Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Camera Deputatilor > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Camerei Deputatilor
Stadiu: care au fost adoptate în mod tacit de către Senat în calitate de primă Cameră sesizată, în anul 2009, ca urmare a depasirii termenului constitutional, potrivit art.75 alin.2 teza a III-a din Constitutia României republicata

Numar înregistrari gasite: 48
  Numar Titlu Data
adoptarii
tacite
Stadiu
1. PL-x 166/04.03.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.127/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal 02.03.2009 Lege 164/2009
08.05.2009
2. PL-x 198/18.03.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.198/2008 privind modificarea și completarea Codului penal 16.03.2009 Lege 93/2010
21.05.2010
3. PL-x 199/18.03.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.151/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2008 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învățământ 16.03.2009 Lege 25/2013
04.03.2013
4. PL-x 200/18.03.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.207/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate 16.03.2009 Lege 264/2009
07.07.2009
5. PL-x 211/25.03.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.226/2008 privind unele măsuri financiar-bugetare 23.03.2009 Lege 292/2009
28.09.2009
6. PL-x 212/25.03.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.228/2008 pentru modificarea și completarea unor acte normative 23.03.2009 Lege 9/2013
04.03.2013
7. PL-x 245/29.04.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2009 pentru completarea art.103 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 22.04.2009 Lege 8/2019
04.01.2019
8. PL-x 374/01.09.2009 Proiect de Lege privind protecția minorilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate 30.06.2009 respins
definitiv
12.11.2013
9. PL-x 412/15.09.2009 Proiect de Lege privind Codul de procedură penală 07.09.2009 Lege 135/2010
01.07.2010
10. PL-x 413/15.09.2009 Proiect de Lege privind Codul de procedură civilă 07.09.2009 Lege 134/2010
01.07.2010
11. PL-x 432/21.09.2009 Proiect de Lege pentru reglementarea sistemului de cumul al pensiilor cu veniturile salariale 16.09.2009 respins
definitiv
03.11.2009
12. PL-x 471/05.10.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă" 29.09.2009 Lege 368/2009
26.11.2009
13. PL-x 492/14.10.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență 12.10.2009 Lege 362/2009
20.11.2009
14. PL-x 495/19.10.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 12.10.2009 Lege 91/2010
21.05.2010
15. PL-x 508/21.10.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc 19.10.2009 Lege 246/2010
14.12.2010
16. PL-x 517/28.10.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2009 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2006 privind protecția socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării și reorganizării unor societăți naționale, regii autonome, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale 26.10.2009 Lege 6/2010
06.01.2010
17. PL-x 518/28.10.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2009 pentru modificarea art.6 din Legea nr.597/2001 privind unele măsuri de protecție și autorizare a construcțiilor în zona de coastă a Mării Negre 22.10.2009 Lege 45/2010
19.03.2010
18. PL-x 519/28.10.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2009 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.9 alin.(1) din Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoluției muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr.341/2004 22.10.2009 Lege 391/2009
28.12.2009
19. PL-x 521/28.10.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.87/2009 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulație a pașapoartelor electronice, precum și producerea altor documente de călătorie 22.10.2009 Lege 20/2010
02.03.2010
20. PL-x 522/28.10.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2009 pentru modificarea unor acte normative 22.10.2009 Lege 96/2011
06.06.2011
21. PL-x 525/28.10.2009 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice 22.10.2009 respins
definitiv
28.12.2016
22. PL-x 682/16.12.2009 Proiect de Lege pentru completarea art.18 din Legea fondului funciar nr.18/1991 09.12.2009 Lege 158/2010
12.07.2010
23. PL-x 683/16.12.2009 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.18 din Legea fondului funciar nr.18/1991 09.12.2009 Lege 67/2010
31.03.2010
24. PL-x 684/16.12.2009 Proiect de Lege pentru completarea și modificarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României 09.12.2009 respins
definitiv
16.02.2010
25. PL-x 685/16.12.2009 Proiect de Lege pentru completarea și modificarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali 09.12.2009 respins
definitiv
23.11.2010
26. PL-x 686/16.12.2009 Proiect de Lege privind declararea de utilitate publică a terenurilor situate în București, zona "Parcul Tineretului" 09.12.2009 la comisii
16.12.2009
27. PL-x 687/16.12.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea unor măsuri de reducere a taxelor, impozitelor și contribuțiilor sociale în vederea creării de noi locuri de muncă, creșterii economice și a menținerii puterii de cumpărare 09.12.2009 respins
definitiv
01.03.2011
28. PL-x 689/16.12.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2009 pentru completarea art.21 din Ordonanța Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv 09.12.2009 Lege 110/2010
03.06.2010
29. PL-x 690/16.12.2009 Proiect de Lege privind reproducerea umană asistată medical 09.12.2009 respins
definitiv
19.10.2010
30. PL-x 691/16.12.2009 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 09.12.2009 respins
definitiv
12.05.2010
31. PL-x 692/16.12.2009 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, cu modificările și completările ulterioare 09.12.2009 respins
definitiv
09.02.2010
32. PL-x 693/16.12.2009 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic 09.12.2009 respins
definitiv
16.02.2010
33. PL-x 695/16.12.2009 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală 09.12.2009 respins
definitiv
16.02.2010
34. PL-x 696/16.12.2009 Proiect de Lege pentru completarea și modificarea Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia 09.12.2009 respins
definitiv
16.02.2010
35. PL-x 697/16.12.2009 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.64 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici 09.12.2009 respins
definitiv
16.02.2010
36. PL-x 698/16.12.2009 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari 09.12.2009 respins
definitiv
16.02.2010
37. PL-x 699/16.12.2009 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României 09.12.2009 respins
definitiv
16.02.2010
38. PL-x 700/16.12.2009 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.147 alin.(9) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal 09.12.2009 respins
definitiv
13.04.2010
39. PL-x 701/16.12.2009 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal 09.12.2009 respins
definitiv
13.04.2010
40. PL-x 702/16.12.2009 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea 09.12.2009 respins
definitiv
05.05.2010
41. PL-x 703/16.12.2009 Proiect de Lege pentru modficarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7 /2009 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2008 pentru instituirea taxei de poluare pentru autovehicule 09.12.2009 respins
definitiv
01.03.2011
42. PL-x 704/16.12.2009 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 Codul fiscal 09.12.2009 respins
definitiv
13.04.2010
43. PL-x 705/16.12.2009 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal 09.12.2009 respins
definitiv
13.04.2010
44. PL-x 709/21.12.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2009 privind unele măsuri în domeniul funcției publice, precum și pentru întărirea capacității manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale și ale altor servicii publice, precum și pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administrația publică centrală și locală, cancelaria prefectului și cabinetul alesului local 16.12.2009 Lege 264/2010
22.12.2010
45. PL-x 9/01.02.2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.107/2009 pentru modificarea art.III alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.207/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate 23.12.2009 Lege 35/2010
09.03.2010
46. PL-x 10/01.02.2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal 22.12.2009 Lege 76/2010
06.05.2010
47. PL-x 11/01.02.2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2009 privind acordarea unor ajutoare de stat operatorilor economici care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat către populație 21.12.2009 Lege 46/2010
19.03.2010
48. PL-x 12/01.02.2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2009 pentru reglementarea unor măsuri financiar-bugetare 21.12.2009 Lege 47/2010
19.03.2010

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 2 martie 2021, 0:09
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro