Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Senat > Rezultat interogare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Senatului
Numar/an de înregistrare BP:*/2020

Numar înregistrari gasite: 42
  Numar Titlu Stadiu
1. BP90/02.03.2020 Propunere legislativă privind protec?ia civilă înregistrata
02.03.2020
2. BP118/24.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic înregistrata
24.03.2020
3. BP119/24.03.2020 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.155/2010 privind Poliția Locală înregistrata
24.03.2020
4. BP120/24.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 19 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.49 din 25 iunie 2019 privind activitățile de transport alternativ cu autoturism și conducător auto înregistrata
24.03.2020
5. BP121/24.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea "Legii nr.448 din 6 decembrie 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap" înregistrata
24.03.2020
6. BP122/24.03.2020 Propunere legislativă pentru completarea art.435 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal înregistrata
24.03.2020
7. BP123/24.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii camerelor de comerț din România nr.335/2007 înregistrata
24.03.2020
8. BP131/30.03.2020 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru protejarea intereselor na?ionale în activitatea economică înregistrata
30.03.2020
9. BP132/30.03.2020 Propunere legislativă pentru acordarea unor facilită?i în domeniul tineret ?i sport pentru înlăturarea efectelor negative ale suspendării activită?ilor pe perioada Stării de Urgen?ă înregistrata
30.03.2020
10. BP134/31.03.2020 Propunere legislativă pentru completarea Legii camerelor de comer? din România nr.335/2007 înregistrata
31.03.2020
11. BP137/01.04.2020 Propunere legislativă privind transferul de pensie ale func?ionarilor ?i agen?ilor Uniunii Europene înregistrata
01.04.2020
12. BP138/02.04.2020 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.453/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimului stării de urgență înregistrata
02.04.2020
13. BP139/02.04.2020 Propunere legislativă pentru digitalizarea administrației publice prin eliminarea hârtiei din fluxul intern și inter-instituțional, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative înregistrata
02.04.2020
14. BP140/02.04.2020 Propunere legislativă pentru completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind slalarizarea personalului din fonduri publice înregistrata
02.04.2020
15. BP141/02.04.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar înregistrata
02.04.2020
16. BP142/02.04.2020 Propunere legislativă pentru modificarea art.729 alin.(4) din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă înregistrata
02.04.2020
17. BP143/02.04.2020 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență înregistrata
02.04.2020
18. BP144/02.04.2020 Propunere legislativă pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor speciale și restabilirea echilibrului economic prin completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal înregistrata
02.04.2020
19. BP145/02.04.2020 Propunere legislativă privind prelungirea valabilită?ii programelor de transport jude?ean înregistrata
02.04.2020
20. BP151/06.04.2020 Propunere legislativă pentru completarea articolului 42 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor republicată în Monitorul Oficial nr.49 din 22 ianuarie 2016 înregistrata
06.04.2020
21. BP152/06.04.2020 Propunere legislativă pentru achiziția de echipamente de protecție și aparatură medicală și de construcție de infrastructură spitalicească înregistrata
06.04.2020
22. BP154/07.04.2020 Propunere legislativă pentru modificarea ?i completarea Legii vânătorii ?i a protec?iei fondului cinegetic nr.407/2006 înregistrata
07.04.2020
23. BP159/10.04.2020 Propunere legislativă privind unele măsuri financiare în domeniul sanitar în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului Covid 19 înregistrata
10.04.2020
24. BP165/16.04.2020 Propunere legislativă privind comercializarea masei lemnoase înregistrata
16.04.2020
25. BP166/16.04.2020 Propunere legislativă privind exploatarea masei lemnoase înregistrata
16.04.2020
26. BP167/16.04.2020 Propunere legislativă privind modificarea ?i completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru ?omaj ?i stimularea ocupării for?ei de muncă înregistrata
16.04.2020
27. BP168/16.04.2020 Propunere legislativă pentru modificarea ?i completarea Codului Silvic din 2008 înregistrata
16.04.2020
28. BP169/16.04.2020 Propunere legislativă pentru acordarea unor drepturi urma?ilor personalului medical implicat în combaterea pandemiei de coronavirus COVID-19 înregistrata
16.04.2020
29. BP170/16.04.2020 Propunere legislativă privind acordarea tichetelor de masă salariaților aflați în șomaj tehnic ca urmare a decretării stării de asediu sau a stării de urgență înregistrata
16.04.2020
30. BP171/16.04.2020 Propunere legislativă privind unele măsuri privind buna organizare și desfășurare a alegerilor locale din anul 2020 înregistrata
16.04.2020
31. BP172/16.04.2020 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.135 din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat înregistrata
16.04.2020
32. BP173/16.04.2020 Propunere legislativă pentru acordarea unor facilități în domeniile transportului de mărfuri și construcțiilor înregistrata
16.04.2020
33. BP174/16.04.2020 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei, publicată în Monitorul Oficial nr.102 din 4 februarie 2020 înregistrata
16.04.2020
34. BP175/16.04.2020 Propunere legislativă privind instituirea unui ajutor de stat pentru acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli afectați de fenomene meteorologice nefavorabile înregistrata
16.04.2020
35. BP176/16.04.2020 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputa?ilor ?i senatorilor înregistrata
16.04.2020
36. BP183/22.04.2020 Propunere legislativă pentru modificarea ?i completarea articolului 1 din Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activită?i cu caracter ocazional desfă?urate de zilieri înregistrata
22.04.2020
37. BP184/23.04.2020 Propunere legislativă pentru modificarea ?i completarea Legii nr.303/2008 privind aprobarea Ordonan?ei de urgen?a a Guvernului nr.7/2008 pentru modificarea ?i completarea Ordonan?ei Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia, precum ?i pentru modificarea Legii nr.328/2006 pentru aprobarea Ordonan?ei Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia înregistrata
23.04.2020
38. BP185/23.04.2020 Propunere legislativă privind acordarea de mă?ti pentru protec?ia cetă?enilor români de virusul Covid-19 înregistrata
23.04.2020
39. BP204/24.04.2020 Propunere legislativă privind planul special de gestiune a resurselor umane înregistrata
24.04.2020
40. BP205/24.04.2020 Propunere legislativă privind sprijinul pentru un trai decent în contextul pandemiei provocate de coronavirusul SARS-CoV-2 înregistrata
24.04.2020
41. BP206/27.04.2020 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea ?i combaterea violen?ei domestice înregistrata
27.04.2020
42. BP207/27.04.2020 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat înregistrata
27.04.2020