Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru muncă și protecție socială din anul 2018
Comisia:Comisia pentru muncă și protecție socială
Documente: din anul 2018

<<      1..99 | 100..199 | 200..274      >>

înregistrări găsite: 274
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
100. 20.09.2018 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 403/2016
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
-
101. 19.09.2018 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 393/2017
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
-
102. 19.09.2018 RAPORT asupra PL nr. 83/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.13 alin.(1) din Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
-
103. 19.09.2018 RAPORT asupra PL nr. 139/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.3/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare
Buget
104. 19.09.2018 AVIZ asupra PL nr. 349/2018
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.1/2011 a educației naționale
-
105. 19.09.2018 AVIZ asupra PL nr. 420/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate
-
106. 19.09.2018 AVIZ asupra PL nr. 443/2018
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
107. 19.09.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.08.2018, 28.08.2018, 29.08.2018, 30.08.2018
-
108. 13.09.2018 RAPORT asupra PL nr. 170/2018
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilitați
Sănătate
109. 12.09.2018 RAPORT asupra PL nr. 400/2018
Propunere legislativă pentru completarea art.38 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
110. 10.09.2018 RAPORT asupra PL nr. 144/2018
Proiect de Lege pentru modificarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
-
111. 04.09.2018 RAPORT asupra PL nr. 290/2018
Propunere legislativă pentru modificarea art.16 al Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
112. 04.09.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.07.2018
-
113. 04.09.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.07.2018, 04.07.2018, 05.07.2018
-
114. 02.07.2018 RAPORT asupra PL nr. 245/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea alin.3, al art.1691din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial nr.852, din 20 decembrie 2010
-
115. 26.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 189/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul asigurării pentru accidente de muncă
Sănătate
116. 26.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 396/2018
Proiect de Lege privind unele măsuri referitoare la sumele acordate reprezentând ajutoare de urgență
-
117. 26.06.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.06.2018, 13.06.2018, 14.06.2018
-
118. 26.06.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.06.2018, 20.06.2018, 21.06.2018
-
119. 21.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 750/2015
Propunere legislativă privind organizarea și desfășurarea stagiilor profesionale
-
120. 21.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 161/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.116/2017 privind unele măsuri bugetare și pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Buget
121. 21.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 210/2018
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.62/2011 privind dialogul social
-
122. 21.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 212/2018
Propunere legislativă pentru modificarea prevederilor art.7, alin.(1), din Cap.II al ANEXEI II la LEGEA-CADRU nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
123. 20.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 254/2018
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.52 din 15 aprilie 2011 republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
-
124. 20.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 314/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
125. 20.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 315/2018
Propunere legislativă privind înființarea instituției pentru promovarea valorilor naționale "Regele MIHAI I"
-
126. 20.06.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.06.2018, 06.06.2018, 07.06.2018
-
127. 18.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 358/2018
Propunere legislativă privind înființarea Muzeului Centenarului Marii Uniri
-
128. 14.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 357/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
-
129. 14.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 362/2018
Proiect de Lege pentru completarea art.8 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.18/2017 privind asistența medicală comunitară
-
130. 14.06.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 30.05.2018, 31.05.2018
-
131. 13.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 562/2017
Proiect de Lege privind biletele de valoare care pot fi acordate angajaților
-
132. 13.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 171/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați
Egalitatea de șanse
133. 13.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 252/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.15/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
134. 11.06.2018 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 71/2017
Proiect de Lege pentru completarea art.104 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011
-
135. 11.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 521/2017
Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (7) al articolului 15 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat
-
136. 11.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 532/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
-
137. 11.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 114/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
-
138. 11.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 192/2018
Proiect de Lege pentru modficarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
-
139. 11.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 248/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune
-
140. 11.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 306/2018
Propunere legislativă pentru modificarea Legii 62/2011 a dialogului social
-
141. 11.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 335/2018
Proiect de Lege pentru detașarea personalului prevăzut la art.241 alin.(1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr.84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, de la Ministerul Afacerilor Interne la serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor
-
142. 11.06.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.05.2018, 16.05.2018, 17.05.2018
-
143. 11.06.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.05.2018, 24.05.2018
-
144. 08.06.2018 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 310/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu
-
145. 08.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 124/2018
Proiect de Lege privind Statutul inspectorului de muncă
-
146. 08.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 159/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.103/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale
-
147. 07.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 6/2018
Proiect de Lege privind internshipul
-
148. 05.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 22/2018
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
-
149. 05.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 102/2018
Proiect de Lege privind integrarea în muncă, în cadrul instituțiilor publice de la nivel local, a tinerilor dezavantajați
-
150. 05.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 199/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare
-
151. 05.06.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.05.2018, 09.05.2018, 10.05.2018
-
152. 04.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 317/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.28/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză
-
153. 24.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 30/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități
Sănătate
154. 24.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 205/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
Administrație
155. 24.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 206/2018
Propunere legislativă pentru modificarea art.22 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
Administrație
156. 23.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 592/2017
Propunere legislativă pentru dezvoltarea antreprenoriatului validat de piață și stimularea creării de noi locuri de muncă
Industrii
157. 22.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 148/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii
-
158. 22.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 271/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.24/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei naționale de fundamentare a Planului național de adoptare a monedei euro
-
159. 22.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 276/2018
Propunere legislativă pentru completarea art.234 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
160. 22.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 281/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2018 pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecției mediului
-
161. 22.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 285/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare
-
162. 17.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 231/2018
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de securitate socială între România și Republica Orientală a Uruguayului, semnat la Montevideo, la 13 septembrie 2017
-
163. 17.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 269/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.21/2018 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.23/2016 privind înființarea Institutului Național de Administrație
-
164. 17.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 291/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.13/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare
-
165. 17.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 298/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.341/2004 recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977
-
166. 16.05.2018 asupra PL nr. 556/2015
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
Administrație
Juridică
167. 16.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 138/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.114/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru personalul încadrat în unitățile sanitare
Buget
168. 15.05.2018 asupra PL nr. 12/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății
Învățământ
Juridică
169. 15.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 94/2017
Proiect de Lege privind tichetele de bicicletă
-
170. 15.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 23/2018
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale
-
171. 15.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 120/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.106/2017 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităților la transport pentru anumite categorii de persoane
-
172. 15.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 267/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Buget
173. 15.05.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.04.2018, 19.04.2018
-
174. 15.05.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.04.2018, 25.04.2018, 26.04.2018
-
175. 15.05.2018 Propunere de Recomandare a Consiliului privind accesul la protectie sociala pentru lucratori si pentru persoanele care desfasoara o activitate independenta – COM (2018) 132 -
176. 14.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 157/2018
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.25 din Legea educației naționale nr.1/2011
-
177. 14.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 202/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale
-
178. 14.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 207/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
-
179. 14.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 232/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.8/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul sănătății
-
180. 14.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 233/2018
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
-
181. 14.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 258/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați
-
182. 26.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 586/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industria alimentară
Agricultură
183. 25.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 376/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2017 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului
Sănătate
184. 24.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 267/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
185. 24.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 488/2017
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative privind personalul navigant
-
186. 24.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 93/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.95/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă și pentru modificarea Legii nr.200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale
-
187. 24.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 116/2018
Propunere legislativă pentru modificarea Anexei nr.II a LEGII - CADRU nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
188. 23.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 88/2018
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
-
189. 23.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 175/2018
Proiect de Lege pentru completarea art.386 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
190. 23.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 176/2018
Proiect de Lege pentru completarea art.16 din Legea nr.282/2005 privind organizarea activității de transfuzie sanguină, donarea de sânge și componente sanguine de origine umană, precum și asigurarea calității și securității sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice
-
191. 23.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 181/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date
-
192. 23.04.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.03.2018, 21.03.2018, 22.03.2018
-
193. 23.04.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.03.2018, 28.03.2018, 29.03.2018
-
194. 23.04.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.04.2018, 05.04.2018
-
195. 17.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 46/2018
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare
-
196. 16.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 47/2018
Propunere legislativă pentru modificarea art.33, alin.1 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
-
197. 12.04.2018 Proiect de opinie asupra propunerii de Recomandare a Consiliului privind promovarea valorilor comune, a educatiei favorabile incluziunii si a dimensiunii europene a predarii - COM (2018) 23 -
198. 12.04.2018 Proiect de opinie asupra propunerii de Recomandare a Consiliului privind competentele-cheie pentru invatarea pe tot parcursul vietii - COM (2018) 24 -
199. 12.04.2018 Proiect de opinie asupra propunerii de Directiva a Parlamentului European si a Consiliului privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de munca in Uniunea Europeana – COM (2017) 797 -

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București luni, 6 aprilie 2020, 12:50
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro