Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Senat > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Senatului
Numar/an de înregistrare:*/2020

Numar înregistrari gasite: 261
  Numar Titlu Stadiu
1. L1/13.01.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare ?i pentru modificarea ?i completarea unor acte normative adoptat
de Senat
10.02.2020
2. L2/20.01.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2020 pentru prorogarea intrării în vigoare a art.I pct.1 din Legea nr.14/2020 privind aprobarea Ordonan?ei de urgen?ă a Guvernului nr.9/2019 pentru modificarea ?i completarea Legii nr.61/1993 privind aloca?ia de stat pentru copii, precum ?i pentru modificarea art.58 alin.(1) din Legea nr.448/2006 privind protec?ia ?i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap adoptat
de Senat
03.02.2020
3. L3/20.01.2020 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali raspundere
angajata
de Guvern
29.01.2020
4. L4/04.02.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2019 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru adoptat
de Senat
04.02.2020
5. L5/04.02.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2019 pentru prorogarea unor termene prevăzute la art.24 alin.(5) indice 1 și (6) indice 1 din Legea nr.362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice, precum și a termenului prevăzut la art.II din Ordonanța Guvernului nr.2/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor si sistemelor informatice adoptat
de Senat
06.02.2020
6. L6/04.02.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2019 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităților la transport pentru anumite categorii de persoane adoptat
de Senat
06.02.2020
7. L7/04.02.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie adoptat
de Senat
03.04.2020
8. L8/04.02.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2020 privind modificarea termenului prevăzut la art.X alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităților cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la București la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr.205/2006, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative adoptat
de Senat
19.03.2020
9. L9/04.02.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2020 privind aprobarea aderării Secretariatului General al Guvernului la Rețeaua europeană de dezvoltare durabilă (ESDN) și aprobarea plății cotizației anuale de participare a Secretariatului General al Guvernului, precum și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte adoptat
de Senat
26.02.2020
10. L10/04.02.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor adoptat
de Senat
09.03.2020
11. L11/04.02.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2020 privind aprobarea cotiza?iei anuale a României la bugetul Centrului European de Excelen?ă pentru Combaterea Amenin?ărilor Hibride de la Helsinki - European Center of Excellence for Countering Hybrid Threats - Hybrid CoE, precum ?i pentru completarea Ordonan?ei Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plă?ii cotiza?iilor la organiza?iile interna?ionale interguvernamentale la care România este parte adoptat
de Senat
09.03.2020
12. L12/04.02.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2020 pentru modificarea ?i completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală adoptat
de Senat
09.03.2020
13. L13/04.02.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2020 pentru modificarea ?i completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum ?i pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare adoptat
de Senat
09.03.2020
14. L14/04.02.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2020 privind modificarea și completarea Legii muzeelor și a colecțiilor publice nr.311/2003 adoptat
de Senat
09.03.2020
15. L15/04.02.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2020 pentru modificarea ?i completarea Ordonan?ei de urgen?ă a Guvernului nr.43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic adoptat
de Senat
01.03.2020
16. L16/04.02.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.6/2020 pentru modificarea ?i completarea Ordonan?ei de urgen?ă a Guvernului nr.77/2014 privind procedurile na?ionale în domeniul ajutorului de stat, precum ?i pentru modificarea ?i completarea Legii concuren?ei nr.21/1996, ?i pentru modificarea ?i completarea art.15 din Legea concuren?ei nr.21/1996 adoptat
de Senat
03.03.2020
17. L17/04.02.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2019 privind modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal - bugetare adoptat
de Senat
10.02.2020
18. L18/04.02.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene adoptat
de Senat
10.02.2020
19. L19/04.02.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum și pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele și sub-sectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în prețul energiei electrice adoptat
de Senat
17.02.2020
20. L20/04.02.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2019 privind prorogarea termenului prevăzut la art.III din Legea nr.352/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier adoptat
de Senat
10.02.2020
21. L21/04.02.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2019 privind completarea art.6 din Ordonanța de urgență Guvernului nr.84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România" adoptat
de Senat
10.02.2020
22. L22/04.02.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2019 pentru completarea art.201 din Legea educației naționale nr.1/2011 adoptat
de Senat
17.02.2020
23. L23/04.02.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2019 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății la promulgare
25.04.2020
24. L24/04.02.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2019 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.1 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.117/2017 privind stabilirea măsurilor în vederea asigurării mecanismelor și a resurselor financiare necesare returnării donațiilor colectate pentru achiziționarea unui bun aparținând patrimoniului cultural național mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural național mobil adoptat
de Senat
17.02.2020
25. L25/04.02.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.87/2019 privind prorogarea termenului prevăzut la art.6 din Ordonanța Guvernului nr.40/2006 pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor adoptat
de Senat
17.02.2020
26. L26/04.02.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2019 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2015 privind înființarea gărzilor forestiere adoptat
de Senat
17.02.2020
27. L27/04.02.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2019 pentru modificarea art.51 indice 1 alin.(1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2011 privind comunicațiile electronice și modificarea unor acte normative adoptat
de Senat
18.02.2020
28. L28/04.02.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2019 privind stabilirea unor măsuri Ia nivelul administrației publice centrale adoptat
de Senat
18.02.2020
29. L29/04.02.2020 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.215/2016 privind ceremoniile oficiale adoptata
de Senat
19.03.2020
30. L30/04.02.2020 Propunere legislativă pentru completarea art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii ?i a art.94 din Legea nr.1/2011 a educa?iei na?ionale Lege 37/2020
02.04.2020
31. L31/04.02.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonan?ei de urgen?ă a Guvernului nr.68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administra?iei publice centrale ?i pentru modificarea ?i completarea unor acte normative la comisii
04.02.2020
32. L32/04.02.2020 Propunere legislativă pentru înfiin?area Centrului Muzeal al Locomotivelor în municipiul Ia?i adoptata
de Senat
19.03.2020
33. L33/04.02.2020 Propunere legislativă pentru modificarea ?i completarea Ordonan?ei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asocia?ii ?i funda?ii adoptata
de Senat
19.03.2020
34. L34/04.02.2020 Propunere legislativă pentru instituirea "Anului Promovării Lecturii" în România - 2020 adoptata
de Senat
19.03.2020
35. L35/04.02.2020 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal adoptata
de Senat
19.03.2020
36. L36/04.02.2020 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru deblocarea procesului de restituire a terenurilor către fo?tii proprietari adoptata
de Senat
19.03.2020
37. L37/04.02.2020 Propunere legislativă privind organizarea ?i exercitarea profesiei de bioinginer medical/bioinginer adoptata
de Senat
19.03.2020
38. L38/04.02.2020 Propunere legislativă privind modificarea ?i completarea Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de stat ?i instituirea unor măsuri în domeniul pensiilor militare de stat adoptata
de Senat
19.03.2020
39. L39/04.02.2020 Propunere legislativă pentru modificarea ?i completarea Legii Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice adoptata
de Senat
19.03.2020
40. L40/04.02.2020 Propunere legislativă privind aplicarea în perioada 2019-2020 a unor măsuri de protec?ie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibizare adoptata
de Senat
19.03.2020
41. L41/04.02.2020 Propunere legislativă pentru modificarea ?i completarea Legii nr.132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse ter?ilor prin accidente de vehicule ?i tramvaie respinsa
de Senat
09.03.2020
42. L42/04.02.2020 Propunere legislativă pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil băncilor na?ionale de dezvoltare din România adoptata
de Senat
09.03.2020
43. L43/04.02.2020 Propunere legislativă pentru completarea alin.(3) al art.16 din Legea nr.215/2016 privind ceremoniile oficiale respinsa
de Senat
09.03.2020
44. L44/04.02.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice adoptata
de Senat
19.03.2020
45. L45/04.02.2020 Propunere legislativă pentru modificarea art.36 indice 1 lit.c) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul adoptata
de Senat
19.03.2020
46. L46/04.02.2020 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.448 din 6 decembrie 2006 privind protec?ia ?i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată adoptata
de Senat
19.03.2020
47. L47/04.02.2020 Propunere legislativă pentru modificarea ?i completarea Legii nr.272/2004 privind protec?ia ?i promovarea drepturilor copiilor adoptata
de Senat
19.03.2020
48. L48/04.02.2020 Propunere legislativă pentru completarea articolului 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.160/2012, cu modificările și completările ulterioare adoptata
de Senat
19.03.2020
49. L49/04.02.2020 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecție socială adoptata
de Senat
19.03.2020
50. L50/04.02.2020 Propunere legislativă pentru modificarea anexei nr.3 din Legea nr.43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice adoptata
de Senat
19.03.2020
51. L51/04.02.2020 Propunere legislativă pentru modificarea ?i completarea legii nr.286/2009 privind Codul penal ?i a legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală adoptata
de Senat
02.03.2020
52. L52/04.02.2020 Propunere legislativă pentru declararea municipiului Ia?i ?Ora? - martir al Revolu?iei din Decembrie 1989? adoptata
de Senat
19.03.2020
53. L53/04.02.2020 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.379/2003 privind regimul mormintelor ?i operelor comemorative de război adoptata
de Senat
19.03.2020
54. L54/04.02.2020 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului ?i a Camerei Deputa?ilor, precum ?i pentru organizarea ?i func?ionarea Autorită?ii Electorale Permanente adoptata
de Senat
19.03.2020
55. L55/04.02.2020 Propunere legislativă privind modificarea ?i completarea Legii nr.258 din 26 septembrie 2013 pentru modificarea ?i completarea Ordonan?ei de urgen?ă a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân adoptata
de Senat
02.03.2020
56. L56/04.02.2020 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construc?ii ?i pentru completarea art.47 indice 1 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului ?i urbanismul adoptata
de Senat
19.03.2020
57. L57/04.02.2020 Propunere legislativă pentru completarea art.29 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice adoptata
de Senat
19.03.2020
58. L58/04.02.2020 Propunere legislativă pentru completarea Legii asisten?ei sociale nr.292/2011 adoptata
de Senat
19.03.2020
59. L59/04.02.2020 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea ?i sanc?ionarea contravențiilor silvice adoptata
de Senat
19.03.2020
60. L60/10.02.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2020 pentru modificarea ?i completarea Ordonan?ei de urgen?ă nr.39/2018 privind parteneriatul public-privat ?i pentru stabilirea unor măsuri privind investi?iile publice adoptat
de Senat
02.03.2020
61. L61/10.02.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2020 pentru modificarea ?i completarea Legii nr.145/2019 privind statutul poli?i?tilor de penitenciare adoptat
de Senat
06.03.2020
62. L62/10.02.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2020 pentru aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat adoptat
de Senat
07.03.2020
63. L63/10.02.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2020 pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice adoptat
de Senat
02.03.2020
64. L64/10.02.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 63 din Legea nr.36/1995 notarilor publici și a activității notariale Lege 38/2020
02.04.2020
65. L65/10.02.2020 Propunere legislativă privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale al notarilor publici din România Lege 39/2020
02.04.2020
66. L66/17.02.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2020 pentru completarea art.284 din Legea educației naționale nr.1/2011 adoptat
de Senat
02.03.2020
67. L67/17.02.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2020 privind Stocurile de urgen?ă medicală, precum ?i unele măsuri aferente instituirii carantinei Lege 20/2020
17.03.2020
68. L68/17.02.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat individuale de salvare adoptat
de Senat
09.03.2020
69. L69/17.02.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2020 pentru modificarea ?i completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circula?ia pe drumurile publice adoptat
de Senat
10.03.2020
70. L70/17.02.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2020 pentru modificarea Ordonan?ei Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plă?ii cotiza?iilor la organiza?iile interna?ionale interguvernamentale la care România este parte, precum ?i pentru aprobarea plă?ii cotiza?iei anuale în vederea participării Institutului Na?ional de Statistică în calitate de asociat în cadrul Comitetului de Statistică ?i Guvernan?ă în Statistică al OCDE adoptat
de Senat
02.03.2020
71. L71/17.02.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor adoptat
de Senat
09.03.2020
72. L72/17.02.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul apărării naționale adoptat
de Senat
10.03.2020
73. L73/17.02.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2020 pentru completarea unor acte normative în domeniul transportului naval adoptat
de Senat
09.03.2020
74. L74/17.02.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2020 privind organizarea și desfășurarea Recensământului Populației și Locuințelor din România în anul 2021 adoptat
de Senat
09.03.2020
75. L75/17.02.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.364/2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare adoptat
de Senat
10.03.2020
76. L76/17.02.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2020 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol și bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome ?Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat? adoptat
de Senat
02.03.2020
77. L77/17.02.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2020 privind recensământul general agricol din România runda 2020 adoptat
de Senat
02.03.2020
78. L78/17.02.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice adoptat
de Senat
09.03.2020
79. L79/17.02.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2020 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative adoptat
de Senat
10.03.2020
80. L80/17.02.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate adoptat
de Senat
26.02.2020
81. L81/17.02.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2020 privind modificarea ?i completarea unor acte normative în materia alegerilor pentru Senat ?i Camera Deputa?ilor, precum ?i unele măsuri pentru buna organizare ?i desfă?urare a alegerilor parlamentare anticipate adoptat
de Senat
19.02.2020
82. L82/17.02.2020 Propunere legislativă privind instituirea sistemului ?Alertă Copil? la comisii
17.02.2020
83. L83/17.02.2020 Propunere legislativă pentru modificarea ?i completarea Legii educa?iei na?ionale nr.1/2011 raport
depus
02.04.2020
84. L84/17.02.2020 Propunere legislativă pentru abrogarea dispozi?iilor care reglementează posibilitatea pensionării anticipate a personalului de specialitate juridică din sistemul judiciar la comisii
17.02.2020
85. L85/17.02.2020 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonan?ei de urgen?ă a Guvernului nr.92 din 15 octombrie 2018, pentru modificarea ?i completarea unor acte normative în domeniul justi?iei la comisii
17.02.2020
86. L86/17.02.2020 Propunere legislativă pentru modificarea ?i completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea ?i func?ionarea Cur?ii de Conturi la comisii
17.02.2020
87. L87/17.02.2020 Propunere legislativă pentru modificarea ?i completarea Legii educa?iei na?ionale nr.1/2011 raport
depus
08.04.2020
88. L88/24.02.2020 Propunere legislativă privind Codul administrativ adoptata
de Senat
08.04.2020
89. L89/02.03.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2020 pentru modificarea ?i completarea Legii petrolului nr.238/2004 adoptat
de Senat
27.03.2020
90. L90/02.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92 din 15 octombrie 2018, pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7 din 19 februarie 2019 privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii, formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii, stagiul și examenul de capacitate al judecătorilor și procurorilor stagiari, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară și Legii nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii la comisii
02.03.2020
91. L91/02.03.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative la comisii
02.03.2020
92. L92/02.03.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2019 privind unele măsuri în domeniul educației și pentru prorogarea unor termene raport
depus
02.04.2020
93. L93/02.03.2020 Propunere legislativă pentru completarea Ordonan?ei de urgen?ă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ adoptata
de Senat
31.03.2020
94. L94/09.03.2020 Propunere legislativă privind declararea orașului Dragomirești din județul Maramureș, "ORAȘ MARTIR" în lupta anticomunistă adoptata
de Senat
22.04.2020
95. L95/09.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea art.60 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal adoptata
de Senat
22.04.2020
96. L96/09.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare adoptata
de Senat
31.03.2020
97. L97/09.03.2020 Propunere legislativă privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare și execuțional penale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative adoptata
de Senat
31.03.2020
98. L98/09.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea ?i completarea Legii nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal adoptata
de Senat
22.04.2020
99. L99/09.03.2020 Propunere legislativă privind me?te?ugarii tradi?ionali din România adoptata
de Senat
22.04.2020
100. L100/09.03.2020 Propunere legislativă privind organizarea ?i exercitarea profesiei de etolog adoptata
de Senat
22.04.2020
101. L101/09.03.2020 Propunere legislativă privind aprobarea obiectivului de investi?ii Spitalul Militar Regional ?Mihail Kogălniceanu? adoptata
de Senat
22.04.2020
102. L102/09.03.2020 Propunere legislativă pentru instituirea zilei de 17 noiembrie ca ?Ziua na?ională a copilului prematur din România? adoptata
de Senat
22.04.2020
103. L103/09.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea ?i completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice adoptata
de Senat
22.04.2020
104. L104/09.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea ?i completarea Ordonan?ei de urgen?ă a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înfiin?ării de noi întreprinderi mici ?i mijlocii adoptata
de Senat
22.04.2020
105. L105/09.03.2020 Propunere legislativă privind comasarea terenurilor agricole de?inute de asocia?iile agricole constituite de unită?ile de cult adoptata
de Senat
22.04.2020
106. L106/09.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea ?i completarea Legii nr.266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul ?i certificarea calită?ii, comercializarea semin?elor ?i a materialului săditor, precum ?i testarea ?i înregistrarea soiurilor de plante adoptata
de Senat
22.04.2020
107. L107/09.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea ordonanței de urgență nr.97 din 14 iulie 2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români adoptata
de Senat
22.04.2020
108. L108/09.03.2020 Propunere legislativă privind numirea managerilor și specialiștilor în consiliile de administrație ale regiilor autonome, companiilor sau societăților naționale, instituțiilor publice ori ale societăților comerciale, inclusiv ale băncilor sau altor instituții de credit, societăților de asigurare și celor financiare adoptata
de Senat
22.04.2020
109. L109/09.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată adoptata
de Senat
22.04.2020
110. L110/09.03.2020 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal adoptata
de Senat
22.04.2020
111. L111/09.03.2020 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice adoptata
de Senat
22.04.2020
112. L112/09.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.218 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal adoptata
de Senat
22.04.2020
113. L113/09.03.2020 Propunere legislativă privind măsurile de siguranță cu caracter medical și statutul spitalelor de psihiatrie și pentru măsuri de siguranță adoptata
de Senat
22.04.2020
114. L114/09.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal adoptata
de Senat
22.04.2020
115. L115/09.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal adoptata
de Senat
22.04.2020
116. L116/09.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice adoptata
de Senat
22.04.2020
117. L117/09.03.2020 Propunere legislativă privind regimul ariilor naturale protejate urbane ?i conservarea biodiversită?ii urbane adoptata
de Senat
22.04.2020
118. L118/09.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea ?i completarea Legii pentru modificarea ?i completarea Legii nr.186 din 9 mai 2003 privind sus?inerea ?i promovarea culturii scrise adoptata
de Senat
22.04.2020
119. L119/09.03.2020 Propunere legislativă privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură ?i dezvoltare rurală adoptata
de Senat
22.04.2020
120. L120/09.03.2020 Propunere legislativă privind modificarea ?i completarea Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de stat cu modificările ?i completările ulterioare adoptata
de Senat
22.04.2020
121. L121/09.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea ?i completarea Ordonan?ei de urgen?ă a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apar?inut cultelor religioase din România adoptata
de Senat
22.04.2020
122. L122/09.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea ?i completarea Legii nr.296/2004 privind Codul consumului adoptata
de Senat
22.04.2020
123. L123/09.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea ?i completarea Ordonan?ei Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea ?i serviciilor de pia?ă adoptata
de Senat
22.04.2020
124. L124/09.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea ?i completarea Ordonan?ei nr.18/2009 privind organizarea ?i finan?area reziden?iatului adoptata
de Senat
22.04.2020
125. L125/09.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor adoptata
de Senat
22.04.2020
126. L126/09.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale adoptata
de Senat
22.04.2020
127. L127/09.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea art.1 alin.(1) din Legea nr.239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosin?a unită?ilor de cult adoptata
de Senat
22.04.2020
128. L128/09.03.2020 Propunere legislativă privind instituirea perioadei 6-31 decembrie ca perioadă oficială a sărbătorii colindului românesc adoptata
de Senat
22.04.2020
129. L129/09.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea ?i completarea Ordonan?ei de urgen?ă a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apar?inut cultelor religioase din România adoptata
de Senat
22.04.2020
130. L130/09.03.2020 Propunere legislativă - Decret-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri adoptata
de Senat
22.04.2020
131. L131/09.03.2020 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României adoptata
de Senat
22.04.2020
132. L132/09.03.2020 Propunere legislativă privind Programul "UN AUTOTURISM PENTRU FIECARE FAMILIE" adoptata
de Senat
22.04.2020
133. L133/09.03.2020 Propunere legislativă - Legea nr.165 din 10 iulie 2018 privind acordarea biletelor de valoare adoptata
de Senat
22.04.2020
134. L134/09.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor adoptata
de Senat
22.04.2020
135. L135/09.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.91 din 1 iulie 2014 privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătății copilului adoptata
de Senat
22.04.2020
136. L136/09.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății adoptata
de Senat
22.04.2020
137. L137/09.03.2020 Propunere legislativă pentru adoptarea statutului personalului din Transport Public Regulat Urban și Metropolitan adoptata
de Senat
22.04.2020
138. L138/09.03.2020 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construc?ii adoptata
de Senat
22.04.2020
139. L139/09.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative adoptata
de Senat
22.04.2020
140. L140/09.03.2020 Propunere legislativă pentru completarea Legii Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice adoptata
de Senat
22.04.2020
141. L141/09.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea ?i completarea prevederilor Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului ?i a Camerei Deputa?ilor, precum ?i pentru organizarea ?i func?ionarea Autorită?ii Electorale Permanente adoptata
de Senat
22.04.2020
142. L142/24.03.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2020 pentru modificarea ?i completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal adoptat
de Senat
18.04.2020
143. L143/24.03.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2020 privind unele măsuri economice ?i fiscal-bugetare adoptat
de Senat
15.04.2020
144. L144/24.03.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2020 pentru modificarea ?i completarea unor acte normative, precum ?i pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protec?iei sociale în contextul situa?iei epidemiologice determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 adoptat
de Senat
31.03.2020
145. L145/24.03.2020 Propunere legislativă privind organizarea activității agenților imobiliari raport
depus
15.04.2020
146. L146/24.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea art.4 și 6 din Legea nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare, a pct.6 din anexa la Legea nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare, precum și pentru completarea alin.(8) al art.270 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal la comisii
24.03.2020
147. L147/24.03.2020 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice raport
depus
15.04.2020
148. L148/24.03.2020 Propunere legislativă privind exonerarea clienților băncilor de economisire-creditare în domeniul locativ de la rambursarea unor sume reprezentând primă de stat și accesorii raport
depus
15.04.2020
149. L149/24.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea art.234 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală raport
depus
14.04.2020
150. L150/24.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal raport
depus
15.04.2020
151. L151/24.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal raport
depus
07.04.2020
152. L152/24.03.2020 Propunere legislativă privind utilizarea, conservarea și protecția solului la comisii
24.03.2020
153. L153/24.03.2020 Propunere legislativă privind instituirea zilei de 15 octombrie ca "Ziua națională a comerțului electronic" la comisii
14.04.2020
154. L154/24.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea ?i completarea Ordonan?ei de urgen?ă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul institu?iilor publice de cultură, precum ?i pentru modificarea Ordonan?ei de urgen?ă a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea ?i completarea Legii nr.273/2006 privind finan?ele publice locale, precum ?i pentru stabilirea unor măsuri financiare la comisii
24.03.2020
155. L155/24.03.2020 Propunere legislativă pentru abrogarea unor dispozi?ii legale în domeniul subven?ionării partidelor politice din Legea nr.334/2006 privind finan?area activită?ii partidelor politice ?i a campaniilor electorale raport
depus
07.04.2020
156. L156/24.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.372/2005 privind performanța energetică a clădirilor raport
depus
15.04.2020
157. L157/24.03.2020 Propunere legislativă pentru completarea art.26 din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor raport
depus
07.04.2020
158. L158/24.03.2020 Propunere legislativă pentru deschiderea de către Guvernul României a tratativelor diplomatice pentru încheierea unui acord cu Republica Ungaria privind deschiderea punctului internațional de trecere a frontierei Beba Veche (România) - Kubekhaza (Ungaria) raport
depus
08.04.2020
159. L159/24.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea art.231 din Legea nr.286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal raport
depus
31.03.2020
160. L160/24.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat la comisii
24.03.2020
161. L161/24.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea art.53 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice raport
depus
21.04.2020
162. L162/24.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea ?i completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice raport
depus
15.04.2020
163. L163/24.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice raport
depus
23.04.2020
164. L164/24.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996 raport
depus
15.04.2020
165. L165/24.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor explozive și pentru completarea Legii poliției locale nr.155/2010 raport
depus
14.04.2020
166. L166/24.03.2020 Propunere legislativă privind desființarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului respinsa
de Senat
23.04.2020
167. L167/30.03.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2020 pentru completarea Ordonan?ei de urgen?ă a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribu?ii pentru finan?area unor cheltuieli în domeniul sănătă?ii raport
depus
15.04.2020
168. L168/30.03.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV 2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială adoptat
de Senat
08.04.2020
169. L169/30.03.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2020 privind unele măsuri fiscale ?i modificarea unor acte normative la promulgare
25.04.2020
170. L170/30.03.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2020 privind acordarea unor facilită?i pentru creditele acordate de institu?ii de credit ?i institu?ii financiare nebancare anumitor categorii de debitori la comisii
30.03.2020
171. L171/30.03.2020 Propunere legislativă privind modificarea ?i completarea Legii nr.16/1991 pentru sanc?ionarea faptelor de încălcare a unor norme de convie?uire socială, a ordinii ?i lini?tii publice raport
depus
14.04.2020
172. L172/30.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea art.641 din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă raport
depus
07.04.2020
173. L173/30.03.2020 Propunere legislativă privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor ?i concesiunea Companiei Na?ionale de Căi Ferate C.F.R.-S.A., în domeniul public al statului, respectiv al Consiliului Local Sector 5, ?i în administrarea Consiliului Local Sector 5 raport
depus
08.04.2020
174. L174/30.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea ?i completarea Legii nr.16/2017 privind deta?area salaria?ilor în cadrul prestării de servicii transna?ionale raport
depus
15.04.2020
175. L175/30.03.2020 Propunere legislativă privind munca în domeniul pescuitului maritim la comisii
30.03.2020
176. L176/30.03.2020 Propunere legislativă pentru promovarea identită?ii culturale a regiunilor istorice din România raport
depus
22.04.2020
177. L177/30.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea pct.21 al Anexei nr.1 din Legea nr.46/2008 privind Codul Silvic raport
depus
28.04.2020
178. L178/30.03.2020 Propunere legislativă privind preven?ia ?i depistarea precoce a diabetului raport
depus
15.04.2020
179. L179/30.03.2020 Propunere legislativă pentru acordarea unor facilități pe teritoriul României sesizare de
neconstitutionalitate
08.04.2020
180. L180/30.03.2020 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii și pentru reglementarea unor măsuri de protecție socială în reexaminare
27.04.2020
181. L181/30.03.2020 Propunere legislativă pentru suspendarea rambursării creditelor sesizare de
neconstitutionalitate
08.04.2020
182. L182/30.03.2020 Propunere legislativă pentru plafonarea prețului medicamentelor și a alimentelor de strictă necesitate adoptata
de Senat
31.03.2020
183. L183/30.03.2020 Propunere legislativă privind aplicarea unor scutiri de la plata chiriei pentru perioada aferentă stării de urgen?ă adoptata
de Senat
31.03.2020
184. L184/06.04.2020 Propunere legislativă pentru recunoa?terea meritelor personalului medical participant la ac?iuni medicale împotriva Covid - 19 la Secretarul
general
23.04.2020
185. L185/06.04.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2020 privind modalitatea de emitere ?i prelungirea valabilită?ii voucherelor de vacan?ă, în contextul situa?iei epidemiologice determinate de răspândirea COVID - 19 adoptat
de Senat
23.04.2020
186. L186/06.04.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2020 privind acordarea unor facilită?i pentru creditele acordate de institu?ii de credit ?i institu?ii financiare nebancare anumitor categorii de debitori sesizare de
neconstitutionalitate
27.04.2020
187. L187/06.04.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2020 pentru modificarea ?i completarea Ordonan?ei de urgen?ă a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu ?i regimul stării de urgen?ă raport
depus
23.04.2020
188. L188/06.04.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2020 pentru modificarea ?i completarea unor acte normative, precum ?i pentru adoptarea unor măsuri pe timpul stării de urgen?ă instituite prin Decretul Pre?edintelui României nr.195/2020 privind instituirea stării de urgen?ă pe teritoriul României raport
depus
22.04.2020
189. L189/06.04.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2020 pentru completarea Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică raport
depus
27.04.2020
190. L190/06.04.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2020 privind întărirea capacită?ii administrative a sistemului sanitar adoptat
de Senat
23.04.2020
191. L191/06.04.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2020 pentru modificarea ?i completarea Legii nr.19/2020 privind acordarea unor zile libere părin?ilor pentru supravegherea copiilor, în situa?ia închiderii temporare a unită?ilor de învă?ământ adoptat
de Senat
23.04.2020
192. L192/06.04.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2020 pentru modificarea ?i completarea Ordonan?ei de urgen?ă a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de sus?inere a întreprinderilor mici ?i mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum ?i pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sus?inerea activită?ii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 raport
depus
28.04.2020
193. L193/06.04.2020 Propunere legislativă pentru completarea art.164 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii la comisii
06.04.2020
194. L194/06.04.2020 Propunere legislativă pentru modificarea ?i completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul poli?istului, cu modificările ?i completările ulterioare raport
depus
14.04.2020
195. L195/06.04.2020 Propunere legislativă pentru modificarea ?i completarea Ordonan?ei de urgen?ă nr.33/2007 privind organizarea ?i func?ionarea Autorită?ii Na?ionale de Reglementare în Domeniul Energiei la comisii
06.04.2020
196. L196/06.04.2020 Propunere legislativă pentru modificarea ?i completarea Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător la comisii
06.04.2020
197. L197/06.04.2020 Propunere legislativă pentru modificarea ?i completarea Ordonan?ei de urgen?ă a Guvernului nr.195/2005 privind protec?ia mediului la comisii
06.04.2020
198. L198/06.04.2020 Propunere legislativă pentru modificarea art.6 alin.(4) din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circula?ii a cetă?enilor români în străinătate la comisii
06.04.2020
199. L199/06.04.2020 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane ?i serviciile funerare la comisii
06.04.2020
200. L200/06.04.2020 Propunere legislativă pentru modificarea ?i completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, a Legii nr.46/2008 - Codul silvic, precum ?i a Legii nr.171/2010 privind stabilirea ?i sanc?ionarea contraven?iilor silvice la comisii
22.04.2020
201. L201/06.04.2020 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru îmbunătă?irea ?i reorganizarea activită?ii Agen?iei Na?ionale de Administrare Fiscală, precum ?i pentru modificarea ?i completarea unor acte normative raport
depus
23.04.2020
202. L202/06.04.2020 Propunere legislativă privind consolidarea monedei na?ionale ca monedă unică de plată pe teritoriul României raport
depus
23.04.2020
203. L203/06.04.2020 Propunere legislativă privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară CIuj-Napoca pentru Stațiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca, în domeniul public al Județului Cluj adoptata
de Senat
08.04.2020
204. L204/09.04.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorită?ilor ?i institu?iilor publice la comisii
22.04.2020
205. L205/09.04.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgen?ă raport
depus
23.04.2020
206. L206/09.04.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2020 privind prelungirea mandatelor autorită?ilor administra?iei publice locale cuprinse în perioada 2016-2020, unele măsuri pentru organizarea alegerilor locale din anul 2020, precum ?i modificarea Ordonan?ei de urgen?ă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ raport
depus
14.04.2020
207. L207/09.04.2020 Propunere legislativă privind prelungirea mandatelor autorită?ilor administra?iei publice locale sesizare de
neconstitutionalitate
27.04.2020
208. L208/14.04.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2020 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare la comisii
14.04.2020
209. L209/14.04.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2020 pentru completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei raport
depus
22.04.2020
210. L210/14.04.2020 Propunere legislativă privind declararea lui Mihai Viteazul, Domn al ?ării Române?ti, Domn al Moldovei ?i Principe al Transilvaniei, drept martir ?i erou al na?iunii române la comisii
14.04.2020
211. L211/14.04.2020 Propunere legislativă privind declararea personajelor istorice Horea, Clo?ca ?i Cri?an, drept martiri ?i eroi ai na?iunii române la comisii
14.04.2020
212. L212/14.04.2020 Propunere legislativă pentru completarea art.15 alin.(2) din Ordonan?a de urgen?ă a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea ?i exploatarea jocurilor de noroc la comisii
14.04.2020
213. L213/14.04.2020 Propunere legislativă privind transmiterea unor bunuri imobile din proprietatea privată a statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului ?i Sportului, în administrarea Federa?iei Române de Rugby raport
depus
21.04.2020
214. L214/14.04.2020 Propunere legislativă pentru simplificarea procedurii de declarare a beneficiarului real al unor persoane juridice prin modificarea ?i completarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea ?i combaterea spălării banilor ?i finan?ării terorismului, precum ?i pentru modificarea ?i completarea unor acte normative, precum ?i prin modificarea Ordonan?ei de Guvern nr.26/2000 cu privire la asocia?ii ?i funda?ii raport
depus
21.04.2020
215. L215/14.04.2020 Propunere legislativă privind organizarea activită?ii ?i func?ionarea institu?iilor de medicină legală la comisii
14.04.2020
216. L216/14.04.2020 Propunere legislativă pentru completarea art.206 al Legii nr.95 din 2006 privind reforma în domeniul sănătă?ii, republicată la comisii
14.04.2020
217. L217/14.04.2020 Propunere legislativă pentru completarea Ordonan?ei de urgen?ă a Guvernului nr.195/2002 privind circula?ia pe drumurile publice la comisii
14.04.2020
218. L218/14.04.2020 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.196/2018 privind înfiin?area, organizarea ?i func?ionarea asocia?iilor de proprietari ?i administrarea condominiilor la comisii
14.04.2020
219. L219/14.04.2020 Propunere legislativă privind organizarea ?i finan?area serviciilor de promovare a sănătă?ii ?i prevenire a îmbolnăvirilor la comisii
14.04.2020
220. L220/14.04.2020 Propunere legislativă privind unele măsuri în domeniul fondurilor nerambursabile europene la comisii
14.04.2020
221. L221/14.04.2020 Propunere legislativă - "Legea laptelui ?i a produselor lactate" la comisii
14.04.2020
222. L222/14.04.2020 Propunere legislativă pentru completarea articolului 9 din Legea apelor nr.107/1996 adoptata
de Senat
15.04.2020
223. L223/22.04.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2020 pentru stabilirea, pe perioada stării de urgen?ă instituită prin Decretul Pre?edintelui României nr.195/2020, a condi?iilor de comercializare a benzinei ?i motorinei în contextul crizei economice generate de pandemia SARS-CoV-2 la comisii
22.04.2020
224. L224/22.04.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale la comisii
22.04.2020
225. L225/22.04.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2020 pentru modificarea ?i completarea Ordonan?ei de urgen?ă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile ?i indemniza?iile de asigurări sociale de sănătate precum ?i pentru reglementarea unor măsuri de protec?ie socială la comisii
22.04.2020
226. L226/22.04.2020 Propunere legislativă privind interdicția cu caracter temporar a scoaterii din țară a unor produse provenite din activități agricole și de exploatare forestieră din România la comisii
22.04.2020
227. L227/22.04.2020 Propunere legislativă pentru modificarea Legii educa?iei fizice ?i sportului nr.69/2000 la comisii
22.04.2020
228. L228/22.04.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/2020 pentru modificarea art.29 (indice 3) alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum și pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene în contextul răspândirii COVID-19 la comisii
22.04.2020
229. L229/22.04.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind măsuri de protecție socială determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 la comisii
22.04.2020
230. L230/23.04.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 la comisii
23.04.2020
231. L231/23.04.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2019 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 la comisii
23.04.2020
232. L232/23.04.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 la comisii
23.04.2020
233. L233/23.04.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2020 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 la comisii
23.04.2020
234. L234/27.04.2020 Propunere legislativă privind Statutul de autonomie al Ținutului Secuiesc înregistrata
24.04.2020
235. L235/27.04.2020 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind îmbunătățirea rezilienței și a răspunsului la situații de urgență) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 10 iulie 2019 înregistrat
24.04.2020
236. L236/27.04.2020 Proiect de Lege pentru ratificarea celui de-al șaselea Protocol adițional, semnat la Skopje, la 12 iunie 2019, la Acordul privind Forța Multinațională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Skopje, la 26 septembrie 1998 înregistrat
24.04.2020
237. L237/27.04.2020 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru adoptat
24.04.2020
238. L238/27.04.2020 Propunere legislativă pentru modificarea alin.1 al art.286 din Legea Educației Naționale nr.1/2011 înregistrata
24.04.2020
239. L239/27.04.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.131 și art.287 din Legea Educației Naționale nr.1/2011 înregistrata
24.04.2020
240. L240/27.04.2020 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului Adițional semnat la București, la 27 mai 2019, la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Arabe Egipt privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la București la 10 noiembrie 2011 înregistrat
24.04.2020
241. L241/27.04.2020 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență 93/2012, privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară înregistrata
24.04.2020
242. L242/27.04.2020 Proiect de Lege privind acceptarea amendamentelor adoptate la cea de-a 12-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Interguvernamentale privind transporturile internaționale feroviare (OTIF), desfășurată la Berna în perioada 29-30 septembrie 2015, la Convenția privind transporturile internaționale feroviare (COTIF) și anexele D (CUV), F (APTU) și G (ATMF), semnată la Berna, la 9 mai 1980 înregistrat
24.04.2020
243. L243/27.04.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.83 din Legea educației naționale 1/2011 înregistrata
24.04.2020
244. L244/27.04.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 adoptata
25.04.2020
245. L245/27.04.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (Proiectul privind Modernizarea infrastructurii judiciare în România), semnat la București la 13 august 2019 și la Paris la 2 septembrie 2019 adoptat
25.04.2020
246. L246/27.04.2020 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ adoptata
25.04.2020
247. L247/27.04.2020 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de Parteneriat Economic între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și statele părți la APE din SADC, pe de altă parte, semnat la Kasane, la 10 iunie 2016 înregistrat
24.04.2020
248. L248/27.04.2020 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind protecția investițiilor între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte, semnat la Hanoi, la 30 iunie 2019 înregistrat
24.04.2020
249. L249/27.04.2020 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind protecția investițiilor între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 19 octombrie 2018 adoptat
25.04.2020
250. L250/27.04.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2020 pentru modificarea Legii educației naționale nr.1/2011 adoptat
25.04.2020
251. L251/27.04.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2019 privind desființarea Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989 înregistrat
24.04.2020
252. L252/27.04.2020 Propunere legislativă pentru modificarea art.207 și 213 din Legea educației naționale 1/2011 înregistrata
24.04.2020
253. L253/27.04.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea alin.(1) al articolului 129 din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului înregistrata
10.03.2020
254. L254/27.04.2020 Propunere legislativă pentru modificarea art.11 alin.(3) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții înregistrata
10.03.2020
255. L255/27.04.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.62/2018 privind combaterea buruienii Ambrozia înregistrata
12.03.2020
256. L256/27.04.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.59 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic înregistrata
13.03.2020
257. L257/27.04.2020 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic înregistrata
13.03.2020
258. L258/27.04.2020 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal precum ?i alte acte normative înregistrata
16.03.2020
259. L259/27.04.2020 Propunere legislativă pentru modificarea ?i completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății înregistrata
23.03.2020
260. L260/27.04.2020 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal înregistrata
23.03.2020
261. L261/27.04.2020 Propunere legislativă pentru modificarea art.2 din Ordonan?a de urgen?ă a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de sus?inere a întreprinderilor mici ?i mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA înregistrata
10.04.2020

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 2 martie 2021, 1:27
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro