Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei juridică, de disciplină și imunități din anul 2001
Comisia:Comisia juridică, de disciplină și imunități
Documente: din anul 2001

<<      1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..399 | 400..499 | 500..599 | 600..614      >>

înregistrări găsite: 614
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
100. 03.10.2001 AVIZ asupra PL nr. 549/2001
Proiect de Lege privind aprobarea plăților restante pentru costurile de participare, pe perioada 1998-2001, la experimentele Centrului European pentru Cercetări Nucleare - CERN, de către Ministerul Educației și Cercetării.
-
101. 03.10.2001 AVIZ asupra PL nr. 552/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2001 privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale pentru finanțarea activităților ocazionate de sărbătorirea, în România, a Zilei Internaționale a Vârstnicilor în anul 2001.
-
102. 03.10.2001 AVIZ asupra PL nr. 553/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.117/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor și instituirea unor măsuri pentru diminuarea fenomenelor de fraudă și evaziune fiscală în domeniul alcoolului și băuturilor alcoolice.
-
103. 02.10.2001 AVIZ asupra PL nr. 516/2001
Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea piețelor produselor agricole și alimentare în România.
-
104. 02.10.2001 AVIZ asupra PL nr. 517/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor comunitare pentru cadastru și agricultură.
-
105. 02.10.2001 AVIZ asupra PL nr. 530/2001
Proiect de Lege pentru modificarea art.30 din Legea apărării naționale a României nr.45/1994.
-
106. 02.10.2001 AVIZ asupra PL nr. 531/2001
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Statului Qatar privind transporturile aeriene, semnat la București la 26 iulie 1993.
-
107. 02.10.2001 AVIZ asupra PL nr. 532/2001
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Indonezia privind serviciile aeriene, semnat la Jakarta la 7 septembrie 1993.
-
108. 02.10.2001 AVIZ asupra PL nr. 535/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.42/2001 privind aprobarea preluării de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței a drepturilor și obligațiilor, inclusiv a obligațiilor de plată a cotizației anuale, ce decurg din calitatea României de membru al Organizației interguvernamentale pentru transporturile internaționale feroviare (OTIF), constituită în conformitate cu prevederile Convenției cu privire la transporturile internaționale feroviare (COTIF).
-
109. 02.10.2001 AVIZ asupra PL nr. 536/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.52/2001 pentru ratificarea Convenției nr.163/1987 privind bunăstarea navigatorilor pe mare și în port, adoptată la cea de a 74-a sesiune a Conferinței generale a Organizației Internaționale a Muncii, la Geneva, la 8 octombrie 1987.
-
110. 02.10.2001 AVIZ asupra PL nr. 543/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2001 pentru stabilirea coeficienților de ierarhizare a soldelor unor funcții din structurile Ministerului Apărării Naționale, ale căror state de organizare intră în vigoare în perioada 1 iunie 2001 - 31 decembrie 2003, ca urmare a procesului de reorganizare a Armatei Române.
-
111. 25.09.2001 RAPORT asupra PL nr. 194/2001
Propunere legislativă pentru completarea anexei nr.1.la Legea nr.92/1992 pentru organizarea judecătorească.
-
112. 25.09.2001 AVIZ asupra PL nr. 494/2001
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.14/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Program pentru managementul deșeurilor în Piatra Neamț, România", semnat la Bruxelles la 23 octombrie 2000 și la București la 22 decembrie 2000.
-
113. 25.09.2001 AVIZ asupra PL nr. 495/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Extinderea Stației de epurare a apelor uzate Dănuțoni - etapa de tratare biologică, Valea Jiului, România", semnat la Bruxelles la 22 decembrie 2000 și la București la 13 mai 2001.
-
114. 25.09.2001 AVIZ asupra PL nr. 496/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Îmbunătățirea sistemului de apă potabilă și a celui al apelor uzate în scopul conformării cu standardele europene în domeniul calității apei și protecției mediului în municipiul Iași", semnat la Bruxelles la 22 decembrie 2000 și la București la 13 mai 2001.
-
115. 25.09.2001 AVIZ asupra PL nr. 498/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea rețelei de canalizare și furnizarea de facilități pentru epurarea apelor uzate în municipiul Craiova pentru protecția fluviului Dunărea, România", semnat la Bruxelles la 22 decembrie 2000 și la București la 13 mai 2001.
-
116. 25.09.2001 AVIZ asupra PL nr. 499/2001
Proiect de Lege privind trecerea satului Cuștelnic din componența comunei Găiești, județul Mureș, în componența municipiului Târnăveni, județul Mureș.
-
117. 25.09.2001 AVIZ asupra PL nr. 500/2001
Proiect de Lege pentru ratificarea Actului Final al negocierilor de adoptare a Acordului între Guvernul României și Comunitatea Europeană privind participarea României la Agenția Europeană de Mediu și la Rețeaua Europeană de Informare și Observare a Mediului (EIONET), adoptat la Bruxelles, la 9 octombrie 2000, și a Acordului între România și Comunitatea Europeană privind participarea României la Agenția Europeană de Mediu și la Rețeaua Europeană pentru Informare și Observare a Mediului.
-
118. 25.09.2001 AVIZ asupra PL nr. 505/2001
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind privilegiile și imunitățile acordate Comisiei pentru protecția mediului marin al Mării Negre, semnat la Istanbul, la 28 aprilie 2000.
-
119. 25.09.2001 AVIZ asupra PL nr. 512/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2001 pentru aprobarea Scrisorii de Înțelegere dintre Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind controlul drogurilor și aplicarea legii, semnată la București la 3 iulie 2001.
-
120. 25.09.2001 AVIZ asupra PL nr. 513/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura Reabilitarea secțiunii Craiova-Drobeta Turnu Severin a drumului național DN 6 (faza 1 a proiectului Craiova-Lugoj), România, semnat la Bruxelles la 22 februarie 2001 și la București la 1 iunie 2001.
-
121. 25.09.2001 AVIZ asupra PL nr. 515/2001
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului comercial de cooperare economică și de plăți dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene, semnat la București la 19 octombrie 2000.
-
122. 25.09.2001 AVIZ asupra PL nr. 518/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura Reabilitarea și extinderea rețelei de canalizare și constituirea unei stații de epurare a apelor uzate în Municipiul Brăila, România, semnat la Bruxelles la 15 februarie 2001 și la București la 1 iunie 2001.
-
123. 25.09.2001 AVIZ asupra PL nr. 519/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.33/2001 privind acordarea de rechizite școlare în anul școlar 2001-2002.
-
124. 25.09.2001 AVIZ asupra PL nr. 520/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.41/2001 pentru ratificarea Addendumului la Memorandumul de finanțare PHARE RO 9916 dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la participarea la cel de-al cincilea Program-cadru în domeniul cercetării și dezvoltării tehnologice, semnat la București la 27 iulie 2000.
-
125. 25.09.2001 AVIZ asupra PL nr. 522/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.44/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare PHARE dintre Guvernul României și Comisia Europeană privind participarea României la programele comunitare LEONARDO DA VINCI II, SOCRATES II, Youth for Europe și la Al cincilea program cadru în domeniul cercetării și dezvoltării tehnologice - RO 0001, semnat la București la 27 iulie 2000.
-
126. 25.09.2001 AVIZ asupra PL nr. 523/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.46/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare PHARE dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la participarea României în anul 2001 la programele comunitare: LIFE III, Al cincilea program cadru în domeniul cercetării și dezvoltării tehnologice, Fiscalis Leonardo Da Vinci II, Socrates II, Youth și Cultura 2000 - RO 0011, semnat la București la 21 decembrie 2000.
-
127. 25.09.2001 AVIZ asupra PL nr. 524/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.47/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare PHARE dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la participarea României în anul 2001 la programele comunitare: Întreprinderi mici și mijlocii, Egalitatea șanselor între femei și bărbați, SAVE II, Prevenirea SIDA și a altor câteva boli contagioase - RO 0009, semnat la București la 29 decembrie 2000.
-
128. 25.09.2001 AVIZ asupra PL nr. 525/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.48/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul PHARE 2000-RO 0002 de cooperare transfrontalieră dintre România și Bulgaria, semnat la București la 6 noiembrie 2000.
-
129. 25.09.2001 AVIZ asupra PL nr. 526/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.51/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul PHARE 2000 (RO 004-RO 007), semnat la București la 6 noiembrie 2000.
-
130. 25.09.2001 AVIZ asupra PL nr. 527/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.54/2001 pentru ratificarea anexei nr.4 la Memorandumul de înțelegere privind Programul de cooperare economică, Programul PSO pentru aderare și Programul MATRA pentru aderare dintre Guvernul României și Guvernul Olandei pentru anii 2001-2003, semnat la București la 23 martie 2001.
-
131. 25.09.2001 AVIZ asupra PL nr. 528/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2001 pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996.
-
132. 19.09.2001 AVIZ asupra PL nr. 459/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.74/2001 privind abilitarea Ministerului de Interne de a angaja și presta servicii.
-
133. 18.09.2001 AVIZ asupra PL nr. 422/2001
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind schimburile educaționale și știițifice administrate de Comisia Fulbright româno-americană, semnat la București la 26 octombrie 2000.
-
134. 18.09.2001 AVIZ asupra PL nr. 423/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare pentru măsura "Reabilitarea rețelei de canalizare și a facilităților de epurare a apelor uzate în Constanța", semnat la Bruxelles la 16 noiembrie 2000 și la București la 22 decembrie 2000.
-
135. 18.09.2001 AVIZ asupra PL nr. 433/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A.
-
136. 18.09.2001 AVIZ asupra PL nr. 446/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.40/2001 pentru ratificarea amendamentelor la Acordul privind Organizația internațională de telecomunicații prin sateliți INTELSAT, adoptate la cea de-a 25-a Sesiune a Adunării Părților (Washington, noiembrie 2000)
-
137. 18.09.2001 AVIZ asupra PL nr. 447/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.45/2001 pentru ratificarea amendamentelor la Convenția privind Organizația europeană de telecomunicații prin satelit EUTELSAT, adoptate la cea de-a 26-a Sesiune a Adunării Părților (Cardiff, mai 1999).
-
138. 18.09.2001 AVIZ asupra PL nr. 451/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.58/2001 pentru ratificarea Instrumentului de amendare a Constituției Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (Geneva, 1992, cu amendamentele adoptate la Kyoto, 1994) și a Instrumentului de amendare a Convenției Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (Geneva, 1992, cu amendamentele adoptate la Kyoto, 1994), semnate la Minneapolis la 6 noiembrie 1998.
-
139. 18.09.2001 AVIZ asupra PL nr. 452/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.59/2001 pentru ratificarea amendamentelor la Convenția privind Organizația internațională de telecomunicații maritime prin sateliți INMARSAT, adoptate la cea de-a 12-a Sesiune a Adunării Părților (Londra, aprilie 1998).
-
140. 18.09.2001 AVIZ asupra PL nr. 454/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.61/2001 privind modificarea și completarea Legii contabilității nr.82/1991.
-
141. 18.09.2001 AVIZ asupra PL nr. 455/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.62/2001 pentru completarea Legii sanitare veterinare nr.60/1974.
-
142. 18.09.2001 AVIZ asupra PL nr. 458/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.68/2001 pentru modificarea Legii nr.146/1999 privind organizarea, funcționarea și finanțarea spitalelor.
-
143. 18.09.2001 AVIZ asupra PL nr. 461/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.77/2001 privind reabilitarea și revitalizarea Centrului Istoric București.
-
144. 18.09.2001 AVIZ asupra PL nr. 463/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice.
-
145. 18.09.2001 AVIZ asupra PL nr. 465/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult, aparținând cultelor religioase recunoscute din România.
-
146. 18.09.2001 AVIZ asupra PL nr. 466/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.86/2001 privind serviciile de transport public local de călători.
-
147. 18.09.2001 AVIZ asupra PL nr. 467/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localităților.
-
148. 18.09.2001 AVIZ asupra PL nr. 472/2001
Proiect de Lege privind Zootehnia.
-
149. 18.09.2001 AVIZ asupra PL nr. 475/2001
Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Republicii Turcia privind crearea unei linii directe de ferry-boat între Samsun și Constanța, semnat la Ankara la 15 iulie 1996.
-
150. 18.09.2001 AVIZ asupra PL nr. 476/2001
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind serviciile aeriene între Guvernul României și Guvernul Republicii Namibia, semnat la București la 3 iulie 1996.
-
151. 18.09.2001 AVIZ asupra PL nr. 477/2001
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Regatului Maroc privind transporturile rutiere internaționale și a Protocolului la acesta, semnate la București, la 25 aprilie 1996.
-
152. 18.09.2001 AVIZ asupra PL nr. 497/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2001 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 6 iulie 2001.
-
153. 18.09.2001 AVIZ asupra PL nr. 504/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2001 pentru pentru scutirea de la plata drepturilor de import și a comisionului vamal a unor bunuri din import necesare modernizării Complexului Sportiv Dinamo București.
-
154. 11.09.2001 RAPORT asupra PL nr. 398/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.92/2000 privind organizarea și funcționarea serviciilor de reintegrare socială a infractorilor și de supraveghere a executării sancțiunilor neprivative de libertate.
-
155. 11.09.2001 AVIZ asupra PL nr. 389/2001
Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării.
-
156. 11.09.2001 AVIZ asupra PL nr. 398/2001
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.49 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic.
-
157. 11.09.2001 AVIZ asupra PL nr. 399/2001
Proiect de Lege privind organizațiile interprofesionale pe produse agroalimentare.
-
158. 11.09.2001 AVIZ asupra PL nr. 409/2001
Proiect de Lege privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale.
-
159. 11.09.2001 AVIZ asupra PL nr. 411/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2001 privind aprobarea și implementarea programului special de dezvoltare turistică a zonei Sighișoara.
-
160. 11.09.2001 AVIZ asupra PL nr. 413/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2001 privind organizarea celei de-a XI-a ediții a cursurilor de vară destinate tinerilor diplomați români și străini, sub egida Fundației Europene Titulescu.
-
161. 11.09.2001 AVIZ asupra PL nr. 414/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2001 privind impozitul pe venit.
-
162. 11.09.2001 AVIZ asupra PL nr. 417/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2001 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2000 privind salarizarea personalului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, precum și a indemnizațiilor și celelalte drepturi ale membrilor Colegiului Consiliului.
-
163. 11.09.2001 AVIZ asupra PL nr. 420/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.68/1997 privind procedura de întocmire și depunere a declarațiilor de impozite și taxe.
-
164. 11.09.2001 AVIZ asupra PL nr. 421/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2001 pentru aprobarea unor reglementări privind datoria publică externă.
-
165. 11.09.2001 AVIZ asupra PL nr. 436/2001
Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Chineze privind rezolvarea problemelor restante la conturile instituite în baza acordurilor interguvernamentale, semnat la București la 27 februarie 2001.
-
166. 11.09.2001 AVIZ asupra PL nr. 440/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.31/2001 pentru acceptarea Codului internațional pentru transportul în siguranță al cerealelor în vrac (Codul internațional pentru cereale), adoptat prin Rezoluția M.S.C.23(59) a Comitetului Securității Maritime al Organizației Maritime Internaționale, la Londra la 23 mai 1991.
-
167. 11.09.2001 AVIZ asupra PL nr. 441/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.30/2001 privind acceptarea amendamentelor la Convenția internațională asupra liniilor de încărcare, încheiată la Londra la 5 aprilie 1966, adoptate de Adunarea Organizației Maritime Internaționale prin Rezoluția A.784(19), la Londra, la 23 noiembrie 1995.
-
168. 11.09.2001 AVIZ asupra PL nr. 442/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.35/2001 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Portugheze privind șederea temporară în scopul angajării lucrătorilor români pe teritoriul Republicii Portugheze, semnat la Lisabona, la 19 iulie 2001.
-
169. 11.09.2001 AVIZ asupra PL nr. 443/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.36/2001 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Marelui Ducat de Luxemburg privind schimbul de stagiari, semnat la Luxemburg, la 20 iulie 2001.
-
170. 11.09.2001 RAPORT asupra PL nr. 473/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2001 pentru modificarea alineatului 1 al articolului 7 din Legea Curții Supreme de Justiție nr.56/1993.
-
171. 05.09.2001 AVIZ asupra PL nr. 376/2001
Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare pentru măsura Reabilitarea rețelei de canalizare și a facilităților de epurare a apelor uzate în Constanța, semnat la București la 22 decembrie 2000 și la Bruxelles la 16 noiembrie 2000.
-
172. 05.09.2001 AVIZ asupra PL nr. 377/2001
Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare pentru măsura Program pentru managementul deșeurilor în Piatra-Neamț, semnat la București la 22 decembrie 2000 și la Bruxelles la 23 octombrie 2000.
-
173. 05.09.2001 AVIZ asupra PL nr. 378/2001
Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului de prietenie și colaborare între România și Republica Macedonia, semnat la București, la 30 aprilie 2001.
-
174. 05.09.2001 RAPORT asupra PL nr. 385/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2001 pentru modificarea Legii nr.82/1992 privind rezervele de stat, republicată.
-
175. 05.09.2001 AVIZ asupra PL nr. 390/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.106/2001 pentru pentru finalizarea procesului de privatizare a Băncii Agricole S.A.
-
176. 05.09.2001 AVIZ asupra PL nr. 391/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.107/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.
-
177. 05.09.2001 AVIZ asupra PL nr. 392/2001
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.259/2000 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, stagiaturii și activității de cercetare medicală în sectorul sanitar.
-
178. 05.09.2001 AVIZ asupra PL nr. 393/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2001 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, stagiaturii și activității de cercetare medicală în sectorul sanitar.
-
179. 05.09.2001 AVIZ asupra PL nr. 395/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2001 privind mandatarea Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului să vândă acțiunile Oficiului pentru Recuperarea Creanțelor Bancare, deținute de acesta la Societatea Comercială Șantierul Naval - S.A. Constanța, inclusă în proiectul componenta Privatizarea a 50 de societăți comerciale cu capital majoritar de stat, grupate în pachete, din cadrul PSAL.
-
180. 05.09.2001 AVIZ asupra PL nr. 397/2001
Proiect de Lege privind unele măsuri de protecție și autorizare a construcțiilor în zona de coastă a Mării Negre.
-
181. 05.09.2001 AVIZ asupra PL nr. 402/2001
Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind rezolvarea definitivă a drepturilor financiare reciproce între România și Republica Bulgaria.
-
182. 05.09.2001 AVIZ asupra PL nr. 403/2001
Proiect de Lege privind ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Regatului Suediei privind reglementarea pretențiilor suedeze nesoluționate, semnat la București la 24 iunie 2001.
-
183. 05.09.2001 AVIZ asupra PL nr. 416/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2001 pentru modificarea art.4 al Legii nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice.
-
184. 05.09.2001 AVIZ asupra PL nr. 428/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2001 pentru ratificarea Acordului cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris, la 17 august 2001 și la București, la 20 august 2001.
-
185. 05.09.2001 AVIZ asupra PL nr. 429/2001
Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981.
-
186. 05.09.2001 AVIZ asupra PL nr. 430/2001
Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției Europene privind Televiziunea Transfrontieră a Consiliului Europei, adoptată la Strasbourg, la 5 mai 1989, și acceptarea Protocolului de amendare a Convenției Europene privind Televiziunea Transfrontieră a Consiliului Europei adoptat la Strasbourg, la 1 octombrie 1998.
-
187. 05.09.2001 AVIZ asupra PL nr. 437/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.87/2001 pentru aprobarea plății contribuției României la Centrul Regional pentru Combaterea Criminalității Transfrontaliere (SECI).
-
188. 05.09.2001 AVIZ asupra PL nr. 438/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2001 privind înființarea Oficiilor Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie.
-
189. 28.08.2001 RAPORT asupra PL nr. 328/2001
Proiect de Lege asupra transferării persoanelor condamnate în străinătate.
-
190. 28.08.2001 AVIZ asupra PL nr. 380/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2001 privind reglementarea producției, circulației și comercializării alimentelor.
-
191. 28.08.2001 AVIZ asupra PL nr. 381/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2001 privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor bunuri din import.
-
192. 28.08.2001 AVIZ asupra PL nr. 382/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2001 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor importuri de bunuri și servicii, efectuate în anul 2001, destinate înzestrării Ministerului Apărării Naționale.
-
193. 28.08.2001 AVIZ asupra PL nr. 383/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr.73/2000 privind Fondul pentru mediu.
-
194. 28.08.2001 AVIZ asupra PL nr. 384/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2001 pentru completarea articolului 6 din Ordonanța Guvernului nr.73/1999 privind impozitul pe venit.
-
195. 28.08.2001 AVIZ asupra PL nr. 386/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2001 privind acumularea cantității de 3 milioane tone cărbune energetic de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat în anul 2001.
-
196. 28.08.2001 AVIZ asupra PL nr. 387/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.103/2001 pentru completarea articolului 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.73/2001 privind scutirea temporară de la plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din import.
-
197. 28.08.2001 AVIZ asupra PL nr. 388/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2001 pentru completarea articolului 17 din Legea nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi.
-
198. 28.08.2001 RAPORT asupra PL nr. 427/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2001 pentru prelungirea unor termene prevăzute de Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie - 22 decembrie 1989.
-
199. 22.08.2001 RAPORT asupra PL nr. 137/2000
Proiect de Lege privind declararea municipiului Hunedoara Oraș martir al Revoluției din decembrie 1989.
-

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București sâmbătă, 19 octombrie 2019, 0:32
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro