Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Senat > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Senatului
Numar/an de înregistrare:*/2021

Numar înregistrari gasite: 82
  Numar Titlu Stadiu
1. L1/08.01.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.213/2020 privind participarea României la majorarea asimetrică de capital a Băncii Europene de Investi?ii în conformitate cu Decizia (UE) 2019/1255 a Consiliului din 18 iulie 2019 de modificare a Protocolului nr.5 privind Statutul Băncii Europene de Investi?ii adoptat
de Senat
08.02.2021
2. L2/08.01.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.216/2020 privind prorogarea unui termen adoptat
de Senat
08.02.2021
3. L3/08.01.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.217/2020 pentru modificarea art.9 din Ordonanța Guvernului nr.88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență adoptat
de Senat
15.02.2021
4. L4/08.01.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.218/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr.1/2011, precum și a altor acte normative adoptat
de Senat
08.02.2021
5. L5/08.01.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.219/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei adoptat
de Senat
08.02.2021
6. L6/08.01.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecție socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative adoptat
de Senat
08.02.2021
7. L7/08.01.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.214/2020 privind modificarea ?i completarea art.10 din Ordonanța de urgen?ă a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală ?i pentru instituirea unor măsuri pentru derularea Programului na?ional de dezvoltare locală etapa I la promulgare
24.03.2021
8. L8/08.01.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.221/2020 pentru modificarea ?i completarea Ordonan?ei Guvernului nr.37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele ?i perioadele de odihnă ale conducătorilor auto ?i utilizarea aparatelor de înregistrare a activită?ii acestora adoptat
de Senat
26.02.2021
9. L9/08.01.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.222/2020 privind prorogarea termenului prevăzut de art.III din Legea nr.352/2015 pentru modificarea ?i completarea Ordonan?ei Guvernului nr.26/2011 privind înfiin?area Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier adoptat
de Senat
15.02.2021
10. L10/08.01.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.223/2020 privind aprobarea preluării de către Ministerul Transporturilor ?i Infrastructurii a drepturilor și obliga?iilor, inclusiv a obliga?iilor de plată a cotiza?iei anuale de membru al Organiza?iei de Colaborare a Căilor Ferate (OCCF) adoptat
de Senat
15.02.2021
11. L11/08.01.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimenta?ie ?i agen?ii de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei COVID-19, precum ?i privind unele măsuri fiscale adoptat
de Senat
26.02.2021
12. L12/08.01.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.225/2020 privind modificarea unor acte normative ?i stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii adoptat
de Senat
08.02.2021
13. L13/08.01.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare ?i pentru modificarea ?i completarea unor acte normative ?i prorogarea unor termene adoptat
de Senat
26.02.2021
14. L14/08.01.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.227/2020 pentru modificarea ?i completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2020 privind acordarea unor facilită?i pentru creditele acordate de institu?ii de credit și institu?ii financiare nebancare anumitor categorii de debitori adoptat
de Senat
26.02.2021
15. L15/08.01.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2021 privind stabilirea cadrului institu?ional ?i adoptarea unor măsuri necesare pentru înfiin?area Punctului Na?ional de Acces, conform regulamentelor delegate de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European ?i a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier ?i pentru interfe?ele cu alte moduri de transport adoptat
de Senat
15.02.2021
16. L16/08.01.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2021 pentru completarea art.38 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea ?i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 adoptat
de Senat
22.02.2021
17. L17/19.01.2021 Proiect de Lege privind aderarea Secretariatului General al Guvernului la Rețeaua Europeană a Consiliilor Europene de Mediu ?i Dezvoltare Durabilă (EEAC) ?i aprobarea plă?ii cotizației anuale de participare a Secretariatului General al Guvernului, precum și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte adoptat
de Senat
15.02.2021
18. L18/19.01.2021 Proiect de Lege pentru realizarea ?Capabilită?ii de luptă împotriva navelor de suprafa?ă?, aferentă programului de înzestrare ?Sistem de instala?ii mobile de lansare rachetă antinavă? (SIML) Lege 37/2021
16.03.2021
19. L19/19.01.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea ?i plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID 19 ?i stabilirea unor măsuri în domeniul sănătă?ii adoptat
de Senat
27.02.2021
20. L20/03.02.2021 Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1.939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO) Lege 6/2021
18.02.2021
21. L21/08.02.2021 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Consiliul de Miniștri al Bosniei și Herțegovinei privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la Sarajevo, la 27 ianuarie 2020 la Secretarul
general
16.03.2021
22. L22/08.02.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2021 pentru modificarea ?i completarea Ordonan?ei de urgen?ă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ adoptat
de Senat
04.03.2021
23. L23/08.02.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2021 pentru completarea art.(25 indice 2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situa?iei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea ?i completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educa?iei na?ionale nr.1/2011, precum ?i a altor acte normative adoptat
de Senat
05.03.2021
24. L24/15.02.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2021 pentru modificarea ?i completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea ?i plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 ?i stabilirea unor măsuri în domeniul sănătă?ii adoptat
de Senat
08.03.2021
25. L25/15.02.2021 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.173/2020 privind unele măsuri pentru protejarea intereselor na?ionale în activitatea economică adoptat
de Senat
22.03.2021
26. L26/16.02.2021 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputa?ilor ?i al senatorilor la comisii
16.02.2021
27. L27/16.02.2021 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 96/2006 privind Statutul deputa?ilor ?i senatorilor Lege 7/2021
24.02.2021
28. L28/16.02.2021 Propunere legislativă privind abrogarea dispozi?iilor capitolului XI din Legea nr.96 din 21 aprilie 2006 privind statutul deputa?ilor ?i senatorilor respinsa
17.02.2021
29. L29/16.02.2021 Propunere legislativă pentru abrogarea Cap.XI din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputa?ilor ?i al senatorilor respinsa
17.02.2021
30. L30/16.02.2021 Proiect de Lege pentru ratificarea Deciziei (UE, EURATOM) 2020/2053 a Consiliului din 14 decembrie 2020 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene ?i de abrogare a Deciziei 2014/335/UE, Euratom, adoptată la Bruxelles raport
depus
01.03.2021
31. L31/22.02.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum ?i pentru modificarea ?i completarea unor acte normative adoptat
de Senat
08.03.2021
32. L32/23.02.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2021 pentru modificarea Legii nr.200/2006 privind constituirea ?i utilizarea Fondului de garantare pentru plata crean?elor salariale adoptat
de Senat
20.03.2021
33. L33/23.02.2021 Proiect de Lege pentru modificarea art.369 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal adoptat
de Senat
22.03.2021
34. L34/23.02.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specifica?i în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2021 Lege 14/2021
08.03.2021
35. L35/23.02.2021 Proiectul Legii - Legea bugetului de stat pe anul 2021 Lege 15/2021
08.03.2021
36. L36/23.02.2021 Proiectul Legii - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 Lege 16/2021
08.03.2021
37. L37/01.03.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2021 pentru modificarea ?i completarea Ordonan?ei de urgen?ă a Guvernului nr.224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de spijin financiar pentru intreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimenta?ie ?i agen?i de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, precum ?i privind unele măsuri fiscale adoptat
de Senat
22.03.2021
38. L38/01.03.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative pe ordinea de zi
29.03.2021
39. L39/01.03.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.215/2020 privind adoptarea unor măsuri în materia alcătuirii completurilor de judecată în apel la Secretarul
general
29.03.2021
40. L40/01.03.2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.270/2015 privind Statutul rezerviștilor voluntari raport
depus
30.03.2021
41. L41/01.03.2021 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonan?ei Guvernului nr.15/1999 privind înfiin?area ?colii Superioare de Avia?ie Civilă ?i abrogarea art.X alin.(4) din Ordonan?a de Urgen?ă a Guvernului nr.83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative adoptat
de Senat
22.03.2021
42. L42/01.03.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2021 pentru aprobarea schemelor de plă?i ?i a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 ?i 2022 adoptat
de Senat
22.03.2021
43. L43/01.03.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2021 pentru modificarea ?i completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătă?ii adoptat
de Senat
22.03.2021
44. L44/01.03.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2021 pentru modificarea ?i completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal ?i a Legii contabilită?ii nr.82/1991 adoptat
de Senat
24.03.2021
45. L45/01.03.2021 Propunere legislativă pentru completarea art.23 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construc?ii la comisii
01.03.2021
46. L46/08.03.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2021 pentru modificarea ?i completarea Ordonan?ei de urgen?ă a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România adoptat
de Senat
22.03.2021
47. L47/08.03.2021 Propunere legislativă privind transmiterea unui teren aflat în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii ?i Comunica?iilor ?i în concesiunea Companiei Na?ionale de Căi Ferate C.F.R. - S.A., din domeniul public al statului în domeniul public al Municipiului Câmpina la comisii
08.03.2021
48. L48/08.03.2021 Propunere legislativă privind aprobarea obiectivului de investiture privind dezvoltarea infrastructurii rutiere “Autostrada A7-Siret-Suceava-Dolhasca-Pascani-Bacău-Focsani-Buzău-Ploiesti-Bucuresti” la comisii
08.03.2021
49. L49/08.03.2021 Propunere legislativă privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lan?ului de aprovizionare agricol ?i alimentar la comisii
08.03.2021
50. L50/08.03.2021 Propunere legislativă pentru completarea art.164 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii pe ordinea de zi
29.03.2021
51. L51/08.03.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.341 din 12 iulie 2004 a recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 la comisii
08.03.2021
52. L52/09.03.2021 Propunere legislativă pentru modificarea ?i completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputa?ilor ?i al senatorilor la comisii
09.03.2021
53. L53/16.03.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2021 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR ? Produs de garantare a creditului comercial și a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia la comisii
16.03.2021
54. L54/16.03.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2021 pentru modificarea ?i completarea Ordonan?ei de urgen?ă a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de sus?inere a întreprinderilor mici ?i mijlocii ?i a întreprinderilor mici cu capitalizare de pia?ă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum ?i pentru modificarea ?i completarea Schemei de ajutor de stat pentru sus?inerea activită?ii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art.II din Ordonan?a de urgen?ă a Guvernului nr.42/2020 la comisii
16.03.2021
55. L55/16.03.2021 Proiect de Lege privind unele măsuri în domeniul justiției în contextul pandemiei de COVID-19 la comisii
16.03.2021
56. L56/16.03.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2021 pentru modificarea ?i completarea unor acte normative la comisii
16.03.2021
57. L57/22.03.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2021 pentru modificarea ?i completarea Ordonan?ei de urgen?ă a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situa?iei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS?CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea ?i completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educa?iei na?ionale nr.1/2011, precum ?i a altor acte normative la comisii
22.03.2021
58. L58/22.03.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2021 privind modificarea ?i completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență la comisii
22.03.2021
59. L59/22.03.2021 Propunere legislativă pentru abrogarea art.15 alin.(6) din Legea nr.327/2006 privind salarizarea ?i alte drepturi ale personalului din serviciile de proba?iune la comisii
22.03.2021
60. L60/22.03.2021 Propunere legislativă pentru modificarea ?i completarea Ordonan?ei de urgen?ă nr.34/2013 privind organizarea, administrarea ?i exploatarea paji?tilor permanente ?i pentru modificarea ?i completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 la comisii
22.03.2021
61. L61/22.03.2021 Propunere legislativă pentru modificarea ?i completarea Legii nr.46/2008 - Codul Silvic la comisii
22.03.2021
62. L62/22.03.2021 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonan?ei nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unită?ile administrativ-teritoriale sunt ac?ionari unici ori majoritari sau de?in direct ori indirect o participa?ie majoritară la comisii
22.03.2021
63. L63/22.03.2021 Propunere legislativă privind modificarea ?i completarea articolului 75 din Legea pentru înfiin?area, organizarea ?i func?ionarea asocia?iilor de proprietari ?i administrarea condominiilor nr.196/2018 la comisii
22.03.2021
64. L64/22.03.2021 Propunere legislativă pentru asigurarea unei alimenta?ii sănătoase în unită?ile de învă?ământ antepre?colar ?i pre?colar de stat, particulare ?i confesionale, autorizate sau acreditate la comisii
22.03.2021
65. L65/22.03.2021 Propunere legislativă pentru completarea art.53 din Legea nr.272/2004 privind protec?ia ?i promovarea drepturilor copilului ?i pentru modificarea ?i completarea O.U.G. nr.195/2002 privind circula?ia pe drumurile publice la comisii
22.03.2021
66. L66/22.03.2021 Propunere legislativă pentru completarea Ordonan?ei Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice la comisii
22.03.2021
67. L67/22.03.2021 Propunere legislativă pentru modificarea ?i completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal la comisii
22.03.2021
68. L68/22.03.2021 Propunere legislativă pentru modificarea ?i completarea Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului na?ional ?i folosirea sigiliilor cu stema României de către autorită?ile ?i institu?iile publice la comisii
22.03.2021
69. L69/22.03.2021 Propunere legislativă pentru modificarea ?i completarea Legii 95/2006 republicată la comisii
22.03.2021
70. L70/22.03.2021 Propunere legislativă pentru modificarea ?i completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice la comisii
22.03.2021
71. L71/22.03.2021 Propunere legislativă pentru modificarea ?i completarea unor acte normative care cuprind dispozi?ii privind eviden?a persoanelor ?i actelor de identitate ale cetă?enilor români la comisii
22.03.2021
72. L72/22.03.2021 Propunere legislativă privind repatrierea Sfin?ilor Mărturisitori Ardeleni la comisii
22.03.2021
73. L73/22.03.2021 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(5) al art.65 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice la comisii
22.03.2021
74. L74/22.03.2021 Propunere legislativă pentru modificarea ?i completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea ?i func?ionarea Academiei de ?tiin?e Agricole ?i Silvice Gheorghe Ionescu-?i?e?ti ?i a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii ?i industriei alimentare, precum ?i privind acordarea unor facilită?i fiscale la comisii
22.03.2021
75. L75/29.03.2021 Proiect de Lege pentru modificarea ?i completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal ?i pentru dispunerea altor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2019/713 a Parlamentului European ?i a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind combaterea fraudelor ?i a contrafacerii în legătură cu mijloacele de plată fără numerar ?i de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului la comisii
29.03.2021
76. L76/29.03.2021 Proiect de Lege privind desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției la comisii
29.03.2021
77. L77/29.03.2021 Propunere legislativă privind gestionarea gunoiului de grajd la comisii
29.03.2021
78. L78/29.03.2021 Propunere legislativă pentru modificarea ?i completarea Legii 31/1990 privind Legea Societă?ilor la comisii
29.03.2021
79. L79/29.03.2021 Propunere legislativă pentru modificarea ?i completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal la comisii
29.03.2021
80. L80/29.03.2021 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 282/2010 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului ?i din administrarea Sta?iunii de Cercetare ?i Produc?ie pentru Cultura ?i Industrializarea Sfeclei de Zahăr Roman, jude?ul Neam?, în domeniul public al jude?ului Neam? ?i în administrarea Consiliului Jude?ean Neam?, în vederea realizării unor sta?ii de transfer ?i sortare în cadrul proiectului "Sistem integrat de gestionare a de?eurilor în jude?ul Neam?" la comisii
29.03.2021
81. L81/29.03.2021 Propunere legislativă pentru modificarea ?i completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum ?i a celor deportate în străinătate, ori constituite în prizonieri la comisii
29.03.2021
82. L82/29.03.2021 Propunere legislativă privind declararea municipiului Calafat "Ora? al Independen?ei" la comisii
29.03.2021

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București luni, 19 aprilie 2021, 16:36
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro