Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Camera Deputatilor > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Camerei Deputatilor
Stadiu: care au fost adoptate în mod tacit de către Senat în calitate de primă Cameră sesizată, în anul 2018, ca urmare a depasirii termenului constitutional, potrivit art.75 alin.2 teza a III-a din Constitutia României republicata

Numar înregistrari gasite: 40
  Numar Titlu Data
adoptarii
tacite
Stadiu
1. PL-x 20/12.02.2018 Proiect de Lege privind declararea Zilei de 10 mai drept "Ziua independenței naționale" 05.02.2018 la comisii
12.02.2018
2. PL-x 32/19.02.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2017 pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996 12.02.2018 Lege 243/2018
30.10.2018
3. PL-x 90/12.03.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.87/2017 pentru completarea art.5 din Ordonanța Guvernului nr.70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local 05.03.2018 Lege 102/2018
08.05.2018
4. PL-x 103/12.03.2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.199 alin.(2) din Legea nr.286/2009 privind Codul penal 05.03.2018 Lege 233/2020
05.11.2020
5. PL-x 144/26.03.2018 Proiect de Lege pentru modificarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri 14.03.2018 Lege 211/2019
11.11.2019
6. PL-x 159/28.03.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.103/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale 26.03.2018 Lege 177/2018
17.07.2018
7. PL-x 160/28.03.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.107/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice 26.03.2018 Lege 5/2019
04.01.2019
8. PL-x 161/28.03.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.116/2017 privind unele măsuri bugetare și pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 26.03.2018 Lege 267/2018
19.11.2018
9. PL-x 163/28.03.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și altor acte normative 26.03.2018 la comisii
28.03.2018
10. PL-x 177/04.04.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea alin.(3) al art.20 din Legea nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României 03.04.2018 Lege 101/2018
04.05.2018
11. PL-x 207/16.04.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie 10.04.2018 pe ordinea de zi
29.05.2018
12. PL-x 208/16.04.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice și pentru completarea Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale 10.04.2018 retrimis
la comisii
18.02.2019
13. PL-x 286/07.05.2018 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal 02.05.2018 la comisii
24.02.2021
14. PL-x 295/07.05.2018 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice 02.05.2018 retrimis
la comisii
18.02.2019
15. PL-x 296/07.05.2018 Proiect de Lege pentru completarea art.257 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal 02.05.2018 la comisii
07.05.2018
16. PL-x 301/09.05.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.10/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase în România 07.05.2018 la comisii
09.05.2018
17. PL-x 340/29.05.2018 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție 22.05.2018 Lege 160/2019
26.07.2019
18. PL-x 372/13.06.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării " 11.06.2018 pe ordinea de zi
02.09.2019
19. PL-x 405/27.06.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice 25.06.2018 respins
definitiv
17.02.2021
20. PL-x 454/11.09.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.33/2018 privind modificarea Ordonanței Guvernului nr.46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de România prin aderarea la Convenția internațională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigației aeriene și la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum și a unor obligații care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigație aeriană 05.09.2018 Lege 125/2019
03.07.2019
21. PL-x 455/11.09.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2018 privind desființarea Autorității Metropolitane de Transport București din subordinea Ministerului Transporturilor 05.09.2018 Lege 281/2018
26.11.2018
22. PL-x 459/11.09.2018 Proiect de Lege pentru modificarea alineatului 1 al articolului 175 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal 05.09.2018 la comisii
01.10.2019
23. PL-x 460/11.09.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală și Legii nr.286/2009 privind Codul penal 05.09.2018 la comisii
01.10.2019
24. PL-x 461/11.09.2018 Proiect de Lege privind combaterea și prevenirea actelor cu caracter pedofil și a infracțiunilor contra libertății și integrității sexuale ale persoanelor 05.09.2018 raport
depus
22.02.2021
25. PL-x 462/11.09.2018 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente 05.09.2018 la comisii
08.02.2021
26. PL-x 463/11.09.2018 Proiect de Lege pentru modificarea articolelor 218 și 219 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal 05.09.2018 la comisii
01.10.2019
27. PL-x 464/11.09.2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.35 alin.(2) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România 05.09.2018 raport
depus
03.06.2020
28. PL-x 471/17.09.2018 Proiect de Lege pentru abrogarea alin.(21) al art.94 din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției 11.09.2018 pe ordinea de zi
11.03.2019
29. PL-x 478/19.09.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernuluinr.195/2005 privind protecția mediului 17.09.2018 Lege 123/2020
10.07.2020
30. PL-x 488/26.09.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative privind funcționarii publici 24.09.2018 pe ordinea de zi
07.10.2019
31. PL-x 508/08.10.2018 Proiect de Lege privind abrogarea alin.(3) și (4) ale art.25 din Legea nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României 03.10.2018 la comisii
08.10.2018
32. PL-x 512/08.10.2018 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România 03.10.2018 Lege 111/2019
24.05.2019
33. PL-x 515/10.10.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.53/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului 08.10.2018 la comisii
10.10.2018
34. PL-x 521/10.10.2018 Proiect de Lege pentru abrogarea lit. a) a art. 24 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții 08.10.2018 Lege 171/2020
12.08.2020
35. PL-x 544/17.10.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.59/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România 15.10.2018 Lege 338/2018
21.12.2018
36. PL-x 687/12.11.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.333/2006 privind înființarea centrelor de informare și consiliere pentru tineri 07.11.2018 la comisii
12.11.2018
37. PL-x 700/14.11.2018 Proiect de Lege pentru completarea art.287 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal 12.11.2018 la comisii
01.10.2019
38. PL-x 728/28.11.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal și a Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 26.11.2018 respins
definitiv
16.04.2019
39. PL-x 729/28.11.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 26.11.2018 Lege 130/2019
11.07.2019
40. PL-x 737/05.12.2018 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.351/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii și de divertisment 04.12.2018 la comisii
05.12.2018

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 2 martie 2021, 0:16
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro