Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Camera Deputatilor > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Camerei Deputatilor
Stadiu: care au fost adoptate în mod tacit de către Senat în calitate de primă Cameră sesizată, în anul 2007, ca urmare a depasirii termenului constitutional, potrivit art.75 alin.2 teza a III-a din Constitutia României republicata

Numar înregistrari gasite: 31
  Numar Titlu Data
adoptarii
tacite
Stadiu
1. PL-x 191/02.04.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a României 28.03.2007 Lege 158/2007
06.06.2007
2. PL-x 192/02.04.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană 28.03.2007 Lege 191/2007
19.06.2007
3. PL-x 193/02.04.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri 28.03.2007 Lege 186/2007
13.06.2007
4. PL-x 194/02.04.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.128/2006 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare 28.03.2007 Lege 90/2010
21.05.2010
5. PL-x 195/02.04.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.136/2006 pentru completarea Legii nr.263/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.209/2005 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul proprietății 28.03.2007 Lege 165/2007
12.06.2007
6. PL-x 248/16.04.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European 10.04.2007 Lege 251/2009
30.06.2009
7. PL-x 302/25.04.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2007 pentru modificarea art.IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European și a art.9² alin.(1) din Legea nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European 23.04.2007 Lege 290/2009
28.09.2009
8. PL-x 303/25.04.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2007 privind unele măsuri pentru mai buna organizare și desfășurare a alegerilor 23.04.2007 Lege 297/2007
07.11.2007
9. PL-x 311/02.05.2007 Proiect de Lege privind Programul de solidaritate socială în favoarea pensionarilor cu venituri reduse 26.04.2007 respins
definitiv
17.03.2009
10. PL-x 375/09.05.2007 Proiect de Lege pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 02.05.2007 Lege 197/2007
02.07.2007
11. PL-x 379/09.05.2007 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare 02.05.2007 respins
definitiv
28.06.2007
12. PL-x 380/09.05.2007 Proiect de Lege pentru completarea art.4 alin.(2) din Legea nr.752/2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române, modificată prin Legea nr.564/2004 02.05.2007 Lege 251/2007
19.07.2007
13. PL-x 382/09.05.2007 Proiect de Lege privind organizarea, funcționarea și finanțarea Academiei de Științe Agricole și Silvice " Gheorghe Ionescu-Șișești" 02.05.2007 respins
definitiv
23.09.2008
14. PL-x 395/21.05.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2007 privind unele măsuri referitoare la alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007 10.05.2007 Lege 323/2007
22.11.2007
15. PL-x 406/28.05.2007 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 598/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2002 privind reglementarea dreptului de proprietate al Federației Comunităților Evreiești din România asupra lăcașurilor de cult, cimitirelor și altor bunuri destinate activităților cultului mozaic, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.802 din 05/11/2002 23.05.2007 respins
definitiv
03.03.2009
16. PL-x 559/10.09.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/ 2007 pentru completarea art.23 din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului 04.09.2007 Lege 211/2009
02.06.2009
17. PL-x 561/10.09.2007 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului 04.09.2007 respins
definitiv
18.06.2008
18. PL-x 578/12.09.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2007 privind modificarea Legii nr.373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului 10.09.2007 Lege 212/2009
02.06.2009
19. PL-x 701/17.10.2007 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului 15.10.2007 respins
definitiv
04.12.2007
20. PL-x 725/31.10.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2007 pentru modificarea art.13 din Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale 29.10.2007 Lege 381/2007
28.12.2007
21. PL-x 726/31.10.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2007 privind unele măsuri derogatorii de la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii 29.10.2007 Lege 84/2009
01.04.2009
22. PL-x 727/31.10.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic și consular 29.10.2007 Lege 135/2008
04.07.2008
23. PL-x 728/31.10.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv 29.10.2007 Lege 142/2010
12.07.2010
24. PL-x 729/31.10.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale și a altor acte normative incidente 29.10.2007 Lege 88/2009
08.04.2009
25. PL-x 730/31.10.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, pentru modificarea art.IV alin.(6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European și pentru completarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.15/2007 privind unele măsuri referitoare la alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007 29.10.2007 Lege 339/2009
11.11.2009
26. PL-x 799/28.11.2007 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative privind sistemul electoral 12.11.2007 respins
definitiv
19.05.2009
27. PL-x 907/19.12.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 95/2007 pentru modificarea Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială 10.12.2007 Lege 78/2008
08.04.2008
28. PL-x 908/19.12.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2007 privind adoptarea unor măsuri referitoare la alegerile pentru Parlamentul European din anul 2007 10.12.2007 Lege 338/2009
11.11.2009
29. PL-x 913/19.12.2007 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulația a acestor date 10.12.2007 respins
definitiv
18.06.2008
30. PL-x 914/19.12.2007 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 10.12.2007 respins
definitiv
15.10.2008
31. PL-x 15/04.02.2008 Proiect de Lege pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului 12.12.2007 Lege 35/2008
13.03.2008

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București luni, 1 martie 2021, 23:52
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro