Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice din anul 2016
Comisia:Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice
Documente: din anul 2016

<<      1..99 | 100..161

înregistrări găsite: 161
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
101. 20.04.2016 RAPORT asupra PL nr. 675/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
-
102. 20.04.2016 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.04.2016, 14.04.2016
-
103. 20.04.2016 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 12.04.2016, 14.04.2016
-
104. 14.04.2016 RAPORT asupra PL nr. 869/2015
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura
-
105. 13.04.2016 RAPORT asupra PL nr. 6/2016
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura
-
106. 12.04.2016 RAPORT asupra PL nr. 746/2015
Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Direcției pentru agricultură, studii pedologice, agrochimice și consultanță agricolă
-
107. 12.04.2016 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.04.2016, 07.04.2016
-
108. 12.04.2016 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 05.04.2016, 07.04.2016
-
109. 05.04.2016 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 31.03.2016
-
110. 05.04.2016 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 31.03.2016
-
111. 04.04.2016 AVIZ asupra PL nr. 68/2016
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2015 privind prorogarea termenelor prevăzute la art.11 alin.(1), art.20 alin.(5) și art.27 alin.(1) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
-
112. 04.04.2016 AVIZ asupra PL nr. 95/2016
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2016 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
-
113. 31.03.2016 RAPORT asupra PL nr. 334/2015
Proiect de Lege privind prima intabulare a terenurilor agricole și forestiere
Juridică
114. 29.03.2016 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.03.2016, 17.03.2016
-
115. 29.03.2016 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.03.2016, 24.03.2016
-
116. 29.03.2016 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 15.03.2016, 17.03.2016
-
117. 29.03.2016 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 23.03.2016, 24.03.2016
-
118. 22.03.2016 RAPORT asupra PL nr. 672/2015
Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri măsuri suplimentare pentru etichetarea laptelui proaspăt pentru consum, precum și a produselor lactate
-
119. 22.03.2016 RAPORT asupra PL nr. 894/2015
Propunere legislativă pentru completarea art.36 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic
Juridică
120. 17.03.2016 RAPORT asupra PL nr. 717/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere
Muncă
121. 16.03.2016 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 606/2015
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol
Industrii
122. 16.03.2016 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 01.03.2016, 03.03.2016
-
123. 16.03.2016 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.03.2016, 10.03.2016
-
124. 16.03.2016 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 08.03.2016, 10.03.2016
-
125. 16.03.2016 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 01.03.2016, 03.03.2016
-
126. 09.03.2016 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 742/2015
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești " și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
Învățământ
127. 08.03.2016 RAPORT asupra PL nr. 829/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării
Buget
128. 07.03.2016 RAPORT asupra PL nr. 362/2013
Propunere legislativă pentru modificarea anexei nr.3 și a anexelor nr.3.30, respectiv 8.11 din Legea nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Stiințe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești " și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, cu modificările și completările ulterioare
Juridică
129. 02.03.2016 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 281/2010
Propunere legislativă privind acordarea unui sprijin direct al statului asociațiilor de producători viticoli care dețin și exploatează plantații viticole cu soiuri nobile și pentru încurajarea valorificării producției de vin
-
130. 02.03.2016 RAPORT asupra PL nr. 99/2015
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol
Administrație
131. 02.03.2016 RAPORT asupra PL nr. 867/2015
Proiect de Lege pentru completarea art.67 din Legea nr.46/2008 -Codul silvic
Administrație
132. 02.03.2016 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.02.2016, 25.02.2016
-
133. 02.03.2016 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 23.02.2016, 25.02.2016
-
134. 25.02.2016 RAPORT asupra PL nr. 377/2014
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorului
Industrii
135. 25.02.2016 RAPORT asupra PL nr. 604/2015
Propunere legislativă privind înființarea abatoarelor mobile având ca obiect activitatea de abatorizare a animalelor și comercializarea cărnii
-
136. 25.02.2016 RAPORT asupra PL nr. 799/2015
Propunere legislativă privind stabilirea unor măsuri de organizare și funcționare a piețelor volante mobile pentru comercializarea produselor agroalimentare
Industrii
137. 25.02.2016 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.02.2016, 18.02.2016
-
138. 25.02.2016 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 16.02.2016, 18.02.2016
-
139. 23.02.2016 RAPORT asupra PL nr. 584/2011
Proiect de Lege privind reorganizarea terenurilor agricole prin comasare
Juridică
140. 22.02.2016 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 72/2011
Propunere legislativă privind utilizarea, conservarea și protejarea solului
-
141. 18.02.2016 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 542/2011
Proiect de Lege privind acordarea de stimulente pentru culturile de plante energetice
-
142. 18.02.2016 RAPORT asupra PL nr. 384/2014
Propunere legislativă privind promovarea investițiilor în exploatațiile agricole mici și mijlocii
-
143. 18.02.2016 RAPORT asupra PL nr. 722/2015
Propunere legislativă privind organizarea și exercitarea profesiei de medic veterinar
Sănătate
144. 18.02.2016 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.02.2016, 04.02.2016
-
145. 18.02.2016 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.02.2016, 11.02.2016
-
146. 18.02.2016 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 02.02.2016, 04.02.2016
-
147. 18.02.2016 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.02.2016, 11.02.2016
-
148. 11.02.2016 RAPORT asupra PL nr. 802/2015
Proiect de Lege privind instituirea zilei de 16 octombrie - Ziua națională a alimentației și a combaterii risipei alimentare
-
149. 11.02.2016 RAPORT asupra PL nr. 822/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2015 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă în perioada aprilie-septembrie 2015
-
150. 11.02.2016 RAPORT asupra PL nr. 853/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 145/2014 privind stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 794 din 31 octombrie 2014
Industrii
151. 10.02.2016 RAPORT asupra PL nr. 733/2015
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.17/07/03/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
Juridică
152. 09.02.2016 RAPORT asupra PL nr. 606/2015
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol
Industrii
153. 09.02.2016 RAPORT asupra PL nr. 800/2015
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol
Industrii
154. 04.02.2016 RAPORT asupra PL nr. 742/2015
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești " și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
Învățământ
155. 03.02.2016 RAPORT asupra PL nr. 650/2015
Propunere legislativă privind modificarea alin.4 al art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.41/2007 privind transmiterea unei suprafete de teren din domeniul public al statului și din administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfecla de Zahăr Brașov, județul Brașov,în domeniul public al județului Brașov și în administrarea Consiliului Județean Brașov, pentru realizarea obiectivului " Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav"
Juridică
156. 03.02.2016 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.01.2016, 26.01.2016, 27.01.2016, 28.01.2016
-
157. 03.02.2016 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 25.01.2016, 26.01.2016, 27.01.2016, 28.01.2016
-
158. 02.02.2016 RAPORT asupra PL nr. 177/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.154/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice și a Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
-
159. 01.02.2016 AVIZ asupra PL nr. 896/2016
-
160. 21.01.2016 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.12.2016
-
161. 21.01.2016 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 22.12.2016
-

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 1 aprilie 2020, 3:04
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro