Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Camera Deputatilor > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Camerei Deputatilor
Stadiu: care au fost adoptate în mod tacit de către Senat în calitate de primă Cameră sesizată, în anul 2012, ca urmare a depasirii termenului constitutional, potrivit art.75 alin.2 teza a III-a din Constitutia României republicata

Numar înregistrari gasite: 179
  Numar Titlu Data
adoptarii
tacite
Stadiu
1. PL-x 31/12.03.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2011 pentru abrogarea și modificarea unor acte normative 23.02.2012 Lege 122/2013
26.04.2013
2. PL-x 32/12.03.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.63/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. 23.02.2012 Lege 210/2012
13.11.2012
3. PL-x 33/12.03.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2011 pentru modificarea Legii nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor administrate privat 23.02.2012 Lege 108/2012
04.07.2012
4. PL-x 34/12.03.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2011 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, a sumelor necesare acoperirii plății TVA aferente bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul programelor privind combaterea HIV/SIDA și a tuberculozei în România, implementate de fundația Romanian Angel Appeal 23.02.2012 Lege 8/2013
04.03.2013
5. PL-x 35/12.03.2012 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 05.03.2012 Lege 212/2012
13.11.2012
6. PL-x 36/12.03.2012 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului 05.03.2012 respins
definitiv
19.06.2012
7. PL-x 40/10.04.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2011 privind darea în adminstrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură a unor terenuri aflate în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Mediului și Pădurilor -Administrația Națională "Apele Române" 02.04.2012 Lege 188/2013
25.06.2013
8. PL-x 41/10.04.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului , aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat ",a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat ", precum și pentru modificarea unor acte normative 02.04.2012 Lege 382/2013
24.12.2013
9. PL-x 42/10.04.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvenului nr.102/2011 pentru modificarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale 02.04.2012 Lege 156/2012
28.09.2012
10. PL-x 43/10.04.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.103/2011 pentru reglementarea unor măsuri în domeniul sănătății 02.04.2012 Lege 138/2012
18.07.2012
11. PL-x 44/10.04.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2011 pentru modificarea art.12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.13/2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltarea Rurală și Pescuit, prin reorganizarea Agenției SAPARD 02.04.2012 Lege 96/2012
04.07.2012
12. PL-x 45/10.04.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2011 pentru modificarea art.1 din Legea nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, precum și a art.8 din Legea nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope 02.04.2012 Lege 23/2013
04.03.2013
13. PL-x 46/10.04.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.106/2011 pentru modificarea Titlului XI " Renta viageră agricolă" din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente și pentru stabilirea unor măsuri privind plata rentei viagere agricole în anul 2011 02.04.2012 Lege 168/2012
09.10.2012
14. PL-x 47/10.04.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice 02.04.2012 Lege 111/2016
27.05.2016
15. PL-x 48/10.04.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile sănătății și protecției sociale 02.04.2012 Lege 110/2014
11.07.2014
16. PL-x 49/10.04.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2011 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială 02.04.2012 Lege 198/2012
01.11.2012
17. PL-x 50/10.04.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității 02.04.2012 Lege 195/2012
01.11.2012
18. PL-x 51/10.04.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene 02.04.2012 Lege 163/2012
04.10.2012
19. PL-x 52/10.04.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2011 pentru aprobarea unor măsuri cu privire la vânzarea unor pachete de acțiuni deținute de Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica"-S.A.și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" -S.A. București și a Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord"- S.A. Târgu Mureș, precum și a societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice 02.04.2012 Lege 91/2012
04.07.2012
20. PL-x 53/10.04.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.117/2011 privind constituirea "Infrastructurii comune de comunicații electronice a statului" 02.04.2012 Lege 139/2012
18.07.2012
21. PL-x 54/10.04.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind asigurarea cantităților de apă grea și de octoxid de uraniu pentru unitățile 1-4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă 02.04.2012 Lege 77/2013
05.04.2013
22. PL-x 55/10.04.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2011 privind preluarea de către Agenția Națională de Administrație Fiscală a unor creanțe deținute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului și pentru reglementarea unor dispoziții referitoare la înființarea unei societăți comerciale 02.04.2012 Lege 143/2012
23.07.2012
23. PL-x 56/10.04.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.120/2011 privind prorogarea unor termene 02.04.2012 Lege 54/2013
14.03.2013
24. PL-x 57/10.04.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.121/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative 02.04.2012 Lege 127/2013
25.04.2013
25. PL-x 58/10.04.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.122/2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut , a unor cantități de combustibili pentru unii operatori economici 02.04.2012 Lege 137/2012
18.07.2012
26. PL-x 59/10.04.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.124/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistență socială 02.04.2012 Lege 166/2012
09.10.2012
27. PL-x 60/10.04.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.125/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal 02.04.2012 Lege 106/2012
04.07.2012
28. PL-x 61/10.04.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.126/2011 privind echipamentele sub presiune transportabile 02.04.2012 Lege 90/2012
04.07.2012
29. PL-x 62/10.04.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2012 pentru suspendarea aplicării unor dispoziții ale Legii nr.9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum și pentru restituirea taxei achitate în conformitate cu prevederile art.4 alin.(2) din lege 02.04.2012 Lege 185/2012
24.10.2012
30. PL-x 63/10.04.2012 Proiect de Lege privind reproducerea umană asistată medical cu terț donator 02.04.2012 respins
definitiv
16.03.2016
31. PL-x 64/10.04.2012 Proiect de Lege pentru modificarea art.1 din Legea nr.239/2002 privind înființarea Universității "„Titu Maiorescu"” din București 02.04.2012 respins
definitiv
12.03.2013
32. PL-x 65/10.04.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea alin.(5) al art.21 din Legea 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 02.04.2012 Lege 135/2014
15.10.2014
33. PL-x 66/10.04.2012 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(11) al art.III din Legea nr.169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 02.04.2012 respins
definitiv
05.03.2013
34. PL-x 67/10.04.2012 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al articolului 62 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 02.04.2012 respins
definitiv
05.03.2013
35. PL-x 68/10.04.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.140 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal 02.04.2012 respins
definitiv
16.03.2016
36. PL-x 69/10.04.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 02.04.2012 respins
definitiv
16.04.2013
37. PL-x 70/10.04.2012 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.341/2004 a recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 02.04.2012 respins
definitiv
16.04.2013
38. PL-x 71/10.04.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor 02.04.2012 respins
definitiv
19.06.2012
39. PL-x 72/10.04.2012 Proiect de Lege privind regimul juridic al averilor ilicite 02.04.2012 respins
definitiv
07.11.2018
40. PL-x 73/10.04.2012 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice 02.04.2012 Lege 143/2014
21.10.2014
41. PL-x 74/10.04.2012 Proiect de Lege privind modificarea art.5 alin.(1) literele d), i), j) a Legii nr.341/2004 a recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 02.04.2012 respins
definitiv
16.04.2013
42. PL-x 75/10.04.2012 Proiect de Lege privind modificarea articolului 140 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal 02.04.2012 respins
definitiv
12.03.2013
43. PL-x 76/10.04.2012 Proiect de Lege privind modificarea Codului Fiscal 02.04.2012 respins
definitiv
12.03.2013
44. PL-x 77/10.04.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 02.04.2012 respins
definitiv
25.09.2012
45. PL-x 78/10.04.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2006 privind înființarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale 02.04.2012 respins
definitiv
11.09.2012
46. PL-x 79/10.04.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.178/2010 a parteneriatului public-privat 02.04.2012 respins
definitiv
09.03.2016
47. PL-x 80/10.04.2012 Proiect de Lege pentru instituirea Zilei Naționale a Multipleților 02.04.2012 respins
definitiv
12.03.2013
48. PL-x 81/10.04.2012 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie 02.04.2012 respins
definitiv
25.09.2012
49. PL-x 86/23.04.2012 Proiect de Lege pentru modificarea Legii minelor nr.85/2003 10.04.2012 respins
definitiv
25.09.2012
50. PL-x 87/23.04.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.16 din Legea nr.13/2007 privind energia electrică 10.04.2012 respins
definitiv
05.03.2013
51. PL-x 88/23.04.2012 Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali 10.04.2012 respins
definitiv
11.09.2012
52. PL-x 89/23.04.2012 Proiect de Lege privind ridicarea și depozitarea vehiculelor staționate neregulamentar 10.04.2012 respins
definitiv
19.06.2012
53. PL-x 90/23.04.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.237 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 10.04.2012 respins
definitiv
25.09.2012
54. PL-x 91/23.04.2012 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog și chimist, organizarea și funcționarea Ordinului Biochimiștilor și Chimiștilor în sistemul sanitar din România 10.04.2012 respins
definitiv
12.03.2013
55. PL-x 92/23.04.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.17 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă 10.04.2012 respins
definitiv
05.03.2013
56. PL-x 93/23.04.2012 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali 10.04.2012 respins
definitiv
11.09.2012
57. PL-x 99/04.05.2012 Proiect de Lege pentru completarea art.256 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal 23.04.2012 respins
definitiv
25.09.2012
58. PL-x 100/04.05.2012 Proiect de Lege privind protecția copiilor ai căror părinți sunt plecați temporar în străinătate 23.04.2012 respins
definitiv
16.04.2013
59. PL-x 102/04.05.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională 23.04.2012 Lege 112/2012
04.07.2012
60. PL-x 103/04.05.2012 Proiect de Lege pentru completarea Anexei nr.IV din Legea-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice 23.04.2012 respins
definitiv
12.03.2013
61. PL-x 104/04.05.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2004 privind regimul juridic al adopției 23.04.2012 respins
definitiv
11.09.2012
62. PL-x 105/04.05.2012 Proiect de Lege pentru modificarea alineatului (2) al articolului 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.83/2000 privind organizarea și funcționarea cabinetelor de liberă practică pentru serviciile publice conexe actului medical 23.04.2012 respins
definitiv
19.03.2013
63. PL-x 106/04.05.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.8 din Legea nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială 23.04.2012 respins
definitiv
25.09.2012
64. PL-x 107/04.05.2012 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale 23.04.2012 respins
definitiv
11.09.2012
65. PL-x 108/04.05.2012 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.46/2003 a drepturilor pacientului 23.04.2012 respins
definitiv
12.03.2013
66. PL-x 109/04.05.2012 Proiect de Lege pentru abrogarea Cap.IV(art.17-26)din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional 23.04.2012 respins
definitiv
13.05.2015
67. PL-x 110/04.05.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice 23.04.2012 respins
definitiv
12.03.2013
68. PL-x 111/04.05.2012 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.406 din 10 iulie 2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român 23.04.2012 respins
definitiv
11.09.2012
69. PL-x 112/04.05.2012 Proiect de Lege pentru consacrarea zilei de 25 noiembrie ca Ziua împotriva violenței domestice în România 23.04.2012 respins
definitiv
12.03.2013
70. PL-x 113/04.05.2012 Proiect de Lege pentru accesul gratuit în muzee al preșcolarilor și școlarilor din învățământul primar 23.04.2012 respins
definitiv
12.03.2013
71. PL-x 114/04.05.2012 Proiect de Lege privind constituirea de laboratoare agrementate pentru expertizarea și conformitatea produselor 23.04.2012 respins
definitiv
19.06.2012
72. PL-x 115/04.05.2012 Proiect de Lege privind completarea art.108 din Legea nr.188/1999 23.04.2012 respins
definitiv
19.06.2012
73. PL-x 116/04.05.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.67din 25 martie 2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată 23.04.2012 respins
definitiv
11.09.2012
74. PL-x 117/04.05.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.299 din 13 noiembrie 2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni 23.04.2012 Lege 176/2013
06.06.2013
75. PL-x 118/04.05.2012 Proiect de Lege privind administrarea fondului de sănătate de către patronate și sindicate 23.04.2012 respins
definitiv
12.03.2013
76. PL-x 119/04.05.2012 Proiect de Lege privind administrarea fondului de pensii de către patronate și sindicate 23.04.2012 respins
definitiv
25.09.2012
77. PL-x 120/04.05.2012 Proiect de Lege privind administrarea fondului de șomaj de către patronate și sindicate 23.04.2012 respins
definitiv
25.09.2012
78. PL-x 121/04.05.2012 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.40/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii 23.04.2012 respins
definitiv
19.06.2012
79. PL-x 122/04.05.2012 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.111 din 8/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor 23.04.2012 respins
definitiv
05.03.2013
80. PL-x 123/04.05.2012 Proiect de Lege privind completarea OUG nr.58/2010 - modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale 23.04.2012 respins
definitiv
12.03.2013
81. PL-x 124/04.05.2012 Proiect de Lege privind declararea comunei Sepreuș, județul Arad, localitate-martir a luptei anticomuniste 23.04.2012 Lege 87/2014
01.07.2014
82. PL-x 125/04.05.2012 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.334/17.07.2006 - privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale 23.04.2012 respins
definitiv
11.09.2012
83. PL-x 137/29.05.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2012 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2012 21.05.2012 Lege 161/2012
02.10.2012
84. PL-x 138/29.05.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2012 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziții din titlul VII "Regimul stabilirii și plății despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv " al Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente 21.05.2012 Lege 117/2012
04.07.2012
85. PL-x 139/29.05.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiect dezvoltarea regională 21.05.2012 Lege 169/2012
09.10.2012
86. PL-x 140/29.05.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a societățiilor de asigurare și/sau de reasigurare, a societăților de servicii de investiții financiare și a sociatăților de administrare a investițiilor dintr-un conglomerat financiar 21.05.2012 Lege 183/2012
24.10.2012
87. PL-x 141/29.05.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.503/2004 privind redresarea financiară și falimentul societăților de asigurare 21.05.2012 Lege 139/2013
30.04.2013
88. PL-x 142/29.05.2012 Proiect de Lege privind vânzarea terenurilor aflate în domeniul privat al statului, cu destinație curți-construcții, aferente activelor (construcții) din patrimoniul societăților comerciale cu capital de stat la data înființării lor, vândute persoanelor fizice/juridice, în cadrul procesului de privatizare sau lichidare a societăților 21.05.2012 respins
definitiv
12.11.2013
89. PL-x 143/29.05.2012 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 21.05.2012 respins
definitiv
16.04.2013
90. PL-x 144/29.05.2012 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.341 din 12 iulie 2004 a recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 21.05.2012 Lege 178/2012
18.10.2012
91. PL-x 145/29.05.2012 Proiect de Lege pentru completarea art.38 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal 21.05.2012 respins
definitiv
12.03.2013
92. PL-x 146/29.05.2012 Proiect de Lege pentru modificarea art.287 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal 23.05.2012 respins
definitiv
12.03.2013
93. PL-x 147/29.05.2012 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, cu completările și modificările ulterioare 21.05.2012 Lege 144/2012
23.07.2012
94. PL-x 148/29.05.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.566/2004 Legea cooperației agricole 21.05.2012 Lege 95/2013
12.04.2013
95. PL-x 149/29.05.2012 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru stimularea comasării terenurilor agricole 21.05.2012 respins
definitiv
13.05.2015
96. PL-x 150/29.05.2012 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/2007 pentru comercializarea produselor de protecție a plantelor, precum și pentru modificarea și abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar 21.05.2012 Lege 180/2012
18.10.2012
97. Pl-x 151/29.05.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.42 din Legea apelor nr.107/1996 21.05.2012 respinsa
definitiv
05.03.2013
98. PL-x 152/29.05.2012 Proiect de Lege privind acordarea de pachete alimentare pentru elevii din învațământul obligatoriu de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private 21.05.2012 respins
definitiv
12.03.2013
99. PL-x 153/29.05.2012 Proiect de Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet, județul Dâmbovița în domeniul public al comunei Corbii Mari, județul Dâmbovița, și în administrarea Consiliului local al Comunei Corbii Mari, județul Dâmbovița 21.05.2012 respins
definitiv
12.11.2013
100. PL-x 154/29.05.2012 Proiect de Lege pentru modificarea alineatului (1) al articolului 118 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 21.05.2012 respins
definitiv
16.04.2013
101. PL-x 155/29.05.2012 Proiect de Lege pentru completarea art.48 din Legea nr.379/2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război 21.05.2012 respins
definitiv
11.09.2012
102. PL-x 159/29.05.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul instituțiilor de credit 21.05.2012 Lege 288/2013
07.11.2013
103. PL-x 160/29.05.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală 21.05.2012 Lege 162/2012
04.10.2012
104. PL-x 161/29.05.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2012 privind modificarea Ordonanței Guvernului nr.39/2000 pentru stabilirea și sancționarea unor fapte contravenționale în operațiunile de transport feroviar și cu metroul 21.05.2012 Lege 158/2012
28.09.2012
105. PL-x 162/29.05.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2012 pentru modificarea Legii bibliotecilor nr.334/2002 21.05.2012 Lege 41/2013
08.03.2013
106. PL-x 163/29.05.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2012 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.32/2007 privind reglementarea unor aspecte legate de lucrările de modernizare a sectoarelor de cale ferată aflată pe coridorul IV paneuropean supuse modernizării 21.05.2012 Lege 216/2012
13.11.2012
107. PL-x 164/29.05.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică 25.05.2012 Lege 232/2013
15.07.2013
108. PL-x 165/29.05.2012 Proiectul Legii penru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2012 privind implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru realizarea interfețelor cu alte moduri de transport 21.05.2012 Lege 221/2012
21.11.2012
109. PL-x 166/29.05.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2012 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.20/2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor 21.05.2012 Lege 55/2015
24.03.2015
110. PL-x 167/29.05.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.120/2005 privind operaționalizarea Direcției generale anticorupție din cadrul Ministerului Administrației și Internelor 21.05.2012 Lege 146/2012
23.07.2012
111. PL-x 168/29.05.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.14 din 09.01.2003 - Legea partidelor politice 21.05.2012 respins
definitiv
11.09.2012
112. PL-x 169/29.05.2012 Proiect de Lege privind completarea art.1 al Ordonanței nr.137 din 2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare 21.05.2012 respins
definitiv
16.04.2013
113. PL-x 170/29.05.2012 Proiect de Lege pentru completarea art.31 din Ordonanța Guvernului nr.25/2006 privind întărirea capacității administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor 21.05.2012 respins
definitiv
12.11.2013
114. PL-x 171/29.05.2012 Proiect de Lege privind contractele de investiții de interes public 21.05.2012 respins
definitiv
11.09.2012
115. PL-x 172/29.05.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției 21.05.2012 respins
definitiv
11.09.2012
116. PL-x 173/29.05.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator 21.05.2012 Lege 115/2012
04.07.2012
117. PL-x 174/29.05.2012 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri 21.05.2012 respins
definitiv
12.03.2013
118. PL-x 175/29.05.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.196/2003 privind prevenirea și combaterea pornografiei 21.05.2012 respins
definitiv
13.05.2015
119. PL-x 176/29.05.2012 Proiect de Lege pentru completarea art.22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 21.05.2012 respins
definitiv
25.09.2012
120. PL-x 177/29.05.2012 Proiect de Lege pentru completarea art.140 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal 21.05.2012 respins
definitiv
12.03.2013
121. PL-x 178/29.05.2012 Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare 21.05.2012 respins
definitiv
19.06.2012
122. PL-x 179/29.05.2012 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale 21.05.2012 respins
definitiv
25.09.2012
123. PL-x 180/29.05.2012 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor 21.05.2012 retrimis
la comisii
05.03.2013
124. PL-x 181/29.05.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea 21.05.2012 respins
definitiv
12.03.2013
125. PL-x 182/29.05.2012 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc "Prodromu", de la Muntele Athos, Grecia 21.05.2012 respins
definitiv
12.03.2013
126. PL-x 183/29.05.2012 Proiect de Lege privind acordarea unor facilități fiscale pentru tinerii casătoriți precum și pentru mamele sau, după caz, persoanele care au în întreținere doi sau mai mulți copii minori 21.05.2012 respins
definitiv
25.09.2012
127. PL-x 184/29.05.2012 Proiect de Lege privind scutirea de la plata impozitului pe locuință, autoturisme/autovehicule și terenuri a salariaților bugetari 21.05.2012 respins
definitiv
25.09.2012
128. PL-x 185/29.05.2012 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(4) al art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal 21.05.2012 respins
definitiv
25.09.2012
129. PL-x 186/29.05.2012 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.304 din 04/07/2003 pentru serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile de comunicații electronice 21.05.2012 respins
definitiv
12.03.2013
130. PL-x 187/29.05.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.8 din Ordonanța Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizarea și a tarifului de trecere pe rețeaua drumuri naționale din România 21.05.2012 respins
definitiv
12.03.2013
131. PL-x 188/29.05.2012 Proiect de Lege privind modificarea și completarea articolului 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.96 din 2002, privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat, modificat și completat 21.05.2012 respins
definitiv
19.06.2012
132. PL-x 189/29.05.2012 Proiect de Lege privind înființarea posturilor de poliție în comunele cu peste 5000 de locuitori 21.05.2012 respins
definitiv
11.09.2012
133. PL-x 190/29.05.2012 Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice 21.05.2012 respins
definitiv
05.03.2013
134. PL-x 191/29.05.2012 Proiect de Lege privind completarea art.28 al Legii nr.340/2004 21.05.2012 respins
definitiv
19.06.2012
135. PL-x 192/29.05.2012 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice 21.05.2012 respins
definitiv
19.06.2012
136. PL-x 193/29.05.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 21.05.2012 respins
definitiv
16.04.2013
137. PL-x 194/29.05.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice 21.05.2012 respins
definitiv
11.09.2012
138. PL-x 195/29.05.2012 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere 21.05.2012 respins
definitiv
16.04.2013
139. PL-x 196/29.05.2012 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari 21.05.2012 respins
definitiv
11.09.2012
140. PL-x 198/29.05.2012 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.59/2007 privind instituirea Programului național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități 21.05.2012 respins
definitiv
09.03.2016
141. PL-x 199/29.05.2012 Proiect de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități 21.05.2012 respins
definitiv
25.09.2012
142. PL-x 200/29.05.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului 21.05.2012 respins
definitiv
11.09.2012
143. PL-x 201/29.05.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.30 din Legea nr.263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice 21.05.2012 respins
definitiv
05.03.2013
144. PL-x 202/29.05.2012 Proiect de Lege privind declararea zilei de 30 noiembrie Ziua Sfântului Andrei "Ocrotitorul României" ca Sărbătoarea Creștinării Poporului Român 21.05.2012 respins
definitiv
26.06.2012
145. PL-x 203/29.05.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 21.05.2012 respins
definitiv
05.03.2013
146. PL-x 204/29.05.2012 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicată 21.05.2012 respins
definitiv
26.06.2012
147. PL-x 206/29.05.2012 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului 21.05.2012 respins
definitiv
25.09.2012
148. PL-x 207/29.05.2012 Proiect de Lege pentru modificarea Decretului-Lege nr.118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri 21.05.2012 respins
definitiv
12.03.2013
149. PL-x 208/29.05.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.111 din 8 decembrie 2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor 21.05.2012 respins
definitiv
05.03.2013
150. PL-x 209/29.05.2012 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.193/2006 privind acordarea tichetelor cadou si a tichetelor de cresa 21.05.2012 respins
definitiv
12.03.2013
151. PL-x 210/29.05.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii 53/2003 - Codul Muncii, republicată 21.05.2012 respins
definitiv
11.09.2012
152. PL-x 211/29.05.2012 Proiect de Lege privind modificarea și completarea articolului 65, alineatul (4) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare 21.05.2012 respins
definitiv
05.03.2013
153. PL-x 212/29.05.2012 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare 21.05.2012 respins
definitiv
12.03.2013
154. PL-x 213/29.05.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate 21.05.2012 Lege 200/2013
27.06.2013
155. PL-x 214/29.05.2012 Proiect de Lege privind declararea zilei de 16 noiembrie Ziua Patrimoniului Mondial UNESCO din România 21.05.2012 Lege 160/2013
15.05.2013
156. PL-x 244/12.06.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope 29.05.2012 Lege 179/2012
18.10.2012
157. PL-x 247/12.06.2012 Proiect de Lege pentru modificarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare 29.05.2012 Lege 177/2012
18.10.2012
158. PL-x 248/12.06.2012 Proiect de Lege pentru completarea articolului 284 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal 29.05.2012 respins
definitiv
25.09.2012
159. PL-x 249/12.06.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii și de divertisment 29.05.2012 respins
definitiv
11.06.2013
160. PL-x 255/18.06.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2012 pentru stabilirea unor măsuri financiare 13.06.2012 Lege 157/2012
28.09.2012
161. PL-x 319/10.09.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.506/2004 privind prelucrarea și completarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice 04.09.2012 Lege 189/2012
30.10.2012
162. PL-x 394/01.10.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii Arhivelor Naționale nr.16/1996 25.09.2012 retrimis
la comisii
13.02.2018
163. PL-x 395/01.10.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe 25.09.2012 la comisii
01.10.2012
164. PL-x 439/22.10.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura 15.10.2012 respins
definitiv
16.04.2013
165. PL-x 440/22.10.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României 15.10.2012 respins
definitiv
16.04.2013
166. PL-x 441/22.10.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea OUG nr.80 din 28 septembrie 2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă 15.10.2012 Lege 213/2013
27.06.2013
167. PL-x 456/12.11.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2012 privind prorogarea termenului prevăzut la art.III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.98/2011 pentru modificarea Legii nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor administrate privat 30.10.2012 Lege 82/2013
05.04.2013
168. PL-x 457/12.11.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2012 privind trecerea unor imobile în proprietatea publică a statului 30.10.2012 Lege 107/2013
18.04.2013
169. PL-x 458/12.11.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital 30.10.2012 Lege 10/2015
08.01.2015
170. PL-x 459/12.11.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2012 pentru stabilirea cadrului instituțional de acțiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României 30.10.2012 Lege 63/2013
21.03.2013
171. PL-x 460/12.11.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sanitar 30.10.2012 Lege 113/2014
11.07.2014
172. PL-x 461/12.11.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2012 privind unele măsuri de reorganizare și pentru modificarea Legii nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României 30.10.2012 Lege 74/2013
28.03.2013
173. PL-x 462/12.11.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2012 pentru completarea art.1 al Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2001 privind înființarea Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie 30.10.2012 Lege 39/2013
08.03.2013
174. PL-x 463/12.11.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2012 privind modificarea Titlului I al Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Sentului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, precum și unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru Camera Deputaților și Senat din anul 2012 30.10.2012 Lege 88/2013
05.04.2013
175. PL-x 464/12.11.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare 30.10.2012 Lege 98/2013
12.04.2013
176. PL-x 16/05.02.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2012 privind reglementarea reîncadrării personalului de specialitate medico-sanitar redistribuit din unitățile sanitare propuse pentru reorganizare în cămine de bătrîni, la unitățile sanitare care își reiau activitatea 12.12.2012 Lege 178/2013
11.06.2013
177. PL-x 17/05.02.2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2012 pentru acordarea unui nou termen persoanelor prevăzute la art.5 și 6 din Ordonanța Guvernului nr.17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare 12.12.2012 Lege 45/2013
14.03.2013
178. PL-x 18/05.02.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2012 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a creanțelor asupra Societății Comerciale AVERSA S.A. București, administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală prin organul fiscal competent 12.12.2012 Lege 79/2013
05.04.2013
179. PL-x 19/05.02.2013 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.73 alin.(3) din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar, republicată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.35 din 16/01/2006 12.12.2012 respins
definitiv
23.04.2013

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 2 martie 2021, 1:44
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro