Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Senat > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Senatului
Devenite legi cu numar/an:*/2020

Numar înregistrari gasite: 51

1) - textul legii
2) - expunerea de motive la lege
  Numar Titlu Stadiu 1) 2)
1. L494/16.09.2019 LEGE privind pensiile ocupa?ionale Lege 1/2020
06.01.2020
- -
2. L134/25.03.2019 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi Lege 2/2020
06.01.2020
- -
3. L226/28.05.2019 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2019 pentru autorizarea Serviciului de Protecție și Pază să înregistreze în evidențele proprii autovehiculele în care se deplasează Sanctitatea Sa Papa Francisc cu ocazia vizitei desfășurate pe teritoriul României Lege 3/2020
06.01.2020
- -
4. L317/24.06.2019 LEGEA Lege pentru completarea anexei din Legea nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri Lege 4/2020
06.01.2020
- -
5. L627/18.12.2019 LEGEA bugetului de stat pe anul 2020 Lege 5/2020
06.01.2020
- -
6. L628/18.12.2019 LEGEA bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 Lege 6/2020
06.01.2020
- -
7. L439/04.09.2019 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții și pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții Lege 7/2020
06.01.2020
- -
8. L722/10.12.2018 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe Lege 8/2020
09.01.2020
- -
9. L368/02.09.2015 LEGEA Lege pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.13/2015 privind utilizarea unor date din registrele cu numele pasagerilor în cadrul cooperării transfrontaliere pentru prevenirea și combaterea actelor de terorism, a infracțiunilor conexe acestora și a infracțiunilor contra securității naționale, precum și pentru prevenirea și înlăturarea amenințărilor la adresa securității naționale Lege 9/2020
09.01.2020
- -
10. L280/11.06.2019 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local Lege 10/2020
09.01.2020
- -
11. L358/11.06.2018 LEGEA Lege privind modificarea art.2 pct.20) din Legea nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice Lege 11/2020
09.01.2020
- -
12. L472/04.09.2019 LEGEA Lege pentru modificarea art.17 alin.(2) din Legea nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române Lege 12/2020
09.01.2020
- -
13. L294/18.06.2019 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 Lege 13/2020
09.01.2020
- -
14. L118/25.02.2019 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru modificarea art.58 alin.(1) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap Lege 14/2020
14.01.2020
- -
15. L438/04.09.2019 LEGEA Lege pentru înființarea Muzeului Național "Brătianu" Lege 15/2020
15.01.2020
- -
16. L206/02.03.2007 LEGEA Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 131/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 508/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism Lege 16/2020
19.02.2020
- -
17. L163/15.04.2019 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2019 privind modificarea și completarea unor acte normative Lege 17/2020
02.03.2020
- -
18. L610/02.12.2019 LEGEA Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Organizația Internațională a Francofoniei referitor la stabilirea la București a Biroului Regional pentru Europa Centrală si de Est si privilegiile și imunitățile sale pe teritoriul român, semnat la Erevan, la 12 octombrie 2018 Lege 18/2020
05.03.2020
- -
19. L247/28.05.2019 LEGEA Lege privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ Lege 19/2020
14.03.2020
- -
20. L67/17.02.2020 LEGEA Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2020 privind stocurile de urgen?ă medicală, precum ?i unele măsuri aferente instituirii carantinei Lege 20/2020
17.03.2020
- -
21. L692/26.11.2018 LEGEA Lege privind Codul aerian Lege 21/2020
18.03.2020
- -
22. L467/04.09.2019 LEGEA Lege pentru modificarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România ?i pentru completarea articolului 4 din Ordonan?a de urgen?ă a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apar?inut cultelor religioase din România Lege 22/2020
18.03.2020
- -
23. L407/04.09.2019 LEGEA Lege privind regimul juridic al Cetăților dacice din munții Orăștie, care fac parte din Lista patrimoniului mondial UNESCO și unele măsuri privind protejarea acestora Lege 23/2020
20.03.2020
- -
24. L299/18.06.2019 LEGEA Lege pentru modificarea art.14 din Legea nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare Lege 24/2020
20.03.2020
- -
25. L607/02.12.2019 LEGEA Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Singapore cu privire la serviciile aeriene, semnat la Sinagapore, la 31 mai 2018 Lege 25/2020
20.03.2020
- -
26. L137/25.03.2019 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei Lege 26/2020
23.03.2020
- -
27. L424/04.09.2019 LEGEA Lege privind Limba Semnelor Române Lege 27/2020
27.03.2020
- -
28. L303/07.06.2016 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare Lege 28/2020
27.03.2020
- -
29. L436/04.09.2019 LEGEA Lege privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca pentru Stațiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca Lege 29/2020
27.03.2020
- -
30. L550/28.10.2019 LEGEA Lege privind acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Kigali, în cadrul celei de-a XXVIII-a reuniuni a Părților, la data de 14 octombrie 2016 Lege 30/2020
27.03.2020
- -
31. L265/02.05.2018 LEGEA Lege pentru abrogarea art.3 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare Lege 31/2020
31.03.2020
- -
32. L527/02.10.2019 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2019 pentru modificarea ?i completarea Legii nr.96/2000 privind organizarea ?i func?ionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., precum ?i a Ordonan?ei Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor facilită?i fiscale ?i pentru modificarea ?i completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal Lege 32/2020
31.03.2020
- -
33. L623/15.10.2018 LEGEA Lege pentru completarea Legii concediului paternal nr.210/1999 și pentru abrogarea art.10 alin.(7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene Lege 33/2020
31.03.2020
- -
34. L333/01.07.2019 LEGEA Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul transporturilor de persoane Lege 34/2020
31.03.2020
- -
35. L555/28.10.2019 LEGEA Lege privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciului de bonă Lege 35/2020
31.03.2020
- -
36. L256/28.05.2019 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență Lege 36/2020
31.03.2020
- -
37. L30/04.02.2020 LEGEA Lege pentru completarea art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii ?i a art.94 din Legea educa?iei na?ionale nr.1/2011 Lege 37/2020
02.04.2020
- -
38. L64/10.02.2020 LEGEA Lege pentru modificarea Legii notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995 Lege 38/2020
02.04.2020
- -
39. L65/10.02.2020 LEGEA Lege privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale al notarilor publici din România Lege 39/2020
02.04.2020
- -
40. L487/10.09.2019 LEGEA Lege pentru modificarea ?i completarea Ordonan?ei de urgen?ă a Guvernului nr.60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului ?Prima casă?, precum ?i pentru aprobarea unor măsuri de aplicare a acestuia Lege 40/2020
02.04.2020
- -
41. L373/04.09.2019 LEGEA Lege pentru modificarea Legii nr.114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc "Prodromu", de la Muntele Athos, Grecia Lege 41/2020
03.04.2020
- -
42. L463/04.09.2019 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice Lege 42/2020
03.04.2020
- -
43. L353/04.09.2019 LEGEA Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice Lege 43/2020
03.04.2020
- -
44. L622/02.12.2019 LEGEA Lege privind instituirea Zilei Satului Românesc Lege 44/2020
03.04.2020
- -
45. L77/05.02.2019 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului Lege 45/2020
03.04.2020
- -
46. L237/28.05.2019 LEGEA Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului României nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice Lege 46/2020
03.04.2020
- -
47. L573/12.11.2019 LEGEA Lege pentru modificarea alineatului (2) al articolului 24 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă Lege 47/2020
03.04.2020
- -
48. L387/18.06.2018 LEGEA Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor Lege 48/2020
03.04.2020
- -
49. L537/07.10.2019 LEGEA Lege pentru modificarea ?i completarea Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate Lege 49/2020
16.04.2020
- -
50. L460/04.09.2019 LEGEA Lege pentru modificarea art.13 din Ordonanța Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia Lege 50/2020
27.04.2020
- -
51. L473/04.09.2019 LEGEA Lege pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice Lege 51/2020
27.04.2020
- -

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 2 martie 2021, 1:22
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro