Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei juridică, de disciplină și imunități din anul 2001
Comisia:Comisia juridică, de disciplină și imunități
Documente: din anul 2001

<<      1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..399 | 400..499 | 500..599 | 600..614      >>

înregistrări găsite: 614
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
500. 20.02.2001 AVIZ asupra PL nr. 654/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.235/2000 pentru completarea art.32 din Ordonanța Guvernului nr.73/1999 privind impozitul pe venit.
-
501. 20.02.2001 AVIZ asupra PL nr. 655/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.240/2000 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.94 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000.
-
502. 20.02.2001 AVIZ asupra PL nr. 658/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.243/2000 privind protecția atmosferei.
-
503. 20.02.2001 AVIZ asupra PL nr. 659/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.245/2000 privind stabilirea sistemului unitar de salarizare a funcționarilor publici
-
504. 20.02.2001 AVIZ asupra PL nr. 668/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.256/2000 privind aprobarea surselor de plată pentru achitarea de către Ministerul Finanțelor a obligațiilor financiare față de Banca Națională a României rezultate din plata serviciului datoriei publice externe.
-
505. 19.02.2001 AVIZ asupra PL nr. 605/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.189/2000 privind stingerea unor obligații bugetare.
-
506. 19.02.2001 AVIZ asupra PL nr. 614/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.197/2000 pentru modificarea Legii nr.142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului.
-
507. 19.02.2001 AVIZ asupra PL nr. 615/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/1999 pentru modificarea și completarea unor acte normative în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/1998.
-
508. 19.02.2001 AVIZ asupra PL nr. 616/2000
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.215/1999 privind modificarea și completarea unor reglementări referitoare la taxa pe valoarea adăugată.
-
509. 19.02.2001 AVIZ asupra PL nr. 617/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/1999 privind acordarea de facilități fiscale agenților economici.
-
510. 19.02.2001 AVIZ asupra PL nr. 618/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.139/2000 pentru completarea art.5 din Ordonanța Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit.
-
511. 19.02.2001 AVIZ asupra PL nr. 633/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.201/2000 pentru crearea cadrului instituțional necesar funcționării Centrului Regional al Inițiativei de Cooperare în Sud-Estul Europei pentru combaterea infracționalității transfrontaliere.
-
512. 19.02.2001 AVIZ asupra PL nr. 634/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.202/2000 privind finanțarea continuării și finalizării lucrărilor pentru Centrul Regional pentru Prevenirea și Combaterea Infracționalității Transfrontaliere (SECI).
-
513. 19.02.2001 AVIZ asupra PL nr. 635/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.206/2000 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995.
-
514. 19.02.2001 AVIZ asupra PL nr. 637/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.209/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor.
-
515. 19.02.2001 AVIZ asupra PL nr. 647/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.224/2000 pentru modificarea alin.1-3 ale art.37 din Legea Curții Supreme de Justiție nr.56/1993.
-
516. 19.02.2001 AVIZ asupra PL nr. 648/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.225/2000 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv.
-
517. 19.02.2001 AVIZ asupra PL nr. 40/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.114/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor.
-
518. 19.02.2001 AVIZ asupra PL nr. 43/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.289/2000 pentru completarea Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială.
-
519. 19.02.2001 AVIZ asupra PL nr. 46/2001
Proiect de Lege privind pensiile militare de stat.
-
520. 19.02.2001 AVIZ asupra PL nr. 49/2001
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.11/1991 privind combaterea concurenței neloiale.
-
521. 14.02.2001 AVIZ asupra PL nr. 592/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.186/2000 pentru prorogarea termenelor prevăzute la art.111 si art.112 din Ordonanța Guvernului nr.118/1999 privind achizițiile publice.
-
522. 14.02.2001 AVIZ asupra PL nr. 599/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.121/2000 privind înființarea Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale.
-
523. 14.02.2001 AVIZ asupra PL nr. 675/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.265/2000 privind desființarea unilaterală a regimului de vize pentru cetățenii aparținând statelor membre ale Uniunii Europene.
-
524. 14.02.2001 AVIZ asupra PL nr. 20/2001
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Belgiei privind cooperarea polițienească, semnată la București la 14 aprilie 1999.
-
525. 14.02.2001 AVIZ asupra PL nr. 21/2001
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României, Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind colaborarea în combaterea criminalității, semnat la Kiev la 6 iulie 1999.
-
526. 14.02.2001 AVIZ asupra PL nr. 22/2001
Proiect de Lege pentru acceptarea de către România a unor amendamente la Constituția Organizației Internaționale pentru Migrări, adoptată la Veneția, la 19 octombrie 1953.
-
527. 14.02.2001 AVIZ asupra PL nr. 23/2001
Proiect de Lege pentru ratificarea celui de-al treilea Protocol adițional la Acordul cu privire la Forța Multinațională de Pace din Europa de Sud - Est, semnat la Atena la 21 iunie 2000.
-
528. 14.02.2001 AVIZ asupra PL nr. 24/2001
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Slovace, privind transportul rutier internațional, semnat la Bratislava la 6 iunie 2000.
-
529. 14.02.2001 AVIZ asupra PL nr. 25/2001
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Federației Ruse privind recunoașterea și echivalarea reciprocă a actelor de studii, semnat la Moscova la 25 noiembrie 1999.
-
530. 14.02.2001 AVIZ asupra PL nr. 26/2001
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului dintre România și Australia pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și a Protocolului anexat, semnate la Canberra, la 2 februarie 2000.
-
531. 14.02.2001 AVIZ asupra PL nr. 27/2001
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de Sediu dintre România și Centrul Regional al Inițiativei de Cooperarare în sud-estul Europei pentru combaterea infracționalității transfrontaliere, semnat la București la 2 octombrie 2000.
-
532. 14.02.2001 AVIZ asupra PL nr. 57/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2000 pentru aprobarea amendamentelor, convenite prin schimbul de scrisori din 10 martie 2000, la Acordul de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind proiectul de dezvoltare instituțională a sectorului privat, în valoare de 25 milioane dolari SUA, semnat la Washington D.C. la 17 iunie 1999, și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.40/1999 pentru ratificarea acestui Acord.
-
533. 14.02.2001 AVIZ asupra PL nr. 58/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2000 pentru ratificarea Scrisorii de Înțelegere dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnată la 10 martie 2000, privind acordarea unui Avans de 100.000 dolari SUA din viitorul împrumut pentru finanțarea Proiectului Facilitarea Comerțului și Transportului în Sud-Estul Europei, în valoare de 17,1 milioane dolari SUA.
-
534. 14.02.2001 AVIZ asupra PL nr. 59/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.169/2000 privind transmiterea, cu plată, a unui imobil din proprietatea Societății Comerciale Fast Service Electronica S.A. în proprietatea Episcopiei Ortodoxe Române a Covasnei și Harghitei.
-
535. 14.02.2001 AVIZ asupra PL nr. 60/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.178/2000 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.40/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată de Ministerul Finanțelor și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind proiectul de dezvoltare instituțională a sectorului privat, în valoare de 25 milioane dolari SUA, semnat la Washington D.C. la 17 iunie 1999.
-
536. 14.02.2001 AVIZ asupra PL nr. 61/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.271/2000 privind regimul activităților de transport, comercializare și recuperare a țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului lichid.
-
537. 14.02.2001 AVIZ asupra PL nr. 62/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.279/2000 privind aprobarea surselor de plată pentru achitarea de către Ministerul Finanțelor a obligațiilor financiare asumate de Banca Generală de Credit și Promovare - BANKOOP S.A. ce decurg din Acordul de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului de Dezvoltare Industrială, în valoare de 120 milioane dolari SUA, semnat la Washington la 21 martie 1995.
-
538. 14.02.2001 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 14.02.2001
-
539. 14.02.2001 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.02.2001
-
540. 13.02.2001 AVIZ asupra PL nr. 10/2001
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind protecția informațiilor militare secrete schimbate, semnat la Sofia la 29 martie 2000
-
541. 13.02.2001 AVIZ asupra PL nr. 11/2001
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria, privind readmisia cetățenilor proprii și a străinilor, semnat la București la 23 iunie 2000.
-
542. 13.02.2001 AVIZ asupra PL nr. 12/2001
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Federative a Braziliei privind cooperarea în combaterea producerii și traficului ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope, a folosirii inadecvate și a farmacodependenței, semnat la București , la 20 octombrie 1999.
-
543. 13.02.2001 AVIZ asupra PL nr. 13/2001
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Irlandei privind readmisia proprilor cetățeni și a cetățenilor unor state terțe care se află ilegal pe teritoriul statelor lor, semnat la București , la 12 mai 2000.
-
544. 13.02.2001 AVIZ asupra PL nr. 14/2001
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Macedonean privind transporturile rutiere, semnat la București la 12 iunie 2000 .
-
545. 13.02.2001 AVIZ asupra PL nr. 15/2001
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Slovace, privind serviciile aeriene, semnat la Bratislava la 6 iunie 2000.
-
546. 13.02.2001 AVIZ asupra PL nr. 16/2001
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Hașemit al Iordaniei cu privire la cooperarea în domeniul combaterii crimei organizate, a traficului ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope, a terorismului, precum și a altor activități ilegale, semnat la București la 17 septembrie 1999.
-
547. 13.02.2001 AVIZ asupra PL nr. 17/2001
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Finlandei privind readmisia persoanelor, semnat la Helsinki, la 5 noiembrie 1999.
-
548. 13.02.2001 AVIZ asupra PL nr. 18/2001
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Indiei privind readmisia persoanelor aflate în situație ilegală, semnat la New-Delhi, la 2 noiembrie 1995.
-
549. 13.02.2001 AVIZ asupra PL nr. 19/2001
Proiect de Lege privind ratificarea Acordului european pentru suprimarea vizelor pentru refugiați (STE -31), încheiat la Strasbourg la 20 aprilie 1959 și semnat de România la 5 noiembrie 1999.
-
550. 13.02.2001 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 13.02.2001
-
551. 13.02.2001 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 13.02.2001
-
552. 12.02.2001 RAPORT asupra PL nr. 55/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.179/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr.92/1999 pentru organizarea judecătorească
-
553. 12.02.2001 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 12.02.2001
-
554. 12.02.2001 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.02.2001
-
555. 07.02.2001 AVIZ asupra PL nr. 113/1997
Proiect de Lege pentru aprobarea ordonanței de urgență nr.15/1997 pentru modificarea și completarea Legii privatizării societăților comerciale nr.58/1991.
-
556. 07.02.2001 AVIZ asupra PL nr. 548/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.168/2000 privind unele măsuri de restructurare a activității regiilor autonome prin vânzarea de active aflate în patrimoniul acestora.
-
557. 07.02.2001 AVIZ asupra PL nr. 552/2000
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Român și Guvernul Macedonean privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 12 iunie 2000.
-
558. 07.02.2001 AVIZ asupra PL nr. 649/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.229/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.52/1994 privind valorile mobiliare și bursele de valori.
-
559. 07.02.2001 AVIZ asupra PL nr. 665/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.251/2000 pentru modificarea art.14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale.
-
560. 07.02.2001 AVIZ asupra PL nr. 667/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.255/2000 privind prelungirea termenului de valabilitate a ofertei formulate de Fondul Proprietății de Stat pentru vânzarea acțiunilor deținute la Societatea Comercială GEROM S.A. Buzău.
-
561. 07.02.2001 AVIZ asupra PL nr. 670/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.260/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000
Senat
562. 07.02.2001 AVIZ asupra PL nr. 671/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.261/2000 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2000.
-
563. 07.02.2001 AVIZ asupra PL nr. 677/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.269/2000 privind urmărirea și controlul post-privatizare a societăților comerciale.
-
564. 07.02.2001 AVIZ asupra PL nr. 682/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.280/2000 pentru modificarea anexei nr.3/11 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.260/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000.
Senat
565. 07.02.2001 AVIZ asupra PL nr. 5/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Național - Secțiunea a V-a Zone de risc natural.
-
566. 07.02.2001 AVIZ asupra PL nr. 8/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2001 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică externă a României pentru anul 2001.
-
567. 07.02.2001 AVIZ asupra PL nr. 28/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.149/2000 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind aspectele tehnice, financiare, juridice și organizatorice referitoare la construire unui pod mixt(rutier și feroviar) de frontieră între cele două țări peste fluviu Dunărea, semnat la București la 5 iunie 2000.
-
568. 07.02.2001 AVIZ asupra PL nr. 29/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.182/2000 privind ratificarea Acordului de cooperare privind serviciile de căutare și salvare pe mare între statele riverane Mării Negre, semnat la Ankara, la 27 noiembrie 1998.
-
569. 07.02.2001 AVIZ asupra PL nr. 30/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.183/2000 pentru ratificarea Convenției dintre Ministerul de Interne din România și Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind finanțarea lucrărilor de reparații, amenajării și a dotării cu mobilier și material didactic a localului Școlii de Aplicație a Jandarmeriei Române, semnată la București la 25 iulie 2000.
-
570. 07.02.2001 AVIZ asupra PL nr. 31/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.198/2000 pentru aprobarea participării Consiliului Național al Audiovizualului la lucrările Platformei Europene a Autorităților de Reglementare în domeniul Audiovizualului - E.P.R.A.
-
571. 07.02.2001 AVIZ asupra PL nr. 32/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.258/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare și a Memorandumului de Înțelegere pentru Implementarea în România a Programului PHARE de cooperare transfrontalieră 1996 România - Ungaria, semnate la București la 7 mai 1997.
-
572. 07.02.2001 AVIZ asupra PL nr. 33/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.267/2000 privind ratificarea Protocolului adițional nr.9, semnat la Varșovia la 15 noiembrie 2000 la Acordul Central European de Comerț Liber (CEFTA), semnat la Cracovia, 21 decembrie 1992.
-
573. 07.02.2001 AVIZ asupra PL nr. 34/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.275/2000 pentru aprobarea amendării Protocolului nr.4 referitor la definirea noțiunii de produse originare și metodele de cooperare administrativă, anexă la Acordul European instituind o asociere între România pe de o parte și Comunitățile Europene și Statele Membre ale acestora pe de altă parte.
-
574. 07.02.2001 AVIZ asupra PL nr. 35/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.278/2000 pentru ratificarea Înțelegerii dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Coreea privind creditul de la Fondul pentru Dezvoltare și Cooperare, semnat la București la 11 octombrie 2000
-
575. 07.02.2001 AVIZ asupra PL nr. 38/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2001 privind exceptarea de la plata accizelor pentru produsele petroliere acordate ca ajutor umanitar Republicii Federale Iugoslavia.
-
576. 07.02.2001 AVIZ asupra PL nr. 39/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.294/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.145/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea și Formarea Profesională, precum și a Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.
-
577. 07.02.2001 AVIZ asupra PL nr. 41/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.216/2000 privind reglementarea situației juridice a conductelor magistrale și a instalațiilor, echipamentelor și dotărilor anexe, aferente Sistemului național de transport al țițeiului, gazolinei, condesatului și etanului.
-
578. 07.02.2001 AVIZ asupra PL nr. 42/2001
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.293/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.216/2000 privind reglementarea situației juridice a conductelor magistrale și a instalațiilor, echipamentelor și dotărilor anexe, aferente Sistemului național de transport a țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului.
-
579. 07.02.2001 RAPORT asupra PL nr. 44/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.290/2000 privind modificarea articolului IX din Ordonanței de urgență a Guvernului nr.138/2000 pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.13/1998 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă
-
580. 07.02.2001 AVIZ asupra PL nr. 51/2001
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2000 privind aprobarea efectuării unei donații către Muzeul Memorial pour la Paix din Caen, Franța.
-
581. 07.02.2001 AVIZ asupra PL nr. 52/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2000 privind stingerea unei părți din datoria Companiei Naționale de Electricitate S.A. către stat cu contravaloarea energiei livrate în Republica Moldova.
-
582. 07.02.2001 AVIZ asupra PL nr. 53/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.102/2000 privind statutul și regimul refugiaților în România.
-
583. 07.02.2001 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 07.02.2001
-
584. 07.02.2001 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.02.2001
-
585. 06.02.2001 AVIZ asupra PL nr. 734/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân.
-
586. 16.01.2001 AVIZ asupra PL nr. 378/2000
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.64/1991 privind brevetele de invenție.
-
587. 16.01.2001 AVIZ asupra PL nr. 566/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.176/2000 pentru modificarea art.4 din Ordonanța Guvernului nr.72/2000 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult cu venituri mici sau fără venituri aparținând cultelor religioase din România.
-
588. 16.01.2001 AVIZ asupra PL nr. 568/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.179/2000 privind trecerea unităților militare de protecție civilă de la Ministerul Apărării Naționale la Ministerul de Interne, precum și modificarea și completarea Legii protecției civile nr.106/1996, Ordonanței Guvernului nr.47/1994 privind apărarea împotriva dezastrelor și a Ordonanței de urgență nr.14/2000 privind înființarea formațiunilor de protecție civilă pentru intervenție de urgență în caz de dezastre.
-
589. 16.01.2001 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 636/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.207/2000 privind modificarea și completarea Codului penal și a Codului de procedură penală.
-
590. 16.01.2001 AVIZ asupra PL nr. 656/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.241/2000 privind salarizarea cadrelor militare în activitate care îndeplinesc funcții în afara Ministerului de Interne în organizațiile internaționale care acordă asistență de specialitate pe teritoriul României.
-
591. 16.01.2001 AVIZ asupra PL nr. 663/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.249/2000 privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru produse petroliere
-
592. 16.01.2001 AVIZ asupra PL nr. 680/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.276/2000 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de combustibili pentru Societatea Comercială Termoelectrica - S.A.
-
593. 16.01.2001 AVIZ asupra PL nr. 7/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2001 privind scutirea temporară de la plata drepturilor de import și a comisionului vamal pentru unele bunuri provenite din import.
-
594. 16.01.2001 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 16.01.2001
-
595. 16.01.2001 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.01.2001
-
596. 12.01.2001 AVIZ asupra PL nr. 661/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.247/2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale a importurilor necesare pentru Reparația capitală cu modernizare pentru creșterea siguranței și capacității Centralei Hidroelectrice Porțile de Fier I.
-
597. 12.01.2001 AVIZ asupra PL nr. 674/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.264/2000 pentru aprobarea participării României la Fondul internațional pentru deblocarea șenalului Dunării.
-
598. 12.01.2001 AVIZ asupra PL nr. 683/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.281/2000 pentru prelungirea termenului prevăzut la art.25 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.25/1995 privind reglementarea organizării și finanțării activității de cercetare-dezvoltare.
-
599. 12.01.2001 AVIZ asupra PL nr. 684/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.282/2000 pentru modificarea și completarea articolului 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar.
-

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București sâmbătă, 19 octombrie 2019, 0:28
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro