Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei juridică, de disciplină și imunități din anul 2001
Comisia:Comisia juridică, de disciplină și imunități
Documente: din anul 2001

<<      1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..399 | 400..499 | 500..599 | 600..614      >>

înregistrări găsite: 614
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
300. 09.05.2001 RAPORT asupra PL nr. 272/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2001 pentru modificarea Legii nr.188/2000 privind executorii judecătorești.
-
301. 09.05.2001 AVIZ asupra PL nr. 273/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2001 privind abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.129/1999 pentru modificarea Legii fondului cinegetic și a protecției vânatului nr.103/1996 și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2000 privind modificarea și completarea Legii fondului cinegetic și a protecției vânatului nr.103/1996, precum și pentru modificarea Legii fondului cinegetic și a protecției vânatului nr.103/1996.
-
302. 09.05.2001 AVIZ asupra PL nr. 274/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2001 privind scutirea temporară de la plata taxelor vamale a unor cantități de gaze naturale provenite din import.
-
303. 09.05.2001 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.05.2001
-
304. 09.05.2001 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.05.2001
-
305. 08.05.2001 AVIZ asupra PL nr. 243/1999
Propunere legislativă privind Programul energetic nuclear.
-
306. 08.05.2001 AVIZ asupra PL nr. 376/1999
Propunere legislativă privind valorificarea în condiții de eficiență a fierului vechi.
-
307. 08.05.2001 AVIZ asupra PL nr. 585/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.94/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.19/1997 privind transporturile.
-
308. 08.05.2001 AVIZ asupra PL nr. 261/2001
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de comerț liber între Guvernul României și Guvernul Statului Israel, semnat la București la 30 ianuarie 2001.
-
309. 08.05.2001 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 08.05.2001
-
310. 08.05.2001 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.05.2001
-
311. 04.05.2001 AVIZ asupra PL nr. 292/1999
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 57/1999 privind obligativitatea avizării de către Ministerul Tineretului și Sportului a schimbării destinației sau desființării unor baze sportive aparținând domeniului public sau privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale.
-
312. 04.05.2001 AVIZ asupra PL nr. 213/2001
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianți și consumatori.
-
313. 04.05.2001 AVIZ asupra PL nr. 235/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/1999 privind înființarea Academiei Române de Aviație.
-
314. 04.05.2001 AVIZ asupra PL nr. 248/2001
Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției între România și Statele Unite Mexicane pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la Ciudad de Mexico, la 20 iulie 2000.
-
315. 04.05.2001 AVIZ asupra PL nr. 249/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.271/2000 privind regimul activităților de transport, comercializare și recuperare a țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului lichid și stabilirea regimului de urmărire și judecare în procedură urgentă a unor fapte penale.
-
316. 04.05.2001 AVIZ asupra PL nr. 250/2001
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, Banca Europeană de Investiții și Societatea Comercială de Transport cu Metroul București "Metrorex" - S.A. pentru finanțarea Proiectului de modernizare a metroului București, etapa a II-a, semnat la București la 6 noiembrie 2000.
-
317. 04.05.2001 AVIZ asupra PL nr. 251/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2001 privind modificarea și completarea art.43 din Legea educației fizice și sportului, nr.69/2000.
-
318. 04.05.2001 AVIZ asupra PL nr. 255/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2001 pentru completarea art.1 din Legea nr.59/2000 privind acordarea unor drepturi membrilor Academiei Române și reglementarea unor cheltuieli specifice.
-
319. 04.05.2001 AVIZ asupra PL nr. 258/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2001 privind veniturile extrabugetare ale instituțiilor publice.
-
320. 04.05.2001 AVIZ asupra PL nr. 259/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare.
-
321. 04.05.2001 AVIZ asupra PL nr. 260/2001
Proiect de Lege pentru abrogarea Legii nr.157/2000 privind Planul național pentru agricultură și dezvoltare rurală aferent programului SAPARD pentru cofinanțarea acestuia de la bugetul de stat.
-
322. 04.05.2001 AVIZ asupra PL nr. 262/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2001 privind achizițiile publice.
-
323. 04.05.2001 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 04.05.2001
-
324. 04.05.2001 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.05.2001
-
325. 25.04.2001 AVIZ asupra PL nr. 415/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.135/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/1992 privind finanțarea ocrotirii sănătății, aprobată prin Legea nr.114/1992 cu modificările și completările ulterioare.
-
326. 25.04.2001 AVIZ asupra PL nr. 685/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.283/2000 privind aprobarea majorării participării statului la capitalul social al societății de Strategie pentru Piața de Gros S.R.L. București.
-
327. 25.04.2001 AVIZ asupra PL nr. 210/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.44/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor.
-
328. 25.04.2001 AVIZ asupra PL nr. 219/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2001 pentru suspendarea aplicării Ordonanței Guvernului nr.118/1999 privind achizițiile publice.
-
329. 25.04.2001 AVIZ asupra PL nr. 220/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.
-
330. 25.04.2001 AVIZ asupra PL nr. 223/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2001 privind prelungirea valabilității Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2001 privind scutirea de la plata drepturilor de import și a comisionului vamal pentru unele bunuri provenite din import.
-
331. 25.04.2001 AVIZ asupra PL nr. 230/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2001 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Europeană de Investiții și Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A. privind finanțarea Proiectului pentru Compania Națională de Transport al Energiei Electrice, semnat la Luxemburg la 5 decembrie 2000 și la București la 8 decembrie 2000.
-
332. 25.04.2001 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 25.04.2001
-
333. 25.04.2001 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.04.2001
-
334. 24.04.2001 AVIZ asupra PL nr. 448/1998
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.64/1998 privind acordarea unor facilități la plata prețului acțiunilor și la plata unor obligații bugetare în scopul privatizării Societății Comerciale "Petromidia" S.A. Constanța.
-
335. 24.04.2001 AVIZ asupra PL nr. 75/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.5/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/1999 privind înființarea și utilizarea Fondului național de solidaritate.
-
336. 24.04.2001 AVIZ asupra PL nr. 130/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2000 pentru completarea art.5 alin (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.118/1999 privind înființarea și utilizarea Fondului național de solidaritate.
-
337. 24.04.2001 AVIZ asupra PL nr. 232/2001
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.109/1997 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social.
-
338. 24.04.2001 AVIZ asupra PL nr. 237/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2000 privind modificarea Legii nr.83/1997 pentru privatizarea societăților comerciale bancare la care statul este acționar și abrogarea Ordonanței Guvernului nr.130/1998 privind regularizarea cotelor de capital social în procesul de privatizare a băncilor, aprobată prin Legea nr.41/1999.
-
339. 24.04.2001 AVIZ asupra PL nr. 238/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2001 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la administrarea companiilor/societăților naționale și a celorlalte societăți comerciale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar.
-
340. 24.04.2001 AVIZ asupra PL nr. 240/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2001 privind unele măsuri pentru susținerea Programului de restructurare pe anul 2001, prin garantarea unui credit pentru S.C. Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM - S.A.
-
341. 24.04.2001 AVIZ asupra PL nr. 242/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2001 privind acordarea, în anul 2001, a unui sprijin direct de un milion lei producătorilor agricoli pentru fiecare hectar de teren cultivat, cu finanțare de la bugetul de stat.
-
342. 24.04.2001 AVIZ asupra PL nr. 243/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2001 privind constituirea Comisiei de Privatizare la Societatea Comercială SIDEX - S.A. Galați.
-
343. 24.04.2001 AVIZ asupra PL nr. 244/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2001 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.7/1998 privind unele măsuri de protecție socială a personalului militar și civil, care se vor aplica în perioada restructurării marilor unități, unităților și formațiunilor din compunerea Ministerului Apărării Naționale.
-
344. 24.04.2001 AVIZ asupra PL nr. 245/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2001 pentru completarea art.31 din Legea nr.138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții.
-
345. 24.04.2001 AVIZ asupra PL nr. 247/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2001 pentru ratificarea Acordului de garanție dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind Proiectul pentru Compania Națională de Transport al Energiei Electrice, semnat la București, la 8 decembrie 2000.
-
346. 24.04.2001 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 24.04.2001
-
347. 24.04.2001 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.04.2001
-
348. 19.04.2001 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.04.2001
-
349. 19.04.2001 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.04.2001
-
350. 05.04.2001 AVIZ asupra PL nr. 58/1998
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată.
-
351. 05.04.2001 AVIZ asupra PL nr. 303/1998
Propunere legislativă pentru modificarea art.21 alin.(3), teza I din Legea nr.53/1991 privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului.
-
352. 05.04.2001 AVIZ asupra PL nr. 196/2001
Proiect de Lege pentru abrogarea art.2 din Legea nr.2/1992 privind acordarea de indemnizații membrilor Academiei Române.
-
353. 05.04.2001 AVIZ asupra PL nr. 203/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor bunuri importate și servicii efectuate de prestatori cu sediul în străinătate, necesare înzestrării serviciului de Telecomunicații Speciale.
-
354. 05.04.2001 AVIZ asupra PL nr. 204/2001
Proiect de Lege privind semnătura electronică.
-
355. 05.04.2001 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 04.04.2001, 05.04.2001
-
356. 05.04.2001 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.04.2001, 05.04.2001
-
357. 03.04.2001 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 02.04.2001, 03.04.2001
-
358. 03.04.2001 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.04.2001, 03.04.2001
-
359. 02.04.2001 AVIZ asupra PL nr. 208/2001
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2001.
Senat
360. 02.04.2001 AVIZ asupra PL nr. 209/2001
Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2001.
Senat
361. 29.03.2001 AVIZ asupra PL nr. 454/2000
Propunere legislativă pentru înființarea Companiei Naționale pentru Tehnologii de Apărare.
-
362. 28.03.2001 RAPORT asupra PL nr. 373/1998
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.55/1998 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.12/1993 privind achizițiile publice.
-
363. 28.03.2001 RAPORT asupra PL nr. 232/1999
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/1999 privind transmiterea cu titlu gratuit, a unui imobil, care a aparținut Bisericii Evanghelice C.A. din România - Comunitatea evanghelică C.A. - Sibiu.
-
364. 28.03.2001 AVIZ asupra PL nr. 411/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.128/2000 pentru stabilirea unor tarife pentru serviciile prestate în regim de urgență către populație de Ministerul de Interne.
-
365. 28.03.2001 AVIZ asupra PL nr. 561/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligații bănești.
-
366. 28.03.2001 AVIZ asupra PL nr. 602/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.188/2000 pentru modificarea art.5 din Ordonanța Guvernului nr.26/1993 privind Tariful vamal de import al României.
-
367. 28.03.2001 AVIZ asupra PL nr. 197/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2001 privind garantarea de către Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului a unui credit acordat Societății Comerciale Tractorul UTB - S.A. Brașov.
-
368. 28.03.2001 AVIZ asupra PL nr. 202/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2001 privind acordarea pentru familiile cu venituri reduse a diferențelor de tarif la serviciile de alimentare cu apă și canalizare furnizate de Regia Autonomă a Apei Valea Jiului, beneficiara împrumutului extern acordat de Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare pentru Proiectul privind alimentarea cu apă și protecția mediului în Valea Jiului.
-
369. 28.03.2001 AVIZ asupra PL nr. 206/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2001 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare.
-
370. 28.03.2001 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 28.03.2001
-
371. 28.03.2001 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.03.2001
-
372. 21.03.2001 AVIZ asupra PL nr. 175/2001
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.106/2000 privind constituirea și organizarea clerului militar.
-
373. 21.03.2001 AVIZ asupra PL nr. 177/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea contului general de execuție a bugetului de stat, a conturilor de execuție ale bugetelor fondurilor speciale și a contului general al datoriei publice aferente anului 1998.
Senat
374. 21.03.2001 AVIZ asupra PL nr. 178/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea contului general de execuție a bugetului de stat, a conturilor de execuție ale bugetelor fondurilor speciale și a contului general al datoriei publice aferente anului 1999.
Senat
375. 21.03.2001 AVIZ asupra PL nr. 180/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea contului general de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat, pe anul 1998.
Senat
376. 21.03.2001 AVIZ asupra PL nr. 182/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2000 privind finanțarea Centrului editorial și a Studioului cinematografic din cadrul Grupului mass-media al armatei din creditele bugetare prevăzute în bugetul Ministerului Apărării Naționale.
-
377. 21.03.2001 AVIZ asupra PL nr. 184/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile.
-
378. 21.03.2001 AVIZ asupra PL nr. 185/2001
Proiect de Lege pentru reglementarea situației unor societăți comerciale.
-
379. 21.03.2001 AVIZ asupra PL nr. 186/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2000 privind desfășurarea activității de realizare și de verificare a lucrărilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei și cartografiei de către persoanele fizice și juridice autorizate pe teritoriul României.
-
380. 21.03.2001 AVIZ asupra PL nr. 187/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulților
-
381. 21.03.2001 AVIZ asupra PL nr. 188/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2001 privind garantarea de către Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului a unui credit fără dobândă acordat Societății Comerciale I.C.P.P.A.M. S.A. Balotești.
-
382. 21.03.2001 AVIZ asupra PL nr. 189/2001
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice.
-
383. 21.03.2001 AVIZ asupra PL nr. 190/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2001 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/1999 privind reorganizarea activității de protecție a plantelor și carantină fitosanitară.
-
384. 21.03.2001 AVIZ asupra PL nr. 191/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2001 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.219/1999 privind Programul național pentru țărănime bazat pe cupoane atribuite gratuit.
-
385. 21.03.2001 AVIZ asupra PL nr. 192/2001
Proiect de Lege pentru sprijinirea sectorului de pescuit la Marea Neagră.
-
386. 21.03.2001 AVIZ asupra PL nr. 193/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2001 pentru abrogarea Legii nr.165/1998 privind constituirea la dispoziția Ministerului Agriculturii și Alimentației a fondului pentru finanțarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal și a celor pentru creșterea animalelor, în perioada 1998-2000 și a Ordonanței Guvernului nr.36/1999 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli pentru achiziționarea de tractoare, combine, mașini și utilaje agricole, precum și de instalații pentru irigat din producția internă.
-
387. 21.03.2001 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 21.03.2001
-
388. 21.03.2001 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.03.2001
-
389. 20.03.2001 AVIZ asupra PL nr. 163/2001
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.213/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/1998 pentru constituirea fondurilor de restructurare.
-
390. 20.03.2001 AVIZ asupra PL nr. 183/2001
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.205/2000 privind conversia în acțiuni a creanțelor cuvenite bugetului de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetului fondurilor speciale și Fondului Proprietății de Stat la unele societăți comerciale.
-
391. 14.03.2001 AVIZ asupra PL nr. 391/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere și eliberarea cărții de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulație pe drumurile publice din România.
-
392. 14.03.2001 AVIZ asupra PL nr. 392/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.79/2000 privind regimul navigației pe Canalul Dunăre-Marea Neagră și Canalul Poarta Alba-Midia-Năvodari.
-
393. 14.03.2001 AVIZ asupra PL nr. 393/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.80/2000 privind certificarea și/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb și materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere.
-
394. 14.03.2001 AVIZ asupra PL nr. 394/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere, înmatriculate, în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică.
-
395. 14.03.2001 AVIZ asupra PL nr. 395/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.82/2000 privind autorizarea agenților economici care prestează servicii de reparație, reglare și/sau desfășoară activitate de reconstrucție a vehiculelor rutiere.
-
396. 14.03.2001 AVIZ asupra PL nr. 586/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.98/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.45/1997 privind înființarea Societății Comerciale Compania națională de transporturi aeriene române - TAROM - S.A.
-
397. 14.03.2001 AVIZ asupra PL nr. 6/2001
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.1/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Informații Externe, republicată în Monitorul Oficial al României partea I nr.511/18.X.2000.
-
398. 14.03.2001 RAPORT asupra PL nr. 48/2001
Proiect de Lege privind extrădarea.
-
399. 14.03.2001 AVIZ asupra PL nr. 123/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.83/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din organele autorității judecătorești.
-

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 23 octombrie 2019, 16:14
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro