24.04.2019
30. PL-x 186/27.03.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice și a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului 25.03.2019 la comisii
27.03.2019
31. PL-x 187/27.03.2019 Proiect de Lege privind finanțarea și implementarea Programului "Tineri în Parlament" 25.03.2019 pe ordinea de zi
02.09.2019
32. PL-x 188/27.03.2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.98 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 25.03.2019 pe ordinea de zi
02.12.2019
33. PL-x 193/27.03.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public 25.03.2019 pe ordinea de zi
26.11.2019
34. PL-x 194/27.03.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii protecției mediului nr.137/1995 25.03.2019 la comisii
27.03.2019
35. PL-x 195/27.03.2019 Proiect de Lege privind combaterea birocrației în activitatea de relații cu publicul a autorităților și instituțiilor publice centrale și locale 25.03.2019 pe ordinea de zi
24.04.2019
36. PL-x 196/27.03.2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români 25.03.2019 pe ordinea de zi
24.04.2019
37. PL-x 197/27.03.2019 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile inidividuale și întreprinderile familiale 25.03.2019 pe ordinea de zi
24.04.2019
38. PL-x 198/27.03.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 25.03.2019 Lege 239/2020
06.11.2020
39. PL-x 199/27.03.2019 Proiect de Lege pentru Programul Național Prima Lumină 25.03.2019 raport
depus
16.06.2020
40. PL-x 200/27.03.2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor și a Legii nr.78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România 25.03.2019 retrimis
la comisii
01.04.2020
41. PL-x 225/10.04.2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.4 din Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri 08.04.2019 Lege 159/2019
25.07.2019
42. PL-x 226/10.04.2019 Proiect de Lege privind statutul polițistului local 08.04.2019 -
28.07.2020
43. PL-x 227/10.04.2019 Proiect de Lege pentru completarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente 08.04.2019 la comisii
10.04.2019
44. PL-x 239/13.05.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.19/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative 06.05.2019 -
09.03.2020
45. PL-x 240/13.05.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.20/2019 privind transmiterea unor terenuri proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură în administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor - Administrația Națională "Apele Române" 06.05.2019 Lege 246/2019
20.12.2019
46. PL-x 241/13.05.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.22/2019 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.159/1999 privind înființarea Companiei Naționale ”Loteria Română” - S.A., precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2018 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare și investiții 06.05.2019 la comisii
13.05.2019
47. PL-x 244/13.05.2019 Proiect de Lege pentru completarea articolului 5 din Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică 06.05.2019 Lege 252/2020
13.11.2020
48. PL-x 245/13.05.2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, precum și a Legii nr.176/2018 privind internshipul 06.05.2019 la comisii
13.05.2019
49. PL-x 246/13.05.2019 Proiect de Lege privind vânzarea imobilelor sau a spațiilor, aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, închiriate asociațiilor sau fundațiilor 06.05.2019 pe ordinea de zi
02.09.2019
50. PL-x 249/03.06.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.24/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor, precum și a altor acte normative 28.05.2019 Lege 208/2019
08.11.2019
51. PL-x 250/03.06.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.21/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere 28.05.2019 Lege 247/2019
20.12.2019
52. PL-x 251/03.06.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2019 privind protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate care constituie secrete comerciale împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative 28.05.2019 retrimis
la comisii
15.12.2020
53. PL-x 252/03.06.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.26/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative 28.05.2019 la comisii
03.06.2019
54. PL-x 253/03.06.2019 Proiect de Lege pentru completarea art.21 din Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat 28.05.2019 respins
definitiv
06.05.2020
55. PL-x 254/03.06.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice 28.05.2019 Lege 192/2019
25.10.2019
56. PL-x 266/05.06.2019 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile 03.06.2019 la comisii
05.06.2019
57. PL-x 267/05.06.2019 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile 03.06.2019 la comisii
05.06.2019
58. PL-x 268/05.06.2019 Proiect de Lege privind aprobarea obiectivelor de investiții "Autostrada Unirii Principatelor Române" și "Autostrada Basarabia" 03.06.2019 la comisii
05.06.2019
59. PL-x 269/05.06.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.69/2010 a responsabilității fiscal-bugetare 03.06.2019 pe ordinea de zi
07.10.2019
60. PL-x 270/05.06.2019 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 03.06.2019 la comisii
29.06.2020
61. PL-x 280/18.06.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.29/2019 privind modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală, precum și pentru unele măsuri pentru organizarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European și a referendumului național din 26 mai 2019 11.06.2019 la comisii
08.02.2021
62. PL-x 301/01.07.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.30/2019 privind reorganizarea Ministerului Economiei în scopul exercitării drepturilor și îndeplinirii obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar a statului la anumiți operatori economici, precum și pentru modificarea unor acte normative 26.06.2019 la comisii
01.07.2019
63. PL-x 302/01.07.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.31/2019 privind acordarea unor facilități fiscale și pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru modificarea Legii - cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 26.06.2019 raport
depus
24.11.2020
64. PL-x 303/01.07.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.32/2019 pentru autorizarea Serviciului de Protecție și Pază să înregistreze în evidențele proprii autovehiculele în care se deplasează Sanctitatea Sa Papa Francisc cu ocazia vizitei desfășurate pe teritoriul României 26.06.2019 Lege 3/2020
06.01.2020
65. PL-x 304/01.07.2019 Proiect de Lege privind serviciile de plată și pentru modificarea unor acte normative 26.06.2019 Lege 209/2019
08.11.2019
66. PL-x 305/01.07.2019 Proiect de Lege privind activitatea de emitere de monedă electronică 26.06.2019 Lege 210/2019
08.11.2019
67. PL-x 306/01.07.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice 26.06.2019 Lege 112/2020
08.07.2020
68. PL-x 307/01.07.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.81/2000 privind inspecția tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România 26.06.2019 pe ordinea de zi
26.11.2019
69. PL-x 308/01.07.2019 Proiect de Lege pentru completarea art.7 din Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile 26.06.2019 raport
depus
21.07.2020
70. PL-x 309/01.07.2019 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice și a Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale în scopul armonizării prevederilor acestor legi cu reglementările legislative interne și internaționale în domeniul nuclear 26.06.2019 la comisii
01.07.2019
71. PL-x 310/01.07.2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.220/2018 privind transmiterea unor suprafețe de fond forestier din grupa I funcțională - vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale 26.06.2019 la comisii
01.07.2019
72. PL-x 311/01.07.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea articolului 5 al Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii 26.06.2019 raport
depus
27.05.2020
73. PL-x 312/01.07.2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 26.06.2019 la comisii
01.07.2019
74. PL-x 313/01.07.2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din Legea zootehniei nr.32/2019 26.06.2019 la comisii
01.07.2019
75. PL-x 314/01.07.2019 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.154 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal 26.06.2019 la comisii
01.07.2019
76. PL-x 317/01.07.2019 Proiectul Legii modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 26.06.2019 la comisii
01.07.2019
77. PL-x 318/01.07.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor 26.06.2019 pe ordinea de zi
07.10.2019
78. PL-x 319/01.07.2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.7 și 10 din Legea nr.102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare 26.06.2019 Lege 216/2019
14.11.2019
79. PL-x 320/01.07.2019 Proiect de Lege privind reglementarea cumulului pensiilor cu câștigul salarial 26.06.2019 la comisii
01.07.2019
80. PL-x 321/01.07.2019 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(30 ) și (345) ale art.9 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr.7/1996 26.06.2019 Lege 251/2019
23.12.2019
81. PL-x 322/01.07.2019 Proiect de Lege privind transmiterea unor bunuri imobile din domeniul public al statului român și din administrarea Administrației Naționale "Apele Română "- Administrația Bazinală de Apă Jiu, în domeniul public al unității administrativ-teritoriale comuna Bratovoești, județul Dolj și în administrarea Consiliului local Bratovoești 26.06.2019 la comisii
01.07.2019
82. PL-x 323/01.07.2019 Proiect de Lege pentru completarea art.22 din Legea 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare 26.06.2019 la comisii
01.07.2019
83. PL-x 324/01.07.2019 Proiect de Lege pentru completarea art.12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români 26.06.2019 pe ordinea de zi
23.09.2019
84. PL-x 325/01.07.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.24/2007 privind reglementarea și adminstrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților 26.06.2019 la comisii
01.07.2019
85. PL-x 326/01.07.2019 Proiect de Lege pentru introducerea disciplinei "Educație și cultură media" în învățământul preuniversitar 26.06.2019 pe ordinea de zi
07.10.2019
86. PL-x 328/01.07.2019 Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate 26.06.2019 pe ordinea de zi
07.10.2019
87. PL-x 330/03.07.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2019 pentru modificarea Legii nr.556/2004 înființarea Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989 01.07.2019 la comisii
03.07.2019
88. PL-x 347/10.09.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.37/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale 04.09.2019 pe ordinea de zi
26.11.2019
89. PL-x 348/10.09.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.38/2019 privind modificarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală și pentru modificarea și completarea Legii nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat 04.09.2019 la comisii
10.09.2019
90. PL-x 349/10.09.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.40/2019 privind modificarea si completarea Legii nr.115/2015 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001, precum si pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali, pentru modificarea și completarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001, precum si pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali 04.09.2019 la comisii
08.02.2021
91. PL-x 357/10.09.2019 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.59/2000 privind Statutul personalului silvic 04.09.2019 Lege 234/2019
09.12.2019
92. PL-x 371/18.09.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susținerea desfășurării Programului cultural național "Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021" 16.09.2019 Lege 198/2019
07.11.2019
93. PL-x 376/18.09.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier 16.09.2019 pe ordinea de zi
26.11.2019
94. PL-x 377/18.09.2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.107 alin.(1) din Legea nr.46/2018 - Codul silvic 16.09.2019 la comisii
18.09.2019
95. PL-x 378/18.09.2019 Proiect de Lege privind organizarea și desfășurarea votului electronic la distanță 16.09.2019 la comisii
08.02.2021
96. PL-x 379/18.09.2019 Proiect de Lege privind suspendarea permisului auto 16.09.2019 pe ordinea de zi
24.02.2020
97. PL-x 380/18.09.2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.118 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice și al art.32 alin.(1) din Ordonanța nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor 16.09.2019 raport
depus
26.03.2020
98. PL-x 381/18.09.2019 Proiect de Lege pentru completarea art.36 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000 16.09.2019 raport
depus
01.09.2020
99. PL-x 382/18.09.2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.3 alin.(2) din Legea nr.374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art.III alin.(1) din Legea nr.169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 16.09.2019 respins
definitiv
02.02.2021
100. PL-x 383/18.09.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea alineatelor (3) și (4) ale articolului 16, precum și a Anexei din Legea nr.215 /2016 privind ceremoniile oficiale 16.09.2019 pe ordinea de zi
14.10.2019
101. PL-x 384/18.09.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii statutului asistentului social în România nr.466/2004 16.09.2019 respins
definitiv
13.05.2020
102. PL-x 385/18.09.2019 Proiect de Lege pentru modificarea unor acte normative în domeniul electoral 16.09.2019 la comisii
08.02.2021
103. PL-x 386/18.09.2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.21 din Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat 16.09.2019 Lege 69/2020
29.05.2020
104. PL-x 387/18.09.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar 16.09.2019 la comisii
18.09.2019
105. PL-x 388/18.09.2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.101 din 19 mai 2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor 16.09.2019 la comisii
18.09.2019
106. PL-x 389/18.09.2019 Proiect de Lege pentru modificarea Anexei nr.1 din Legea nr.18/1991 privind fondul funciar 16.09.2019 la comisii
18.09.2019
107. PL-x 390/18.09.2019 Proiect de Lege pentru abrogarea art.46 alin.(3) din Legea nr.46/2008 privind Codul silvic 16.09.2019 la comisii
18.09.2019
108. PL-x 403/01.10.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.46/2019 privind operarea Sistemului de avertizare a populației în situații de urgență "RO-ALERT" 23.09.2019 la promulgare
24.02.2021
109. PL-x 404/01.10.2019 Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție și pentru dispunerea altor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal 23.09.2019 Lege 283/2020
08.12.2020
110. PL-x 411/01.10.2019 Proiectul Legii turismului 23.09.2019 la comisii
01.10.2019
111. PL-x 412/01.10.2019 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18 din 1991 și pentru modificarea și completarea art.III din Legea nr.169 din 1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 23.09.2019 la comisii
01.10.2019
112. PL-x 415/01.10.2019 Proiectul Legii de modificare a Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției cu modificările și completările ulerioare 23.09.2019 la comisii
01.10.2019
113. PL-x 423/08.10.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.52/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spațiul feroviar unic european 02.10.2019 raport
depus
03.06.2020
114. PL-x 424/08.10.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanțare a investițiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică ale localităților și pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006 02.10.2019 la comisii
08.10.2019
115. PL-x 425/08.10.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2019 pentru modificarea și completarea art.29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române 02.10.2019 retrimis
la comisii
17.02.2021
116. PL-x 426/08.10.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2019 privind instituirea unor măsuri în domeniul comunicațiilor electronice și al infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice 02.10.2019 la comisii
08.10.2019
117. PL-x 427/08.10.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative 02.10.2019 pe ordinea de zi
09.03.2020
118. PL-x 428/08.10.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ 02.10.2019 -
29.06.2020
119. PL-x 429/08.10.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.59/2019 pentru modificarea art.35 din Legea nr.269/2003 privind Statutul Corpului dipomatic și consular al României 03.10.2019 retrimis
la comisii
11.02.2020
120. PL-x 430/08.10.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.61/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice 03.10.2019 pe ordinea de zi
26.11.2019
121. PL-x 431/08.10.2019 Proiect de Lege privind exercitarea profesiei de psiholog, reorganizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România 02.10.2019 -
09.03.2020
122. PL-x 432/08.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 02.10.2019 la comisii
08.02.2021
123. PL-x 433/08.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal al României 02.10.2019 la comisii
08.10.2019
124. PL-x 434/08.10.2019 Proiect de Lege pentru declararea zilei de 18 iunie "Ziua Victimelor Deportării în Timpul Regimului Comunist" 02.10.2019 Lege 125/2020
10.07.2020
125. PL-x 435/08.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru stabilirea unor măsuri financiare în domeniul unor programe gestionate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 02.10.2019 la comisii
08.10.2019
126. PL-x 437/08.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României 03.10.2019 la comisii
08.10.2019
127. PL-x 438/08.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2003 privind drepturile pacientului 02.10.2019 Lege 257/2020
19.11.2020
128. PL-x 439/08.10.2019 Proiect de Lege pentru constituirea și utilizarea Fondului special al autostrăzilor 02.10.2019 la comisii
08.10.2019
129. PL-x 440/08.10.2019 Proiectul Legii Magnițki privind instituirea unor sancțiuni în privința cetățenilor străini responsabili pentru încălcarea gravă a drepturilor omului 02.10.2019 retrimis
la comisii
02.02.2021
130. PL-x 441/08.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată 02.10.2019 la comisii
08.10.2019
131. PL-x 442/08.10.2019 Proiect de Lege privind înființarea Fondului Special pentru Încurajarea Librăriilor de Provincie 02.10.2019 la comisii
08.10.2019
132. PL-x 443/08.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor 02.10.2019 la comisii
08.10.2019
133. PL-x 444/08.10.2019 Proiect de Lege privind îngrijirea persoanelor în stare comatoasă 02.10.2019 la comisii
08.10.2019
134. PL-x 445/08.10.2019 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 02.10.2019 raport
depus
16.06.2020
135. PL-x 446/08.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice 02.10.2019 la comisii
08.10.2019
136. PL-x 447/08.10.2019 Proiect de Lege pentru stimularea producătorilor agricoli care comercializează produsele agricole primare 02.10.2019 Lege 236/2020
05.11.2020
137. PL-x 448/08.10.2019 Proiect de Lege privind decontarea de către statul român a procedurilor de repatriere a cetățenilor români decedați pe teritoriul Uniunii Europene 02.10.2019 pe ordinea de zi
03.02.2020
138. PL-x 449/08.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.101 din LEGEA nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal 02.10.2019 -
17.06.2020
139. PL-x 450/08.10.2019 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 02.10.2019 la comisii
08.10.2019
140. PL-x 451/08.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare 02.10.2019 Lege 213/2020
30.09.2020
141. PL-x 452/08.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea articolului 1 din Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război 02.10.2019 pe ordinea de zi
24.02.2020
142. PL-x 453/08.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.15 din 24 iulie 2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice pentru Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013 aprobată prin Legea nr.334/10 decembrie 2013 02.10.2019 la comisii
08.10.2019
143. PL-x 457/14.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului 07.10.2019 în reexaminare
la Senat
04.11.2020
144. PL-x 470/21.10.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.63/2019 pentru completarea art.61 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ 14.10.2019 la comisii
21.10.2019
145. PL-x 471/21.10.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.64/2019 privind modificarea și completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României și modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, precum și unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru Președintele României din anul 2019 14.10.2019 la comisii
08.02.2021
146. PL-x 472/21.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală 14.10.2019 Lege 284/2020
08.12.2020
147. PL-x 485/21.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții 14.10.2019 Lege 204/2020
18.09.2020
148. PL-x 491/28.10.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală 21.10.2019 la comisii
28.10.2019
149. PL-x 492/28.10.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2019 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/589 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 aprilie 2016 privind o rețea europeană de servicii de ocupare a forței de muncă (EURES), accesul lucrătorilor la servicii de mobilitate și integrarea mai bună a piețelor forței de muncă și de modificare a Regulamentelor (UE) nr.492/2011 și (UE) nr.1296/2013 21.10.2019 raport
depus
26.05.2020
150. PL-x 493/28.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc "Prodromu", de la Muntele Athos, Grecia 21.10.2019 Lege 41/2020
03.04.2020
151. PL-x 494/28.10.2019 Proiect de Lege pentru recunoașterea meritelor personalului din cadrul Sistemului Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională, participant la misiuni și operații în afara teritoriului statului român sau la pregătirea pentru apărarea țării, precum și pentru acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat 21.10.2019 respins
definitiv
14.07.2020
152. PL-x 495/28.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.4 și art.5 din Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri 21.10.2019 pe ordinea de zi
24.02.2020
153. PL-x 496/28.10.2019 Proiect de Lege privind cerințele fundamentale aplicabile dezvoltatorilor imobiliari și construcțiilor din cadrul dezvoltărilor imobiliare și pentru modificarea și completarea altor acte normative conexe domeniului imobiliar 21.10.2019 la comisii
28.10.2019
154. PL-x 497/28.10.2019 Proiect de Lege privind anularea contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru anumite venituri din investiții a persoanelor fizice și unele măsuri de depunere a declarațiilor 21.10.2019 la comisii
28.10.2019
155. PL-x 498/28.10.2019 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal 23.10.2019 la comisii
28.10.2019
156. PL-x 499/28.10.2019 Proiect de Lege privind preluarea de către bugetul de stat a datoriilor aferente implementării "Programului Utilități și Mediu la standarde europene" în județul Suceava 23.10.2019 la comisii
28.10.2019
157. PL-x 500/28.10.2019 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.154/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate 21.10.2019 pe ordinea de zi
24.02.2020
158. PL-x 501/28.10.2019 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate 21.10.2019 pe ordinea de zi
24.02.2020
159. PL-x 502/28.10.2019 Proiect de Lege pentru completarea Legii Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 21.10.2019 la comisii
28.10.2019
160. PL-x 503/28.10.2019 Proiectul Legii entru modificarea art.8 alin.(7) lit.b) din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe 21.10.2019 Lege 261/2020
20.11.2020
161. PL-x 504/28.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.16 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor 21.10.2019 la comisii
28.10.2019
162. PL-x 505/28.10.2019 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni și pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991 21.10.2019 la comisii
11.11.2019
163. PL-x 506/28.10.2019 Proiect de Lege privind gestionarea durabilă a pădurilor 21.10.2019 Lege 57/2020
15.05.2020
164. PL-x 507/28.10.2019 Proiect de Lege privind utilizarea voluntară a logotipului "rasă autohtonă 100% " pentru produsele de origine animală din România 21.10.2019 Lege 190/2020
21.08.2020
165. PL-x 508/28.10.2019 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru asigurarea exercitării dreptului de vot în afara teritoriului României 21.10.2019 raport
depus
10.02.2021
166. PL-x 509/28.10.2019 Proiect de Lege pentru recunoașterea orașului lași drept inițiator al Revoluției Române din decembrie 1989 21.10.2019 la comisii
28.10.2019
167. PL-x 510/28.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal 21.10.2019 la comisii
28.10.2019
168. PL-x 511/28.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.338/2018 prin care a fost aprobată OUG nr.59/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România 21.10.2019 raport
depus
28.05.2020
169. PL-x 512/28.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal 21.10.2019 la comisii
28.10.2019
170. PL-x 513/28.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012 și privind modificarea și completarea altor acte normative 21.10.2019 Lege 155/2020
24.07.2020
171. PL-x 514/28.10.2019 Proiect de Lege privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca pentru Stațiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca, în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca 21.10.2019 Lege 29/2020
27.03.2020
172. PL-x 515/28.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(6) al art.24 din Legea nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare 21.10.2019 la comisii
28.10.2019
173. PL-x 516/28.10.2019 Proiect de Lege pentru completarea art.13 din Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă 21.10.2019 la comisii
28.10.2019
174. PL-x 517/28.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.50 din Legea nr.273/2004 privind procedura adopției 21.10.2019 la comisii
28.10.2019
175. PL-x 518/28.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.387 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal 21.10.2019 la comisii
28.10.2019
176. PL-x 519/28.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.287/2009 privind Codul civil 21.10.2019 la comisii
28.10.2019
177. PL-x 520/28.10.2019 Proiect de Lege privind instituirea zilei de 30 septembrie ca "Ziua națională a antreprenorului român" 21.10.2019 raport
depus
27.05.2020
178. PL-x 521/28.10.2019 Proiect de Lege pentru declararea zilei de 4 iunie Ziua Tratatului de la Trianon 21.10.2019 Lege 256/2020
18.11.2020
179. PL-x 522/28.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.223 din 24 iulie 2015 privind pensile militare de stat 21.10.2019 Lege 234/2020
05.11.2020
180. PL-x 523/28.10.2019 Proiect de Lege pentru completarea Anexei nr.III la Lege-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 21.10.2019 Lege 42/2020
03.04.2020
181. PL-x 524/28.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.145 alin.(3) și completarea art.152 din Codul Muncii 21.10.2019 raport
depus
29.04.2020
182. PL-x 525/28.10.2019 Proiect de Lege pentru stabilirea indicatorilor minimali de ierarhizare privind salarizarea personalului din economia națională 21.10.2019 în reexaminare
la Senat
08.09.2020
183. PL-x 526/28.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 21.10.2019 -
24.02.2020
184. PL-x 527/28.10.2019 Proiect de Lege privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul public al comunelor Ceatalchioi și Crișan, județul Tulcea 21.10.2019 în reexaminare
la Senat
13.10.2020
185. PL-x 528/28.10.2019 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România 21.10.2019 la comisii
28.10.2019
186. PL-x 529/28.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea articolului 14 din Anexa VI a Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 21.10.2019 la comisii
28.10.2019
187. PL-x 530/28.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative 21.10.2019 la comisii
28.10.2019
188. PL-x 531/28.10.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea plății contribuției financiare la Rețeaua europeană de prevenire a criminalității-EUCPN, de către Poliția Română, precum și pentru completarea anexei nr.2.2 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte 21.10.2019 Lege 263/2020
20.11.2020
189. PL-x 532/28.10.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2019 pentru prorogarea unui termen prevăzut în art.2 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziției de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia la nivel național 21.10.2019 pe ordinea de zi
10.02.2020
190. PL-x 533/28.10.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale 21.10.2019 -
24.02.2020
191. PL-x 534/28.10.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2019 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice 21.10.2019 pe ordinea de zi
10.02.2020
192. PL-x 535/28.10.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2019 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia 21.10.2019 la comisii
28.10.2019
193. PL-x 536/28.10.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2019 pentru modificarea Legii nr.52/2015 privind aprobarea plății anuale a cotizațiilor și serviciilor lingvistice pentru organizațiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol și agroalimentar 21.10.2019 Lege 72/2020
05.06.2020
194. PL-x 537/28.10.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 21.10.2019 Lege 43/2020
03.04.2020
195. PL-x 538/28.10.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, în perioada 2014-2020 21.10.2019 pe ordinea de zi
10.02.2020
196. PL-x 539/28.10.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2019 pentru reglementarea unor măsuri fiscal bugetare 21.10.2019 la comisii
28.10.2019
197. PL-x 540/28.10.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2019 pentru modificarea art.1 alin.(1) lit.c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcțiune, aflate în administrarea instituțiilor publice de apărare, ordine publică și siguranță națională 21.10.2019 pe ordinea de zi
10.02.2020
198. PL-x 541/28.10.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2019 privind prorogarea termenului prevăzut la art.II din Legea nr.163/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții 21.10.2019 pe ordinea de zi
24.02.2020
199. PL-x 542/28.10.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2019 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2018 privind aprobarea Programului de investiții în domeniul culturii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative 21.10.2019 raport
depus
12.03.2020
200. PL-x 543/28.10.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2019 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.106 din Legea nr.196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor 21.10.2019 Lege 294/2020
18.12.2020
201. PL-x 544/28.10.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2019 pentru modificarea art.137 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2011 privind comunicațiile electronice 21.10.2019 la comisii
28.10.2019
202. PL-x 545/28.10.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor 23.10.2019 raport
depus
11.06.2020
203. PL-x 546/28.10.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate 21.10.2019 la comisii
28.10.2019
204. PL-x 547/28.10.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2019 pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală 21.10.2019 retrimis
la comisii
25.02.2020
205. PL-x 548/28.10.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2013 privind serviciile poștale 21.10.2019 pe ordinea de zi
16.12.2019
206. PL-x 549/28.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, precum și a Legii nr.194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare 21.10.2019 în reexaminare
la Senat
21.01.2020
207. PL-x 550/28.10.2019 Proiect de Lege pentru simplificarea procedurilor administrative din cadrul instituțiilor publice 21.10.2019 la comisii
28.10.2019
208. PL-x 551/28.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.6, art.8, art.20 și art.33 din Legea nr.104/14 mai 2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 21.10.2019 Lege 288/2020
09.12.2020
209. PL-x 552/28.10.2019 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 21.10.2019 la comisii
28.10.2019
210. PL-x 553/28.10.2019 Proiect de Lege pentru completarea art.4 din Ordonanța Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață 23.10.2019 la comisii
28.10.2019
211. PL-x 554/28.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii locuinței nr.114/1996 21.10.2019 raport
depus
10.02.2021
212. PL-x 555/28.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor 21.10.2019 la comisii
28.10.2019
213. PL-x 556/28.10.2019 Proiect de Lege privind regimul articolelor pirotehnice 21.10.2019 -
24.02.2020
214. PL-x 557/28.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății - REPUBLICARE 21.10.2019 la comisii
28.10.2019
215. PL-x 558/28.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății - REPUBLICARE 21.10.2019 -
01.07.2020
216. PL-x 559/28.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc 21.10.2019 raport
depus
15.12.2020
217. PL-x 560/28.10.2019 Proiect de Lege privind organizarea și exercitarea profesiei de psihoterapeut în România 21.10.2019 la comisii
28.10.2019
218. PL-x 561/28.10.2019 Proiect de Lege pentru completarea art.257 din Legea nr.286/2009 Codul penal 21.10.2019 la comisii
28.10.2019
219. PL-x 562/28.10.2019 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.82/1992 privind rezervele de stat 21.10.2019 Lege 96/2020
26.06.2020
220. PL-x 563/28.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții 21.10.2019 pe ordinea de zi
24.02.2020
221. PL-x 564/28.10.2019 Proiect de Lege privind anularea unor contribuții și obligații fiscale 21.10.2019 la comisii
28.10.2019
222. PL-x 565/28.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.196 din 20 iulie 2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor 21.10.2019 la comisii
28.10.2019
223. PL-x 566/28.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal 21.10.2019 pe ordinea de zi
24.02.2020
224. PL-x 567/28.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea articolului 45 din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor 21.10.2019 pe ordinea de zi
24.02.2020
225. PL-x 568/28.10.2019 Proiect de Lege pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Instituției Prefectului - Județul Vrancea, în domeniul public al județului Vrancea și în administrarea Consiliului județean Vrancea 21.10.2019 în reexaminare
la Senat
13.10.2020
226. PL-x 569/28.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.448 din 6 decembrie 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 21.10.2019 la comisii
28.10.2019
227. PL-x 570/28.10.2019 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor 21.10.2019 la comisii
28.10.2019
228. PL-x 571/28.10.2019 Proiect de Lege privind organizarea și desfășurarea votului electronic 21.10.2019 la comisii
28.10.2019
229. PL-x 572/28.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 21.10.2019 Lege 263/2019
30.12.2019
230. PL-x 573/28.10.2019 Proiect de Lege privind statutul Limbii Semnelor Române 21.10.2019 Lege 27/2020
27.03.2020
231. PL-x 574/28.10.2019 Proiect de Lege privind organizarea și desfășurarea votului electronic 21.10.2019 la comisii
28.10.2019
232. PL-x 575/28.10.2019 Proiect de Lege pentru completarea unor legi electorale 21.10.2019 la comisii
08.02.2021
233. PL-x 576/28.10.2019 Proiect de Lege privind programul național "Primul loc de muncă pentru tinerii absolvenți" 21.10.2019 -
28.07.2020
234. PL-x 577/28.10.2019 Proiect de Lege privind acordarea unor vouchere destinate părinților care au nevoie de servicii de asistență și îngrijire pentru copii 21.10.2019 la comisii
28.10.2019
235. PL-x 578/28.10.2019 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal 21.10.2019 la comisii
28.10.2019
236. PL-x 579/28.10.2019 Proiect de Lege pentru înființarea Băncilor de Lapte Matern 21.10.2019 la comisii
28.10.2019
237. PL-x 580/28.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea legii nr.167 din 2014 privind exercitarea profesiei de bonă, cu modificările și completările ulterioare 21.10.2019 la comisii
28.10.2019
238. PL-x 581/28.10.2019 Proiect de Lege pentru înființarea Comisiei Naționale de Alăptare 21.10.2019 la comisii
28.10.2019
239. PL-x 582/28.10.2019 Proiect de Lege pentru clasificarea maternităților ca Spitale Prieten al Copilului, în vederea promovării și susținerii alăptării și reducerii gradului de mortalitate și morbiditate infantilă 21.10.2019 la comisii
28.10.2019
240. PL-x 583/28.10.2019 Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea Secretariatului de stat pentru problemele rezerviștilor și veteranilor din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională 21.10.2019 raport
depus
03.09.2020
241. PL-x 584/28.10.2019 Proiect de Lege pentru înființarea Muzeului Național "Brătianu " 21.10.2019 Lege 15/2020
15.01.2020
242. PL-x 585/28.10.2019 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții și pentru completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții 21.10.2019 Lege 7/2020
06.01.2020
243. PL-x 586/28.10.2019 Proiect de Lege privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului româm și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Jiu, în domeniul public al unității administrativ-teritoriale comuna Vârvoru de Jos, județul Dolj și în administrarea Consiliului Local Vârvoru de Jos 21.10.2019 la comisii
28.10.2019
244. PL-x 587/28.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea unor acte normative în domeniul reglementării produselor din tutun 21.10.2019 respins
definitiv
30.06.2020
245. PL-x 588/28.10.2019 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției 21.10.2019 la comisii
28.10.2019
246. PL-x 589/28.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 21.10.2019 Lege 64/2020
21.05.2020
247. PL-x 590/28.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate 21.10.2019 la comisii
28.10.2019
248. PL-x 591/28.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare 21.10.2019 la comisii
28.10.2019
249. PL-x 592/28.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.53 din 2003-Codul Muncii 21.10.2019 la comisii
28.10.2019
250. PL-x 593/28.10.2019 Proiect de Lege privind protejarea vieții de familie și reglementarea unor situații juridice în cazul persoanelor aflate în uniune consensuală 21.10.2019 la comisii
28.10.2019
251. PL-x 594/28.10.2019 Proiect de Lege privind intabularea dreptului de proprietate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară în baza posesiei înregistrate în Registru Agricol sau a procesului verbal de punere în posesie în urma reconstituirii dreptului de proprietate 21.10.2019 la comisii
28.10.2019
252. PL-x 595/28.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.13 din Ordonanța Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia 21.10.2019 Lege 50/2020
27.04.2020
253. PL-x 596/28.10.2019 Proiect de Lege privind programul de alimentație sănătoasă pentru elevii din învățământul obligatoriu primar și gimnazial, de stat și privat 21.10.2019 la comisii
28.10.2019
254. PL-x 597/28.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 21.10.2019 retrimis
la comisii
18.12.2019
255. PL-x 598/28.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România 21.10.2019 Lege 22/2020
18.03.2020
256. PL-x 599/28.10.2019 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române 21.10.2019 Lege 12/2020
09.01.2020
257. PL-x 600/28.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea Anexei a II a a Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 21.10.2019 Lege 51/2020
27.04.2020
258. PL-x 601/28.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.218 din 23 aprilie 2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române 21.10.2019 respins
definitiv
11.12.2019
259. PL-x 602/28.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorilor 21.10.2019 la comisii
28.10.2019
260. PL-x 603/28.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 21.10.2019 la comisii
28.10.2019
261. PL-x 604/28.10.2019 Proiect de Lege privind activitatea artiștilor interpreți-cascadori profesioniști și liber-profesioniști din România 21.10.2019 la comisii
28.10.2019
262. PL-x 605/28.10.2019 Proiect de Lege pentru declararea zilei de 16 August drept ziua de comemorare a martirilor Brâncoveni și ziua națională de conștientizare a violențelor intentate asupra creștinilor 21.10.2019 Lege 134/2020
16.07.2020
263. PL-x 620/02.12.2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului 26.11.2019 la comisii
02.12.2019
264. PL-x 621/02.12.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu numărul nr.852 din 20 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare 26.11.2019 raport
depus
16.12.2020
265. PL-x 622/02.12.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România 26.11.2019 Lege 260/2020
20.11.2020
266. PL-x 623/02.12.2019 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului 26.11.2019 la comisii
02.12.2019
267. PL-x 624/02.12.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale 26.11.2019 la comisii
02.12.2019
268. PL-x 625/02.12.2019 Proiect de Lege privind modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală 26.11.2019 la comisii
08.02.2021
269. PL-x 626/02.12.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal 26.11.2019 raport
depus
22.02.2021
270. PL-x 629/02.12.2019 Proiect de Lege pentru abrogarea pct.6 de la litera B din Anexa nr.1, precum și pentru completarea Anexei nr.2 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 26.11.2019 la comisii
02.12.2019
271. PL-x 630/02.12.2019 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 26.11.2019 Lege 192/2020
21.08.2020
272. PL-x 631/02.12.2019 Proiect de Lege privind regimul juridic al plantei canabis, al substanțelor și preparatelor ce conțin canabis, utilizate în scop medical 26.11.2019 la comisii
02.12.2019
273. PL-x 632/02.12.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri 26.11.2019 Lege 130/2020
15.07.2020
274. PL-x 633/02.12.2019 Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente 26.11.2019 la comisii
08.02.2021
275. PL-x 634/02.12.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală precum și a Legii nr.286/2009 privind Codul penal 26.11.2019 la comisii
02.12.2019
276. PL-x 635/02.12.2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.132 din 31 mai 2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie 26.11.2019 la comisii
02.12.2019
277. PL-x 636/02.12.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii Protecției Mediului nr.137/1995 26.11.2019 la comisii
02.12.2019
278. PL-x 637/02.12.2019 Proiect de Lege pentru asigurarea condițiilor superioare de bunăstare a animalelor vii în timpul transportului de lungă durată în afara spațiului comunitar 26.11.2019 Lege 150/2020
23.07.2020
279. PL-x 638/02.12.2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.248 din 28 octombrie 2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate 26.11.2019 Lege 49/2020
16.04.2020
280. PL-x 648/04.12.2019 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antițigănismului 02.12.2019 Lege 2/2021
04.01.2021
281. PL-x 649/04.12.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale 02.12.2019 la comisii
08.02.2021

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 2 martie 2021, 0:21
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro