Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Camera Deputatilor > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Camerei Deputatilor
Stadiu: care au fost adoptate în mod tacit de către Senat în calitate de primă Cameră sesizată, în anul 2017, ca urmare a depasirii termenului constitutional, potrivit art.75 alin.2 teza a III-a din Constitutia României republicata

Numar înregistrari gasite: 55
  Numar Titlu Data
adoptarii
tacite
Stadiu
1. PL-x 109/13.02.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2016 privind înființarea Autorității de Reformă Feroviară 08.02.2017 Lege 53/2017
10.04.2017
2. PL-x 110/13.02.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2016 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012 08.02.2017 Lege 171/2018
13.07.2018
3. PL-x 111/13.02.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2016 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvarea Companiei Naționale a Uraniului - S.A. 08.02.2017 Lege 42/2017
29.03.2017
4. PL-x 112/13.02.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli 08.02.2017 Lege 121/2017
29.05.2017
5. PL-x 113/13.02.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor 08.02.2017 Lege 166/2017
12.07.2017
6. PL-x 114/13.02.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2016 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală și a Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară 08.02.2017 la comisii
13.02.2017
7. PL-x 115/13.02.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2016 pentru completarea art.84 din Legea educației naționale nr.1/2011 și a art.45 din Legea serviciilor de transport public local nr.92/2007, precum și pentru abrogarea art.15 din Ordonanța Guvernului nr.29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare 08.02.2017 Lege 197/2017
29.09.2017
8. PL-x 116/13.02.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2016 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative 08.02.2017 Lege 122/2017
29.05.2017
9. PL-x 117/13.02.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2016 privind aprobarea Programului pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat 08.02.2017 Lege 92/2017
05.05.2017
10. PL-x 118/13.02.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/2016 privind unele măsuri pentru sprijinirea persoanelor afectate de distrugerea parțială a blocului situat în municipiul Bistrița, str.Arțarilor nr.20, ca urmare a exploziei produse în data de 19 octombrie 2016 08.02.2017 Lege 37/2017
29.03.2017
11. PL-x 119/13.02.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucuresti 08.02.2017 Lege 59/2017
12.04.2017
12. PL-x 120/13.02.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2016 privind instituirea cadrului legal pentru facilitarea transportului gratuit pe calea farată română în vederea exercitării dreptului de vot la la alegerile prezidențiale din Republica Moldova din data de 13 noiembrie 2016 - turul II de către elevii și studenții care sunt cetățeni ai Republicii Moldova și care studiază în România 08.02.2017 Lege 38/2017
29.03.2017
13. PL-x 121/13.02.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 08.02.2017 Lege 39/2017
29.03.2017
14. PL-x 122/13.02.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2016 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale, pentru prorogarea termenului prevăzut la art.136 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară și pentru modificarea și completarea unor acte normative 08.02.2017 Lege 80/2017
27.04.2017
15. PL-x 132/20.02.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura 13.02.2017 raport
depus
24.11.2020
16. PL-x 138/27.02.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2016 privind instituirea cadrului legal pentru facilitarea transportului gratuit pe calea ferată română în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din data de 11 decembrie 2016 de către elevii și studenții din România 20.02.2017 Lege 113/2017
24.05.2017
17. PL-x 139/27.02.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2016 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea managementului ariilor natural protejate 20.02.2017 Lege 204/2017
31.10.2017
18. PL-x 140/27.02.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul cinematografiei 20.02.2017 Lege 141/2017
16.06.2017
19. PL-x 141/27.02.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităților cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind reforma sistemulu judiciar, semnat la București la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr.205/2006, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative 20.02.2017 Lege 111/2017
19.05.2017
20. PL-x 143/27.02.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 20.02.2017 Lege 177/2017
18.07.2017
21. PL-x 219/06.06.2017 Proiect de Lege pentru grațierea unor pedepse și a unor măsuri educative privative de libertate 29.05.2017 respins
definitiv
28.08.2019
22. PL-x 288/18.09.2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală 12.09.2017 respins
definitiv
27.05.2020
23. PL-x 289/18.09.2017 Proiect de Lege privind transpunerea Directivei (UE) 2016/1164 a Consiliului din 12 iulie 2016 de stabilire a normelor împotriva practicilor de evitare a obligațiilor fiscale care au incidență directă asupra funcționării pieței interne, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L 193/1 din data de 19 iulie 2016 12.09.2017 respins
definitiv
15.10.2019
24. PL-x 424/06.11.2017 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor 30.10.2017 Lege 28/2018
15.01.2018
25. PL-x 436/06.11.2017 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă 30.10.2017 pe ordinea de zi
24.04.2019
26. PL-x 456/13.11.2017 Proiect de Lege privind măsurile alternative de executare a pedepselor privative de libertate 07.11.2017 respins
definitiv
27.05.2020
27. PL-x 468/20.11.2017 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a art.17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase în România 13.11.2017 la comisii
20.11.2017
28. PL-x 469/20.11.2017 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, pentru modificarea art.587 din Legea nr.135/2010 privind Codul de procedură penal, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal 13.11.2017 respins
definitiv
06.06.2018
29. PL-x 489/27.11.2017 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru protejarea intereselor economice ale statului 20.11.2017 respins
definitiv
10.06.2020
30. PL-x 504/04.12.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării și producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice și antidoturi, în vederea asigurării protecției intereselor esențiale ale siguranței stării de sănătate a populației 27.11.2017 Lege 13/2018
09.01.2018
31. PL-x 506/04.12.2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații 27.11.2017 la comisii
04.12.2017
32. PL-x 537/07.12.2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul penal în vederea transmiterii unor directive ale Uniunii Europene 04.12.2017 Lege 228/2020
02.11.2020
33. PL-x 544/07.12.2017 Proiect de Lege pentru susținerea reîntregirii familiei de români cu ocazia Centenarului Marii Uniri 04.12.2017 pe ordinea de zi
11.03.2019
34. PL-x 545/07.12.2017 Proiect de Lege pentru completarea art.30 din Legea viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole nr.164/2015 04.12.2017 respins
definitiv
10.02.2021
35. PL-x 546/07.12.2017 Proiect de Lege privind completarea art. 45 din Legea minelor nr.85/2003 04.12.2017 Lege 275/2020
27.11.2020
36. PL-x 547/07.12.2017 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor 04.12.2017 Lege 154/2018
26.06.2018
37. PL-x 548/07.12.2017 Proiect de Lege privind semnalizarea corespunzătoare a drumurilor publice la nivel cu cale ferată 04.12.2017 pe ordinea de zi
23.04.2018
38. PL-x 549/07.12.2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.874 alin.(1) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil 04.12.2017 pe ordinea de zi
12.03.2018
39. PL-x 550/07.12.2017 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 04.12.2017 la comisii
07.12.2017
40. PL-x 551/07.12.2017 Proiect de Lege privind declararea Zilei de 26 Octombrie - Ziua Mișcării de Rezistență Armată Anticomunistă din 1944-1962, Ziua Partizanilor Anticomuniști 04.12.2017 pe ordinea de zi
12.02.2018
41. PL-x 552/07.12.2017 Proiect de Lege privind modificarea art.281 alin.(1) litera f) din Legea nr.135 / 2010 privind Codul de procedură penală 04.12.2017 la comisii
07.12.2017
42. PL-x 553/07.12.2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal 04.12.2017 la comisii
24.02.2021
43. PL-x 554/07.12.2017 Proiect de Lege pentru completarea art.131 din Legea societăților nr.31/1990 04.12.2017 la comisii
07.12.2017
44. PL-x 555/07.12.2017 Proiect de Lege pentru completarea art.111 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 04.12.2017 Lege 349/2018
27.12.2018
45. PL-x 556/07.12.2017 Proiect de Lege privind completarea art.903 din Legea nr.134/ 2010 privind Codul de procedură civilă 04.12.2017 pe ordinea de zi
24.04.2019
46. PL-x 557/07.12.2017 Proiect de Lege privind aprobarea obiectivului de investiții Autostrada Iași - Târgu Mureș Autostrada Unirii 04.12.2017 Lege 291/2018
29.11.2018
47. PL-x 558/07.12.2017 Proiect de Lege pentru completarea art.8 din Decretul-Lege nr.118 /1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri 04.12.2017 pe ordinea de zi
12.03.2018
48. PL-x 559/07.12.2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.39 alin.(1) lit.b) din Legea nr.286/2009 privind Codul penal 04.12.2017 respins
definitiv
27.05.2020
49. PL-x 560/07.12.2017 Proiect de Lege privind asigurarea infrastructurii de alimentare pentru vehiculele electrice 04.12.2017 la comisii
07.12.2017
50. PL-x 561/07.12.2017 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 04.12.2017 la comisii
07.12.2017
51. PL-x 562/07.12.2017 Proiect de Lege privind biletele de valoare care pot fi acordate angajaților 04.12.2017 Lege 165/2018
10.07.2018
52. PL-x 563/07.12.2017 Proiect de Lege pentru completarea art.111 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 04.12.2017 respins
definitiv
10.02.2021
53. PL-x 564/07.12.2017 Proiect de Lege pentru completarea art.287 alin.(1) din Legea nr.286/2009 privind Codul penal 04.12.2017 raport
depus
10.02.2021
54. PL-x 565/07.12.2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.4 alin.(2) lit.a) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice 04.12.2017 pe ordinea de zi
19.03.2018
55. PL-x 600/20.12.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2017 privind înființarea Societății Editura Didactică și Pedagogică -S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome "Editura Didactică și Pedagogică " prin transformare 18.12.2017 Lege 169/2018
10.07.2018

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 2 martie 2021, 0:13
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro