Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Camera Deputatilor > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Camerei Deputatilor
Stadiu: care au fost adoptate în mod tacit de către Senat în calitate de primă Cameră sesizată, în anul 2011, ca urmare a depasirii termenului constitutional, potrivit art.75 alin.2 teza a III-a din Constitutia României republicata

Numar înregistrari gasite: 136
  Numar Titlu Data
adoptarii
tacite
Stadiu
1. PL-x 29/15.02.2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2010 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul alocării fondurilor în agricultură 02.02.2011 Lege 67/2011
10.05.2011
2. PL-x 56/28.02.2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2010 pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 21.02.2011 Lege 66/2011
10.05.2011
3. PL-x 80/07.03.2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă 23.02.2011 Lege 102/2011
15.06.2011
4. PL-x 81/07.03.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor 23.02.2011 Lege 132/2011
27.06.2011
5. PL-x 87/07.03.2011 Proiectul Legii modificarea unor acte normative din domeniul silviculturii 28.02.2011 respins
definitiv
05.06.2013
6. PL-x 88/07.03.2011 Proiect de Lege pentru organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor 28.02.2011 Lege 214/2011
15.11.2011
7. PL-x 89/07.03.2011 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.33 /1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică 28.02.2011 respins
definitiv
21.06.2011
8. PL-x 93/07.03.2011 Proiect de Lege privind procedura prin care România devine parte la tratatele încheiate între Uniunea Europeană și statele membre, pe de o parte, și state terțe sau organizații internaționale, pe de altă parte 28.02.2011 Lege 276/2011
07.12.2011
9. PL-x 94/07.03.2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Titlului X "Circulația juridică a terenurilor" din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente 28.02.2011 respins
definitiv
21.06.2011
10. PL-x 95/07.03.2011 Proiect de Lege pentru modificarea art.32 din Legea nr.18/1991 a fondului funciar 28.02.2011 respins
definitiv
12.10.2011
11. PL-x 120/21.03.2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.112/2010 pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe 03.03.2011 Lege 159/2011
11.07.2011
12. PL-x 153/30.03.2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.117/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 24.03.2011 Lege 303/2013
15.11.2013
13. PL-x 154/30.03.2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.121/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului și pentru modificarea art.52 din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice 24.03.2011 Lege 125/2011
20.06.2011
14. PL-x 155/30.03.2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.125/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului 24.03.2011 Lege 118/2011
15.06.2011
15. PL-x 156/30.03.2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.127/2010 pentru adoptarea unor măsuri destinate dezvoltării economico-sociale a zonei "Delta Dunării" 24.03.2011 Lege 216/2013
02.07.2013
16. PL-x 157/30.03.2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.133/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, în vederea eficientizării unor instituții și activități în acest domeniu 24.03.2011 Lege 191/2013
26.06.2013
17. PL-x 158/30.03.2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională 24.03.2011 Lege 165/2011
15.07.2011
18. PL-x 159/30.03.2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2011 pentru modificarea Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei 24.03.2011 Lege 111/2011
15.06.2011
19. PL-x 187/12.04.2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul 11.04.2011 Lege 190/2013
26.06.2013
20. PL-x 188/12.04.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2011 privind abrogarea alin.(8) al art.39 din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat 11.04.2011 Lege 26/2013
04.03.2013
21. PL-x 192/26.04.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2011 privind modificarea Ordonanței Guvernului nr.64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional Henri Coandă - București 18.04.2011 Lege 169/2011
14.10.2011
22. PL-x 205/26.04.2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie 18.04.2011 respins
definitiv
03.06.2014
23. PL-x 332/16.05.2011 Proiect de Lege pentru modificarea art.10 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului 09.05.2011 în reexaminare
la Senat
25.07.2012
24. PL-x 333/16.05.2011 Proiect de Lege privind introducerea cotei obligatorii de reprezentare politică a femeilor în Parlamentul României 09.05.2011 respins
definitiv
05.03.2013
25. PL-x 334/16.05.2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.48 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali 09.05.2011 la comisii
08.02.2021
26. PL-x 335/16.05.2011 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora 09.05.2011 respins
definitiv
19.06.2012
27. PL-x 336/16.05.2011 Proiect de Lege privind introducerea votului prin corespondență pentru cetățenii români aflați în străinătate 09.05.2011 respins
definitiv
05.03.2013
28. PL-x 337/16.05.2011 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(9) al art.7 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții 09.05.2011 Lege 269/2011
07.12.2011
29. PL-x 338/16.05.2011 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(6) al art.138 din Legea nr.169/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței 09.05.2011 respins
definitiv
05.03.2013
30. PL-x 339/16.05.2011 Proiect de Lege pentru modificarea art.48 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali 09.05.2011 la comisii
08.02.2021
31. PL-x 340/16.05.2011 Proiect de Lege privind modificarea art.9 din Legea nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului 09.05.2011 respins
definitiv
08.11.2011
32. PL-x 341/16.05.2011 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(4) al art.5 din Legea nr.221/2009 privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 09.05.2011 respins
definitiv
21.02.2017
33. PL-x 342/16.05.2011 Proiect de Lege privind modificarea alin.(2) al art.9 din Legea nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului 09.05.2011 respins
definitiv
22.11.2011
34. PL-x 343/16.05.2011 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar 09.05.2011 respins
definitiv
22.11.2011
35. PL-x 344/16.05.2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare 09.05.2011 respins
definitiv
27.03.2012
36. PL-x 345/16.05.2011 Proiect de Lege privind examinarea psihologică și psihiatrică a celor ce candidează pentru obținerea de funcții de demnitate publică, în administrația locală sau care ocupă funcții de înalt funcționar public sau îndeplinesc calitatea de secretar general, secretar de stat sau ministru în cadrul ministerelor 09.05.2011 respins
definitiv
27.03.2012
37. PL-x 346/16.05.2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.8 din Legea nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială 09.05.2011 respins
definitiv
22.11.2011
38. PL-x 352/23.05.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2011 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei autonome "Monitorul Oficial" în proprietatea acesteia 18.05.2011 Lege 209/2011
15.11.2011
39. PL-x 353/23.05.2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2011 pentru modificarea unor acte normative privind reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli și gestionarea fondurilor comunitare 18.05.2011 Lege 147/2011
05.07.2011
40. PL-x 357/23.05.2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătății 18.05.2011 Lege 237/2011
05.12.2011
41. PL-x 362/23.05.2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată în 2007 18.05.2011 respins
definitiv
20.12.2011
42. PL-x 365/23.05.2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.259 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare 18.05.2011 respins
definitiv
20.12.2011
43. PL-x 366/23.05.2011 Proiect de Lege pentru modificarea art.26 alin.(3) din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă 18.05.2011 Lege 271/2011
07.12.2011
44. PL-x 367/23.05.2011 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 18.05.2011 Lege 45/2012
19.03.2012
45. PL-x 541/11.10.2011 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.283/2010 privind înființarea și funcționarea camerelor pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală 05.10.2011 Lege 122/2012
06.07.2012
46. PL-x 542/11.10.2011 Proiect de Lege privind acordarea de stimulente pentru culturile de plante energetice 05.10.2011 respins
definitiv
10.02.2021
47. PL-x 543/11.10.2011 Proiect de Lege privind transmiterea unui teren din proprietatea Statului Român și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe-Ionescu Șișești - Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Turda în proprietatea Municipiului Turda și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Turda, județul Cluj 05.10.2011 Lege 53/2012
19.03.2012
48. PL-x 544/11.10.2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare 05.10.2011 respins
definitiv
19.06.2012
49. PL-x 558/24.10.2011 Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea serviciilor sociale 12.10.2011 respins
definitiv
16.04.2013
50. PL-x 563/31.10.2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art.1 lit.c) -h ) din Legea nr.119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor 26.10.2011 Lege 109/2012
04.07.2012
51. PL-x 564/31.10.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2011 privind aprobarea Programului "Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici și mijlocii" 26.10.2011 Lege 218/2012
19.11.2012
52. PL-x 565/31.10.2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind finanțarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local 26.10.2011 Lege 78/2013
05.04.2013
53. PL-x 567/31.10.2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2011 pentru completarea art.47 din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice 26.10.2011 Lege 22/2012
11.01.2012
54. PL-x 568/31.10.2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2011 privind stocarea geologică a dioxidului de carbon 26.10.2011 Lege 114/2013
24.04.2013
55. PL-x 569/31.10.2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2011 privind modificarea Legii îmbunătățirilor funciare nr.138/2004 26.10.2011 Lege 3/2012
06.01.2012
56. PL-x 570/31.10.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2011 privind exceptarea de la plata taxelor și a celorlalte obligații prevăzute de Legea fondului funciar nr.18/1991 și de Legea fondului funciar nr.18/1991 și de Legea nr.46/2008 - Codul silvic, pentru terenurile necesare realizării, extinderii și supraînălțării depozitelor de zgură și cenușă aferente activităților nucleare desfășurate de către societăți sau regii autonome ce au ca obiect principal de activitate producerea apei grele 26.10.2011 Lege 14/2013
04.03.2013
57. PL-x 571/31.10.2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății 26.10.2011 Lege 89/2012
04.07.2012
58. PL-x 572/31.10.2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2011 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate 26.10.2011 Lege 88/2012
04.07.2012
59. PL-x 573/31.10.2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic 24.10.2011 respins
definitiv
04.03.2015
60. PL-x 574/31.10.2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite 24.10.2011 respins
definitiv
19.06.2012
61. Pl-x 575/31.10.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și compleatrea art.15 din Legea nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social 24.10.2011 respinsa
definitiv
25.09.2012
62. PL-x 576/02.11.2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2011 pentru modificarea unor acte normative în vederea eliminării prevederilor referitoare la acordarea de stimulente pentru personalul din sectorul bugetar 31.10.2011 Lege 17/2012
06.01.2012
63. PL-x 583/07.11.2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.296/2004 privind Codul Consumului, a Ordonanței Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2001 privind reglementarea producției, circulației și comercializării alimentelor 31.10.2011 respins
definitiv
19.06.2012
64. PL-x 584/07.11.2011 Proiect de Lege privind reorganizarea terenurilor agricole prin comasare 31.10.2011 respins
definitiv
28.12.2016
65. PL-x 585/07.11.2011 Proiect de Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar 31.10.2011 respins
definitiv
19.06.2012
66. PL-x 586/07.11.2011 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale 31.10.2011 respins
definitiv
14.05.2013
67. PL-x 590/07.11.2011 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii 31.10.2011 respins
definitiv
12.03.2013
68. PL-x 591/07.11.2011 Proiect de Lege privind contractarea serviciilor de consultanță și reprezentare juridică de către autoritățile publice centrale, companii/societăți naționale cu capital majoritar de stat și regiile autonome 31.10.2011 respins
definitiv
05.03.2013
69. PL-x 592/07.11.2011 Proiect de Lege privind desfășurarea activității de picnic 31.10.2011 Lege 54/2012
16.03.2012
70. PL-x 593/07.11.2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105 din 27 iunie 2001 privind frontiera de stat a României, cu modificările și completările ulterioare 31.10.2011 respins
definitiv
19.06.2012
71. PL-x 594/07.11.2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 31.10.2011 respins
definitiv
12.03.2013
72. PL-x 595/07.11.2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 31.10.2011 respins
definitiv
12.03.2013
73. PL-x 596/07.11.2011 Proiect de Lege pentru modificarea lit.b) alin.(3) al art.30 din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate 31.10.2011 respins
definitiv
19.06.2012
74. PL-x 597/07.11.2011 Proiect de Lege pentru modificarea art.259 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 31.10.2011 respins
definitiv
12.03.2013
75. PL-x 613/08.11.2011 Proiectul Legii asistentei sociale 07.11.2011 Lege 292/2011
20.12.2011
76. PL-x 616/09.11.2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2011 pentru modificarea Legii nr.356/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român 07.11.2011 Lege 172/2013
31.05.2013
77. PL-x 617/09.11.2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 01.11.2011 Lege 180/2013
11.06.2013
78. PL-x 698/05.12.2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil 28.11.2011 Lege 60/2012
10.04.2012
79. PL-x 699/05.12.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă 28.11.2011 Lege 61/2012
10.04.2012
80. PL-x 700/05.12.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2011 privind trecerea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară din subordinea Ministerului Administrației și Internelor în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului precum și pentru modificarea unor acte normative 28.11.2011 Lege 219/2012
19.11.2012
81. PL-x 701/05.12.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare 28.11.2011 Lege 199/2012
01.11.2012
82. PL-x 703/05.12.2011 Proiect de Lege pentru modificarea art.197 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 28.11.2011 respins
definitiv
12.03.2013
83. PL-x 704/05.12.2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.283/2010 privind înființarea și funcționarea camerelor pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală 28.11.2011 respins
definitiv
14.06.2012
84. PL-x 705/05.12.2011 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.283/2010 privind înființarea și funcționarea camerelor pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală 28.11.2011 respins
definitiv
14.06.2012
85. PL-x 706/05.12.2011 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.25/2010 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat temporare privind asigurarea accesului la finanțarea în agricultură 28.11.2011 respins
definitiv
19.06.2012
86. PL-x 707/05.12.2011 Proiect de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" - Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Legumicultură și Floricultură Vidra în domeniul public al Comunei Vidra, județul Ilfov și în administrarea Consiliului Local al Comunei Vidra, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate 28.11.2011 respins
definitiv
05.03.2013
87. PL-x 708/05.12.2011 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.175/2010 pentru modificarea Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari 28.11.2011 respins
definitiv
19.06.2012
88. PL-x 709/05.12.2011 Proiect de Lege privind încheierea de contracte individuale pentru serviciile comunitare de utilități publice din condominii 28.11.2011 respins
definitiv
19.06.2012
89. PL-x 710/05.12.2011 Proiect de Lege privind exercitarea profesiei de manager de condominii, de organizare și funcționare a Camerei Managerilor de Condominii din România 28.11.2011 respins
definitiv
19.06.2012
90. PL-x 711/05.12.2011 Proiect de Lege privind transmiterea suprafețelor de teren destinate cimitirelor din domeniul public al unităților administrațiilor publice locale în domeniul privat al parohiilor 28.11.2011 respins
definitiv
19.06.2012
91. PL-x 712/05.12.2011 Proiect de Lege pentru modificarea lit.f) a alin.(1) al art.9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul de mediu 28.11.2011 respins
definitiv
16.04.2013
92. PL-x 713/05.12.2011 Proiect de Lege pentru completarea art.28 din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor 28.11.2011 respins
definitiv
19.06.2012
93. PL-x 714/05.12.2011 Proiect de Lege privind reglementarea contractelor de împrumut cu ipotecă 28.11.2011 respins
definitiv
13.10.2015
94. PL-x 715/05.12.2011 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 28.11.2011 Lege 37/2013
08.03.2013
95. PL-x 716/05.12.2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.169 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 28.11.2011 respins
definitiv
05.03.2013
96. PL-x 717/05.12.2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263 / 2010 privind sistemul unitar de pensii publice 28.11.2011 Lege 380/2013
24.12.2013
97. PL-x 718/05.12.2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii 28.11.2011 respins
definitiv
12.03.2013
98. PL-x 719/05.12.2011 Proiect de Lege pentru completarea alin.(1) al art.134 din Legea nr.53/2003-Codul muncii 28.11.2011 Lege 147/2012
23.07.2012
99. PL-x 720/05.12.2011 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri 28.11.2011 respins
definitiv
12.03.2013
100. PL-x 721/05.12.2011 Proiect de Lege privind consacrarea zilei de 10 mai - Ziua Independenței ca zi de sărbătoare națională 28.11.2011 respins
definitiv
09.12.2014
101. PL-x 722/05.12.2011 Proiect de Lege privind completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă 28.11.2011 respins
definitiv
05.03.2013
102. PL-x 723/05.12.2011 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.46/2003 privind drepturile pacientului 28.11.2011 respins
definitiv
12.11.2013
103. PL-x 724/05.12.2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.69/2000 privind educația fizică și sportul 28.11.2011 Lege 96/2014
01.07.2014
104. PL-x 725/05.12.2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 28.11.2011 respins
definitiv
23.04.2013
105. PL-x 726/05.12.2011 Proiect de Lege privind completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 28.11.2011 respins
definitiv
12.03.2013
106. PL-x 727/05.12.2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.197 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 28.11.2011 respins
definitiv
12.03.2013
107. PL-x 728/05.12.2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.313 din Legea nr.95/2006, cu privire la recuperarea unor sume bănești de la persoane care aduc daune sănătății altor persoane 28.11.2011 respins
definitiv
12.03.2013
108. PL-x 729/05.12.2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 28.11.2011 respins
definitiv
12.03.2013
109. PL-x 730/05.12.2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 28.11.2011 respins
definitiv
05.03.2013
110. PL-x 731/05.12.2011 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.17 din Legea farmaciei nr.266/2008 28.11.2011 respins
definitiv
12.03.2013
111. PL-x 732/05.12.2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.356/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român 28.11.2011 respins
definitiv
19.06.2012
112. PL-x 733/05.12.2011 Proiect de Lege privind abrogarea Legii nr.3 din 28 martie 1974, Legea presei din Republica Socialistă România 28.11.2011 Lege 95/2012
04.07.2012
113. PL-x 734/05.12.2011 Proiect de Lege privind reglementarea marketingului substituenților de lapte matern 28.11.2011 Lege 207/2016
08.11.2016
114. PL-x 735/05.12.2011 Proiect de Lege privind construcția și modernizarea clădirilor destinate unităților de educație timpurie antepreșcolară 28.11.2011 respins
definitiv
08.10.2013
115. PL-x 737/05.12.2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare 28.11.2011 respins
definitiv
19.06.2012
116. PL-x 738/05.12.2011 Proiect de Lege privind asigurarea ordinii și liniștii publice 28.11.2011 respins
definitiv
14.02.2017
117. PL-x 739/05.12.2011 Proiect de Lege privind reglementarea activităților de lobby în România 28.11.2011 la comisii
05.12.2011
118. PL-x 740/05.12.2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 28.11.2011 respins
definitiv
19.06.2012
119. PL-x 741/05.12.2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului 28.11.2011 respins
definitiv
19.06.2012
120. PL-x 742/05.12.2011 Proiectul Legii modificarea Art.7, alin.(4) din O.U.G. nr.119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte comerciale 28.11.2011 respins
definitiv
19.06.2012
121. PL-x 743/05.12.2011 Proiect de Lege pentru modificarea art.2 lit.b) din Legea nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale 28.11.2011 respins
definitiv
19.06.2012
122. PL-x 744/05.12.2011 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, cu modificările și completările ulterioare 28.11.2011 respins
definitiv
12.11.2013
123. PL-x 745/05.12.2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.230 /2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari 28.11.2011 respins
definitiv
19.06.2012
124. PL-x 746/05.12.2011 Proiect de Lege privind modificarea Decretului-Lege Nr.61 /1990 privind vânzarea de locuințe construite din fondurile statului către populație 28.11.2011 respins
definitiv
19.06.2012
125. PL-x 747/05.12.2011 Proiect de Lege pentru completarea art.141 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal 28.11.2011 respins
definitiv
16.03.2016
126. PL-x 748/05.12.2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.571 din 22 decembrie 2003(Codul fiscal) 28.11.2011 respins
definitiv
21.02.2012
127. PL-x 749/05.12.2011 Proiect de Lege pentru completarea art.32 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale și pentru modificarea art.70 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal 28.11.2011 respins
definitiv
19.06.2012
128. PL-x 750/05.12.2011 Proiect de Lege privind susținerea financiară a unor măsuri prevăzute în programele de gestionare a calității aerului 28.11.2011 respins
definitiv
25.09.2012
129. PL-x 751/05.12.2011 Proiect de Lege privind alocarea unui elicopter pentru SMURD în fiecare regiune de dezvoltare a României 28.11.2011 respins
definitiv
19.06.2012
130. PL-x 752/05.12.2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.381/2009 privind introducerea concordatului preventiv și a mandatului ad-hoc 28.11.2011 respins
definitiv
12.11.2013
131. PL-x 753/05.12.2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.202 din 1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată 28.11.2011 respins
definitiv
19.06.2012
132. PL-x 754/05.12.2011 Proiect de Lege privind modificarea art.3-pct.7 și pct.8, și a art.64 alin.(1) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenței 28.11.2011 respins
definitiv
05.03.2013
133. PL-x 755/05.12.2011 Proiect de Lege pentru completarea art.5 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia 28.11.2011 respins
definitiv
19.06.2012
134. PL-x 756/05.12.2011 Proiect de Lege privind prevenirea violenței și abuzurilor sexuale asupra minorului 28.11.2011 respins
definitiv
19.06.2012
135. PL-x 757/05.12.2011 Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali 28.11.2011 respins
definitiv
19.06.2012
136. PL-x 761/12.12.2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2011 pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții 06.12.2011 Lege 81/2013
05.04.2013

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 2 martie 2021, 1:43
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro