Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Senat > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Senatului
Numar/an de înregistrare BP:*/2020

Numar înregistrari gasite: 16
  Numar Titlu Stadiu
1. BP405/15.07.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execu?ie a bugetului de stat, a contului anual de execu?ie a bugetului Fondului na?ional unic de asigurări sociale de sănătate ?i a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2019 înregistrat
15.07.2020
2. BP406/15.07.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execu?ie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 ?i a contului general anual de execu?ie a bugetului asigurărilor pentru ?omaj pe anul 2019 înregistrat
15.07.2020
3. BP492/24.08.2020 Propunere legislativă pentru abrogarea art.210 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ înregistrata
24.08.2020
4. BP544/14.09.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.161/2020 pentru completarea art.12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri bugetare înregistrat
14.09.2020
5. BP645/09.11.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/2020 pentru modificarea ?i completarea Ordonan?ei Guvernului nr.4/2019 privind reorganizarea sistemului național de clasificare a carcaselor de bovine, porcine și ovine, precum și monitorizarea, controlul și raportarea prețurilor de piață ale carcaselor și ale animalelor vii la promulgare
24.03.2021
6. BP646/09.11.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.194/2020 pentru completarea Ordonan?ei de urgen?ă a Guvernului nr.11/2020 privind stocurile de urgen?ă medicală, precum ?i unele măsuri aferente instituirii carantinei adoptat
de Senat
08.12.2020
7. BP662/13.11.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2020 privind măsuri în domeniul registrului comer?ului adoptat
de Senat
12.12.2020
8. BP674/19.11.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2020 pentru modificarea ?i completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătă?ii adoptat
de Senat
18.12.2020
9. BP675/20.11.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.197/2020 privind unele măsuri în domeniul asisten?ei medicale pentru prevenirea ?i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 adoptat
de Senat
18.12.2020
10. BP676/20.11.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.198/2020 pentru completarea Ordonan?ei de urgen?ă a Guvernului nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părin?i în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activită?ilor didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învă?ământ și în unitățile de educa?ie timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 adoptat
de Senat
19.12.2020
11. BP677/20.11.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.199/2020 pentru modificarea ?i completarea Ordonan?ei de urgen?ă a Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului opera?ional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene adoptat
de Senat
19.12.2020
12. BP709/24.11.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.201/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 înregistrat
24.11.2020
13. BP710/24.11.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.202/2020 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 înregistrat
24.11.2020
14. BP711/25.11.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.203/2020 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan adoptat
de Senat
24.12.2020
15. BP712/25.11.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.204/2020 privind stabilirea unor măsuri de aplicare a Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii ?i Irlandei de Nord din Uniunea Europeană ?i din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în materie de reglementare a dreptului de intrare ?i ?edere pe teritoriul României la promulgare
24.03.2021
16. BP716/26.11.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.200/2020 pentru modificarea ?i completarea Ordonan?ei de urgen?ă a Guvernului nr.60/2019 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obliga?ii fiscale ?i bugetare, precum ?i unele măsuri referitoare la obliga?iile de plată aferente împrumuturilor din venituri din privatizare ?i împrumuturilor contractate de statul român de la institu?ii de credit ?i subîmprumutate operatorilor economici adoptat
de Senat
25.12.2020

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 20 aprilie 2021, 0:00
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro