Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice din anul 2009
Comisia:Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice
Documente: din anul 2009

<<      1..99 | 100..166

înregistrări găsite: 166
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
100. 04.05.2009 RAPORT asupra PL nr. 141/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2008 pentru modificarea și completarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
Juridică
101. 04.05.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 28.04.2009, 29.04.2009, 30.04.2009
-
102. 04.05.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.04.2009, 29.04.2009, 30.04.2009
-
103. 30.04.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.04.2009, 23.04.2009
-
104. 27.04.2009 RAPORT asupra PL nr. 58/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.121/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.127/2003 privind identificarea și înregistrarea suinelor, ovinelor și caprinelor
-
105. 27.04.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 22.04.2009, 23.04.2009
-
106. 21.04.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 15.04.2009, 16.04.2009
-
107. 21.04.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.04.2009, 16.04.2009
-
108. 14.04.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 07.04.2009, 08.04.2009, 09.04.2009
-
109. 14.04.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.04.2009, 08.04.2009, 09.04.2009
-
110. 13.04.2009 RAPORT asupra PL nr. 513/2008
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.205/2004 privind protecția animalelor
-
111. 09.04.2009 RAPORT asupra PL nr. 888/2007
Proiect de Lege pentru prevenirea cruzimii față de animale și protecția acestora
-
112. 09.04.2009 RAPORT asupra PL nr. 178/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/2008 privind modificarea și completarea art.37 și 39 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic
-
113. 07.04.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 01.04.2009, 02.04.2009
-
114. 07.04.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 01.04.2009, 02.04.2009
-
115. 31.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 134/2008
Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr. 381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamități naturale în agricultură
-
116. 31.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 105/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 201/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii și răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România
-
117. 30.03.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 24.03.2009, 25.03.2009, 26.03.2009
-
118. 30.03.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.03.2009, 25.03.2009, 26.03.2009
-
119. 24.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 170/2008
Propunere legislativă privind interzicerea utilizării E-urilor nocive sănătății în pâine și produse de panificație, carne și produse din carne, dulciuri, băuturi răcoritoare și alcoolice
-
120. 24.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 527/2008
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.18/1991 privind fondul funciar
-
121. 24.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 62/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.134/2008 privind transmiterea unei suprafețe de teren din proprietatea publică a statului și administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" - Stațiunea de Cercetare și Dezvoltare Agricolă Suceava, în administrarea Ministerului Educației și Tineretului pentru Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava, în scopul construirii unui laborator complex pentru controlul alimentelor
Învățământ
122. 23.03.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.03.2009, 19.03.2009
-
123. 23.03.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 18.03.2009, 19.03.2009
-
124. 19.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 163/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.186/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008
-
125. 17.03.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.03.2009, 11.03.2009, 12.03.2009
-
126. 16.03.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 10.03.2009, 11.03.2009, 12.03.2009
-
127. 12.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 688/2008
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol
-
128. 11.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 869/2007
Propunere legislativă "Legea comasării"
Juridică
129. 09.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 132/2008
Propunere legislativă privind trecerea unei suprafețe de teren din proprietatea publică a statului și administrarea Agenției Domeniilor Statului în proprietatea publică a județului Brăila și administrarea Consiliului Județean Brăila
Administrație
130. 09.03.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 03.03.2009, 04.03.2009, 05.03.2009
-
131. 09.03.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.03.2009, 04.03.2009, 05.03.2009
-
132. 05.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 375/2008
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2008 pentru abrogarea art.3² din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanțării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare și prefinanțare alocate de la bugetul de stat
-
133. 05.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 700/2008
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul și acvacultura
-
134. 05.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 701/2008
Propunere legislativă privind completarea Legii 407/2006 a vânătorii și a protecției fondului cinegetic
Juridică
135. 05.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 65/2009
Propunere legislativă pentru completarea art.27 din Legea fondului funciar nr.18/1991
-
136. 05.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 122/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.160/2008 privind modificarea art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătățirilor funciare și al organizării și sistematizării teritoriului
-
137. 04.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 702/2008
Propunere legislativă privind modificarea și completarea articolului 10 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
-
138. 03.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 493/2008
Proiect de Lege pentru modificarea Legii creditului agricol pentru producție nr.150/2003
-
139. 03.03.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.02.2009, 26.02.2009
-
140. 02.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 494/2008
Proiect de Lege privind creșterea producției de cereale prin subvenționarea seminței certificate de grâu și porumb
-
141. 02.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 587/2008
Proiect de Lege privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca în domeniul public al comunei Jucu și în administrarea Consiliului local al comunei Jucu, județul Cluj
-
142. 02.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 613/2008
Propunere legislativă privind urgentarea procesului de reconstituire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
-
143. 02.03.2009 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 648/2008
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, prin reorganizarea Agenției SAPARD, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea activității Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură
-
144. 02.03.2009 AVIZ asupra PL nr. 683/2008
Propunere legislativă pentru modificarea Legii arendării nr.16/1994
-
145. 02.03.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 25.02.2009, 26.02.2009
-
146. 18.02.2009 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 663/2007
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2007 privind exceptarea de la plată a taxelor și a altor sume prevăzute de art. 92 alin (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, de art. 55, 56, și 58 din Legea nr. 26/1996- Codul silvic și ale art. 24 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național, precum și adoptarea unor măsuri pentru întocmirea, avizarea și aprobarea documentațiilor necesare pentru scoaterea terenurilor destinate construcției de drumuri de interes național din circuitul agricol și, respectiv, din fondul național silvic
Buget
147. 17.02.2009 RAPORT asupra PL nr. 392/2008
Propunere legislativă pentru modificarea lit.f) a art.41 din Legea zootehniei nr.72/2002 și completarea art.13 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
-
148. 17.02.2009 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 408/2008
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.9 alin.(3) din Legea 1/ 2000, actualizată, pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
-
149. 17.02.2009 RAPORT asupra PL nr. 15/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.213/2008 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Comisia Comunităților Europene, în numele Comunității Europene, semnat la București și, respectiv, la Bruxelles la 4 decembrie 2008, pentru modificarea Acordului anual de finanțare 2006 dintre Guvernul României și Comisia Comunităților Europene, în numele Comunității Europene, semnat la București și, respectiv, la Bruxelles la 31 octombrie 2006
-
150. 17.02.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.02.2009, 11.02.2009, 12.02.2009
-
151. 16.02.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 10.02.2009, 11.02.2009, 12.02.2009
-
152. 12.02.2009 RAPORT asupra PL nr. 666/2007
Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
-
153. 12.02.2009 AVIZ asupra PL nr. 44/2009
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2009
-
154. 11.02.2009 RAPORT asupra PL nr. 652/2008
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2008 privind modificarea art.III alin.(1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.29/2005 pentru modificarea Legii nr.290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești"
Învățământ
155. 10.02.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.02.2009, 04.02.2009, 05.02.2009
-
156. 09.02.2009 RAPORT asupra PL nr. 647/2008
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2008 privind autorizarea Ministerului Agriculturii și Dezvolării Rurale pentru încheierea de angajamente legale interne în anul 2008, în vederea asigurării unor măsuri financiare pentru aplicarea prevederilor Legii nr.231/2005 privind stimularea investițiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură, precum și în activități nonagricole
-
157. 09.02.2009 RAPORT asupra PL nr. 649/2008
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2008 privind desemnarea autorităților naționale competente pentru coordonarea, monitorizarea, gestionarea și derularea fondurilor nerambursabile destinate finanțării programelor de informare și promovare a produselor agricole pe piața internă și în țări terțe, precum și pentru completarea Legii nr.1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură
-
158. 09.02.2009 RAPORT asupra PL nr. 655/2008
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.103/2008 privind înființarea organizațiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare
-
159. 09.02.2009 RAPORT asupra PL nr. 661/2008
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2008 pentru modificarea art.5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanțării publice nerambursabile pentru proiectele de investiții din cadrul Programului SAPARD
-
160. 09.02.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 03.02.2009, 04.02.2009, 05.02.2009
-
161. 05.02.2009 RAPORT asupra PL nr. 648/2008
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, prin reorganizarea Agenției SAPARD, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea activității Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură
-
162. 03.02.2009 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 646/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.41/2007 pentru comercializarea produselor de protecție a plantelor, precum și pentru modificarea și abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar
-
163. 03.02.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.01.2009, 27.01.2009, 28.01.2009, 29.01.2009
-
164. 02.02.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 26.01.2009, 27.01.2009, 28.01.2009, 29.01.2009
-
165. 29.01.2009 AVIZ asupra PL nr. 603/2008
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2008 privind stimularea investițiilor
-
166. 29.01.2009 AVIZ asupra PL nr. 687/2008
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu
-

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București joi, 9 aprilie 2020, 7:30
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro