Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice din anul 2017
Comisia:Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice
Documente: din anul 2017

<<      1..99 | 100..166

înregistrări găsite: 166
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
100. 30.05.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 23.05.2017, 24.05.2017, 25.05.2017
-
101. 25.05.2017 RAPORT asupra PL nr. 455/2016
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2016 pentru modificarea Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecție
Juridică
102. 25.05.2017 RAPORT asupra PL nr. 485/2016
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura
-
103. 23.05.2017 RAPORT asupra PL nr. 127/2014
Proiect de Lege privind înființarea Regiei Autonome "Administrația Canalului Siret-Bărăgan "
Administrație
104. 23.05.2017 RAPORT asupra PL nr. 395/2016
Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.43/ 2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea și susținerea fermelor de familie și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor
-
105. 22.05.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 16.05.2017, 17.05.2017, 18.05.2017
-
106. 22.05.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.05.2017, 17.05.2017, 18.05.2017
-
107. 22.05.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.05.2017, 10.05.2017
-
108. 22.05.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.05.2017, 10.05.2017
-
109. 17.05.2017 RAPORT asupra PL nr. 151/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art.IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.51/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, precum și pentru stabilirea de măsuri în acordarea unor beneficii de asistență socială
Muncă
Juridică
110. 16.05.2017 RAPORT asupra PL nr. 162/2014
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice
Juridică
111. 11.05.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 03.05.2017, 04.05.2017
-
112. 11.05.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.05.2017, 04.05.2017
-
113. 09.05.2017 RAPORT asupra PL nr. 529/2016
Proiect de Lege privind transmiterea unui teren sub luciu de apă cu amenajarea piscicolă aferentă din domeniul public al statului și din administrarea Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet, județul Dâmbovița, în domeniul public al comunei Corbii Mari, județul Dâmbovița
Juridică
114. 09.05.2017 RAPORT asupra PL nr. 134/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2016 pentru suspendarea prevederilor art.23 alin.(1) lit.c) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
-
115. 09.05.2017 RAPORT asupra PL nr. 173/2017
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr.138/2004, pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, precum și pentru completarea art.10 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice
Industrii
Juridică
116. 03.05.2017 RAPORT asupra PL nr. 188/2016
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii 171/2010 pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice
Juridică
117. 03.05.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 25.04.2017, 26.04.2017, 27.04.2017
-
118. 03.05.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.04.2017, 26.04.2017, 27.04.2017
-
119. 26.04.2017 RAPORT asupra PL nr. 112/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli
Învățământ
120. 24.04.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.04.2017, 20.04.2017
-
121. 24.04.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.04.2017, 20.04.2017
-
122. 19.04.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.04.2017, 12.04.2017, 13.04.2017
-
123. 19.04.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 11.04.2017, 12.04.2017, 13.04.2017
-
124. 11.04.2017 RAPORT asupra PL nr. 143/2016
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Stiințe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești " și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
Învățământ
125. 10.04.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.04.2017, 05.04.2017, 06.04.2017
-
126. 10.04.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 04.04.2017, 05.04.2017, 06.04.2017
-
127. 05.04.2017 RAPORT asupra PL nr. 165/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2017 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
-
128. 04.04.2017 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 722/2015
Propunere legislativă privind organizarea și exercitarea profesiei de medic veterinar
Sănătate
129. 04.04.2017 RAPORT asupra PL nr. 48/2017
Proiect de Lege privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorină utilizată în agricultură, pe baza bonurilor valorice
-
130. 04.04.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 28.03.2017, 29.03.2017, 30.03.2017
-
131. 04.04.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.03.2017, 29.03.2017, 30.03.2017
-
132. 29.03.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 21.03.2017, 22.03.2017, 23.03.2017
-
133. 29.03.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.03.2017, 22.03.2017, 23.03.2017
-
134. 28.03.2017 RAPORT asupra PL nr. 457/2016
Proiect de Lege pentru completarea art.9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
-
135. 21.03.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.03.2017, 15.03.2017, 16.03.2017
-
136. 21.03.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 14.03.2017, 15.03.2017, 16.03.2017
-
137. 16.03.2017 RAPORT asupra PL nr. 535/2016
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor legi referitoare la proprietatea privată asupra unor terenuri
Juridică
138. 14.03.2017 RAPORT asupra PL nr. 371/2016
Proiect de Lege pentru modificarea art.8 alin.(1) lit.n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
-
139. 14.03.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 07.03.2017, 08.03.2017, 09.03.2017
-
140. 13.03.2017 AVIZ asupra PL nr. 139/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2016 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea managementului ariilor natural protejate
-
141. 13.03.2017 AVIZ asupra PL nr. 141/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităților cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind reforma sistemulu judiciar, semnat la București la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr.205/2006, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
142. 13.03.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.03.2017, 08.03.2017, 09.03.2017
-
143. 08.03.2017 RAPORT asupra PL nr. 211/2015
Proiect de Lege privind completarea art.39 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
-
144. 07.03.2017 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 99/2015
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol
Administrație
145. 06.03.2017 RAPORT asupra PL nr. 462/2016
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a deșeurilor de origine animală
-
146. 06.03.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.02.2017, 01.03.2017, 02.03.2017
-
147. 06.03.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.02.2017, 01.03.2017, 02.03.2017
-
148. 06.03.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.02.2017, 22.02.2017, 23.02.2017
-
149. 06.03.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 21.02.2017, 22.02.2017, 23.02.2017
-
150. 06.03.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 28.02.2017, 01.03.2017, 02.03.2017
-
151. 28.02.2017 RAPORT asupra PL nr. 437/2016
Proiect de Lege pentru modificarea art.52 alin.(1) din Legea viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole nr.164/2015
Industrii
152. 20.02.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.02.2017, 16.02.2017
-
153. 20.02.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.02.2017, 16.02.2017
-
154. 20.02.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 15.02.2017, 16.02.2017
-
155. 08.02.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.02.2017
-
156. 08.02.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 03.02.2017
-
157. 03.02.2017 AVIZ asupra PL nr. 7/2017
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2017
-
158. 03.02.2017 AVIZ asupra PL nr. 7/2017
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2017
-
159. 17.01.2017 RAPORT asupra PL nr. 356/2016
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol
Industrii
160. 17.01.2017 RAPORT asupra PL nr. 469/2016
Propunere legislativă privind etichetarea produselor alimentare procesate pentru reducerea riscului de boală cardiovasculară
-
161. 17.01.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.01.2017, 05.01.2017
-
162. 17.01.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 04.01.2017, 05.01.2017
-
163. 11.01.2017 RAPORT asupra PL nr. 180/2015
Proiect de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea formelor istorice asociative de proprietate
Juridică
164. 04.01.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.12.2016, 29.12.2016
-
165. 04.01.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 28.12.2016, 29.12.2016
-
166. 04.01.2017 Aviz comun consultativ referitor la audierea domnului Petre Daea, candidat la functia de ministru al agriculturii si dezvoltarii rurale -

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București sâmbătă, 4 aprilie 2020, 3:24
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro