Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Senat > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Senatului
Devenite legi cu numar/an:*/2021

Numar înregistrari gasite: 54

1) - textul legii
2) - expunerea de motive la lege
  Numar Titlu Stadiu 1) 2)
1. L626/12.10.2020 LEGEA Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Program pe bază de rezultate în sectorul sanitar din România) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la New York, la 23 septembrie 2019, amendat și actualizat prin Scrisoarea de amendament semnată între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, la București, la 31 iulie 2020 și la 26 august 2020 Lege 1/2021
04.01.2021
- -
2. L540/14.10.2019 LEGE privind unele măsuri pentru prevenirea ?i combaterea anti?igănismului Lege 2/2021
04.01.2021
- -
3. L403/29.06.2020 LEGE privind prevenirea, diagnosticarea și tratamentul infecțiilor asociate asistenței medicale din unitățile medicale și din centrele rezidențiale din România Lege 3/2021
08.01.2021
- -
4. L590/26.11.2019 LEGEA Lege privind protec?ia persoanelor diagnosticate sau suspectate a fi diagnosticate cu boli sau afec?iuni alergice Lege 4/2021
08.01.2021
- -
5. L186/04.04.2016 LEGEA Lege privind Statutul personalului profesionist operativ de intervenție din cadrul serviciilor civile care asigură asisten?ă publică medicală de urgen?ă ?i prim ajutor calificat Lege 5/2021
08.01.2021
- -
6. L20/03.02.2021 LEGEA Lege privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1.939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO) Lege 6/2021
18.02.2021
- -
7. L27/16.02.2021 LEGEA Lege pentru modificarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputa?ilor ?i al senatorilor Lege 7/2021
24.02.2021
- -
8. L640/20.10.2020 LEGE pentru acceptarea Amendamentului adoptat la cea de-a cincea Conferință a Părților, la Lillafüred, la 12 octombrie 2017, la Convenția-cadru privind protecția și dezvoltarea durabilă a Carpaților, adoptată la Kiev, la 22 mai 2003 Lege 8/2021
04.03.2021
- -
9. L675/09.11.2020 LEGE pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Organizația Națiunilor Unite privind contribuția cu resurse la misiunea multidimensională integrată de stabilizare în Mali (MINUSMA), semnat la New York, la 30 martie 2020 Lege 9/2021
05.03.2021
- -
10. L705/28.12.2020 LEGE pentru ratificarea Acordului de instituire a Fundației internaționale UE-ALC, semnat la Santo Domingo, la 25 octombrie 2016 Lege 10/2021
04.03.2021
- -
11. L509/02.09.2010 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul educației și cercetării Lege 11/2021
05.03.2021
- -
12. L369/15.06.2020 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2020 pentru modificarea ?i completarea Ordonan?ei Guvernului nr.25/2001 privind înfiin?area Companiei Na?ionale de Investi?ii ?C.N.I.? - S.A. Lege 12/2021
08.03.2021
- -
13. L706/28.12.2020 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.177/2020 pentru aprobarea Acordului de împrumut dintre Uniunea Europeană, în calitate de Creditor și România, în calitate de Împrumutat, în valoare de 4.099.244.587 euro, semnat la București, la 8 octombrie 2020 și la Bruxelles, la 19 octombrie 2020 Lege 13/2021
08.03.2021
- -
14. L34/23.02.2021 LEGEA Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specifica?i în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2021 Lege 14/2021
08.03.2021
- -
15. L35/23.02.2021 LEGEA Legea bugetului de stat pe anul 2021 Lege 15/2021
08.03.2021
- -
16. L36/23.02.2021 LEGEA Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 Lege 16/2021
08.03.2021
- -
17. L394/22.06.2020 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul apărării naționale Lege 17/2021
12.03.2021
- -
18. L18/04.02.2020 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene Lege 18/2021
12.03.2021
- -
19. L582/07.09.2020 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.149/2020 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sus?inerea activită?ii crescătorilor din sectorul bovin în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 Lege 19/2021
12.03.2021
- -
20. L583/07.09.2020 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.150/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sus?inerea activită?ii crescătorilor din sectorul suin în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 Lege 20/2021
12.03.2021
- -
21. L584/07.09.2020 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.151/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sus?inerea activită?ii crescătorilor din sectorul avicol în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19 Lege 21/2021
12.03.2021
- -
22. L263/03.06.2019 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2019 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 22/2021
12.03.2021
- -
23. L466/31.07.2020 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.120/2020 privind instituirea unor măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 Lege 23/2021
12.03.2021
- -
24. L329/01.07.2019 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2019 privind operarea Sistemului de avertizare a populației în situații de urgență "RO-ALERT" Lege 24/2021
15.03.2021
- -
25. L209/14.04.2020 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2020 pentru completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei Lege 25/2021
15.03.2021
- -
26. L62/10.02.2020 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2020 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat Lege 26/2021
15.03.2021
- -
27. L265/04.05.2020 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2020 privind unele măsuri provizorii în contextul situa?iei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 Lege 27/2021
15.03.2021
- -
28. L344/02.06.2020 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului opera?ional Ajutorarea persoanelor defavorizate - POAD Lege 28/2021
15.03.2021
- -
29. L63/10.02.2020 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2020 pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 29/2021
15.03.2021
- -
30. L188/06.04.2020 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2020 pentru modificarea ?i completarea unor acte normative, precum ?i pentru adoptarea unor măsuri pe timpul stării de urgen?ă instituite prin Decretul nr.195/2020 privind instituirea stării de urgen?ă pe teritoriul României Lege 30/2021
15.03.2021
- -
31. L478/31.07.2020 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2020 privind trecerea Administra?iei Na?ionale a Rezervelor de Stat ?i Probleme Speciale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne în subordinea Guvernului ?i în coordonarea Secretariatului General al Guvernului ?i pentru modificarea unor acte normative Lege 31/2021
16.03.2021
- -
32. L426/06.07.2020 LEGEA Lege pentru completarea art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru Lege 32/2021
16.03.2021
- -
33. L663/09.11.2020 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.183/2020 privind desfă?urarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor institu?ii din sistemul justi?iei, precum ?i din cadrul Cur?ii de Conturi Lege 33/2021
16.03.2021
- -
34. L222/28.05.2019 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2019 pentru modificarea art.3 indice 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății Lege 34/2021
16.03.2021
- -
35. L324/26.05.2020 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2020 pentru completarea Ordonan?ei de urgen?ă a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică Lege 35/2021
16.03.2021
- -
36. L416/06.07.2020 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.107/2020 privind modificarea art.II din Ordonanța Guvernului nr.5/2020 pentru modificarea ?i completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală ?i pentru prorogarea unor termene Lege 36/2021
16.03.2021
- -
37. L18/19.01.2021 LEGEA Lege pentru realizarea ?Capabilită?ii de luptă împotriva navelor de suprafa?ă?, aferentă programului de înzestrare ?Sistem de instala?ii mobile de lansare rachetă antinavă? (SIML) Lege 37/2021
16.03.2021
- -
38. L432/08.07.2020 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonan?ei de urgen?ă a Guvernului nr.109/2020 pentru modificarea Ordonan?ei Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plă?ii cotiza?iilor la organiza?iile interna?ionale interguvernamentale la care România este parte, precum ?i pentru aprobarea plă?ii cotiza?iei anuale ce decurge din calitatea de membru a României în cadrul Forumului Interna?ional al Transporturilor al Organiza?iei pentru Cooperare ?i Dezvoltare Economică - OCDE Lege 38/2021
16.03.2021
- -
39. L445/15.07.2020 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2020 pentru modificarea art.2 din Legea nr.114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc "Prodromu", de la Muntele Athos, Grecia Lege 39/2021
16.03.2021
- -
40. L460/24.07.2020 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2020 pentru modificarea ?i completarea Legii nr.362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a re?elelor ?i sistemelor informatice Lege 40/2021
16.03.2021
- -
41. L341/02.06.2020 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2020 privind modificarea ?i completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plă?i care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 ?i pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societă?ile agricole ?i alte forme de asociere în agricultură Lege 41/2021
17.03.2021
- -
42. L435/13.07.2020 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.112/2020 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății a sumelor necesare acoperirii plății TVA aferente bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul Programului ROU-T-MOH "Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei în România" Lege 42/2021
17.03.2021
- -
43. L457/24.07.2020 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2020 pentru completarea Ordonan?ei Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plă?ii cotiza?iilor la organiza?iile interna?ionale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plă?ii cotiza?iei anuale ce decurge din calitatea de membru a României în cadrul Funda?iei Europene pentru Tineret Lege 43/2021
17.03.2021
- -
44. L545/01.09.2020 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.137/2020 privind acumularea în vederea constituirii ca stoc rezervă de stat a unei cantită?i de grâu pentru panifica?ie Lege 44/2021
17.03.2021
- -
45. L11/04.02.2020 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2020 privind aprobarea cotiza?iei anuale a României la bugetul Centrului European de Excelen?ă pentru Combaterea Amenin?ărilor Hibride de la Helsinki - European Center of Excellence for Countering Hybrid Threats - Hybrid CoE, precum ?i pentru completarea Ordonan?ei Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plă?ii cotiza?iilor la organiza?iile interna?ionale interguvernamentale la care România este parte Lege 45/2021
18.03.2021
- -
46. L382/15.06.2020 LEGEA Lege pentru modificarea Legii nr.62/2019 privind activitatea consulară Lege 46/2021
18.03.2021
- -
47. L684/09.11.2020 LEGEA Lege privind aprobarea cotiza?iei anuale a României la Comitetul de asisten?ă pentru dezvoltare (DAC) al Organiza?iei pentru Cooperare ?i Dezvoltare Economică (OCDE), precum ?i pentru completarea Ordonan?ei Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plă?ii cotiza?iilor la organiza?iile interna?ionale interguvernamentale la care România este parte Lege 47/2021
19.03.2021
- -
48. L633/20.10.2020 LEGEA Lege privind aprobarea plă?ii cotiza?iei anuale a României la bugetul Centrului European de Excelen?ă dedicat gestionării civile a crizelor - European Center of Excellence for Civilian Crisis Management, precum ?i pentru completarea Ordonan?ei Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plă?ii cotiza?iilor la organiza?iile interna?ionale interguvernamentale la care România este parte Lege 48/2021
19.03.2021
- -
49. L464/04.09.2018 LEGEA Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.15/2018 pentru completarea art.15 din Ordonan?a de urgen?ă a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea ?i completarea unor acte normative ?i prorogarea unor termene Lege 49/2021
22.03.2021
- -
50. L557/04.10.2016 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2016 privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România-S.A. și înființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere S.A. precum și modificarea și completarea unor acte normative Lege 50/2021
26.03.2021
- -
51. L580/07.09.2020 LEGEA Lege pentru modificarea ?i completarea Legii nr.302/2004 privind cooperarea judiciară interna?ională în materie penală Lege 51/2021
26.03.2021
- -
52. L281/11.05.2020 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2020 pentru stabilirea unor măsuri suplimentare în domeniul protec?iei sociale în contextul situa?iei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 Lege 52/2021
29.03.2021
- -
53. L467/31.07.2020 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.121/2020 pentru completarea art.2 din Ordonan?a Guvernului nr.13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru ?coli al Uniunii Europene ?i pentru adoptarea unor măsuri privind redistribuirea stocurilor de produse înregistrate ca urmare s suspendării cursurilor în unită?ile de învă?ământ preuniversitar Lege 53/2021
29.03.2021
- -
54. L601/21.09.2020 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.11/2003 privind gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat Lege 54/2021
29.03.2021
- -

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București duminică, 18 aprilie 2021, 11:58
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro