Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Camera Deputatilor > Rezultat interogare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Camerei Deputatilor
Stadiu: care au fost adoptate în mod tacit de către Camera Deputaților în calitate de primă Cameră sesizată, în anul 2015, ca urmare a depasirii termenului constitutional, potrivit art.75 alin.2 teza a III-a din Constitutia României republicata

Numar înregistrari gasite: 32
  Numar Titlu Data
adoptarii
tacite
Stadiu
1. Pl-x 533/08.12.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.35 alin.(2) din Legea nr.384 din 10 octombrie 2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști, cu modificările și completările ulterioare 25.02.2015 Lege 82/2015
17.04.2015
2. Pl-x 574/15.12.2014 Propunere legislativă privind modificarea Legii educației naționale nr.1/2011 04.03.2015 Lege 95/2015
30.04.2015
3. PL-x 594/19.12.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative 18.02.2015 Lege 174/2015
30.06.2015
4. Pl-x 5/02.02.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale 25.03.2015 Lege 200/2015
16.07.2015
5. Pl-x 13/03.02.2015 Propunere legislativă pentru stimularea elitelor cercetării științifice 25.03.2015 respinsa
definitiv
04.05.2015
6. Pl-x 66/23.02.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor 22.04.2015 respinsa
definitiv
21.09.2015
7. Pl-x 67/23.02.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului 22.04.2015 respinsa
definitiv
15.06.2015
8. Pl-x 81/25.02.2015 Propunere legislativă pentru ratificarea Protocolului Adițional la plângerile colective încheiat la Strasbourg la 9 noiembrie 1995 la Carta Socială Europeană deschisă spre semnare laTorino la 18 octombrie 1961 22.04.2015 respinsa
definitiv
24.06.2015
9. Pl-x 82/25.02.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului 22.04.2015 respinsa
definitiv
15.06.2015
10. Pl-x 190/09.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35 din 13 martie 1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului 29.04.2015 respinsa
definitiv
15.06.2015
11. Pl-x 309/25.03.2015 Propunere legislativă pentru mdificarea alin.(2) al art.25 din Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative 09.12.2015 respinsa
definitiv
15.02.2021
12. Pl-x 310/25.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.25 alin.(2) din Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative 09.12.2015 respinsa
definitiv
15.02.2021
13. Pl-x 363/22.04.2015 Propunere legislativă privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități 10.06.2015 Lege 8/2016
18.01.2016
14. Pl-x 393/06.05.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi 30.09.2015 Lege 7/2016
18.01.2016
15. Pl-x 403/11.05.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Educației Naționale nr.1/ 2011 30.09.2015 respinsa
definitiv
18.11.2015
16. Pl-x 426/25.05.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale 30.09.2015 respinsa
definitiv
18.11.2015
17. Pl-x 428/27.05.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii privind siguranța națională a României nr.51 din 29 iulie 1991 07.10.2015 Lege 2/2016
11.01.2016
18. PL-x 430/02.06.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2015 pentru completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001 și pentru modificarea art.39 alin. (72) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale 30.09.2015 Lege 355/2015
23.12.2015
19. Pl-x 431/02.06.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii Educației Naționale nr.1/2011 07.10.2015 respinsa
definitiv
18.11.2015
20. Pl-x 448/10.06.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei 21.10.2015 respinsa
definitiv
11.04.2016
21. Pl-x 450/10.06.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.17 din Legea nr.148/2000 privind publicitatea și pentru modificarea Legii nr.504/2002 a audiovizualului 13.10.2015 respinsa
definitiv
15.10.2016
22. Pl-x 472/17.06.2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.58 alin.(4) din Legea educației naționale nr.1/2011 28.10.2015 la Senat
28.10.2015
23. Pl-x 506/24.06.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale cu modificările și completările ulterioare 28.10.2015 respinsa
definitiv
19.09.2016
24. PL-x 532/01.09.2015 Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului între România și Republica Kazahstan privind extrădarea, semnat la București la 14 noiembrie 2014 04.11.2015 Lege 348/2015
23.12.2015
25. PL-x 533/01.09.2015 Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului între România și Republica Kazahstan privind transferarea persoanelor condamnate, semnat la București la 14 noiembrie 2014 04.11.2015 Lege 349/2015
23.12.2015
26. PL-x 534/01.09.2015 Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului între România și Republica Kazahstan privind asistența judiciară în materie penală, semnat la București la 14 noiembrie 2014 04.11.2015 Lege 350/2015
23.12.2015
27. Pl-x 542/01.09.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali 11.11.2015 în reexaminare
la Senat
30.03.2021
28. Pl-x 545/01.09.2015 Propunere legislativă pentru abrogarea LEGII nr.134 din 26 aprilie 2004 privind declararea ca oraș a comunei Căzănești, județul Ialomița 11.11.2015 respinsa
definitiv
14.12.2015
29. Pl-x 592/21.09.2015 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Consiliului Național pentru Competitivitate 25.11.2015 respinsa
definitiv
07.06.2016
30. PL-x 593/23.09.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziției de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia la nivel national, precum și pentru completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 04.11.2015 Lege 345/2015
22.12.2015
31. Pl-x 598/23.09.2015 Propunere legislativă privind industria națională de apărare 25.11.2015 Lege 232/2016
22.11.2016
32. PL-x 626/30.09.2015 Proiect de Lege privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică 09.12.2015 Lege 184/2016
17.10.2016