Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Camera Deputatilor > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Camerei Deputatilor
Stadiu: care au fost adoptate în mod tacit de către Camera Deputaților în calitate de primă Cameră sesizată, în anul 2019, ca urmare a depasirii termenului constitutional, potrivit art.75 alin.2 teza a III-a din Constitutia României republicata

Numar înregistrari gasite: 52
  Numar Titlu Data
adoptarii
tacite
Stadiu
1. Pl-x 637/29.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției 27.02.2019 respinsa
definitiv
11.03.2019
2. Pl-x 652/31.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.189 din 9 decembrie 1999 privind exercitarea inițiativei legislative de către cetățeni 20.02.2019 respinsa
definitiv
01.04.2019
3. Pl-x 653/31.10.2018 Propunere legislativă privind încurajarea efectuării studiilor superioare în limba română 27.02.2019 respinsa
definitiv
25.03.2019
4. Pl-x 707/19.11.2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001 06.03.2019 respinsa
definitiv
01.04.2019
5. Pl-x 712/21.11.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații 20.03.2019 Lege 184/2019
17.10.2019
6. Pl-x 719/26.11.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.218 din 2002, privind organizarea și funcționarea Poliției Române 25.03.2019 respinsa
definitiv
23.09.2019
7. Pl-x 720/26.11.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației 08.04.2019 la comisii
08.02.2021
8. PL-x 731/03.12.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții (România - Cofinanțare UE pentru dezvoltare rurală 2014 - 2020), semnat la București la 17 septembrie 2018 27.02.2019 Lege 72/2019
22.04.2019
9. PL-x 1/04.02.2019 Proiect de Lege pentru acceptarea Deciziei Consiliului (UE, Euratom) 2018/994, adoptată la Bruxelles, la 13 iulie 2018, de modificare a Actului privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct, anexat la Decizia 76/787/CECO, CEE, Euratom a Consiliului din 20 septembrie 1976 25.03.2019 Lege 113/2019
07.06.2019
10. Pl-x 2/04.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale 08.04.2019 respinsa
definitiv
26.11.2019
11. Pl-x 3/04.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor 08.04.2019 la Senat
08.04.2019
12. PL-x 4/04.02.2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.8 alin.(1) din Legea nr.190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) 25.03.2019 Lege 233/2019
27.11.2019
13. Pl-x 6/04.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Educației Naționale nr.1/2011 08.04.2019 respinsa
definitiv
02.12.2019
14. Pl-x 28/11.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale 16.04.2019 respinsa
definitiv
26.11.2019
15. PL-x 51/25.02.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2019 privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii, formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii, stagiul și examenul de capacitate al judecătorilor și procurorilor stagiari, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară și Legii nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii 25.03.2019 la Senat
25.03.2019
16. Pl-x 52/25.02.2019 Propunere legislativă pentru abrogarea art.881-art.888 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, a pct.45 al Art.I și a Art.II, Art.III, Art.VI din Legea nr.207/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2018 și a punctelor 3 și 4 ale Art.II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.92/2018 07.05.2019 respinsa
definitiv
11.12.2019
17. PL-x 76/04.03.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2019 privind modificarea și completarea unor acte normative 02.04.2019 Lege 17/2020
02.03.2020
18. Pl-x 77/04.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 29.05.2019 respinsa
definitiv
21.10.2019
19. Pl-x 79/04.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educaței naționale nr.1/2011 29.05.2019 Lege 260/2019
24.12.2019
20. PL-x 108/11.03.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.12/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției 08.04.2019 la Senat
08.04.2019
21. Pl-x 109/11.03.2019 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.90 din 26 martie 2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor 14.05.2019 respinsa
definitiv
21.10.2019
22. Pl-x 141/18.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.29 alin.(2) din Legea educației naționale nr.1/2011 29.05.2019 respinsa
definitiv
02.12.2019
23. Pl-x 178/27.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr.24 din 5 martie 2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității 03.06.2019 Lege 161/2019
26.07.2019
24. Pl-x 210/01.04.2019 Propunere legislativă privind modificarea art.277 din Legea nr.1/2011 a educației naționale 03.06.2019 respinsa
definitiv
02.12.2019
25. PL-x 211/03.04.2019 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Ungaria privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București, la 3 octombrie 2018 29.05.2019 Lege 140/2019
17.07.2019
26. Pl-x 213/08.04.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice 04.09.2019 la Senat
04.09.2019
27. PL-x 229/15.04.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2019 pentru completarea Legii educației naționale nr.1/2011, instituirea unor derogări și prorogarea unor termene 14.05.2019 Lege 230/2019
25.11.2019
28. Pl-x 236/06.05.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011, versiune actualizată la 02.10.2015, privind educația națională 11.09.2019 la Senat
11.09.2019
29. Pl-x 238/13.05.2019 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale 11.09.2019 respinsa
definitiv
21.10.2019
30. PL-x 247/28.05.2019 Proiect de Lege pentru acceptarea Protocolului, deschis spre semnare la Luxemburg la 8 iunie 2017, de modificare a Tratatului referitor la Sistemul european de informații privind vehiculele și permisele de conducere (EUCARIS), semnat la Luxemburg la 29 iunie 2000, precum și pentru modificarea art.115 alin.(1) lit.k) din Ordonanța Guvernului nr.83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor 11.09.2019 Lege 258/2019
24.12.2019
31. Pl-x 248/28.05.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.65 din Legea educației naționale nr.1/2011 23.09.2019 respinsa
definitiv
02.12.2019
32. Pl-x 262/05.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 71 din Legea educației naționale nr.1/2011 07.10.2019 la comisii
08.02.2021
33. Pl-x 276/18.06.2019 Propunere legislativă privind protecția operatorilor economici împotriva abuzurilor instituțiilor statului 02.10.2019 respinsa
definitiv
26.11.2019
34. Pl-x 278/18.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.257 din Legea educației naționale nr.1/2011 22.10.2019 la Senat
22.10.2019
35. Pl-x 288/24.06.2019 Propunere legislativă pentru desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție 27.11.2019 respinsa
definitiv
11.12.2019
36. PL-x 294/26.06.2019 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova în domeniul prevenirii și combaterii corupției, semnat la 19 decembrie 2018, la Chișinău 07.10.2019 Lege 235/2019
09.12.2019
37. Pl-x 295/26.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.58 din Legea educației naționale nr.1/2011 27.11.2019 Lege 186/2020
20.08.2020
38. Pl-x 296/26.06.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.76 din Legea educației naționale nr.1/2011 27.11.2019 la Senat
27.11.2019
39. Pl-x 298/01.07.2019 Propunere legislativă pentru completarea articolului 75 din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare 27.11.2019 la Senat
27.11.2019
40. PL-x 333/02.09.2019 Proiect de Lege privind acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substantele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Kigali, în cadrul celei de-a XXVIII-a reuniuni a Părtilor, la data de 14 octombrie 2016. 22.10.2019 Lege 30/2020
27.03.2020
41. Pl-x 334/02.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea si completarea art.214 din Legea educației naționale nr.1/2011 27.11.2019 la Senat
27.11.2019
42. Pl-x 335/02.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale 27.11.2019 respinsa
definitiv
12.05.2020
43. Pl-x 336/02.09.2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii educaței naționale nr.1/2011 27.11.2019 la Senat
27.11.2019
44. Pl-x 345/02.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Anexei Legii nr.2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României 22.10.2019 respinsa
definitiv
02.12.2019
45. Pl-x 365/16.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Educației Naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare 27.11.2019 respinsa
definitiv
22.02.2021
46. PL-x 367/18.09.2019 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României si Organizația Internațională a Francofoniei referitor la stabilirea la București a Biroului Regional pentru Europa Centrală și de Est si privilegiile și imunitățile sale pe teritoriul român, semnat la Erevan, la 12 octombrie 2018 27.11.2019 Lege 18/2020
05.03.2020
47. Pl-x 368/18.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea literei b) a alineatului (3) al articolului 361 din Legea educației naționale nr.1/2011 27.11.2019 la Senat
27.11.2019
48. Pl-x 369/18.09.2019 Propunere legislativă privind modificarea articolului 24, alin.1, secțiunea 2, din Legea Nr.215/2001 - Legea Administrației Publice Locale 27.11.2019 respinsa
definitiv
15.02.2021
49. Pl-x 370/18.09.2019 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare 27.11.2019 la Senat
27.11.2019
50. Pl-x 391/23.09.2019 Propunere legislativă privind completarea art.95 din Legea educației naționale nr.1/2011 27.11.2019 la Senat
27.11.2019
51. PL-x 402/01.10.2019 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Singapore cu privire la serviciile aeriene, semnat la Singapore, la 31 mai 2018 27.11.2019 Lege 25/2020
20.03.2020
52. PL-x 613/11.11.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative 09.12.2019 Lege 77/2020
10.06.2020

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 2 martie 2021, 1:10
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro