Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Camera Deputatilor > Rezultat interogare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Camerei Deputatilor
Stadiu: care au fost adoptate în mod tacit de către Camera Deputaților în calitate de primă Cameră sesizată, în anul 2013, ca urmare a depasirii termenului constitutional, potrivit art.75 alin.2 teza a III-a din Constitutia României republicata

Numar înregistrari gasite: 35
  Numar Titlu Data
adoptarii
tacite
Stadiu
1. Pl-x 322/18.09.2012 Propunere legislativă pentru modificarea art.6 din Legea nr.263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor 11.02.2013 respinsa
definitiv
19.03.2013
2. Pl-x 375/01.10.2012 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.1/2011 privind Legea educației naționale, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.8 din data de 10 ianuarie 2011, cu completările și modificările ulterioare 11.02.2013 respinsa
definitiv
19.03.2013
3. Pl-x 408/08.10.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011-Legea Educației Naționale 11.02.2013 respinsa
definitiv
19.03.2013
4. PL-x 442/30.10.2012 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind serviciile aeriene între și dincolo de teritoriile lor respective, semnat la Dubai la 21 iunie 2011 11.02.2013 Lege 69/2013
28.03.2013
5. PL-x 443/30.10.2012 Proiect de Lege privind instituirea unor măsuri speciale pentru protecția obiectivelor militare care fac parte din Sistemul de apărare împotriva rachetelor balistice 11.02.2013 Lege 73/2013
29.03.2013
6. PL-x 444/30.10.2012 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Slovenia privind mormintele de război, semnat la Ljubljana, la 15 iunie 2011 11.02.2013 Lege 58/2013
21.03.2013
7. PL-x 449/12.11.2012 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea și ajutorul reciproc în cazul producerii dezastrelor, semnat la Iași la 3 martie 2012 11.02.2013 Lege 65/2013
28.03.2013
8. PL-x 450/12.11.2012 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Statele Membre ale Uniunii Europene, reunite în cadrul Consiliului, privind protecția informațiilor schimbate în interesul Uniunii Europene, semnat la Bruxelles la 25 mai 2011 11.02.2013 Lege 64/2013
21.03.2013
9. PL-x 451/12.11.2012 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului privind managementul durabil al pădurilor, adoptat la Bratislava la 27 mai 2011 și semnat de România la 27 mai 2011, la Convenția cadru privind dezvoltarea durabilă a Carpaților, adoptată la Kiev la 22 mai 2003 11.02.2013 Lege 76/2013
05.04.2013
10. PL-x 6/05.02.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2012 privind aderarea Oficiului Național al Registrului Comerțului la Forumul European al Registrelor Comerțului, stabilirea unor măsuri privind derularea fondurilor financiare pentru desfășurarea conferințelor anuale ale Forumului European al Registrelor Comerțului organizate de România precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte 11.03.2013 Lege 120/2013
24.04.2013
11. PL-x 7/05.02.2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2012 pentru modificarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, precum și pentru modificarea art.136 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară 11.03.2013 Lege 126/2013
25.04.2013
12. Pl-x 53/19.02.2013 Propunere legislativă pentru modificarea art.112 alin.(6) din Legea nr.1/2011, Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.18/10.01.2011 08.04.2013 Lege 206/2013
27.06.2013
13. Pl-x 100/02.04.2013 Propunere legislativă pentru schimbarea denumirii satului Brazii, comuna Rădulești, jud.Ialomița, în satul Rădulești 04.06.2013 respinsa
definitiv
10.12.2013
14. Pl-x 101/02.04.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Anexei 1 la Legea nr.2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României cu modificările și completările ulterioare 04.06.2013 respinsa
definitiv
13.02.2017
15. Pl-x 106/08.04.2013 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I-a nr.123 din 20 februarie 2007 04.06.2013 respinsa
definitiv
25.02.2014
16. Pl-x 120/07.05.2013 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune 25.06.2013 respinsa
definitiv
27.02.2017
17. Pl-x 136/13.05.2013 Propunere legislativă pentru modificarea art.2 lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității 03.09.2013 respinsa
definitiv
11.05.2015
18. Pl-x 155/27.05.2013 Propunere legislativă privind completarea articolului 2 din Ordonanța Guvernului nr.66/1999 pentru aderarea României la Convenția cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961 18.09.2013 respinsa
definitiv
16.12.2013
19. Pl-x 181/05.06.2013 Propunere legislativă privind descentralizarea unor servicii publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale către autoritățile administrației publice locale 24.09.2013 respinsa
definitiv
28.04.2015
20. Pl-x 198/10.06.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare 30.09.2013 respinsa
definitiv
17.12.2013
21. Pl-x 199/10.06.2013 Propunere legislativă pentru modificarea art.58 alin.(4) din Legea educației naționale nr.1/2011 30.09.2013 respinsa
definitiv
06.11.2013
22. Pl-x 200/10.06.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Educației Naționale nr.1/2011 30.09.2013 respinsa
definitiv
04.05.2015
23. Pl-x 207/17.06.2013 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale 07.10.2013 respinsa
definitiv
04.05.2015
24. Pl-x 209/17.06.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului 07.10.2013 respinsa
definitiv
11.05.2015
25. Pl-x 232/25.06.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Educației Naționale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare 15.10.2013 respinsa
definitiv
10.12.2013
26. PL-x 245/02.09.2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale, a numărului de posturi și reducerea cheltuielilor la instituțiile și autoritățile publice, din subordinea, sub autoritatea sau coordonarea Guvernului ori a ministerelor 30.09.2013 Lege 92/2014
01.07.2014
27. Pl-x 248/02.09.2013 Propunere legislativă privind protecția întreprinzătorului din România 22.10.2013 respinsa
definitiv
27.11.2013
28. PL-x 257/02.09.2013 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor 22.10.2013 Lege 118/2014
14.07.2014
29. Pl-x 258/02.09.2013 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.1 din 2011 a Educației Naționale 22.10.2013 respinsa
definitiv
17.12.2013
30. Pl-x 261/02.09.2013 Propunere legislativă privind modificarea Legii Educației Naționale 1/2011 22.10.2013 respinsa
definitiv
17.12.2013
31. Pl-x 262/02.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale 22.10.2013 respinsa
definitiv
04.05.2015
32. Pl-x 273/09.09.2013 Propunere legislativă pentru punerea în aplicare a prevederilor art.9 Justiția al Chartei Europene a Limbilor Regionale sau Minoritare conform Legii de ratificare nr.282/2007 29.10.2013 la Senat
29.10.2013
33. Pl-x 302/23.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea art.65 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale 11.11.2013 Lege 20/2014
13.03.2014
34. Pl-x 364/14.10.2013 Propunere legislativă privind modificarea și completarea art.9 și alin.(4) din Legea nr.393/2004 privind statutul aleșilor locali 10.12.2013 respinsa
definitiv
04.05.2015
35. Pl-x 379/21.10.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 76 din Legea educației naționale nr.1/2011 10.12.2013 respinsa
definitiv
11.05.2015