Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Camera Deputatilor > Rezultat interogare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Camerei Deputatilor
Stadiu: care au fost adoptate în mod tacit de către Camera Deputaților în calitate de primă Cameră sesizată, în anul 2010, ca urmare a depasirii termenului constitutional, potrivit art.75 alin.2 teza a III-a din Constitutia României republicata

Numar înregistrari gasite: 38
  Numar Titlu Data
adoptarii
tacite
Stadiu
1. Pl-x 585/11.11.2009 Propunere legislativă privind constituirea, organizarea și funcționarea Zonei Metropolitane București 08.02.2010 respinsa
definitiv
13.02.2017
2. Pl-x 679/16.12.2009 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.590/2003 privind tratatele 02.03.2010 respinsa
definitiv
21.06.2012
3. PL-x 2/01.02.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale 01.03.2010 Lege 34/2013
08.03.2013
4. Pl-x 4/01.02.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 393/2004 privind statutul aleșilor locali 23.03.2010 respinsa
definitiv
07.12.2011
5. Pl-x 5/01.02.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea legii administrației publice, Legea 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare 23.03.2010 respinsa
definitiv
07.12.2011
6. Pl-x 6/01.02.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, republicată și a Legii nr.383/2007 pentru modificarea și completarea art.36 din Legea nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, republicată 23.03.2010 Lege 258/2010
14.12.2010
7. Pl-x 7/01.02.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.92 din 1996 privind organizarea și funcționarea serviciului de telecomunicații speciale, cu modificările și completările ulterioare 23.03.2010 respinsa
definitiv
21.05.2012
8. Pl-x 8/01.02.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.191/1998 privind organizarea și funcționarea serviciului de protecție și pază 23.03.2010 respinsa
definitiv
21.05.2012
9. PL-x 14/03.02.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2010 privind unele măsuri pentru organizarea și funcționarea aparatului de lucru al Guvernului și pentru modificarea unor acte normative 04.03.2010 Lege 38/2013
08.03.2013
10. Pl-x 15/03.02.2010 Propunere legislativă pentru înființarea satului Culmea, județul Constanța prin reorganizarea orașului Ovidiu, județul Constanța 23.03.2010 Lege 48/2011
04.04.2011
11. Pl-x 36/22.02.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.384/2006 privind Statutul soldaților și gradaților voluntari 13.04.2010 respinsa
definitiv
21.12.2011
12. Pl-x 45/01.03.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.84/1995- Legea învățământului 05.05.2010 respinsa
definitiv
12.02.2013
13. Pl-x 48/01.03.2010 Propunere legislativă privind schimbarea denumirii comunei Ciuhoi, județul Bihor precum și a reședinței de comună 05.05.2010 Lege 214/2012
13.11.2012
14. Pl-x 61/08.03.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii învățământului nr.84/1995 cu toate modificările și completările ulterioare 05.05.2010 respinsa
definitiv
21.05.2012
15. Pl-x 62/08.03.2010 Propunere legislativă legislativă pentru modificarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.826 din 13 septembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare 05.05.2010 respinsa
definitiv
18.02.2013
16. Pl-x 93/22.03.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic 10.05.2010 respinsa
definitiv
06.12.2011
17. Pl-x 157/12.04.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 188/2000 privind executorii judecătorești 31.05.2010 Lege 154/2011
05.07.2011
18. Pl-x 183/19.04.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații 08.06.2010 respinsa
definitiv
07.12.2011
19. Pl-x 201/21.04.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a Ministerelor 08.06.2010 respinsa
definitiv
21.05.2012
20. PL-x 318/12.05.2010 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului în domeniul securității sociale între România și Canada, semnat la Ottawa, la 19 noiembrie 2009 28.06.2010 Lege 183/2010
14.10.2010
21. Pl-x 351/25.05.2010 Propunere legislativă privind reorganizarea comunei Lenauheim, județul Timiș și reînființarea comunelor Lenauheim, Grabați și Bulgăruș 29.09.2010 respinsa
definitiv
21.05.2012
22. PL-x 352/31.05.2010 Proiect de Lege privind ratificarea Convenției privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 și semnată de România la 26 septembrie 2007 21.09.2010 Lege 221/2010
11.11.2010
23. PL-x 371/07.06.2010 Proiect de Lege pentru aderarea României la Convenția internațională privind simplificarea și armonizarea regimurilor vamale, adoptată la Kyoto la 18 mai 1973 și la Protocolul de modificare a acesteia, adoptat la Bruxelles la 26 iunie 1999 29.09.2010 Lege 215/2010
11.11.2010
24. PL-x 373/07.06.2010 Proiect de Lege pentru denunțarea Acordului dintre România și Spania privind recunoașterea reciprocă a permiselor de conducere auto ale cetățenilor români și spanioli, în scopul preschimbării, semnat la București la 1 septembrie 2004 29.09.2010 Lege 226/2010
25.11.2010
25. Pl-x 374/07.06.2010 Propunere legislativă pentru modificarea art.7 alin.(1) lit.c) și d) din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic 29.09.2010 respinsa
definitiv
06.12.2011
26. Pl-x 403/01.09.2010 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.35/1990 privind Statutul personalului aeronautic din aviația militară a României 19.10.2010 Lege 139/2011
05.07.2011
27. Pl-x 404/01.09.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor 19.10.2010 respinsa
definitiv
14.06.2011
28. Pl-x 442/06.09.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.41 din 17 iunie 1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, republicată, cu modificările și completările ulterioare 26.10.2010 respinsa
definitiv
21.06.2012
29. Pl-x 443/06.09.2010 Propunere legislativă privind promovarea practicii unitare și de modificare și completare a Legii nr.304/2004 privind organizarea judecătorească, Codul de Procedură Civilă și Codul de Procedură Penală 26.10.2010 respinsa
definitiv
31.10.2011
30. PL-x 448/14.09.2010 Proiect de Lege privind ratificarea Scrisorii de intenție semnată de autoritățile române la București, la 16 iunie 2010, actualizată prin scrisoarea suplimentară de intenție, semnată la București, la 29 iunie 2010, aprobate prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 2 iulie 2010 și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România și Fondul Monetar Internațional, convenit prin Scrisoarea de intenție transmisă de autoritățile române, semnată la București la 24 aprilie 2009, și prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 4 mai 2009, precum și a Scrisorii suplimentare de intenție, semnată de autoritățile române la data de 8 septembrie 2009 și aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 21 septembrie 2009 26.10.2010 Lege 257/2010
14.12.2010
31. Pl-x 451/14.09.2010 Propunere legislativă privind schimbarea denumirii comunei Brazii, județul Ialomița, în Rădulești 09.11.2010 Lege 150/2011
05.07.2011
32. Pl-x 488/15.09.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.176/2010 privind integritatea funcțiilor și demnitarilor publici, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea și funcționarea ANI precum și completarea altor acte normative 09.11.2010 respinsa
definitiv
26.04.2011
33. Pl-x 489/20.09.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.115 din Legea administrației publice locale nr.215/2001 și pentru modificarea art.19 din Legea nr.340/2004 privind prefectul și instituția prefectului 09.11.2010 respinsa
definitiv
09.03.2011
34. Pl-x 490/20.09.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 09.11.2010 respinsa
definitiv
21.05.2012
35. Pl-x 491/20.09.2010 Propunere legislativă privind finalizarea studiilor pentru absolvenții programelor de studii/specializări, neautorizate sau acreditate 09.11.2010 respinsa
definitiv
06.12.2011
36. PL-x 522/04.10.2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul educației și cercetării 02.11.2010 Lege 11/2021
05.03.2021
37. PL-x 588/25.10.2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/2010 pentru modificarea Legii învățământului nr.84/1995 23.11.2010 Lege 163/2017
07.07.2017
38. PL-x 675/22.11.2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2010 pentru ratificarea Protocolului, semnat la Chișinău la 5 noiembrie 2010, pentru amendarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova cu privire la principiile colaborării în domeniul transportului feroviar, încheiat la Chișinău la 21 februarie 1995 20.12.2010 Lege 290/2010
28.12.2010