Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice din anul 2018
Comisia:Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice
Documente: din anul 2018

<<      1..99 | 100..199 | 200..211      >>

înregistrări găsite: 211
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
100. 26.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 79/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare a laptelui în zona montană
-
101. 21.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 80/2018
Proiect de Lege privind Legea muntelui
-
102. 21.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 125/2018
Proiect de Lege privind trecerea unor suprafețe de fond forestier din grupa I funcțională-vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor -Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale
Administrație
103. 21.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 327/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
-
104. 20.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 352/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații
-
105. 20.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 353/2018
Propunere legislativă pentru completarea art.292 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
106. 20.06.2018 AVIZ asupra PL nr. 375/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.31/2018 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996
-
107. 18.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 165/2018
Proiect de Lege pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
-
108. 18.06.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.06.2018, 06.06.2018, 07.06.2018
-
109. 18.06.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 05.06.2018, 06.06.2018, 07.06.2018
-
110. 14.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 288/2018
Proiect de Lege pentru modificarea punctului 1 din anexa nr.1 din Ordonanța Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor
-
111. 13.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 303/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.29/2018 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării
Buget
112. 13.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 347/2018
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.20/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și condițiile de aprobare a posturilor de inspecție la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din țări terțe și pentru controalele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor ale produselor alimentare și hranei pentru animale provenite din țări terțe
-
113. 11.06.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 30.05.2018, 31.05.2018
-
114. 11.06.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 30.05.2018, 31.05.2018
-
115. 07.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 55/2018
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic
-
116. 06.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 211/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996
-
117. 06.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 284/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2018 pentru completarea art.II din Legea nr.70/2018 privind modificarea și completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol
Industrii
118. 04.06.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.05.2018, 24.05.2018
-
119. 04.06.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 23.05.2018, 24.05.2018
-
120. 31.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 256/2018
Propunere legislativă privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
-
121. 31.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 264/2018
Propunere legislativă pentru modificarea art.15 alin.(1) și (2) din Legea cooperației agricole nr.566 din 2004
-
122. 24.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 154/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
-
123. 23.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 238/2018
Propunere legislativă pentru anularea unor obligații fiscale în domeniul agricol
-
124. 23.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 273/2018
Propunere legislativă pentru modificarea art.10 alin.(14) din Legea nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării"
-
125. 23.05.2018 AVIZ asupra PL nr. 289/2018
Proiect de Lege pentru completarea art.105 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
126. 22.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 200/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.4/2018 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
-
127. 22.05.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.05.2018, 16.05.2018, 17.05.2018
-
128. 22.05.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 15.05.2018, 16.05.2018, 17.05.2018
-
129. 22.05.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.05.2018, 09.05.2018, 10.05.2018
-
130. 22.05.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 08.05.2018, 09.05.2018, 10.05.2018
-
131. 16.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 58/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006
Industrii
Administrație
132. 15.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 134/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Programului de încurajare a investițiilor din zona montană
-
133. 15.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 147/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare și prelucrare primară a fructelor, fructelor de pădure și plantelor medicinale în zona montană
-
134. 10.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 234/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr.138/2004 și pentru abrogarea alin.(2) al art.III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.79/2013 privind modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr.138/2004, pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, precum și pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenarabile de energie
Industrii
Juridică
135. 07.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 428/2017
Propunere legislativă privind transmiterea unui bun imobil - teren din domeniul public al statului și din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României " din municipiul Timișoara în domeniul privat al statului și în proprietatea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României " din municipiul Timișoara, județul Timiș
Învățământ
Juridică
136. 07.05.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.04.2018, 25.04.2018, 26.04.2018
-
137. 07.05.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 24.04.2018, 25.04.2018, 26.04.2018
-
138. 07.05.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.05.2018
-
139. 07.05.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 03.05.2018
-
140. 02.05.2018 RAPORT asupra PL nr. 261/2017
Proiect de Lege pentru modificarea art.5 alin.(2) din Legea nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere și a lucrărilor de corectare a torenților din domeniul public al statului și din adminstrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora
-
141. 02.05.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.04.2018, 18.04.2018, 19.04.2018
-
142. 02.05.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 17.04.2018, 18.04.2018, 19.04.2018
-
143. 26.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 586/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industria alimentară
Muncă
144. 26.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 70/2018
Propunere legislativă privind protejarea agriculturii și zootehniei în România
Buget
145. 25.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 432/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
-
146. 25.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 590/2017
Propunere legislativă privind marcarea calității produselor
Industrii
147. 25.04.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.04.2018, 12.04.2018
-
148. 25.04.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 11.04.2018, 12.04.2018
-
149. 24.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 109/2018
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale
-
150. 17.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 450/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.70/2017 privind modificarea și completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar
Sănătate
151. 17.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 494/2017
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier național
-
152. 17.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 8/2018
Propunere legislativă pentru completarea alin.(3) al art.291 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal
-
153. 17.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 105/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare, spălare și prelucrare primară a lânii în zona montană
-
154. 17.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 106/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de sacrificare a animalelor în zona montană
-
155. 17.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 107/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea stânelor montane
-
156. 17.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 110/2018
Proiect de Lege privind trecerea Lacului Brebu, cu titlu gratuit, din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" în domeniul public al Comunei Brebu si în administrarea Consiliului Local al Comunei Brebu
-
157. 17.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 146/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din clasele I-IV din învățământul de stat și confesional
-
158. 16.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 82/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta Dunării"
-
159. 16.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 95/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.101/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.278/2013 privind emisiile industriale
-
160. 16.04.2018 AVIZ asupra PL nr. 104/2018
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
-
161. 16.04.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.04.2018, 05.04.2018
-
162. 16.04.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 04.04.2018, 05.04.2018
-
163. 16.04.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.03.2018, 29.03.2018
-
164. 16.04.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 27.03.2018, 29.03.2018
-
165. 11.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 51/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.89/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării
Buget
166. 10.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 733/2015
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.17/07/03/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
Juridică
167. 10.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 277/2016
Propunere legislativă pentru completarea art.20 din Legea nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
Juridică
168. 10.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 21/2018
Propunere legislativă privind exploatarea și comercializarea masei lemnoase
-
169. 10.04.2018 RAPORT asupra PL nr. 79/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare a laptelui în zona montană
-
170. 04.04.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.03.2018, 21.03.2018, 22.03.2018
-
171. 04.04.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 20.03.2018, 21.03.2018, 22.03.2018
-
172. 28.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 583/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.81/2017 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale
-
173. 27.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 397/2017
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic
-
174. 27.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 471/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție
Buget
175. 26.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 74/2018
Proiect de Lege pentru completarea art.36 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic
Juridică
176. 26.03.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 13.03.2018, 14.03.2018, 15.03.2018
-
177. 26.03.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 13.03.2018, 14.03.2018, 15.03.2018
-
178. 26.03.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.03.2018, 07.03.2018, 08.03.2018
-
179. 26.03.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 06.03.2018, 07.03.2018, 08.03.2018
-
180. 22.03.2018 asupra PL nr. 470/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol
Buget
181. 22.03.2018 asupra PL nr. 471/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție
Buget
182. 22.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 501/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
Juridică
183. 22.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 515/2017
Propunere legislativă privind trecerea suprafeței de 180,44 ha fond forestier din proprietatea publică a statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în proprietatea publică a Municipiului Buzău
Juridică
184. 22.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 77/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.94/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Informațional pentru Piața Produselor Agricole și Alimentare
-
185. 15.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 276/2017
Proiect de Lege privind interzicerea temporară a exportului de lemne de foc
-
186. 15.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 500/2017
Propunere legislativă privind modificarea Legii fondului funciar nr.18 din 19 februarie 1991
Juridică
187. 14.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 244/2017
Propunere legislativă privind modificarea art.25 alin.(1) din Legea nr.205/2004 privind protecția animalelor
Juridică
188. 14.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 429/2017
Propunere legislativă privind completarea art.4 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
Juridică
189. 14.03.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.02.2018, 28.02.2018, 01.03.2018
-
190. 14.03.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 27.02.2018, 28.02.2018, 01.03.2018
-
191. 12.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 132/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura
-
192. 07.03.2018 AVIZ asupra PL nr. 41/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2017 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
193. 06.03.2018 RAPORT asupra PL nr. 545/2017
Proiect de Lege pentru completarea art.30 din Legea viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole nr.164/2015
Industrii
194. 26.02.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.02.2018, 21.02.2018, 22.02.2018
-
195. 26.02.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 20.02.2018, 21.02.2018, 22.02.2018
-
196. 20.02.2018 RAPORT asupra PL nr. 583/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.81/2017 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale
-
197. 19.02.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 13.02.2018, 14.02.2018, 15.02.2018
-
198. 19.02.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 13.02.2018, 14.02.2018, 15.02.2018
-
199. 13.02.2018 RAPORT asupra PL nr. 239/2017
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol
Industrii

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București luni, 1 martie 2021, 13:04
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro